Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

Ministryně vlády ČR paní KARLA ŠLECHTOVÁ : HRDÁ NA SVOU ZEMI. .... MILUJI SVÉHO PSA . ..... MF Dnes.

2018-05-15 14:08:42

 

CO VY NA TO, OSTRAVŠTÍ PÁNI A PANÍ ZASTUPITELÉ A ZASTUPITELKY ? TAKÉ ............?

 

 

CO SE TO DĚJE V OSTRAVĚ ??? : MAMULAND VZOR 2018 ???

NEDÁM_HO2.jpg

                                              NELINKA14.jpg

 

 

                    

 

 

 

 

  NEDÁM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NIKDY !!!

 

 

OSTRAVA OPĚT  MAMULAND ?  :

PPT12.jpg
 
 
 

15. května 2018: Oficiální zápis z 34. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 11. dubna 2018 (viz dokument níže). – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) smutně konstatuje, že ostravské zapšklé/neprostupné/mocenské struktury zase v dubnu 2018 vystrčily své drápky a pokusily se opět potlačit relevantní, slušný disent, který jim nejde na ruku a hájí pomocí mírového dialogu svobodný život Ostravanů. – SwN obzvláště upozorňuje na další zdokumentované případy (viz s. 9 až 11, 48 až 50, 70 až 71 aj. strany v zápisu), kdy část zastupitelů schvalovala nebo mlčela ve věci evidentního potlačování zákonné/svobodné diskuse; dokonce nepochopitelně oprávněného diskutujícího občana slovně napadala; Vážený pan ostravský primátor Macura nezvládl svou královsky placenou veřejnou funkci a v rozporu se zákonem o obcích, jednacím řádem zastupitelstva i výkladovými stanovisky Ministerstva vnitra České republiky včetně české justice zase zakázal oprávněnému občanovi doříct připravený pětiminutový projev ke konkrétnímu programovému bodu zveřejněnému na úřední desce, čímž nelegálně zasáhl dotčeného oprávněného občana včetně použití metody vypínání mikrofonu. Tato situace se za „panování“ Váženého pana primátora bohužel již několikrát tristně opakovala. – Doufejme, že hnutí ANO dokáže v nadcházejících komunálních volbách vyslat do boje o primátorské křeslo jinou osobnost, které nebude vadit svoboda slova a nebude mít potřebu si dokazovat svou silovou převahu nad občany, kteří jsou v evidentně slabším postavení než finančně, mocensky a také dalšími způsoby velmi dobře zabezpečené dosavadní vedení, které zklamalo důvěru občanů. A jaká to byla v roce 2014 ohromná naděje... Vždyť ostatně ani žádný primátor není ve své funkci na věky věků. – Paradoxně (vzhledem k totalitním historickým paralelám) se odvážně pustil do obhajoby plného práva občanů bez veřejné funkce na slušný dialog se zastupiteli Vážený pan zkušený zastupitel Babka z KSČM a Vážený pan Palyza (někdejší významný člen ČSSD). SwN jim za to velice děkuje. Ostatní zastupitelé cenzuru schvalovali nebo raději ze strachu mlčeli. – A tak to v Ostravě chodí, když papalášům stoupá moc a miliardy i tam, kde má být lidskost, vlídnost, vstřícnost k občanům a snaha pomáhat, nikoliv škodit, a mělo by vítězit umění hledat v dialogu WIN/WIN řešení. Někdo prostě na vysokou funkci již osobnostně, charakterově má a jiný nikoliv. Místo vstřícného a oboustranně přijatelného východiska vyrukují určití zastupitelé se silovým potlačením slušného disentu/opozice (SIC!). Voliči v komunálních volbách roku 2018 rozhodnou, zda si to nechají líbit ještě další 4 roky. Doufejme, že přijde osvobození i v této oblasti. Ostrava má spoustu již vyzrálých osobností, které by dokázaly občanům skutečně pomáhat, vykonávaly by pro ně v zastupitelské funkci opravdovou/moudrou/veřejnou službu s náležitou empatií a už by nepřipustily úděsné chování, které níže uvedený zápis zase zdokumentoval.

 
 

Petr Hadaščok , / Štefan Šustai - Ostrava - již není mezi námi ! /

Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice již od 1.5.2017 není mezi námi ! ZÍTRA TO BUDE JIŽ 1.ROK OD JEHO ÜMRTÍ !

2018-04-30 16:05:16

.

Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi -

BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ ! 

ČEST JEHO PAMÁTCE !!!

 

V OSTRAVĚ ŽIJÍ I LIDÉ, KTEŘÍ MAJÍ SOUCIT NEJEN KE SVÝM BLÍZKÝM, ALE I KE ZVÍŘATŮM .- A PES JE VĚTŠINOU ČLENEM RODINY A TO PLATÍ PŘEDEVŠÍM U DĚTÍ, ALE TAKÉ U SENIORŮ !

JIŽ VIDÍM ÚŠKLEBKY A TAKÉ POSMĚCH U NĚKTERÝCH I NÁMI ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ MĚSTA

BOHUŽEL ! E L I T A

 

  Nela12.pngNELINKA12.jpg  

          .

 

 

 

 

.

                      

 

 

 

Petice proti nucenému čipování psů vznikla v předvánočním období 2012 jako občanská iniciativa dvou seniorů , chovatelů psů , a to bez jakékoliv jiné iniciace či pomoci , pouze jako reakce na vyhlášku města Ostravy č. 9 / 2012.

 • Nejsme podporováni žádnou politickou stranou ani hnutím , žádnými organizacemi , vše je věcí autorů „Petice“ a teď i aktivních a sympatizujících občanů , nejen z Ostravy . Každá skutečná a nezištná pomoc ve prospěch občanské iniciativy a „Petice proti nucenému čipování psů“ je vítána a děkujeme za ni .

 • Nucené čipování psů nepřináší psům ani jejich chovatelům vůbec žádný užitek /chcete-li přidanou hodnotu /, ba právě naopak, přináší i nezanedbatelné výdaje se spoustou nadbytečných povinností i s množstvím vydané energie .

 • Zatím nikdo z představitelů města občany neupozornil ani na možná a zcela zbytečná rizika po čipování včetně možných komplikací a případného léčení .V zahraničních odborných časopisech jsou takové případy popsány .

 • Jsme toho názoru , že pokud po někom něco vyžaduji , tak náklady musím i uhradit, realita je však v Ostravě zatím zcela jiná. My však nežádáme úhradu čipování , žádáme jen , aby normální občan ČR se mohl sám a svobodně rozhodnout , zda čipování jeho pes potřebuje či nepotřebuje . Že se bráníme šikaně ze strany úředníků či zastupitelů města je jak doufáme lidsky pochopitelné. Nijak však nezavrhujeme myšlenku bonusu ze strany města za dobrovolné čipování psa.

 • Jsme svéprávnými občany ČR , kteří nechtějí být šikanovaní a obtěžovaní dalšími a dalšími příkazy , zákazy , vyhláškami , pokyny a tím také finančními ztrátami včetně hrozby až nehorázných pokut hraničících s ….... . Srovnávat a zlehčovat bolest psa při čipování s očkováním je sice možné , musí se však dodat , že očkování či injekci pes může potřebovat / ale také nemusí / ke svému léčení či uzdravení , oproti čipování , které pes nepotřebuje nikdy a způsobuje mu naprostou zbytečnou bolest a stres , větší či menší . V médiích publikovaný ojedinělý názor , že čipování je pro psa asi jako technický průkaz pro auto je naprosto zdrcující a vypovídající o smýšlení některých jedinců . Zákon na ochranu zvířat proti týrání stále ještě existuje a je platný !

 • Za psa je vždy zodpovědný jeho MAJITEL- chovatel. Ne stát nebo obec, ale MAJITEL- chovatel . Lidé nejsou nesvéprávní pitomci, kterým je nutno vše nalinkovat. Přebírá snad město svou prapodivnou vyhláškou zodpovědnost za všechny psy a bude hradit případné škody, které tím může způsobit ?

 • Již opakovaně jsme žádali představitele města o jednání o tomto problému , zatím bohužel bez jakékoliv odezvy / změna od 23.1.2013 /. Ano , chceme m.j. požadovat i oficiální zprávu o hospodaření s financemi vybranými za poplatky za psy . Proč mají chovatelé řádně se starající o své psy hradit provoz psího útulku , to je snad povinností města resp. těch nezodpovědných chovatelů , kteří nemají psy evidované ! A ti , kterým pes uteče stejně zaplatí nejen pokutu , ale i „hotelové ubytování“ , bez ohledu na to , zda pes je čipován . A vyhláška č. 9 / 2012 bohužel není ku prospěchu občanů města , ale ku prospěch psích útulků .

 • Ztráty města způsobené nevybranými poplatky za psy , kteří nejsou evidovaní se jen odhadují v řádu x,x milionů korun ročně . To , jak se zdá , nikomu nevadí , nikdo za to nenese odpovědnost ! Kolik roků už to takto funguje ?

 • Zamyslel se vůbec někdo nad nuceným čipováním psa , jenž již u své rodiny pouze dosluhuje a ….... ?

 • Dobrovolnost patří k základům lidské svobody ! V případě , že tento postoj se promítne i do vyhlášky č. 9 / 2012 , bude PETICE ukončena .

 • To že „čipovací lavina“ se šíří v ČR již dlouho / 8 roků ?/ a tyto vyhlášky jsou si podobné jako vejce vejci o něčem vypovídá , ...... . Tak nám občanům ČR zbývají snad již jen svobodné Teplice, Brno a okolí , Opavsko, venkov či dosud většina svobodných obcí, které čipování nepožadují !
 • Není to vyhláška ve prospěch občanů a jejich psů, to je vyhláška ve prospěch zájmových skupin některých výrobců a prodejců čipů , provozovatelů útulků a případně i těch , kteří z tohoto "obchodu" jinak profitují a jak se zdá , není jich málo Pány zastupitele žádáme o maličkost – dobrovolnost - stejně jako u sKARET a II. pilíře penzijní reformy ! Věříme , že naše psy a tím i nás nebudou nutit k emigraci ze snad stále ještě naší Ostravy !
 • Zvítězí ješitnost nebo lidskost ? Je nutné pochopit ,že psi jsou prostě živé bytosti , nejsou to stroje , auta , budovy či počítače .......
  Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi, avšak lidé se vždy nechovají jako lidé. ...Neznámý autor ......

 ZÁVĚREM  NOVÁ INFORMACE :

http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/

 

The Impartial Reporter: Veřejná moc začne dříve nebo později propagovat očipování občanů po vzoru povinné identifikace psů! Půdu pro to připravuje debata o brexitu a hranicích mezi EU/Irskou republikou a Severním Irskem!


Petr Hadaščok , Štefan Š. - Ostrava

A jde to i bez čipu - Nizozemská média odhalila identitu útočníků z Prahy, je mezi nimi policista

2018-04-25 13:23:18

.

Nizozemská média odhalila identitu útočníků z Prahy, je mezi nimi policista

25. dubna 2018  11:09,  aktualizováno  13:48
.
 
Nizozemská média zveřejnila identitu mužů, kteří o víkendu v centru Prahy brutálně napadli číšníka. Muži měli zkušenosti s boxem a často chodili do posilovny, jeden z nich je dokonce policista z Amsterdamu. Nizozemce zadrželi na ruzyňském letišti, kde jsou kamery se speciálním softwarem, který rozpoznává obličeje. Policie však této možnosti nevyužila.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/policie-nizozemci-utocnici-napadeni-cisnika-letiste-kamery-detekce-oblicej-identita-gn1-/krimi.aspx?c=A180425_091522_domaci_jkk

https://cms.parlamentnilisty.cz/image.ashx?w=632&h=307&f=Ivana-Z_636516214282590666.jpg&id=129197

Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi -

BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ ! 

ČEST JEHO PAMÁTCE !!!

 

Systém pro automatickou biometrickou detekci obličejů, díky kterému může policie odhalit hledané lidi, patří na Letišti Václava Havla k novým bezpečnostním opatřením, jež v lednu představila vláda. Během pátrání po Nizozemcích jej ale policie nepoužila, přestože měla kvalitní snímky pachatelů.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava - již není mezi námi !

PŘEDVOLEBNÍ : STAROSTOVÉ NECHTĚJÍ KONČIT

2018-04-18 16:33:06

PŘEDVOLEBNÍ :  STAROSTOVÉ NECHTĚJÍ KONČIT,

ALE CHTĚJÍ POKRAČOVAT JEŠTĚ JEDNO VOLEBNÍ OBDOBÍ S TÍM, ŽE JEDINOU MOTIVACÍ JE DOKONČENÍ STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA - ŘEKL T.M. - KTERÉ PROJEKTY MÁ NA MYSLI VŠAK NEUPŘESNIL !

 

 PŘI DNEŠNÍCH METODÁCH PŘEDVOLEBNÍCH KAMPANÍ ČLOVĚK NIKDY NEVÍ, JAK TO DOPADNE - P.V.

MF DNES / Moravskoslezský / pátek 13.4.2018

Rozhodnuto. V Ostravě postaví za víc než miliardu obrovskou černou kostku. Obklopí ji vodní příkop

Nová ostravská univerzita za miliardu. Na střeše bude dráha pro běžce i bruslaře  

 NOVÁ KONCERTNÍ SÍŇ ZA cca 1,5 MILIARDY - VEDLE KULTURNÍHO DOMU MĚSTA OSTRAVY - MEGALOMANIE !

 

https://www.petice24.com/uploads/images/NELINKA9.jpg

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nova-ostravska-univerzita-za-miliardu-na-strese-bude-draha-pro-bezce-i-bruslare-45373?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

 

Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi -

BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ ! 

ČEST JEHO PAMÁTCE !!!


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava - již není mezi námi !

Velmi zajímavé a překvapivé . Slušní lidé ještě žijí i v Ostravě !

2018-04-16 05:04:51

Poslanec Leo Luzar / Ostrava-Jih /

..... odmítl další zpřísňování legislativy ve věci povinného čipování/registrace psů! Nové drastické předpisy postihují především nevinné, poctivé lidí! Přihlásil se k dobrovolné osvětě, propagaci dobrých příkladů v soužití člověka se zvířaty a dokonce doporučil principy svobodného trhu, které dokáží přirozeně vyřešit také otázku tzv. „množíren“!

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Luzar-KSCM-Zvire-neni-vec-529031

www.necipujtenas.cz

 

Nela10.png

.Chci dokončit ....... projekty ..................................................................

http://presnepocasi.cz/http://presnepocasi.cz/

 

PŘEDVOLEBNÍ :  STAROSTOVÉ NECHTĚJÍ KONČIT,

ALE CHTĚJÍ POKRAČOVAT JEŠTĚ JEDNO VOLEBNÍ OBDOBÍ S TÍM, ŽE JEDINOU MOTIVACÍ JE DOKONČENÍ STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA - ŘEKL T.M. - KTERÉ PROJEKTY MÁ NA MYSLI VŠAK NEUPŘESNIL !

 

 PŘI DNEŠNÍCH METODÁCH PŘEDVOLEBNÍCH KAMPANÍ ČLOVĚK NIKDY NEVÍ, JAK TO DOPADNE - P.V.

MF DNES / Moravskoslezský / pátek 13.4.2018

Rozhodnuto. V Ostravě postaví za víc než miliardu obrovskou černou kostku. Obklopí ji vodní příkop

hhttps://www.seznamzpravy.cz/clanek/nova-ostravska-univerzita-za-miliardu-na-strese-bude-draha-pro-bezce-i-bruslare-45373?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

SNAD JEŠTĚ JSME V PRVÉ ŘADĚ LIDÉ ! Občané ČR a OSTRAVY !!!

2018-04-11 15:16:07

.

OSTRAVA UŽ NENÍ JEN MĚSTO HORNÍKŮ A HUTNÍKŮ !!!  JEN  MĚSTEM "ELIT" SE NESMÍ STÁT !                                         OSTRAVA  MAMULANDEM UŽ  NENÍ A NEBUDE !!! 

SNAD JEŠTĚ JSME V PRVÉ ŘADĚ LIDÉ ! Občané ČR a OSTRAVY !

 ppt2.jpg

 

 

 

Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi -

BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ ! 

ČEST JEHO PAMÁTCE !!!

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

SNAD JEŠTĚ JSME PŘEDEVŠÍM LIDÉ - P.H.

2018-04-02 11:18:36

.

                                                       LIDSKOST NEBO ..... ?                                                  

PPT11.jpg

                                       

                    NETŘEBA NIC DODÁVAT                     

 

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !  ČEST JEHO PAMÁTCE !!!


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

JDE O DEMOKRACII , ČI O MOC ??? / P.R. 28.3.2018 MF DNES NÁZORY /

2018-04-02 06:40:32

P11703632.JPG.

OSTRAVA UŽ NENÍ JEN MĚSTO HORNÍKŮ A HUTNÍKŮ !!! JEN  MĚSTEM "ELIT" SE NESMÍ STÁT ! M

AMULAND UŽ NENÍ A NEBUDE !!!

V OSTRAVĚ ŽIJÍ LIDÉ, VČETNĚ NĚKTERÝCH ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ, KTEŘÍ SI TO NEUVĚDOMUJÍ ČI SPÍŠE NECHTĚJÍ UVĚDOMOVAT !

 

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !  ČEST JEHO PAMÁTCE !!!


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Čtyřnozí hrdinové převzali cenu Statečné psí srdce

2018-03-28 16:28:30

.

28. března 2018  16:11
Psi, kteří v uplynulém roce zachránili nebo pomohli zachránit lidský život, ve středu obdrželi cenu v anketě Statečné psí srdce. Ocenění tak získali čtyřnozí hrdinové, jež upozornili na své páníčky po selhání srdce, policejní pes, který loni našel dva sebevrahy, nebo fenka vycvičená k boji proti pašerákům.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/psi-oceneni-vitezove-ankety-statecne-psi-srdce-2017-casopis-psi-kusy-1dl-/domaci.aspx?c=A180328_141527_domaci_ekl

 

....  Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice  již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL !  STRES NELÉČÍ !  ČEST JEHO PAMÁTCE !!!

NEDÁM_HO1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

VESELÉ VELIKONOCE

2018-03-27 19:44:32

 

Velikonoce(1).png

 

                                                          Autoři  této  Petice

               

                                            

Můj nejlepší kamarád a spoluautor Petice proti povinnému čipování psů již od 1.5.2017 není mezi námi - BOHUŽEL ! 

   STRES  NELÉČÍ , ANI V OSTRAVĚ ! ! !   

      ČEST  JEHO  PAMÁTCE  ! ! !     

 

16.gif

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook