Ne zastavění náměstí OSN

Kontaktujte autora petice

Praha 9 bude o záchranu parku OSN bojovat. Děkujeme za podporu

2017-06-21 12:20:12

balcarova_pohled3.jpgVčera na Zastupitelstvu MČ Prahy 9 jsem viděla občany, podpořené peticí NE zastavění náměstí OSN, přesvědčit radnici Prahy 9, aby učinila kroky k záchraně parku viz usnesení níže.

Byla to těžká ale i radostná společná práce.

Děkuji všem co se do aktivit zapojili. Děkuji těm co se připojili k petici, sebevědomým obyvatelům Prahy 9 a studentům Gymnázia Špitálská, kteří přišli osobně obhajovat své práva na kvalitní životní prostor.

Hurá :)

Kauzu budeme společně mapovat na fb profilu Ne zastavění náměstí OSN https://www.facebook.com/nezastaveninamestiOSN/ a zde  na krocanos.cz

Dana Balcarová (Piráti), zastupitelka MČ Prahy 9

——————————————————————————————————

Zastupitelstvo MČ Prahy 9 schválilo dne 20. 6. 2017 toto usnesení:

Zastupitelstvo MČ Prahy 9

1. se seznámilo s peticí Ne zastavění náměstí OSN ze dne 19. 6. 2017

2. pověřuje starostu Ing. Jarolíma a místostarostu Ing. Doležala k jednání s vlastníkem dotčených pozemků s cílem co největšího zachování zeleně na náměstí OSN

3. žádá IPR aby zpracoval a projednal s občany komplexní studii na kvalitní veřejných prostor na náměstí OSN se zapracováním potřeb občanů

4. ukládá starostovi předložit průběžnou informaci o probíhajících jednáních v termínu 19. 9. 2017


Dana BalcarováSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Facebook