Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

"SNŮŠKA HLOUPOSTÍ" ? - REAKCE na e-mail p. PISTOLASE

2013-11-06 15:04:03

Dobrý den všem.
Nesnížím se k urážkám jako "přítel" p.Pistolas, zastupitel  Poruby za ČSSD . Je-li pro něj  " SNŮŠKA HLOUPOSTÍ " skutečnost , že zatím je v ČR pouze cca 50 obcí a měst, kde čipování psů je povinné a v 6200 obcích a městech povinné není je to více než zarážející. A přitom žádnému chovateli není bráněno, aby tento báječný zážitek z čipování mohl pocítit na vlastní kůži, ale spíše pod kůži jeho miláčka ! Je smutné, že "SNŮŠKA HLOUPOSTÍ" je pro p.Pistolase i nově schválená změna Slovenského zákona o čipování psů, mačiek a fretek z 22.10.2013, kdy povinnost čipování zvířat je ZÁKONEM změněna na formu DOBROVOLNOU ! Také to, že při hlasování v NRSR hlasovalo ze 137 poslanců 133 pro dobrovolnost čipování asi svědčí o tom, že nejen vládnoucí strana SMER - Sociální demokraté na Slovensku odhlasovala "SNŮŠKU HLOUPOSTÍ" ? Pane Pistolasi, urážíte tímto i slovenské "přátele"  !
Slovenské úřady nakonec uznaly, že původní nařízení ohledně povinného označování všech psů, koček a fretek čipem bylo přísné. Původně se odvolávaly na to, že tato povinnost vyplývá z předpisů Evropské unie. Unijní pravidla ale nevyžadují označování zvířat, které neopouštějí členskou zemi EU. Takže je zcela zřejmé a jasné , že EU nic takového nevyžaduje, pokud se zvířetem necestujete za hranice země , což však bylo nejednou záměrně dezinterpretováno - také to je " SNŮŠKA HLOUPOSTÍ " p.Pistolasi ? Dezinterpretace je to podobná , jako zapíraná návštěva zámku v Lánech , tam to politici nejen ČSSD nazývají lží a vyzývají lháře k odstoupení ! Myslíte si snad, že v Ostravě žijí jiní lidé než v Brně, Olomouci, Zlíně, Jihlavě, Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Liberci, Kladně ............, kde čipování psů je DOBROVOLNÉ ? Asi zčásti to tak bude, hlavně však u skupiny těch, kteří mají hájit zájmy všech občanů a nejen zájmy čipovacích fanatiků, z nichž někteří z toho mají byznys / slovensky "biznis"/ ! Čipování v Mnichově stojí 8 EUR, na Slovensku stálo původně 12-15 EURo později až 50 EURo - info od slovenského poslance pana Mariána Záhumenského ze strany SMER- SD  ! U nás v Ostravě to je zatím převážně cca 20 EURo, co bude dále nikdo neví ! A o tom to je, p.Pistolasi ! I v Porubě je kromě skupiny vašich příznivců i velká skupina vašich odpůrců - ty však vy neslyšíte a bohužel asi ani slyšet nechcete. Demokracie není jen pro vyvolené opojené dočasnou mocí, demokracie je pro všechny občany včetně "pejskařů" , na to jste asi zapoměl !  Stejně jako na to, že ŽÁDNÝ PES  čip nepotřebuje, není to ani kardiostimulátor, ani STENT ! Potřebují to jen ti bezohlední a bezcitní "lidé", kteří na tom chtějí vydělávat ! Zase " SNŮŠKA HLOUPOSTÍ "p. Pistolasi ? Která politická strana měla povinné čipování psů ve svém volebním programu p.Pistolasi ? Pokud je mi známo, tak žádná ! S kým z občanů jste tuto alternativu označování psů prodiskutoval ? Ukažte nějaký relevantní průzkum či anketu s občany p.Pistolasi, koho z občanů jste se alespoň snažili přesvědčit ? Jediné dvě ankety o čipování /o kterých vím/ s hlasováním čtenářů proběhly v MF  Dnes s výsledkem pro vás ne zrovna lichotivým ! Ale to vy asi nevíte, nebo vědět nechcete ? Z cca 12000 hlasujících čtenářů jich téměř 11 000 bylo proti nucenému čipování ! Zase " SNŮŠKA HLOUPOSTÍ " p.Pistolasi ?- obtěžujte se a nalezněte si tuto anketu na iDnes !
Pouze v jediném s vámi souhlasím,  je třeba v Ostravě udělat pořádek a to nejen v evidenci psů . Od toho však máme úředníky a zaměstnance města, kteří tuto činnost vykonávají a jsou za to i placeni a pokud to nebylo k vaši spokojenosti, měl jste jako zastupitel už dávno zasáhnout a řešit to ! Řešit nepořádek v evidenci psů vyhláškou - OZV č.9/2012  o povinném čipování psů je řešením z dílny minulého totalitního režimu, nikoliv demokracie ! Proč takhle trestáte i slušné občany - pejskaře a vytahujete nejen z nich, ale také z městské pokladny, nemalé prostředky ! Při cca 20 000 čipovaných  psech v Ostravě jde o minimálně 10 000 000 Kč ! I to považujete za "SNŮŠKU HLOUPOSTÍ" ?
Existují i jiné způsoby označování psů , hovořili jsme o nich, jsou mnohem levnější a ke psům citlivější ! Vy však vynucujete pouze jediný způsob označování psů, PROČ ?  Není to náhodou hloupost ? - vždyť i komunální volby budou asi dříve, než si myslíme, p.Pistolasi !
Uvědomte si p. Pistolasi, že také my máme svá práva zaručena Ústavou ČR a Listinou práv a svobod a že je budeme bránit ! Pokud vám nevadí, že nejen v těsné blízkosti Ostravy jsou obce , kde čipování není povinné a kde občané Ostravy jsou nuceni přehlašovat své psy mimo Ostravu, tak nám to tedy vadí ! Sousedé těsně vedle sebe bydlící si nejsou rovni, jeden musí proti své vůli se svým psem k veterináři, druhý nemusí, další na čipování dostane od města a obce 500 Kč, druhý jen třeba 100 Kč !!! Ale opakuji, nejde jen o peníze ! Nejsme občané II.kategorie , snažte se to pochopit , nejsme trestanci, nic jsme neprovedli , tak podle toho s námi jednejte a nesnažte se kolem sebe rozhazovat urážky, není to slušné, p.Pistolasi !
Závěrem vám sděluji, že nejsem žádný mluvčí , jsem občan ČR  v důchodu a jsem spoluautorem petice proti nucenému čipování psů v Ostravě ! Opakuji,  nejsem už ve svých 67 letech neplnoleté dítě ani občan zbavený svéprávnosti, tak se laskavě podle toho chovejte a přestaňte urážet !

Zdraví vás, ale hlavně své přátele a příznivce, zcela určitě Vás, na rozdíl od zastupitele Poruby p.Pistolase nepovažuji za hlupáky ! ! !

Hadaščok Petr st. - spoluautor petice proti nucenému čipování psů

Od: Nikolaos Pistolas (pistolas@moporuba.cz)
IP adresa pisatele: 94.113.204.37
Vážení diskutující,

patřím k těm,kteří naopak čipování psů vítají a jako zastupitel městského obvodu Poruba jsem inicioval tuto diskuzi na našem městském obvodě,protože mne volily obě strany,jak pejskaři ke kterým se řadím i já,tak i nepejskaři.Musím říci,že těch,kteří volají po daleko přísnější regulaci pohybu psů v našem obvodě je podstatně více.Což v mém případě nehrálo takovou roli,jako ten fakt,že se v našem sídlišti množí počet psů chovaných v bytech a téměř každý druhý je bez registrační známky a co je horší pobíhají zcela volně a nejde o žádné ratlíky.Majitelé přitom družně korzují se svými přáteli,zhusta taky pejskaři stejného ražení a okázale ignorují ,že jejich psi vykonávají své potřeby třeba v nebo u dětského pískoviště nebo na chodnících.Vy všichni co tady bědujete nad "krutostí" čipovacího úkonu,bědujete stejně nad osudy těch lidí,kteří byli pokousaní "nedohledatelnými" pejsky a museli absolvovat velmi bolestivou léčbu proti případné vzteklině?Na naší ulici žije v devíti vchodech tří čtyřpatrových domů 28 psů s jejichž majiteli se denně při venčení potkávám.Z těchto 28 psů je na obecním úřadě přihlášeno jen 7 a pouze já platím roční poplatek 1500,-Kč.Ostatních 6 platí alespoň 200,-Kč-tedy důchodcovskou sazbu.Přitom z těch 6 je pouze jedna paní důchodkyní.Uvědomujete si vy,kteří se tady berete za svá občanská práva,že vedle vás žije většina,která nemá takový vztah ke psům jako my a mají stejně tak právo na chodníky bez psích exkrementů,na klid a na pocit bezpečí?

Všichni společně nadáváme v jakém bordelu to žijeme,ale v případě,že začneme dávat věci do pořádku,tak se cítíme dotčeni,proč se začíná u nás?Dnes jsem byl na schůzce u pana starosty s panem Hadaščákem.Každý má nárok na vyjádření svého názoru,ale takovou snůšku hloupostí jsem už dlouho neslyšel.A nejhorší je,že tento mluvčí ani nepřipouští

diskuzi,která nesouzní s jeho utkvělou představou o bolestném zážitku jeho pejska.Samozřejmě imaginárního,protože ,jak se sám přiznal čipování viděl jen v televizi.Mě,který mám osobní zkušenost a svého kokříka miluji,nevěří. A právě proto,že svého pejska miluji a vždy mě násilí na zvířatech hluboce zasáhne,chci aby si ti,kteří si pejska pořídí jen jako levnou hračku pro své děti k vánocům a pak se jej zbaví drastickým způsobem,aby si takovíto "lidé" uvědomili,že pořídit si pejska něco obnáší a tento tvor je někde evidován a případné násilí na něm lze potrestat.

Co se týče výzev ,aby takovíto zastupitelé nebyli voleni,jsem k dispozici.Ono to taky není žádný med sloužit hlupákům.

BEZ KOMENTÁŘE :

Na úvod přednesl předseda rady Řo Ostrava Ing. Nikolaos Pistolas projev, ve kterém připomenul historické události, které si tímto svátkem připomínáme. Na závěr poděkoval statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou dotaci, díky které bylo také možno oslavu uspořádat. Poté "nastoupila" na pódium hudební skupina POSEIDON a zahájila taneční zábavu.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Lidová umělecká tvořivost - dříve i nyní - postřehy Ostravských občanů !

2013-11-03 11:32:14

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Radní a zastupitelé Ostravy VERSUS Dedahad - "NA FÉROVKU" :-)))

2013-10-30 18:04:52

Radní a zastupitelé města se, po nezdařeném pokusu primátora o moji diskvalifikaci , pokusili zahrát  si se mnou přesilovku 6 na 1 ! Přihláška do diskuze byla napsána a odevzdána v cca 8.30 hod, vlastní diskuzní přestřelka ve formátu 6 na1 započala po více než 6.ti hodinách v cca 15.00 a trvala asi 20-25 min.  Na straně jedné primátor ing. Kajnar / brzy odešel /, náměstci primátora ing.Madej a ing.Hrabina, starosta Poruby ing.Palyza, zastupitelé města Ostravy Mgr.Kausta a ing.Planka VERSUS Dedahad - občan Hadaščok Petr st.. Zvukový záznam i jeho přepis bude s laskavostí kolegy k dispozici! Myslím si , že mě neuštěkali a ani neuštěkají! Další pokračování "seriálu" by mělo být za 42 dnů -11.12.2013.

"Manýry" minulého režimu se postupně vracejí / krok za krokem nám ukrajují získanou svobodu / - po více než 6.hodinách čekání odmítal primátor města Ostravy udělit slovo v diskuzi řádně přihlášenému občanu Ostravy, naopak však přednostně udělil slovo občanu Ostravy, který žádal privatizaci - následně prodej - svého těla  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    Že by další kůl v plotě ?


http://www.uoou.cz/uoou.aspx

PROJEKT DOBROVOLNOSTI ČIPOVÁNÍ NEKONČÍ !


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

OBČANÉ VERSUS .......aneb čipovací vyhláška OZV č.9/2012 počtvrté

2013-10-29 14:08:30

Dobrý den pane primátore, vážené dámy a pánové, přátelé,
přes vytrvalou snahu pana Ing. Pavla Valeriána, Ph.D.,vedoucího odboru OŽP, záměrně odložit opětovné projednávání OZV č.9/2012 na termín o 42 dnů  později - t.j. na 11.12.2013  se nevzdáváme / je přiložený dnešní e-mail od ing.Valeriána / !!! Přestávám si být jistý, zda je náměstkem primátora pan ing.Madej a nebo ing.Valerián Ph.D.? Podobně jako na Slovensku jde o další tisíce pejskařů, kteří mohou zbytečně podlehnout hrubému nevybíravému nátlaku /vydírání ?/ a své psy nechají zbytečně načipovat s nemalými náklady nejen občanů, ale i nákladů města a městských obvodů ! A jak se zdá, jde i o evidenci chovatelů psů s mnoha dalšími chráněnými osobními údaji , kterou zatím spravuje Ovanet a.s. ! Kdo bude následně majoritním vlastníkem , když jsou - údajně - akcie společnosti na prodej - 66 % ?! http://www.uoou.cz/uoou.aspx

Nejde náhodou o prodej předem vytipovanému vlastníku - vlastníkům ??? Nebudu nyní hodnotit, co vše město Ostrava "nakupuje a  prodává" , hodnocení je na každém občanovi Ostravy , nápomocni mohou být i novináři a média.
To, že někteří představitelé města dělají z občanů neplnoleté děti / to v lepším případě / nebo spíše nesvéprávné lidi je zarážející a trestuhodné, že však chtějí přehlížet i názor 133 poslanců Národní Rady SR / ze 137 přítomných, 1 byl proti / , kteříschválili 22.10.2013 ZÁKON o dobrovolnosti čipování je zcela nepochopitelné a trestuhodné. I z nich chtějí udělat blázny, za které považují nás ?

Slovenské úřady nakonec uznaly, že původní nařízení ohledně povinného označování všech psů, koček a fretek čipem bylo přísné. Původně se odvolávaly na to, že tato povinnost vyplývá z předpisů Evropské unie. Unijní pravidla ale nevyžadují označování zvířat, které neopouštějí členskou zemi EU.

Jen pro zajímavost, max. pokuta za" hrdelní delikt" odmítnutí čipování byla na Slovensku do 300 EUR, pro neznalé to v Ostravě je dosud 50 000 Kč- přepočet na EURa proveďte dle aktuálního kurzu - inf. náměstek primátora Ostravy ing. Madej - je záznam ČT . 

Nezodpověděných otázek je stále více, mnozí představitelé Ostravy se však chovají, jako by se jich to netýkalo:

1.Reakce zastupitelstva na dokument, který již byl k dispozici - tzv. "schválen" ještě před vlastním projednáváním bodu č.24.- září 2013.
2.Opravdu je Ostravou nyní povolena vyjímka z čipování po vzoru ostatních měst ze zdravotních důvodů - INFORMOVAT OBČANY !!!
3.Nejen volební lídr a dnes i poslanec PČR pan Stanjura je proti čipování a zasahování do práv občanů a jejich zvířat. Proč je pan náměstek tak "proobčanský" ?.  Podobně to platí i pro některé zastupitele jiných stran a hnutí.
4.Pan náměstek tvrdí, že EU žádné výjimky z čipování nepřipouští, což není pravda - na Slovensku už to poslanci vědí ! /např." EU už v tomto režimu jede několik let" - viz záznam ČT /.
5.Je Vám známo, že v srpnu 2013 uznala zdravotní rizika čipování (psi, kočky, fretky aj. živí tvorové) i kapacita v oblasti veterinární vědy pan profesor MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. z vůbec nejprestižnějšího/českého/vědeckého/veterinárního pracoviště „Veterinární a farmaceutické univerzity Brno“ (VFU) na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republikyMVDr. Jana Bernardyho, Ph.D.?

 

Svobodu jsme získali před téměř 24.roky, teď ji však krok za krokem ztrácíme !!!

Zdraví Vás a hezký den Vám přeje
Hadaščok Petr st.- spoluautor petice
P.S. Můj kolega a taky dlouholetý kamarád, druhý spoluautor petice , se zítřejšího jednání MMO nezúčastní ! Měl již dva infarkty a  nechce dostat další, to mi dnes osobně řekl ! Chápu to a rozumím , pochopí to i většina zastupitelů města ????? Nejde jen o něj !!!

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: e-Spis@ostrava.cz
Datum: 29. 10. 2013
Předmět: Sdělení II. - Hadaščok - proti nucenému čipování psů. OZV

- viz. Vaše reakce 25.9.213

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování domácích zvířat

2013-10-25 18:55:04

DOBROVOLNÉ ČIPOVANIE PSOV, MAČIEK A FRETIEK - NÁRODNÁ RADA SLOVENSKÉ REPUBLIKY  22.10.2012 !!!

Poslanci vypočuli hlas ľudu, povinnosť čipovať všetkých psov zrušili

Publikované: 23. Okt 2013 / 07:54 h


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Zvítězí zdravý rozum, nebo budeme muset emigrovat na Slovensko ?

2013-10-22 18:23:20
Dobrý večer pane primátore,

prosím i žádám tímto o přednostní zařazení opětovného projednání ostudné /nelidské/ vyhlášky č.9/2012 z 24.10.2012 na jednání zastupitelstva MMO dne 30.10.2013 ! Důvod je zcela zřejmý, viz odkaz a text níže. Doufám, že i Vaší zásluhou budou o této novince ze Slovenska informováni co nejdříve i všichni zastupitelé města Ostravy.

Děkuji Vám a přeji hezké dny, věřím, že mě o zařazení tohoto bodu budete co nejdříve informovat, 24.10.2013 by to bylo docela symbolické  :-)

Hadaščok Petr st. - spoluautor petice proti nucenému čipování psů

Odkaz je přímo ze slov. parlamentu http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=52835

NRSR: Od januára sa už nebudú musieť povinne čipovať všetky psy, mačky a fretky Vytlačiť stránku / Print page

22. 10. 2013 11:44

Bratislava 22. októbra (TASR) – Od januára 2014 už bude čipovanie psov, mačiek a fretiek, s ktorými majitelia necestujú mimo Slovenska alebo nie sú určené na predaj, dobrovoľné. Tieto zvieratá, ktoré ľudia chovajú doma, tak už nebudú musieť povinne čipovať.
Takúto úpravu zavádza do praxe novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Schválilo ju dnes plénum Národnej rady (NR) SR cez pozmeňujúci návrh poslanca Smeru-SD Mariana Zahumenského k vládnemu zákonu o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín.
Podľa Záhumenského mali byť do konca septembra tohto roku povinne začipované všetky psy, mačky a fretky. Európska komisia (EK) to však v rámci európskych pravidiel nevyžaduje a doteraz bola začipovaná možno tretina týchto zvierat. Veterinári pritom podľa poslanca začali za čipovanie pýtať príliš vysoké poplatky, preto do tohto systému navrhol zaviesť dobrovoľnosť. S výnimkou tých zvierat, ktoré sú určené na predaj, prípadne cestujú mimo územia Slovenska.
Samotný zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín ustanovuje podmienky uvádzania pomocných prípravkov v ochrane rastlín na trh, tiež podmienky ich používania. Zároveň upravuje aj podmienky kontroly a dohľadu nad dodržiavaním zákona a sankcie za porušenie povinností ustanovených v právnej norme.


Smeráci zmenili názor: Psy, mačky a fretky sa nebudú musieť čipovať!

Ilustračné foto pred 4 hodinami

BRATISLAVA - Čipovanie psov, mačiek a fretiek bude od 1. januára 2014 dobrovoľné. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslancov Smeru-SD Mariána Záhumenského, Tibora Lebockého a Ľuboša Martináka, ktorý dnes schválil parlament.


Vládni zákonodarcovia zmenu zákona o veterinárnej starostlivosti o označovaní psov, mačiek a fretiek zapracovali k návrhu zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín, ktorú dnes národná rada ako celok schválila.

Povinné čipovanie spoločenských zvierat sa bude vzťahovať len na zvieratá, ktoré sa pohybujú medzi členskými štátmi a tými, ktoré sa dovážajú do únie z tretích krajín mimo nej, čo vyplýva z pravidiel Európskej únie.

Každý majiteľ čistokrvného psa bez preukazu pôvodu, kríženca, mačky či fretky bol povinný dať svoje zviera do 30. septembra začipovať. Informovala o tom na svojej internetovej stránke Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR). Majiteľov zvierat upozorňovala, že ak tak neurobia, hrozí im od veterinárnej správy pokuta do 300 eur.

Záhumenský vysvetlil, že dobrovoľné čipovanie navrhol preto, lebo povinné označovanie nevyžaduje ani Európska únia, ak zvieratá necestujú do iného štátu. Podľa jeho slov množstvo ľudí svoje zvieratá doteraz nedalo začipovať, niektorí veterinárni lekári si z označovania urobili biznis.

Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín stanovuje podmienky uvádzania pomocných prípravkov v ochrane rastlín na trh, podmienky ich používania, skúšania ich účinnosti, podmienky kontroly a dohľadu nad dodržiavaním zákona a sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Ukončit tuto petici ? ANI NÁHODOU !

2013-10-17 07:18:58

zbynek.stanjura@XXXXX.cz

Re: Reakce na dopis náměstka ing.Madeje&spol. z 24.9.2013 doručený 25.10.2013 už v 9.30 hod. a 3.10.2013 poštou PROSÍM TÍMTO O VČASNÉ PŘEDÁNÍ TOHOTO TEXTU VŠEM ZASTUPITELŮM OSTRAVY. 15.10.2013 18.10 hod.

15. 10. 2013, 21:40:52

Komu: hadascokp@seznam.cz

Dobrý večer,

mé stanovisko je úplně jednoduché - město nemá co nařizovat občanům, zda mají či nemají čipovat svá zvířata. Je to na svobodném rozhodnutí občana.

S pozdravem

Zbyněk Stanjura

lídr kandidátky ODS v MS kraji

 

Dobrý den.

Pane primátore,  vážení zastupitelé !

 

Dovoluji se tímto zeptat pana primátora a všech zastupitelů, z jakého důvodu jsou Ostravští chovatelé psů znevýhodněni oproti jiným skupinám občanů a nejen v Ostravě / např. cyklisté, vodáci, ..... /. Opakuji - v 9.ti krajských městech ČR není čipování psů povinné, stejně jako v 6200 obcích a městech ČR ! A jsou i zcela dobře fungující obce v naší zemi , kde se neplatí ani poplatek za psy !!! Není čipovací posedlost spíše vinou několika technokratů z MMO ? Nejsou za tím náhodou nějaké provize , ať už slíbené nebo už dávno vyčerpané ? Čipovači se ohánějí zákony přičemž však zapomínají , že nejen minulý totalitní režim měl všechny nedemokratické postupy ošetřeny "platnými zákony"! Nahlédněte prosím na výsledky hlasování z 25.9.2013, srovnejte s hlasováním z 24.10.2012 a úsudek si udělejte sami.
Vážené dámy a pánové , jistě víte, že mnozí svým postupem/hlasováním/ urážíte i mnoho Vašich příbuzných či známých nebo kamarádů. Proč to děláte , proč se takto chováte, někteří třeba i ke svým rodičům či prarodičům? Máme i mozky a dokážeme se rozhodovat samostatně a dávno víme , zda pes čip potřebuje nebo ne ! Nejsme však ochotni ani schopni pochopit nelidskost této vyhlášky , jste snad někteří bez citu či bez jakýchkoliv zábran ?
K nemalému posunu v názoru na čipování již u mnohých zastupitelů došlo , proto Vás žádám , zvažujte zodpovědně při případném dalším hlasování o dobrovolnosti chovatele v rozhodování zda psa čipovat či nečipovat. Najde se ze zastupitelů i někdo jiný jako předkladatel návrhu změny vyhlášky 9/2012 než pan Jan Becher? Třeba pan senátor ........ ?
Stát má svým občanům pomáhat, pokud to potřebují, ne je nesmyslně obtěžovat a rozhodovat za ně.....  Náměstek primátora Ostravy/ ODS / je předkladatelem kruté a nesmyslné čipovací vyhlášky č.9/2012 a ač názory občanů nejen Ostravy zná, nehodlá ustoupit a chce šikanovat a trestat občany až 50 000 Kč pokutami . Není pravda, že to bezpodmínečně vyžaduje EU, stejně jako mnoho dalších polopravd. Hrubému nátlaku ze strany města podlehlo už mnoho občanů - "hlavně bohatých seniorů" - přesto např.v největším městském obvodu O.Jih představitel obvodu přiznal, že je doteď / PO ROCE / očipována 1/4 pejsků - a to i přes úplatek města ve výši celých 100 Kč - ale  NEJDE JEN O PENÍZE !!!  CO VY NA TO ? Ze 14.ti krajských měst v ČR je už čipování povinné v 5 městech, je to čipovací lavina, čipovací mor či čipšmejdi ???   http://www.petice24.com/a/43512
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/0032.html
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html

Zdraví Vás a hezké dny přeje spoluautor petice proti nucenému čipování psů
Petr Hadaščok st. -
hadascokp@seznam.cz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1187758204-zajimavosti-z-regionu-ostrava/413231100232041-zajimavosti-z-regionu/

P.S.

Níže přiložený text, jehož autorem je občan Ostravy, vystihuje zcela přesně to , co sám neumím lépe a přesněji vyjádřit :

 

 

Stanovisko statutárního města Ostravy, které skrze svého pana náměstka opět uznává a upozorňuje na fakt, že implantace mikročipů MŮŽE ZPŮSOBIT ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE a tentokrát již přenáší odpovědnost za povinné čipování zavedené městem pouze na veterináře.

Hlavně ale především: PŘEKVAPIVĚ UMOŽŇUJE ODLOŽENÍ ČIPOVÁNÍ ZVÍŘETE NA ZÁKLADĚ VYSTAVENÍ VETERINÁRNÍ ZPRÁVY! Uvádí však, že stejně i takové zvíře bude muset jednou být nakonec očipováno a nebere v potaz vůbec možnost zdravotní recidivy v reakci na čip ani případy, kdy byl již zvířeti ze zdravotních důvodů mikročip vyjmut!

Stanovisko dále uvádí:

  • Přiznává, že bylo rozhodnuto o podnětu občana Ostravy a jeho dotazech se vztahem k povinnému čipování zvířat fakticky již dopředu bez znalosti výsledků hlasování zastupitelstva 25. 9. 2013, jelikož stanovisko města bylo k dispozici publicistům i široké veřejnosti několik hodin před zářijovým jednáním volených zástupců lidu o bodu č. 24 s textem: Bod byl „ projednán“, pan náměstek již byl „ pověřen Vám odpovědět“ a to dokonce s datem v budoucnosti, tedy 26. 9. 2013.
  • Vyjadřuje přesvědčení, že „ situace“ může být v malých i velkých lidských sídlištích „ jiná/odlišná“ než v Ostravě a tedy zde nemusí být čipování povinné s odkazem na ostravskou vyhlášku č. 9/2012. Popírá tak smysl dalšího textu svého stanoviska, kde hovoří o nepřípustnosti jakýchkoliv výjimek vzhledem k Evropské unii (viz níže).
  • Zcela nesmyslně ztotožňuje psy na území města Ostravy, o které je řádně pečováno, nepohybují se bez dozoru, jsou označeni známkou a jejich chovatelé za ně zaplatili obci/městu poplatek: se psy toulavými, zaběhnutými a opuštěnými a proto na ně i jejich řádné chovatele ještě uvaluje čipovací břemeno. Nespravedlnost vůči řádně pečujícím chovatelům je zde naprosto evidentní. Navíc takový přístup koliduje nejen s právním výkladem termínů: toulavé, zaběhnuté a opuštěné zvíře a příslušnou legislativou včetně navazujících ústavně chráněných práv občanů.
  • Potvrzuje větší náklady na provoz daleko menšího ostravského útulku pro opuštěná zvířata, než je tomu v případě města Brna.
  • Mylně uvádí, že čipování požaduje Evropská unie i pro zvířata, která necestují za hranice EU.
  • Nesprávně se domnívá: Nařízení Evropského parlamentu a rady žádné výjimky z hlediska čipování nepřipouští, když opět zapomíná, že toto nařízení se nevztahuje na zvířata, která necestují za hranice členské země EU. V případě uznání výkladu pana náměstka za správný, by pak totiž musela Ostrava povinně čipovat nejen psy, ale také kočky a fretky, což samozřejmě nečiní. Výklad pana náměstka je také zde naprosto mylný.
  • Neodpovídá pečlivě na všechny podněty a dotazy občana.

  • Ve svém důsledku velmi úspěšně zpochybňuje legalitu, východiska i systém celé ostravské vyhlášky č. 9/2012 o povinném čipování psů.

Zdroj  http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/ostrava-odklad-cipovani-zvirat-je-mozny-cr.aspx#ixzz2hFcGWEqj


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

#402 Čipování pejsků v Ostravě - další pokračování . 2013-10-14 11:59

2013-10-14 14:14:32

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1187758204-zajimavosti-z-regionu-ostrava/413231100232041-zajimavosti-z-regionu/
S pejskem v ordinaci veterinářky v reportáži z centra města asi nebylo něco v pořádku, byl nejspíše pod vlivem ..... ! Chtěl bych vidět normálního psa, který se ani nehne, když mu vrazím hřebík pod kůži na krku : "je to hrubší jehla, ale dobře to snáší, neštípe to jako očkování - takže NĚKTEŘÍ PSI TO ANI NEZAZNAMENAJÍ a když se to udělá rychle ..............." řekla veterinářka Hana Lojkásková  ;-D:-P:-P:-P;-D.

PES LEŽEL JAKO OMRÁČENÝ - NEBO TAKÉ MRTVÝ !
Komentář si udělejte sami !
Také informace z Ostravy Jihu je velmi cenná, po téměř roce od vydání vyhlášky/24.10.2012/ BYLO o oprávněnosti vyhlášky přesvědčeno asi 1/4 občanů ze 7000 pejskařů. Tak tomu naši zastupitelé chtějí říkat demokracie a občanská společnost !!! Nahlédněte, jak kdo hlasoval 25.9.2013, je před volbami :

Přítomno: 50  Pro: 42  Proti: 0      Zdržel se: 3     Nehlasovalo:5                                                                                                                     http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html 24.10.2012


Přítomno: 48  Pro: 3     Proti: 25  Zdržel se: 19    Nehlasovalo:1                                                                                                                      http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/0032.html 25.9.2013


Přítomno: xx  Pro: x     Proti: x   Zdržel se: xx     Nehlasovalo: x                                                                                                                      http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/ 11.12.2013

 

PŘEDKLADATELEM  VYHLÁŠKY č.9/2012 z 24.10.2012 byl náměstek primátora Ostravy  ing. DALIBOR MADEJ z ODS .

www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ct-radnice-potvrzuji-nezajem-o-cipovani-cr.aspx


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

DIKTATUŘE ANI TOTALITĚ SE NEUSTUPUJE - 30.9.2013

2013-09-30 14:34:28

"ČIPOVACÍ ŠMEJDI" /LOBBISTÉ/  SI MYSLÍ ŽE VYHRÁLI .;-D;-D;-D .V E L M I  S E  M Ý L Í  . !!!!!! U  OBČANŮ  P R O H R Á L I

LEDY SE POHLY - Už 19.zastupitelů Ostravy se zdrželo hlasování !!! , 3 zastupitelé  hlasovali pro dobrovolnost čipování - A EXOTI Z ŘAD ZASTUPITELŮ SE V DISKUZI ANI NESTYDĚLI LHÁT, VYMÝŠLET SI A BÝT VULGÁRNÍ ! A zdůrazňovat ještě v 21.století /25.9.2013/ , že pes je věc - BEZ KOMENTÁŘE - stejně tak BEZ KOMENTÁŘE je neodolatelná nabídka na KAŽDODENNÍ čistění bot  " PÁNA "VELKOMOŽNÉHO ZASTUPITELE" na 10.roků za 30 Kč ROČNĚ = 0,082 Kč denně  !!!

zastupitel PaedDr. Aleš Koutný (ČSSD),   Ř E D I T E L  Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  v OSTRAVĚ :

"Já jsem denně omezován na svých právech, když mě v dopravním prostředku vítá nějaký rozesmátý rotvajler, pitbull nebo mastif, samozřejmě bez náhubku. Jsem ohrožený," líčil Koutný / i jako vtip to je ubohé/.

Dodal, že omezováno je i jeho dítě, když nemůže běhat po loukách tak jako kdysi on sám, protože má hned pokálené boty. "Pane Zapletale, já vám zaplatím těch tři sta korun za čip a vy mi budete deset let, což je zhruba délka psího života, čistit boty," navrhl nakonec.

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/ostravane-resi-jak-obejit-povinne-cipovani-fki-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130926_1981776_ostrava-zpravy_ama

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ : http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/0032.html

NEJVĚTŠÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ ZASTUPITELŮM  p.JANU BECHEROVI, Mgr. HANĚ STRÁDALOVÉ a Ing. BOHDANU TROJAKOVI

VELMI ZAJÍMAVÉ JE ROZLOŽENÍ SIL V KLUBECH ČSSD, ODS, OSTRAVAKA , V KLUBU KSČM STARÁ ZNÁMÁ JEDNOTA !

 

SROVNEJTE S HLASOVÁNÍM Z 24.10.2012 - PŘED 11.ti MĚSÍCI - LEDY SE POHLY A TEĎ MUSÍ ROZTÁT !!!!!!:

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

25.9.2013 od 9.00 hod. MMO Prokešovo nám.v Ostravě

2013-09-24 20:25:48

Dobrý den pane primátore, vážené dámy a pánové, vážení hosté !


V tomto roce zde na Nové radnici vystupuji již potřetí , doufám a moc si přeji  , aby to bylo v dané věci čipování psů naposledy. Nemám z toho vůbec žádnou radost, mnohem raději bych si užíval odpočinku,  snad ve svých 67 letech už zaslouženého -  já se v těžkém průmyslu nejen pohyboval, já jsem v něm pracoval více než 40.let. Odchod zpět na odpočinek mi můžete velmi lehce ulehčit /a nejen mi /, stačí schválit drobnou změnu OZV č.9/2012 z 24.10.2012, vždyť tato vyhláška už stejně jednu nucenou změnu prodělala. Vysvětlí nám někdo ze zodpovědných činitelů, co pozitivního po 11.měsících od svého vydání tato vyhláška přinesla a kolik občanů města už podlehlo jejímu nevybíravému nátlaku ? A ta většinou občanů Ostravy požadovaná drobná změna ve výše zmiňované vyhlášce spočívá v umožnění SVOBODY rozhodování občanů - chovatelů zvířat - při označování svých psů, oproti stávajícímu DIREKTIVNÍMU čipování ! Žádám tedy pana primátora, aby o tomto návrhu nechal dnes hlasovat , vzájemné ztrpčování života by tak mohlo  skončit !


Obyvatelé Ostravy nejsou odsouzení trestanci /i když pokusy o kriminalizaci části občanů zde existují/, nejsme ani nevolníci nebo poddaní a také nejsme zaměstnanci města Ostravy, jsme snad ještě svobodní občané ČR nezbavení svéprávnosti, ale se všemi právy i svobodami, které nám zajišťuje Ústava ČR ! Za takové občany nemusíte všemocně rozhodovat a otravovat je i sebe každou maličkostí . Skutečně hájíte maximální svobody našich občanů ve všech oblastech lidského života a dění, zejména proti elitářům a zájmům úzkých, nikým nevolených skupin ?  Dnes jde o čipovací lobby, o co půjde zítra a o co v dalších dnech ???


Každý chovatel psů nejlépe ví, co jeho pes potřebuje - jedině v tomto názoru dávám panu předkladateli již zmíněné vyhlášky "za pravdu" ! Zbytečný problém s čipováním psů, jak jistě víte, nevyvolali občané Ostravy; kdo ho zcela zbytečně vyvolal, TO PRÁVĚ VY víte jistě také ! Čipování nepožadovaly ani městské obvody, jak nám bylo naznačováno, nebylo to ani nařízení EU /cituji : "Evropa v tomto režimu jede už několik let"/, a ani ŽÁDNÝ PES ČIP NEPOTŘEBUJE - není to stent ani kardiostimulátor a léčba  čipem RFID nebyla alespoň zatím nikde ve světě zavedena ! Bylo již předkladatelem veřejně vysloveno , že Ostrava to/čipování/ “ohromně potřebuje”, pokud tomu tak skutečně je , tak představitelé města musí s občany jednat, přesvědčovat je vhodnými argumenty, mluvit s nimi, chodit za nimi, neúnavně debatovat, nikoliv jim hrozit, posílat na ně kontroly a popotahovat je po úřadech a na policii. Takové chování moc dobře všichni známe a víme jistě, pro které režimy bylo typické. Vy přeci musíte lidi umět přesvědčit a ne vydat vyhlášku a pak už jen občany kasírovat. To umí každý ! Je to příliš jednoduché a lidé nejsou po těch všech letech zdražování všeho možného žádní hlupáci, dokáží si to velmi dobře spočítat, odkud vítr vane. Když někdo chce čipovat, tak prosím: po případné dohodě uhraďte těm přesvědčeným občanům i veškeré vzniklé náklady - není přece možné, tak jako je tomu dosud, že některý občan Ostravy dostane "dar" na čipování 100 Kč, jiný 300 Kč a podívejte, tady soused dokonce 500 Kč , přičemž další náklady včetně dopravného, ztráty času /ušlého výdělku/ a vzniku nových umělých a vyhláškou vytvořených povinností, následků apod. jsou mnohem vyšší než dosud max. vyplácená částka !


Ale v prvé řadě, nejde jen o peníze, to snad je všem přítomným jasné ! Zdá se, že Ostrava musí být kromě znečistěného ovzduší alespoň v něčem  dalším zase první,  není se však čím chlubit a ústava ČR je zde pošlapávaná . Ostrava je asi vůbec první v ČR v tom , že veškeré náklady na čipování  přenesla na chovatele a teprve po prvních protestech hradí město jen cca 15 % nákladů chovatele /100 Kč/. A přitom  nejen všichni zastupitelé , ale i pan primátor mají v prvé řadě povinnost hájit zájmy a prospěch všech občanů města, nejen těch občanů, kteří na čipování vydělávají a dále chtějí vydělávat a kteří městu nepřinášejí žádný prospěch, ba právě naopak ! Jen pro zajímavost,  ve Frýdlantě n.O., kde  bydlí pan primátor, není čipování povinné , stejně tak není povinné ani v sousedních Metylovicích, Malenovicích, Pstruží, Krásné, Čeladné, Ostravici, Pržně, Bašce, Janovicích, Palkovicích, Kozlovicích, ..... ! A o tom, že ze 14.ti krajských měst vč. hl.města Prahy je čipování povinné pouze v 5.městech jsem již psal , no a pro úplnost - z cca 6250 měst a obcí v ČR je čipování povinné pouze v cca 50.ti obcích a městech - to snad o něčem vypovídá a jen ten, kdo nechce chápat, ten nechápe ! Nebo snad si myslíte, vážené dámy a pánové , že je třeba obyvatelům Ostravy kromě stávajících nemalých potíží přidávat ještě další problémy ? Tímhle svým povinným čipováním už jste to opravdu přehnali! A pokud nejste jen bezcitné figury z masa a kostí bez duše, které se tu jen tak náhodou vyskytují a zvedají ruku při hlasování jako stroje aniž by četli všechny ty stohy dokumentů a do detailu vše promýšleli, pak poslouchejte dobře reálný příběh: paní v důchodu vynáší z paneláku po schodech v náručí svou 15.ti letou fenku , aby ji mohla tzv. „předpisově vyvenčit“ (na to už jste si také vymysleli vyhlášku),  její reakce na povinnost čipování byla okamžitá a jednoznačná : "raději se nechám zavřít !" Způsobili jste už povinným čipováním nejednu rodinnou tragédii, vyvoláváte disent a slzy v očích nejen dalších důchodců a vše ještě přiživujete svým nevybíravým nátlakem a vyhrožováním nemravnou výší pokut !  Tak se Vám to líbí, dámy a pánové, že … dere se mi na rty: "Jako za Husáka" ! Vy nemáte své partnery, rodiče,  prarodiče? Co by vám tak asi řekli, pokud byste se jich vůbec na čipování zeptali ?  Zdá se, že pokuty v nemravné výši jsou pro mnohé představitele města vítanější než diskuse a přesvědčování lidí přímo v terénu. Raději  z pohodlí svých pěkných kanceláří vyšlete  městské policisty, kteří by měli dělat svou záslužnou práci např. na poli prevence závažné kriminality a nikoliv nahánět důchodce a maminky s dětmi nebo dnes už také naše věřící spoluobčany, kteří odmítají čipovat dle výhrady svědomí.  Zase vítězí jediný správný názor o kterém se s občany ani nediskutuje ? Je mi z toho smutno, dámy a pánové, ale ubezpečuji Vás – Občané Ostravy se nevzdají a budou se bránit všemi zákonnými prostředky !  Kompromis je možný /SVOBODA v rozhodování občana-chovatele psa /, záleží jen na Vašem rozhodnutí.


A na závěr : Nejsem žádný zoofil, jsem otcem 3. synů, máme 6.vnuků a vnuček, mnoho příbuzných a dnes už tisíce přátel a sympatizantů . Ostravu, kde jsem se i narodil, mám pořád ještě rád. Ostrava a její občané za Vaše rozhodnutí nemohou !


Přeji Vám hezký den a některým z Vás i mnoho úspěchů ve volbách a vyzývám pana primátora, aby nechal o mém návrhu hlasovat. Myslete prosím  nejen na čipovací lobby, ale také na svoje děti, partnery, rodiče a pochopitelně také na ty , kteří Vás zvolili ! Manželka  pana místostarosty Mouky to řekla nejlépe / který .....  to zase vymyslel / !
Děkuji Vám za pozornost.


25.‎9.‎2013                    Hadaščok  Petr st.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook