Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

PSY JSEM MĚL RÁD VŽDY - PO POSLEDNÍCH ZKUŠENOSTECH JE MÁM RÁD JEŠTĚ VÍCE !

2014-06-15 18:56:13

Dobrý den pane primátore, vážené dámy a pánové !

V souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění Vás žádám mimo jiné podle paragrafu 16, odstavce č.2, písmeno c), f) a g) výše uvedeného zákona, kdy má občan právo „podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně,“ a „požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce“ a v souladu s článkem 9, odstavce 9 Jednacího řádu, který mimo jiné uvádí, že „Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města,“ a podrobnosti tajné volby upravuje Příloha č. 2 k jednacímu řádu, článek č.2.

Žádám Vás /opakovaně /  o hlasování zastupitelů na zasedání zastupitelstva Ostravy dne 25.6.2014 ve věci navrhovaného zrušení  OZV č. 9 / 2012 z 24.10.2012 - bod jednání 70.
Důvod několikrát opakované žádosti je velmi jednoduchý - nedůvěra k části radních i části zastupitelů města Ostravy a to především těch, kteří byli i Vámi vyzváni k odstoupení .

 


Dovolím si připomenout vznik vyhlášky OZV č.9 / 2012 , kdy podle dostupných informací v denním tisku byla tato vyhláška již dříve 2x "smetena ze stolu" a to především zásluhou paní starostky ing. Čeganové a teprve posléze překvapivě a velmi rychle  schválena 24.10.2012, bez vědomí mnoha starostů i zastupitelů městských obvodů ?! A  jak se vyjádřily městské obvody před 24.10.2012 ??? Občané města nebyli o tom vůbec informováni a NIKDO se jich na nic neptal, žádný průzkum ani žádná anketa nikde neproběhla ! O průběhu schvalování a o velmi špatné informovanosti zastupitelů, starostů , ale i radních dostatečně přesně vypověděl článek  Čipuji, čipuješ, čipujeme  pana MVDr. Jana Nytry na na oficiálním webu KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY a také precizní dopis pana ředitele KVS SVS MVDr. Severina Kaděrky , který pan ředitel zaslal MMO začátkem ledna 2013 / článek pana MVDr. Jana Nytry je již pro jistotu nyní v červnu 2014 na webu veterinární komory  N E D O S T U P N Ý / ! ! ! Z obou textů zcela jasně vyplývá , jaké byly ne-vědomosti a ne-znalosti o čipování ve vedení města i v zastupitelstvu ! Tudíž že se schvalovala vyhláška, o které se toho velmi málo vědělo a asi se někteří domnívali, že to v předvánočním období projde - NESTALO SE ! Občané nebyli s návrhem vyhlášky seznámeni vůbec a bohužel jen povrchně byli seznámeni se zněním vyhlášky až po jejím schválení a to včetně toho, že všechny náklady na čipování psů hradí chovatel psů ! Skutečně demokratické postupy této Ostravské koalice v praxi !

METODY  MINULÉHO REŽIMU JSOU V OSTRAVĚ NEUSTÁLE ZDOKONALOVÁNY / i po 25.letech / - zastrašování občanů , nebezpečné vyhrožování , polopravdy i lži , obstrukce , pokusy o omezování svobody slova a další nefér manýry včetně vymývání mozků, ale naštěstí jen části radních a části zastupitelů města Ostravy !  Ti potom nejen z nás dělají blázny či hlupáky, dělají je však tímto i z těch zastupitelů - svých kolegů- , kteří si  ještě pamatují , kdo je volil a také kdo je bude v říjnu (ne)volit , koho mají zastupovat a že Ústava ČR i Listina základních práv a svobod platí i pro všechny občany Ostravy včetně těch, kteří mají rádi nejen psy, řádně se o ně starali , starají a chtějí starat ! K hlasování o zrušení OZV č.9/2012 z 24.10.2012 snad konečně již dojde a to 25.6.2014 a to jako poslední body jednání zastupitelstva Ostravy / bod 70 a 71 /, ne však ve 2. bloku pana 1.náměstka ing.Madeje, tak jako to doposud vždy bylo - náhoda to zcela určitě není , spíše to bude nepeněžní "odměna" za dobře vykonanou práci  ! Návrh na zrušení předmětné vyhlášky podal tentokrát pan JAN BECHER - zastupitel za Hnutí OSTRAVAK již před cca 4 měsíci ! Jak tedy nazvat tvrzení pana náměstka Madeje, který opakovaně tvrdil /a to i písemně/, že návrhům na zrušení vyhlášky ani v jednom případě zastupitelstvo nevyhovělo /zastupitelé nedostali ani šanci hlasovat / a že nikdo ze zastupitelů neměl zájem zrušit tuto vyhlášku ?!? Rozhodně stojí za zaznamenání , že zastupitel pan Jan Becher vypracoval tento návrh místo těch , kteří jsou za to více než slušně zaplaceni z veřejných prostředků a to včetně pana primátora a jeho 1.náměstka.


Příznivcům či zastáncům  čipování tímto otevřeně sdělujeme :  N I K D O   A   N I C   Vám v dobrovolném čipování nebrání  ! ! !  Chcete-li však i nadále vynucovat čipování legislativním aj. násilím, budeme se bránit ! Opakuji že už nežijeme v době kamenné, píše se již rok 2014 a od konce totality a nejen v ČR uběhne brzy 25 let ! ! ! Jsme občané stejné ČR jako občané naprosté většiny měst a obcí v demokratické zemi, nejsme o nic lepší, ale ani o nic horší než občané v drtivé většině obcí a měst , nejsme zločinci ani trestanci ba ani občané 2.kategorie a dosud jen tušíme skutečný důvod TRESTU PRO OSTRAVSKÉ PEJSKAŘE ! Nenuťte tedy svobodné a slušné občany Ostravy s jiným než Vašim názorem k něčemu  co  nepotřebují  ani  nechtějí  a není to u nich jen otázka morálky, citu či svědomí ! Čipování není povinné v naprosté většině měst a obcí v ČR a nevidíme žádný důvod dalšího "zvýhodňování" již i jinak "zvýhodněných" občanů Ostravy /ovzduší , kriminalita, nezaměstnanost, ubytovny , gamblerství - hazadr/ ! Nechejte nás slušné občany klidně žít, nestresujte nás a neztrpčujte nám životy pro nějaký profit či "biznis šmejdů" s čipy ! Totalita v ČR již snad skončila před 25.roky ! A zákon umožňující vydání vyhlášky o čipování psů píše zcela jednoznačně o TOULAVÝCH , OPUŠTĚNÝCH PSECH , nikoliv o psech JIŽ OZNAČENÝCH ,stejně jako tomu je ve většině obcí a měst v ČR, o které je řádně pečováno jejich vlastníky ! Pes již půl roku není věc  ! ! !

 

NELZE NEZMÍNIT STAV NA SLOVENSKU,  KDE ČIPOVÁNÍ "PSOV, MAČIEK A FRETIEK" JE OD 1.1.2014 ZE ZÁKONA DOBROVOLNÉ ! ! !  DŮVODY ZRUŠENÍ POVINNÉHO ČIPOVÁNÍ BYLY PO PROJEDNÁNÍ V NRSR VŠEM POSLANCŮM ZCELA JASNÉ ! PRO ZMĚNU ZÁKONA VE PROSPĚCH DOBROVOLNOSTI ČIPOVÁNÍ HLASOVALO 133 POSLANCŮ NRSR - POUZE 1 POSLANEC BYL PROTI ! TO JSOU TAKÉ HLUPÁCI ???

ČIPOVACÍ "BIZNIS" PRO ŠMEJDY NA SLOVENSKU OD NOVÉHO ROKU SKONČIL !


Citace bývalého ombudsmana pana JUDr. Pavla Varvařovského /- z fejetonu/:

A tak se omezím na prosbu a požehnání tomu, aby v našich zemích nevyhynula soudnost a zdravý rozum.Aby přežil přirozený člověčí pud korigovat pitomosti, které se na nás snášejí ze všech stran".V

„Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát.“    = Město je tu pro lidi a ne lidi pro město !

ALBERT EINSTEIN

"Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské

vztahy.  To potom svět bude mít GENERACI IDIOTŮ".

ALBERT EINSTEIN

Poslanec Parlamentu České republiky a starosta Bolatic pan Mgr. Herbert PAVERA z TOP 09 podpořil aktivity společenství webu Necipujtenas.CZ:

Vždy budu stát na straně svobody slova občanů. Cenzura slušné a věcné diskuse občana vystupujícího na jednání obce je naprosto nepřípustná! U nás v Bolaticích jsme dali občanům možnost volby. Nikoho k čipování nenutíme. Ti, kteří mají psa očipovaného, platí menší roční poplatek za psa. Možná i to by mohla být cesta zastupitelů města Ostravy,” vysvětlil pan poslanec a dodal: „Přeji Vám, abyste dosáhli svého cíle."

"Zastavme čipování ! "

 


================================================================

"Zastavme čipování ! "

 

 

Krátce z obsahu článku: "Nesouhlasím s čipováním také proto, že si z obecného filosofického hlediska stát a municipální orgány přisvojují stále větší a větší pravomoci pro evidenci a sledování volného pohybu. Kdo zaručí, že když dnes psi, zítra nebudou muset být čipováni i občané sami? Oprávněnost v případě občanů lze také zdůvodnit zvýšenou kriminalitou, nutností sledovat pohyb podezřelých osob a podobnými argumenty. To pak opět občané sklopí hlavu a pro vyšší myšlenku si nechají vpravit implantát do svého těla?” -

Nesouhlasím s čipováním také proto, že si z obecného filosofického hlediska stát a municipální orgány přisvojují stále větší a větší pravomoci pro evidenci a sledování volného pohybu. Kdo zaručí, že když dnes psi, zítra nebudou muset být čipováni i občané sami? Oprávněnost v případě občanů lze také zdůvodnit zvýšenou kriminalitou, nutností sledovat pohyb podezřelých osob a podobnými argumenty. To pak opět občané sklopí hlavu a pro vyšší myšlenku si nechají vpravit implantát do svého těla?”


Sporný je také ekonomický aspekt čipování. OZV přenáší povinnost opatřit zvíře čipem na náklady majitele. Městské obvody však okamžitě iniciovaly aktivity, kde část nákladů spojených s čipováním budou hradit tyto městské obvody. Tomu jsem již přestal rozumět zcela, protože to vypadá, že město Ostrava tuto problematiku buď s obvody nekonzultovalo, nebo tato konzultace byla neefektivní a město přesto přistoupilo k přijetí OZV. Nechápu tento postup. Stejně tak se obávám, že žádná vyhláška nepřinutí např. bezdomovce, aby své psy čipovat nechali. Jednak nepředpokládám, že se o vyhlášce dozvědí, jednak si neumím představit, kde by vzali finanční prostředky nutné k provedení zákroku.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

KONFERENCE NA PŮDĚ SENÁTU PSP ČR !

2014-06-01 12:02:00

Ve čtvrtek 22. května 2014 proběhla v Praze v prostorách horní komory Parlamentu České republiky konference s názvem "STÁT A OCHRANA ZVÍŘAT", kterou spolupořádala místopředsedkyně Senátu: Vážená paní Mgr. Miluše Horská (bezpartijní). Mezi řadou pozvaných/přednášejících/diskutujících hostů figurovala zvučná jména z českého i zahraničního prostředí specializovaného na oblast ochrany přírody, legislativy, státní správy, justice, veterinárního lékařství, neziskového sektoru. Byla zde mj. např. JUDr. Klára Long Slámová, ThDr. Kateřina Klasnová, MVDr. Martina Načeradská, paní Marcela Lund, MVDr. Jan Nytra, Ing. Zdeněk Burda, Ing. Milan Kaucký, MVDr. Zbyněk Semerád, RNDr. Pavel Poc, Ing. Miloš Petera, Gabriela Jägerová, Karolína Hájková, Mgr. Táňa Čapková, MVDr. Jiří Dousek a další. Celou akci moderovala dlouholetá rozhlasová/televizní novinářka - mluvčí Strany svobodných občanů (Svobodní) - Kateřina Kašparová. Široká veřejnost mohla sledovat přímý přenos z konference online. - Není bez zajímavosti: zástupci Ministerstva zemědělství pozvánku k jakékoliv debatě vůbec nevyužili.

Nápad uspořádat výše zmíněnou konferenci vznikl již v listopadu loňského roku. Původně měl vskutku vyvolat velmi potřebný celospolečenský dialog na téma stát/právo/občané-chovatelé zvířat a představit rozumný návrh řešení souvisejících/zjištěných excesů, ke kterým v současné době dochází obzvláště se zřetelem k otázkám tzv. množíren, ale také vzhledem k porušování přirozených/základních/ústavních lidských práv a svobod obyvatel České republiky. Bohužel: tyto chvályhodné cíle nakonec konference nenaplnila.


Místo pozitivních tezí, podpory nenásilných projektů, dobrovolné aktivity, nadšení pro láskyplné podání pomocné ruky ke spolupráci a načrtnutí opravdové cesty k odstranění problémů v soužití současné vystresované společnosti se zvířaty hlavně v městských aglomeracích: se nakonec konference v převážné většině prezentovaných názorů doslova zvrhla v militantně laděnou smršť vyjádření zástupců tzv. ´čipovací lobby´, kteří by v nadsázce nejraději ´každou osaměle žijící babičku nebo jakoukoliv lidskou bytost zbavili svéprávnosti a zavřeli do vězení´ již jen za to, že chová bez registrace/označení/čipování své koťátko nebo pejska, věnuje jim svou péči a nechce žádné obtěžování/kontroly/udávání ze strany různých samozvaných spasitelů světa.


Obzvláště novináři v senátních kuloárech poukazovali na velmi zřetelný a nebezpečný střet zájmů mnohých debatujících osobností: právě jim by se totiž prosazením povinného čipování formou legislativního násilí podstatně zvedly příjmy, ale hlavně by zesílila jejich moc nad životy jiných lidí a cizím majetkem. Navíc zde byla zřetelně do očí bijící absence projevů nijak neorganizovaných/běžných občanů/chovatelů, jejichž cílem není zisk nebo posílení moci, nýbrž normální/poklidný/láskyplný/svobodný chov domácích zvířat a život tradiční rodiny mimo vměšování státu nebo jakýchkoliv represivních složek.

Celý článek je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/senatni-konference-donutime-vas-cipovat-cr.aspx

Více se dočtete na : http://www.necipujtenas.cz/#ixzz33CgfntcF

Praha, Česká republika, 22., 23., 24., 26. a 30. května 2014, (Rd a kol.)


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

BEZ KOMENTÁŘE - VČERA DORUČENÝ DOPIS Z MMO - OŽP ! ! !

2014-05-27 15:31:19

Statutární město Ostrava
náměstek primátora
Ing. Dalibor Madej
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/1 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800

Vážený pane,
dne 20. 4. 2014 a 28. 4. 2014 jsme obdrželi Vaše podání, která se týkají obecně závazné vyhlášky č.9/2012, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů (dále jen „vyhláška“).
Obě tato Vaše podání byla dne 21. 5. 2014 projednána zastupitelstvem města a usnesením č.2461/ZM1014/32 jsem byl pověřen Vám odpovědět.
Sděluji Vám, že požadavek na zrušení vyhlášky projednávalo Zastupitelstvo města Ostravy na svých zasedáních ve dnech 20. 3. 2013, 25. 9. 2013, 11. 12. 2013 a 2. 4. 2014. Z usnesení, které zastupitelstvo města na těchto zasedáních přijalo, je zřejmé, že návrhům na zrušení vyhlášky ani v jednom případě nevyhovělo.
Návrh na zrušení vyhlášky, podaný zastupitelem města panem Janem Becherem, je v současnosti projednáván: dne 7. 4. 2014 byl projednán Komisí životního prostředí rady města, předložen byl městským obvodům se lhůtou pro vyjádření do 12. 5. 2014, odboru legislativnímu a právnímu Magistrátu města Ostravy a Městské policii Ostrava, dne 6. 5. 2014 jej projednala Právní komise rady města. Následně bude návrh projednán orgány města.

S pozdravem
„otisk úředního razítka“
Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora

V oznámení  2014-05-12 15:56

POŘÁD STEJNÁ PÍSNIČKA - JÁ O VOZE, ONI O KOZE, ANEB JÁ O HLASOVÁNÍ A ONI / ON / O ZASÍLÁNÍ DOPISŮ   !                          Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

DĚDICOVÉ NEJSOU JEN V OSTRAVĚ ! ! ! LOBBISTÉ ÚTOČÍ NA PŮDĚ SENÁTU ! ! !

2014-05-23 19:19:22

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/fabriky-na-psy-ceska-ostuda-v-evrope_307696.html#.U3-bnCjfKkQí

http://www.enviweb.cz/rss/obecne/100495/ochranci-zvirat-chteji-prosadit-povinne-cipovani-psu

Povinné čipování - TO ZCELA URČITĚ NEVYŘEŠÍ  ! ! ! ! ! ! !
Fabriky na psy: česká ostuda v Evropě

"Ochránci zvířat" chtějí prosadit povinné čipování psů

22.05.2014 09:45 Původní zpráva

Zubožení psi v příšerných podmínkách, nekvalitní neočkovaná štěňata, která se nedožijí ani pár měsíců, daňové úniky, šíření nákaz - to je odvrácená strana chovu psů, který má v Česku dlouhou a jinak úctyhodnou tradici. Tu však kazí "chovatelé", kteří opravdovým pejskařům dělají v zahraničí ostudu. Co s tím? Zlepšit evidenci psů, povinné čipování a centrální evidence zvířat. Na tom se shodli experti v diskusi v Senátu, která předcházela čtvrteční konferenci Stát a ochrana zvířat.

"Apelujeme na lidi, aby si nepořizovali psy a kočky bez průkazu původu. Majitelé množíren se zaměřují především na oblíbená módní plemena, která lze snadno prodat za vysoké částky i bez papírů. Zvířata ale často žijí v naprosto nevyhovujících (až otřesných) podmínkách a problém nekontrolovaného množení zvířat je z právního hlediska těžko postižitelný," otevřela téma na senátní debatě Eva Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat.

Nicky Ceulemans z Belgie popsala, jak probíhá dovoz štěňat do její země. Belgičtí prodejci nakoupí štěňata v zahraničí (například z české množírny), úřadům sdělí jména lidí, od kterých nakupují, belgický úřad to "legalizuje", zahraniční chovatele prostě přidá na seznam "certifikovaných zahraničních chovatelů", aniž by je jakkoli kontroloval. "Musíme přesvědčit politiky, že ochrana zvířat je žhavé téma," apelovala v diskusi.

Povinné čipy nebo tetování

Ve Francii se chovatelé často setkávají s tím, že koupená štěňata v zahraničí nemají potřebné očkování a dokumentace nedostačuje tamním požadavkům. Franck Verger z francouzského ministerstva zemědělství poznamenal, že jeho země vyžaduje povinné čipy a pasy u psů od čtyř měsíců věku. Garantem je Veterinární komora a profesionální chovatel je každý, kdo má v chovu dva vrhy a více za rok. V Čechách se označují pouze zvířata s průkazem původu, "bezpapírová" v žádné evidenci nejsou. Povinné čipování by problémy s načerno odchovanými psy zamezilo, to si myslí i autorka dokumentu o českých množirnách Birgitt Thiesmann, která se dlouhodobě věnuje nelegálnímu obchodu se psy v Čechách a jejich vývozu do sousedního Bavorska. Povinné označování (čipování nebo tetování) psů a jejich zanesení do centrálního registru je i ve Švédsku, podle veterinářky Lucie Havelky mají chovatelé navíc povinnost ukázat zájemcům matku štěňat.  Díky evidenci je i jednodušší identifikovat nalezeného psa.

Zbyněk Semerád, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární správy (SVS), v debatě souhlasil, aby stanovení konkrétních požadavků pro chov psů určil zákon. V rámci EU by upřesnil pravidla pro přepravu zvířat, s tím souhlasí i jeho kolega Jiří Dousek ze SVS, poznamenal však, že nejvíce týraných zvířat je v domácích chovech, "tedy tam, kde by naopak zvířata měla člověka těšit".

Zvířata jen pro svéprávné

Jiným navrženým opatřením v debatě bylo zabránit nesvéprávným lidem vlastnit zvíře, chovatel by měl rovněž doložit, že má na chov dostatečné finanční prostředky - aby nedocházelo k případům, kdy stará paní v panelákovém bytě má desítky koček a není schopná chov zvládnout.

Nelegální množírny mají i nechovatelný aspekt - státní kasa díky černým chovům přichází o značné peníze. Podle Jana Skácela z oddělení daňové kontroly Generálního finančního ředitelství majitelé načerno vydělají až desítky tisíc měsíčně.

 

DRZOST ŠMEJDŮ / I TĚCH Z MNOŽÍREN / NEZNÁ MEZE !!!  ZNAJÍ POUZE JEN ARGUMENTY JEDNÉ STRANY , KTERÉ NÁSLEDNĚ PROTLAČUJÍ I PŘES SVÉ  "PŘÍZNIVCE"  V RŮZNÝCH FUNKCÍCH - PODOBNĚ  JAKO V OSTRAVĚ ! ZASTUPITELÉ MĚSTA OPĚT NEHLASOVALI O ZRUŠENÍ OZV č.9/2012 , ALE POUZE O PÍSEMNÉ ODPOVĚDI NA PODNĚT , KTEROU BY MĚL VYPRACOVAT OPĚT NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PAN ing. MADEJ. JINAK DALŠÍ PŘÍSLIB PANA PRIMÁTORA O HLASOVÁNÍ O ZRUŠENÍ PŘEDMĚTNÉ ČIPOVACÍ VYHLÁŠKY BY MĚLO PROBĚHNOUT   25.  6. 2014   - NÁVRH ZASTUPITELE PANA BECHERA STARÝ MIN. 2. MĚSÍCE A TO PŘESTO, ŽE RADNÍ MĚSTA    O P A K O V A N Ě   A PÍSEMNĚ TVRDILI, ŽE ZASTUPITELÉ NEPROJEVILI ZÁJEM ŘEŠIT "ČIPOVACÍ" VYHLÁŠKU - jak se zdá , tak již v únoru zájem projevili / p.BECHER / , 21.5.2014 to již radní města  na zasedání MMO přiznali !

KOLIK MNOŽÍREN V ČR JIŽ BYLO ODHLALENO A KOLIK PACHATELŮ ODSOUZENO ??? A OBDOBNĚ    -   KOLIK ŠMEJDŮ ? ? ?


 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Dokument potvrzující závadnost velkého množství RFID mikročipů implantovaných domácím mazlíčkům !

2014-05-13 18:06:17

21.5.2014 - DOČKÁME SE PŘEKVAPENÍ ? ? ?  NA PROGRAMU JEDNÁNÍ MMO TENTO BOD ALESPOŇ ZATÍM NENÍ ! ! !

 

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/navrhy-vyhlasek-ostrava-zruseni-legislativniho-nasili-o-vynucovani-cipovani-kveten-2014.pdf

BOŽÍ MLÝNY MELOU ......

.......Jen někdy to trvá déle, než bychom si přáli !

 

Vážené dámy a pánové !

Vypisuji z textu důvodové zprávy radních města ze 6.5.2014 :   "Konstatujeme, že podání předložená k projednání radě města neobsahují žádné nové skutečnosti" - což není pravda - a co informace o článku z londýnského deníku The Guardian  z 13.4.2014 o němž se přitom  důvodová zpráva radních města  výslovně zmiňuje ! ! ! Také žádost o tajné hlasování při rušení OZV č.9/2012 byla zcela opomenuta /musí rozhodovat zastupitelé - nikoliv rada města / - byl to snad záměr ? Ze strany části vedení města je to jen a pouze odsouvání problému, možná jsou za tím skryté i nějaké osobní zájmy , nebo snad zájmy dnes už podivné koalice ??? Nespletli si někteří radní datum ? Žijeme již v 21.století a píše se rok 2014 - nikoliv 1989 ! Žijeme v ČR a nikoliv v KLDR a nejsme stádo ovcí , ba ani blbci , hlupáci či idioti - za něž jsme některými se zastupitelů považováni - tak to jen používám " radniční slovník "! A taky nejsme prodejní ani za "hrstku rýže". A další "nové skutečnosti" lze nalézt m.j. třeba u kolegů na Slovensku, v Polsku, ale také v Českých Budějovicích, Brně, Zlíně, Olomouci, Jihlavě ....... a jsou i jiné různé cesty JAK ZJISTIT NOVÉ SKUTEČNOSTI a alternativy ve značení psů, třeba na internetu, jenom se musí chtít ! ! ! - Viz odkazy na konci textu !

Občané Ostravy včetně důchodců snad mají nahrazovat/suplovat/práci cca  50. vysoce kvalifikovaných pracovníků Odboru  ochrany ŽP MMO ? Kdo je za to zodpovědný a také placený ? Občané města zcela jistě to nejsou !

Je to opravdu smutná vizitka přístupu současného vedení města Ostravy k občanům města, podání a požadavky občanů města snad ani radní nečtou případně neposlouchají .  N e l z e  n e v i d ě t , co vše je dnes ve vedení města Ostravy možné a o čem téměř denně píše tisk a vysílá TV ! Výzvy k odstoupení radních, vylučování či vystoupení ze strany a také vzájemná napadání těch , kteří byli v roce 2010 zvoleni za radní i zastupitele města !  N e l z e  p ř e h l é d n o u t, že mezi hlavními aktéry neuvěřitelných afér jsou hlavně ti radní, kteří se nejvíce " z a s l o u ž i l i " o přijetí nelidské, nehumání vyhlášky OZV č.9/2012 - tedy hlavní  i n i c i á t o r  čipování , p ř e d k l a d a t e l  vyhlášky a také ten, kdo ji spolupodepsal . Spekulovat, kdo dodnes nejvíce brání zrušení "čipovací" vyhlášky je zbytečné !

O P A K U J I : "Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě".  "Zbabělost je, když víme, co máme dělat a neděláme to" ! (Konfucius) "Největší chybou je o chybě vědět a neodstranit ji "!

Nerovné podmínky chovatelů v Ostravě, které vznikly v rámci unáhleného přijetí původní nelidské vyhlášky č.9/2012 lze zmírnit přijetím sníženého či zrušeného poplatku za psa po určitou dobu - viz České Budějovice !                                                              V ČR JSOU OBCE, KTERÉ NEMAJÍ POPLATEK ZA PSA, PŘÍPADNĚ BYL TENTO POPLATEK   Z R U Š E N  ! ! !

Radní Moravské Ostravy Lukáš Semerák (Ostravak) míní, že kvůli kauze Dědic by měla rezignovat celá rada města v čele s primátorem.

http://ostrava.idnes.cz/martin-dedic-a-valka-politiku-v-ostrave-d93-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140509_2063331_ostrava-zpravy_mav

http://euro.e15.cz/archiv/lobbista-dedic-zamestnaval-poslance-rykalu-a-jeho-tchyni-zarizoval-duchod-1085454

http://euro.e15.cz/archiv/halo-tady-martin-1082297

O P A K U J I : A také se zatím nikdo z představitelů Ostravy ani slůvkem nezmínil , že příspěvek města ani obcí na čipování psů se " letos nekoná " ! ! !  Vyhodnocení celé akce je zatím nedostupné ! TAKÉ O P A K U J I : Po 18.měsících od vydání vyhlášky nejsou zveřejněny žádné relevantní výstupy - např. CENA, POČET PSŮ v roce 2013 a potom 2014, ........... atd., kolik MILIONŮ Kč to stálo občany a kolik MILIONŮ Kč to stálo město a městské obvody ! Asi i to je součástí předvolební kampaně do EP v Bruselu . Nebo snad už ke komunálním volbám ? Volební průzkumy vypadají velmi zajímavě ! A slovo volit není odvozeno od vola , ale od volba !!!

VÁŽENÉ  DÁMY  A  PÁNOVÉ, MŮŽETE  SI  VYBRAT ! ! !  VOLBY tajně nebo veřejně , o tom rozhoduje zastupitelstvo města.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD PLATÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR .

 

 

Dokument potvrzující závadnost velkého množství RFID mikročipů implantovaných domácím mazlíčkům !

Společenství Necipujtenas.CZ získalo z otevřených zdrojů dokument s datem 6. května 2014, který prokazuje, že RFID mikročipy implantované například psům, kočkám aj. domácím mazlíčkům i třeba člověku mohou být již z výroby vadné a jejich kontrola například čtečkami hlídek městské policie se v takovém případě stává nemožnou - v případě udělení pokuty dokonce diskriminačním neoprávněným trestem.Doposud přitom něco takového obzvláště ostravští radní odmítali vůbec i jen připustit . - Písemnost z provenience veterinární kliniky Yorica.cz z Ostravy-Poruby a Váženého pana jednatele Davida Goldsbrougha, jenž zastupuje v ČR zájmy francouzského veterinárního gigantu Virbac prostřednictvím spol.GS Partners, s.r.o. se sídlem na ulici Žitavského 496 v Praze 5: velmi seriozně přiznává vadu jimi distribuovaného identifikačního mikročipu s číslem 900088000423252 a slibuje zjednánínápravy. - Zdroj Společenství Necipujtenas.CZ, který si nepřál být jmenován, zároveň uvedl, že vlivem některých urputných politiků a místních vyhlášek o neúprosném/bezpodmínečném vynucování čipování, které vůbec na podobnou situaci nepamatují, bude nyní postaven chovatel i veterinář před velký etický problém tzv. „přečipování “ živého zvířete . Podle zdroje Necipujtenas.CZ se přitom vůbec nejedná o pouhý ojedinělý incident. -Obzvláště zahraniční veterinární komory jako např. britská „ Royal College of Veterinary Surgeons “ ovšem považují jakékoliv vyjímání mikročipů z živého těla za týrání zvířete . Jak se k této otázce nyní postaví ostravští zastupitelé? Ve světle výše uvedeného zjištění: Především hrozí postihování pokutami naprosto nevinných občanů, kteří již mají svá zvířata očipována, zainvestovali do celé operace nemalé prostředky včetně příspěvku z městské kasy a to už ani nemluvě o zdravotních rizicích při podobných zásazích do živých organismů . Složitý a předražený systém tzv. povinného čipování přitom způsobuje občanům/voličům mnoho dalších problémů. - Výše citovaný český případ jenom potvrzuje dřívější informace Necipujtenas.CZ a zjištění novinářky deníku „The Guardian “ Anny Timsové z 13. dubna 2014 o tristních předpisech,kterým musí čelit návštěvníci států Evropské unie a jejichž platnost si stačila prosadit ́čipovací lobby ́ v rámci systému vynucování tzv. trvalého označování domácích zvířat formou mikročipů : V prosinci 2013 cestoval se svým chovatelem pes jménem George (Jiří) z Jihoafrické republiky do Velké Británie, kde bohužel při vstupní kontroleúředníci odhalili, že mikročip v těle čtyřnohého mazlíčka nefunguje . George musel tedy pobýt čtyři měsíce v karanténě, neboť vadný implantát způsobil předpisovou neplatnost všech jeho papírových veterinárních záznamů o vakcinaci, odčervení, nemocech atd. Navíc tzv. ́přečipování ́ - tedy vyoperování nefunkčního mikročipu a jeho nahrazení novým - již komora veterinářů („Royal College of Veterinary Surgeons“) považuje za týrání zvířete. Tento postup byl v podobných případech výjimečně dovolen pouze do konce roku 2012. Ne všichni zvěrolékaři nicméně souhlasí a považují zákaz implantace nových/funkčních čipů v dané situaci za daleko horší řešení, než nutit domácí mazlíčky zůstávat bez pána v cizím prostředí, vystavovat je i chovatele stresu a nemalým nákladům. Karanténní pobyt nakonec stál - považte - 3.000 liber šterlinků, což je v přepočtu zhruba 100.000,-Kč. - Podobný vážný problém již Společenství Necipujtenas.CZ popsalo v kauze z roku 2007 ........(„Eurotunnel“, fenka jménem „Coco“).Tehdy se celou záležitostí rozsáhle zabývaly sdělovací prostředky a dokonce poslanci, kteří přislíbili nápravu: Jak je vidět, stále se jim to nepodařilo. (V České republice proti vynucování čipování konzistentně bojují např.Svobodní Petra Macha , kteří usilují o vstup do Evropského parlamentu i komunální politiky a o zastavení tzv. „čipové totality“.) - Společenství Necipujtenas.CZ také zjistilo výše uvedenou nefunkčnost mikročipů značky “BackHome BiotecMicrochips” dle oficiálního prohlášení (2012) jihoafrického zástupce (Harry Edwards: „Je to mezinárodní problém.“) francouzského veterinárního gigantu Virbac . Jednalo se o závadu tisíců mikročipů (podle výrobních řad však až stovky tisíc kusů) určených pro identifikaci psů, koček a distribuovaných zákazníkům v letech 2010 až 2012.Taková fakta šokovala milióny chovatelů na celém světě; značně nabourala marketingové aktivity propagátorů povinného čipování . Byly to mikročipy zhotovené třetí stranou pro firmu Virbac. Obsahovaly číselné řady 9000880 a od 9000088 až do 900008800259208. Prodejce nefunkčních implantátů vzal odpovědnost na sebe.Omluvil se: nabídl bezplatnou náhradu. Informaci mj. zveřejnily zpravodajské servery Independent Online nebo News24 aj. - Vynucování čipování domácích mazlíčků a zákaz Opt-outu je po těchto zjištěních již nadále neudržitelný .Necipujtenas.cz

Zdroje: Dokument z 6. 5. 2014 poskytnutý občanem ČR Necipujtenas.CZ dne 13. 5. 2014

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/virbac-gspartners-czechrepublic-yorica-ostrava-poruba-defective-microchip-confirmed-global-problem-may-2014.pdf

http://www.theguardian.com/money/2014/apr/13/dog-rule-change-quarantine

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/tragicke_pripady_psi.pdf

http://media.katherinealbrecht.com/archives/1405/20140512_Mon_Albrecht1.mp3; http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=129; http://www.freerangekids.com; http://qz.com/209316/these-four-gadgets-are-dooming-childhoods-around-the-world/; http://www.newscientist.com/article/dn19639-device-gives-parents-their-childs-eye-view.html?_ga=1.107314251.873301181.1400173360#.U3cJod6syM_; http://medicalxpress.com/news/2014-05-brain-implant-memory.html; http://www.sme.sk/c/7184894/vazni-budu-viac-pykat-doma-ministerstvo-kupilo-naramky.html; http://qz.com/209316/these-four-gadgets-are-dooming-childhoods-around-the-world/; http://www.freerangekids.com/no-child-under-12-shall-get-on-or-off-school-bus-without-a-guardian-proposed-law/?_ga=1.103945545.873301181.1400173360; http://phys.org/news/2014-05-week-star-wars-shield-element.html; http://www.telegraph.co.uk/finance/10687395/UK-to-get-200-high-tech-factory-jobs-making-swallowable-sensors.html; http://www.proteus.com/proteus-digital-health-nhs-england-and-uk-trade-investment-to-bring-transformative-digital-health-technology-to-the-uk/; http://realbusiness.co.uk/article/25937-uk-to-get-first-high-tech-manufacturing-site-for-ingestible-sensors?_ga=1.103945545.873301181.1400173360; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/bude-uzivani-leku-s-cipem-povinne-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ruske-detstvo-2030-cipovani-deti-rus-6.aspx

 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

POŘÁD STEJNÁ PÍSNIČKA - JÁ O VOZE, ONI O KOZE, ANEB JÁ O HLASOVÁNÍ A ONI O ZASÍLÁNÍ DOPISŮ !

2014-05-12 14:56:04

ŽÁDÁME VÁS, POMOZTE ZÍSKAT DALŠÍ SIGNATÁŘE, POŽÁDEJTE O PODPISY PETICE SVOJE PŘÁTELE, KOLEGY, ČLENY RODINY.

V důvodové zprávě pan náměstek opět tvrdí, že jsem jim nesdělil vůbec žádné nové informace, takové ínformace, které mají získávat hlavně pracovníci Odboru ochrany ŽP ! Přitom však přiznává, že jsem jim zaslal m.j. novinku z londýnského deníku The Guardian z 13.4.2014. A kdo má informací málo , stačí zadat požadavek třeba do Googlu či do Seznamu a z množství informací si vybrat ty nejserióznější - JEN CHTÍT ! A odpověď pana náměstka  - tentokrát je již  uveden jen rok 2014 bez konkrétního datumu, ale v textu důvodové zprávy není ani zmínka o tom, že by 55 zastupitelů města mělo hlasovat o zrušení vyhlášky č.9/2012 - čeho se bojí , koho je to zájem ? Občanů Ostravy zcela určitě ne . Jinak také přiznává, že se pracuje na změněné formě vyhlášky a termín pro vyjádření všech účastníků obvodů je 12.5.2014 ! Snad to nebude nějaký nový "poplatek za zaevidování psa do evidence města "! A že zastupitelé neprojevili zájem o zrušení

A zatím se nikdo z představitelů Ostravy ani slůvkem nezmínil , že se příspěvek na čipování města ani obcí  " letos nekoná " ! ! ! Asi to je součástí PR před volbami do EP v Bruselu .

Zde jsou odkazy na zveřejněné odpovědi na podněty:

 

STEJNÉ PRAKTIKY SE ZAVÁDĚJÍ I V O.3 - JIH  viz :

Ačkoli Moureček navrhl, aby zastupitelé odsouhlasili, že obvod vyčíslí sumu, která byla za ostrahu škol a školek podle něj vynaložena zbytečně, a že bude řečeno, kdo za to má zodpovědnost, nakonec padlo jiné usnesení.

Radim Miklas má vypracovat kompletní zprávu, která problematiku zmapuje.

Moureček je proti. "Tu rekapitulaci by neměl dělat člověk, jehož postavení v této kauze je sporné." A bude žádat, aby zastupitelé posouzení přidělili někomu jinému.

Radim Miklas popírá, že by v dané věci vystupoval nestandardně, a se zpracováním zprávy nemá problém.

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/ostrava-jih-plati-za-ostrahu-skolek-straznici-je-mohou-hlidat-zdarma-1j0-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140512_2064056_ostrava-zpravy_dar

Obviněný lobbista se stal silnou municí ve válce ostravských politiků

http://ostrava.idnes.cz/martin-dedic-a-valka-politiku-v-ostrave-d93-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140509_2063331_ostrava-zpravy_mav

Radní Moravské Ostravy Lukáš Semerák (Ostravak) míní, že kvůli kauze Dědic by měla rezignovat celá rada města v čele s primátorem.

UŽ  780  PODPISŮ !

Doufám, že i ve vedení našeho města existuje skutečná vůle hájit zájmy všech občanů Ostravy , nikoliv jen zájmy "ČIPOVACÍ LOBBY" a skupiny zainteresovaných zastupitelů ! ! !

Dle ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. v Listině základních práv a svobod, hlava druhá, oddíl druhý, článek 17, máme právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Pokud Vás tyto informace jakkoliv pobouřily či podobně,  tímto se Vám  omlouvám.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

TAK MÍSTO POŽADOVANÉHO HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA OSTRAVY O ZRUŠENÍ OZV Č.9/2012 - OPĚT JEN DOPISY. I PES MI VÍCE ROZUMÍ NEŽ "někteří čistí" OSTRAVŠTÍ KONŠELÉ. VOLBY SE BLÍŽÍ A NĚKDO SE ASI BOJÍ !

2014-05-08 09:00:38

Obviněný lobbista se stal silnou municí ve válce ostravských politiků

http://ostrava.idnes.cz/martin-dedic-a-valka-politiku-v-ostrave-d93-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140509_2063331_ostrava-zpravy_mav

Radní Moravské Ostravy Lukáš Semerák (Ostravak) míní, že kvůli kauze Dědic by měla rezignovat celá rada města v čele s primátorem.

UŽ  780  PODPISŮ !

Doufám, že i ve vedení našeho města existuje skutečná vůle hájit zájmy všech občanů Ostravy , nikoliv jen zájmy "ČIPOVACÍ LOBBY" a skupiny zainteresovaných zastupitelů ! ! !

Dle ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. v Listině základních práv a svobod, hlava druhá, oddíl druhý, článek 17, máme právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Pokud Vás tyto informace jakkoliv pobouřily či podobně,  tímto se Vám  omlouvám.


32. zasedání zastupitelstva města dne 21.05.2014
Složka zN1
Materiál pro ZM č.ZM_M 13
BJ1014 01289/14
předkládá: Ing. Dalibor Madej náměstek primátora
zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.vedoucí odboru ochrany životního prostředí
zpracoval: Ing. Lenka Frömlová specialista ochrany půdy, myslivosti,rybářství a zemědělství
Věc: Podání ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 ve zněnívyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů
Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č. 1: Podání ze dne 26.4.2014, 27.4.2014,20.4.2014 a 28.4.2014
Příloha č. 2: Návrh odpovědi Petru Hadaščokovi
Příloha č. 3: Návrh odpovědi panu Maderovi
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
k usnesení č. 9861/RM1014/130
(č. usnesení) (zn. předkl.)31
1) p r o j e d n a l o podání pana Petra Hadaščoka ze dne 26. 4. 2014 a 27. 4. 2014 a podání pana Madera ze dne 20. 4.2014 a 28. 4. 2014 ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013,kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2) s c h v a l u j e návrh odpovědi panu Petru Hadaščokovi na podání ze dne 26. 4. 2014 a 27. 4. 2014 a panu Maderovi na podání ze dne 20. 4. 2014 a 28. 4. 2014 ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č.9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu

3) u k l á d á  náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi zaslat odpověď na podání pana Petra Hadaščoka a pana Madera dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 27.05.2014
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Projednáno s :  r a d a  m ě s t a 6.  5.  2 0 1 4

V Ostravě dne 07.05.2014

VIZ OZNÁMENÍ z 26.4.2014 , KTERÉ BYLO ZASLÁNO VŠEM ZASTUPITELŮM MĚSTA OSTRAVY

V souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění Vás žádám mimo jiné podle paragrafu 16, odstavce č.2, písmeno c), f) a g) výše uvedeného zákona, kdy má občan právo „podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně,“ a „požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce“ a v souladu s článkem 9, odstavce 9 Jednacího řádu, který mimo jiné uvádí, že „Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města,“ a podrobnosti tajné volby upravuje Příloha č. 2 k jednacímu řádu, článek č.2.

Žádám Vás /opakovaně / tentokrát již také o tajné hlasování zastupitelů na zasedání zastupitelstva Ostravy dne 21.5.2014 ve věci navrhovaného zrušení  OZV č.9 / 2012 z 24.10.2012 :

Vyslovuji souhlas se zrušením vyhlášky Statutárního města Ostravy  OZV č. 9 / 2012  z  24.10.2012  a  vyhlášek souvisejících s tématikou čipování zvířat na území města / PRO, PROTI , ZDRŽEL SE  /.

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/professor-mg-michael-wollongong-university-katherine-albrecht-interview-antimicrochipping-mark-of-the-beast-march-2014.jpg


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Ostravský „Janoušek" ZÍSKAL MILIONY DÍKY LIDEM Z ČSSD

2014-05-05 16:41:08

http://euro.e15.cz/archiv/ostravsky-janousek-ziskal-miliony-diky-lidem-z-cssd-1082154

Kajnar: O vzahu s Dědicem lhali

A kdo se "PASE" na Ostravském AKORDU, POKLADU, DPO, NEMOCNICI .......... ??? ! ! ! DĚD.. + ......, ....., ........., .....,

http://www.novinky.cz/domaci/335387-ostravsky-primator-kajnar-vyhozeny-z-cssd-zaklada-vlastni-hnuti.html

VZNIKÁ DALŠÍ OF ??? ČI OFF....... ? OSTRAVSKÉ FORUM ........

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/270649-na-opencard-se-pasli-janousek-rittig-i-bem-tvrdi-byvala-zastupitelka/

Myslím, že není co dodat.

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

SPOLEČNĚ PROTI ČIPOVÁNÍ - PODLE SVÉHO SVĚDOMÍ A SRDCE !

2014-04-28 11:53:22

Rekapitulace od 22.12.2012 do 26.4.2014 - to NENÍ KAPITULACE

http://youtu.be/kC8qeo3TkA0
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/    Občanské sdružení  " VZDUCH" :

MAGISTRÁT  NÁS VELMI PODCEŇUJE JAKO OBČANY - MAJÍ NÁS ZA ÚPLNÉ BLBY, PROSTĚ NÁS MAJÍ ZA BLBCE  ! ! !

https://email.seznam.cz/imageshow/QwJnqOD6A_sgYFWvuSi9zl94dsoaLxasJmdWGApPTJR5ahNSqi_vuoVYjyIRZBsurHCnOho

Mlčení většiny nikdy k ničemu dobrému nevedlo ! Lidskost a zdravý selský rozum je asi mimo Ostravskou radnici !

http://www.necipujtenas.cz/files/necipujtenas/informacna-vojna-28-04-2014-petr-hadascok-st-norbert-lichtner.lite.mp3

http://aac.slobodnyvysielac.sk

 

Dobrý den,

máte-li zájem, můžete se připojit !

www.petice24.com/a/43512 a   www.necipujtenas.cz a   http://aac.slobodnyvysielac.sk

Informace předsedy PhDr. R.Böhnische o dopise „Hnutí nečipujte nás Ostrava“ - PS PČR - www.necipujtenas.cz

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/pspcr-seznamena-s-podnetem-necipujtenas-cz-s-nelegalnosti-vynucovani-cipovani-a-navrhem-na-novelizaci-legislativy-unor-2014.pdf

 

Přeji všem hezké další dny, kmotrům a šmejdům neustoupíme !

 

Hadaščok Petr st.-spoluautor petice proti nucenému čipování

JSEM TVRDÁ PALICE A ROZHODUJI SE PODLE ČISTÉHO SVĚDOMÍ A PODLE SRDCE/J.J./


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

DOPIS PANU PRIMÁTOROVI A NEJEN JEMU !

2014-04-26 20:03:53

Dobrý den vážený pane primátore, vážené dámy a pánové !

V souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění Vás žádám mimo jiné podle paragrafu 16, odstavce č.2, písmeno c), f) a g) výše uvedeného zákona, kdy má občan právo „podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně,“ a „požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce“ a v souladu s článkem 9, odstavce 9 Jednacího řádu, který mimo jiné uvádí, že „Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města,“ a podrobnosti tajné volby upravuje Příloha č. 2 k jednacímu řádu, článek č.2.

Žádám Vás /opakovaně / tentokrát již také o tajné hlasování zastupitelů na zasedání zastupitelstva Ostravy dne 21.5.2014 ve věci navrhovaného zrušení  OZV č.9 / 2012 z 24.10.2012 :

Vyslovuji souhlas se zrušením vyhlášky Statutárního města Ostravy  OZV č. 9 / 2012  z  24.10.2012  a  vyhlášek souvisejících s tématikou čipování zvířat na území města / PRO, PROTI , ZDRŽEL SE  /.

Rekapitulace od 22.12.2012 do 26.4.2014 - to NENÍ KAPITULACE ! ! !

Žádný pes čip RFID nepotřebuje, není to STENT ani KARDIOSTIMULÁTOR, kdo tvrdí opak, ten LŽE .

Pes je na rozdíl od auta živý tvor, tudíž čip RFID nemůže nahrazovat TP auta - to pro "pomýlené"občany.

Žádné nařízení EU ani zákon ČR  trvalé označování /čipování/ psů nenařizuje, ale pouze umožňuje pro toulavé a opuštěné psy, což však psi na vodítku a se známkou na obojku nejsou !!!

Jsme převážně slušní občané, nikoliv poddaní či zaměstnanci města nebo trestanci. Nejsme děti ! ! !

Zvolení zastupitelé mají občanům pomáhat a radit jim , nikoliv je "šikanovat či sekýrovat" !

Kdo je pro čipování, NIKDO MU TO NEZAKAZUJE, nemá však právo  nařizovat jiným, co MUSÍ DĚLAT !

Kdo je proti čipování, ostatním ČIPOVÁNÍ NEZAKAZUJE a zachovává svobodu člověka  všem občanům .

Ve volebním programu žádné politické strany  ani hnutí nucené čipování psů nebylo ! Co tak najednou ?

Máme vlastní rozum a vlastní názory, názory "čipovačů" jsou m.j. v rozporu s našim svědomím. 

Není normální platit za něco co nepotřebujeme ani nechceme, ti co něco chtějí, si to musí také zaplatit .

Je nutné si uvědomit, v čem všem nám psi pomáhají - a není toho málo! Ostravští to umí "odměnit !

Nechceme podporovat lobbisty, šmejdy ,mafiány či kmotry -  i  500 Kč jsou pro nás peníze =  x  24 000?

Teprve dodatečné zavedení příspěvku města  na čipování v roce 2013  o mnohém vypovídá /-2,4 mil./

Zrušení příspěvku města a obcí na čipování v roce 2014 je v dané situaci zcela asociální - nemorální !

Ze 137 poslanců NRSR pouze 1 hlasoval proti zákonu o dobrovolném čipování psov, mačiek a fretiek.

Hlasování zastupitelů  o vyhlášce bylo problematické, informovanost zastupitelů byla nedostatečná .

Informovanost starostů i zastupitelů Ostravy se zlepšila až po dodatečném školení pana MVDr. J.Nytry. 

K informovanosti starostů i zastupitelů velmi přispěl dopis ředitele KVS MVDr. S.Kaděrky  z ledna 2013 !

Většina občanů města byla schválenou vyhláškou zaskočena, nebyli o tom předem vůbec informováni !

Totalitní režimy u nás již byly, nepřejeme si návrat, Listina základních práv a svobod je nad vyhláškou.
"Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě". (Konfucius)/
"Zbabělost je, když víme, co máme dělat a neděláme to" ! (taktéž Konfucius)

V DRTIVÉ VĚTŠINĚ MĚST A OBCÍ ČR JE ČIPOVÁNÍ DOBROVOLNÉ ! V OSTRAVĚ SNAD NEŽIJÍ OBČANÉ ČR ?!

Listina základních práv a svobod - Čl.3 - Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod - to platí nejen pro odsouzené /Mgr.K. - Vaculík/, ale i pro slušné občany !!!
Nechejte nás slušně a v klidu žít a ty starší dožít, bez vyhlášky , moc toho nežádáme, nemyslíte ?

Po 18.měsících od vydání vyhlášky nejsou zveřejněny žádné relevantní výstupy-např. CENA, ...........atd.

OZV č.9/ 2012 -  Kdo za tím vším stojí, komu to prospívá a kdo na tom vydělává?  OBČANÉ TO NEJSOU !
Více se dočtete na : http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat-cr.aspx#ixzz2z3ieEZZB

Určitě ne všichni zastupitelé jsou prodejní za hrstku rýže , proto žádám/e/ pana primátora, aby už  konečně  zastupitelé města mohli hlasovat o tom, zda souhlasí se zrušením nelidské, nehumánní vyhlášky OZV č.9/2012  z  24.10.2012 . viz návrh v úvodu. TEČKA .

„Voliči mají právo vědět, jak  jejich zástupce pracuje / HLASUJE !!! /“ .

/ Svůj zájem či nezájem zrušit vyhlášku nejjednodušeji a nejrychleji projeví zastupitelě města skutečným hlasováním, nikoliv proklamací nezájmu zastupitelů a dopisem pana náměstka, který nikdo z nás nežádal /.
http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/docs/listina-zakladnich-prav-a-svobod                                          

Hadaščok Petr st.- spoluautor petice proti nucenému čipování psů - člen petičního výboru !

VÁŽENÉ  DÁMY  A  PÁNOVÉ ,  MŮŽETE  SI  VYBRAT  ! ! !  tajně nebo veřejně , o čemž rozhoduje zastupitelstvo města

Byznys , lobby , mafie , kšefty ,  prachy , procenta ,  trafiky , arogance , povýšenost , urážky a už i vyhrožování .....  OPROTI ....... respekt k lidské důstojnosti ,  principu humánnosti , pochopení , svědomí , soucitu a etiky !

www.petice24.com/a/43512        a       www.necipujtenas.cz    a   www.petice24.com/forum/43885

http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/c1-61621140-kdopak-mydli-kajnarovi-schody-a-copak-to-ze-prave-ted
http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/c1-61933960-ostravsky-problem-martin-dedic-a-deni-kolem-nej-seznamte-se
http://www.lidovky.cz/nenecham-se-ridit-mafiany-a-idioty-rika-primator-kajnar-k-vylouceni-z-cssd-1rz-/zpravy-domov.aspx?c=A140129_170201_ln_domov_ogo
http://www.polar.cz/archiv/video/host-dne-03-04-2013-17-44                                                                  


PŘEDEJTE PROSÍM ODKAZY SVÉ RODINĚ  ,  SVÝM PŘÁTELŮM  ,  KAMARÁDŮM  A  ZNÁMÝM :  
www.petice24.com/a/43512        a       www.necipujtenas.cz    a   www.petice24.com/forum/43885Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook