Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

1000+X slov - PODNĚT NEJEN PRO ZASTUPITELE A STAROSTY MĚSTA OSTRAVY

2013-12-01 15:27:23

1. PROSINCE ‎2013                                                 
VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, DOBRÝ DEN !


JAKO OBČAN PROTESTUJI A TAKÉ ODMÍTÁM JEDNAT V ROZPORU SE SVÝM SVĚDOMÍM A CHOVAT SE A JEDNAT PODLE TOHO, JAK SI PŘEJE, ČI SPÍŠE JAK SI VYNUCUJE ČÁST ZASTUPITELŮ MĚSTA OSTRAVY. TĚCH ZASTUPITELŮ, KTERÝM JSOU ASI ZCELA CIZÍ POJMY HUMANITA, MORÁLKA, OHLEDUPLNOST ČI SVĚDOMÍ - A TAKÉ SCHOPNOST PROKÁZAT ÚCTU STARŠÍM NEBO I TĚM, KTEŘÍ SE JIŽ NEMOHOU BRÁNIT . PŘITOM VŠAK HLUBOCE POHRDAJÍ TĚMI SPOLUOBČANY, KTEŘÍ SI DOVOLUJÍ MÍT ODLIŠNÝ NÁZOR A ZAPOMÍNAJÍ NA TO, ŽE JDE I O SKUPINU S HLASY MIN. 23 % VOLIČŮ / např. NABÍDKA  300 Kč PŘI KAŽDODENNÍM ČISTĚNÍ BOT OD PSÍCH EXKREMENTŮ PO DOBU 10 ROKŮ PATŘÍ KE SKVOSTŮM VYBRANÉHO VYSTUPOVÁNÍ ZASTUPITELE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY A TO BYLO PŘÍMO NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA /. DOVOLÍM SI CITOVAT : "SNŮŠKA HLOUPOSTÍ" A "ONO TO TAKY NENÍ ŽÁDNÝ MED SLOUŽIT HLUPÁKŮM" - TAK TO JE JINÝ NÁZOR A VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE Z OSTRAVY-PORUBY NA INTERNETU K PROBLEMATICE ČIPOVÁNÍ V OSTRAVĚ. A TAKÉ POKUS O VYLOUČENÍ OBČANA MĚSTA Z DISKUZE NA ZASEDÁNÍ MMO 30.10.2013 PO 6,5 HODINÁCH OD PODÁNÍ ŘÁDNÉ-PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY JE VÍCE NEŽ VZOROVOU UKÁZKOU "DEMOKRACIE"  PANUJÍCÍ V OSTRAVĚ. FRUSTRACE OBČANŮ OSTRAVY NARŮSTÁ A  JÁ TO PLNĚ CHÁPU A ROZUMÍM TOMU.
NĚKTEŘÍ ZASTUPITELÉ BEZOHLEDNĚ VYNUCUJÍ TRVALE OZNAČIT  PSY DLE OZV č.9/2012 Z 24.10.2012 NEHUMÁNNÍM, NELIDSKÝM OZNAČENÍM A TO ČIPEM RFID POD KŮŽI NA LEVÉ STRANĚ KRKU !  ZDŮRAZŇUJI ŽE PES NEBYL , NENÍ A NIKDY NEBUDE VĚC, BEZ OHLEDU NA MOMENTÁLNÍ ZNĚNÍ ZÁKONA ! BEZMEZNOU DŮVĚRU I ODDANOST NAŠÍ 2100g VÁŽÍCÍ JORKŠÍRKY NELINKY NEMOHU A ANI NECHCI ZKLAMAT, BEZ OHLEDU NA TO, JAK DOPADNE DALŠÍ HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ 11.12.2013 O  VYHLÁŠCE č.9/2012, O KTERÉ JSEM SI DOVOLIL POŽÁDAT PANA PRIMÁTORA ! NÁSILNÉ OZNAČOVÁNÍ ŽIVÝCH TVORŮ  JIŽ V HISTORII NĚKOLIKRÁT BYLO, VŽDY TO VŠAK SKONČILO LIDSKÝMI TRAGÉDIEMI ! JE MNOHO JINÝCH ZPŮSOBŮ OZNAČOVÁNÍ PSŮ, BOHUŽEL  ČÁST ZASTUPITELŮ OSTRAVY SILOU MOCI PROSAZUJE JEN JEDINÝ MOŽNÝ ALE TAKÉ NEJDRAŽŠÍ ZPŮSOB A TO MŮŽE VZBUZOVAT RŮZNÁ PODEZŘENÍ, PROČ ASI ? TEPRVE  V LISTOPADU 2013 PROBÍHALY PRVNÍ  DISKUZE S OBČANY O PSECH VE MĚSTĚ, PODOBNĚ JAKO PRVNÍ KONTAKT ZASTUPITELŮ-STAROSTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ  S ODBORNÍKY-VETERINÁŘI BYL AŽ 2 MĚSÍCE PO SCHVÁLENÍ VYHLÁŠKY V PROSINCI 2012 A POSLÉZE NA MAGISTRÁTU MĚSTA OSTRAVY (MMO) V LEDNU 2013..JEDINÉ RELEVANTNÍ HLASOVÁNÍ O NÁZORECH OBČANŮ OSTRAVY NA ČIPOVÁNÍ A DISKUZE O TOM BYLY POUZE NA STRÁNKÁCH TISKU A VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ BYLY POZORUHODNÉ ! PŘEVAŽOVALY HLASY PROTI POVINNÉMU ČIPOVÁNÍ PSŮ !
http://www1.vetkom.cz/content/showArticle/id/21/articleId/cipovani-psu-v-ostrave-3453
http://ostrava.idnes.cz/v-ostrave-vznikla-petice-proti-cipovani-psu-fm2-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130102_135952_ostrava-zpravy_jog
http://ostrava.idnes.cz/primator-ostravy-dostal-cip-dg1-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130425_1921583_ostrava-zpravy_jog
http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A130926_1981776_ostrava-zpravy_ama
ŽÁDNÝ PES  ČIP NEPOTŘEBUJE , NENÍ TO ANI STENT ANI KARDIOSTIMULÁTOR A VĚK, ZDRAVOTNÍ STAV I HRANICE CITLIVOSTI JE U KAŽDÉHO ZVÍŘETE JINÁ, STEJNĚ JAKO U ČLOVĚKA ! "POTŘEBUJE TO MĚSTO" PROTOŽE NENÍ POŘÁDEK V EVIDENCI PSŮ A JEJICH CHOVATELŮ - VELMI ČASTÉ ZDŮVODNĚNÍ ZASTÁNCŮ ČIPOVÁNÍ, ZDA TO POTŘEBUJÍ OBČANÉ A PSI* - TO JE NEZAJÍMÁ, STEJNĚ JAKO DVĚ PETICE A DALŠÍ I PÍSEMNÉ PROTESTY OBČANŮ PROTI TOMUTO ZPŮSOBU OZNAČOVÁNÍ PSŮ V OSTRAVĚ ! TISKEM PUBLIKOVANÝ VÝROK JEDNÉ ŽENY: "RADĚJI SE NECHÁM ZAVŘÍT" NENÍ TŘEBA KOMENTOVAT, STEJNĚ JAKO : "KTERÝ ..... TO VYMYSLEL"? PSI JSOU PŘITOM MĚSTEM EVIDOVANÍ A JEŠTĚ STÁLE   JAKO ZPŮSOB OZNAČENÍ NOSÍ "PSÍ ZNÁMKY" ! V JINÝCH MĚSTECH A OBCÍCH I VE VĚTŠINĚ KRAJSKÝCH MĚST "PSÍ ZNÁMKA" ZCELA STAČÍ /v cca 6200 obcích/. EVIDENCI PSŮ A ÚKONY S TÍM SPOJENÉ VŠAK NEVEDOU CHOVATELÉ, ALE TI, KTEŘÍ TO MAJÍ V NÁPLNI PRÁCE A JSOU ZA TO I PLACENI ! NĚKDO ZA TO PŘECE MUSÍ BÝT ODPOVĚDNÝ,  ALE KDO TO JE JE VĚCÍ RADNÍCH MĚSTA OSTRAVY. VÝMLUVY A POLOPRAVDY O NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ UNIE JIŽ SKONČILY, PODOBNĚ JAKO NA SLOVENSKU VYŠLA PRAVDA NAJEVO ! PŘED 24 ROKY ZÍSKANOU SVOBODU TAK KROK ZA KROKEM POSTUPNĚ ZTRÁCÍME, TO UŽ KONEČNĚ MUSÍ SKONČIT ! MOC JSME SI TÉ SVOBODY NEUŽILI, UŽ NÁM ZASE CHTĚJÍ VELET TI S JEDINĚ SPRÁVNÝMI NÁZORY, BEZ OHLEDU NA BARVU DRESU !!!  JAREK NOHAVICA NAZVAL TENTO KRAJ KRAJEM RAZOVITYM, NEJSEM SI JISTÝ, ZDA  UŽ DNES ZASE NEJDE O "MAMULAnd" - COŽ BYLA  DOBA NORMALIZACE NA OSTRAVSKU ! ČIPOVACÍ LOBBISTÉ NEJSOU JEN V PRAZE, "BIZNIS" S ČIPY BYL A JE I NA SLOVENSKU, KDE VŠAK SCHVÁLENÍM ZÁKONA O DOBROVOLNOSTI ČIPOVÁNÍ NRSR A JEHO PODPISEM p. PREZIDENTEM doc.JUDr. IVANEM GAŠPAROVIČEM  /15.11.2013/ POŘÁDNĚ "PŘISTŘIHLI KŘIDÉLKA" POLITIKŮM A LOBBISTŮM, KTEŘÍ POVINNĚ VYNUCUJÍ PROTI VŮLI OBČANŮ SKRZE LEGISLATIVNÍ NÁSILÍ ZAVEDENÍ ČIPOVÁNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT JAKÝMI JSOU PSI, KOČKY, FRETKY ATD. !" NENÍ MNOHO VÝROBKŮ A NEJEN NA NAŠEM TRHU, U   KTERÝCH TRŽBY  NEKLESAJÍ  A TO BEZ JAKÉKOLIV  REKLAMY - JAK JE VIDĚT,  NĚKDY A NĚKDE TO JDE I BEZ REKLAMY - LOBBY CÍLENĚ PRACUJE A K ÚPLATKŮM SE JEŠTĚ NIKDO NIKDY DOBROVOLNĚ NEPŘIZNAL . VELMI POZORUHODNÝ A CHVÁLYHODNÝ JE POSTOJ ZASTUPITELŮ MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC, KDE TEĎ UMOŽNILI CHOVATELŮM PSŮ DOBROVOLNOST PŘI VOLBĚ OZNAČENÍ PSŮ A NAVÍC VŠEM CHOVATELŮM S OČIPOVANÝM PSEM ODPOUŠTÍ OD ROKU 2014 POPLATKY ZA PSA PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTA - PRO NĚKTERÉ OBČANY JE TO MOŽNÁ A LEGÁLNÍ  MOTIVACE ! / viz odkazy níže /. ALE V OSTRAVĚ, KDE KROMĚ DLOUHODOBĚ OTŘESNÉHO OVZDUŠÍ, ZVÝŠENÉ KRIMINALITY, VELKÉ NEZAMĚSTNANOSTI A DALŠÍCH NEMALÝCH PROBLÉMŮ, ZASTUPITELÉ JEŠTĚ ZTRPČUJÍ ŽIVOT OBYVATELŮM A TAHAJÍ DALŠÍ PENÍZE Z JEJICH PENĚŽENEK, ALE I Z POKLADNY MĚSTA A POŘÁD TO NEKONČÍ ! NÁKLADY NA ČIPOVÁNÍ cca  20000 PSŮ V OSTRAVĚ ODHADUJI  VE VÝŠI min. 10 000 000 Kč. JE TO PŘITOM ZANEDBATELNÁ ČÁSTKA VE SROVNÁNÍ S ČÁSTKOU 477 000 000 Kč VYPLACENÝCH ZA 9.MĚSÍCŮ TOHOTO ROKU PRO "UBYTOVNY" V MS KRAJI, Z VELKÉ ČÁSTI PRÁVĚ V OSTRAVĚ - " NA TO JSME KRÁTCÍ " JE VYJÁDŘENÍ MÍSTOSTAROSTY JEDNOHO MĚSTSKÉHO OBVODU V OSTRAVĚ A TAKÉ JEDNOHO Z PROPAGÁTORŮ ČIPOVÁNÍ - V TOMTO OBVODU JE 14 UBYTOVEN S TÉMĚŘ 8000 OBYVATELI ! NA ŠIKANOVÁNÍ  OBČANŮ S ČIPY PRO PSY VŠAK KRÁTCÍ NEJSOU ! TO JSOU PARADOXY, STEJNĚ TAK JAKO ROVNÝ PŘÍSTUP K OBČANŮM OSTRAVY, KDY "PŘÍSPĚVEK" NA ČIPOVÁNÍ JE TÉMĚŘ V KAŽDÉM MĚSTSKÉM OBVODU ODLIŠNÝ OD 100 DO 500 Kč. ALE NE VŠEM JDE O PENÍZE, TO ZDŮRAZŇUJI, OTÁZKA SVĚDOMÍ, KŘIVD I URÁŽEK A ZESMĚŠŇOVÁNÍ  V ZEMI, KTERÁ SI ŘÍKÁ DEMOKRATICKÁ, NENÍ VŮBEC ZANEDBATELNÁ !
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD : "Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech" - TAK  TO POSLEDNÍ DOBOU V OSTRAVĚ ZŘEJMĚ NEPLATÍ , ZA VŠE MOHOU TI ....... OBČANÉ , ALE TO JSOU TAKÉ VOLIČI. A KOMUNÁLNÍ VOLBY BUDOU NEJPOZDĚJI NA PODZIM 2014 A METODA T.ZV. VYKROUŽKOVÁNÍ JE UŽ TÉMĚŘ VŠEM ZNÁMÁ !
MNOHO DALŠÍCH  ARGUMENTŮ, FAKTŮ, INFORMACÍ I DŮKAZŮ JE MOŽNÉ NALÉZT A PŘEČÍST POD PETICÍ ČI VE SLOUPCI PETICE-OZNÁMENÍ http://www.petice24.com/a/43512                                                                                                                                                                     VŮBEC NEJVÍCE INFORMACÍ O ČIPOVÁNÍ PSŮ  JE NA WEBU -  www.necipujtenas.cz
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/s-cipem-chovatele-psu-usetri-20131119.html
http://budejovice.idnes.cz/vyhlaska-o-psech-02u-/budejovice-zpravy.aspx?c=A130209_1887483_budejovice-zpravy_khr
http://www.polar.cz/archiv/video/host-dne-03-04-2013-17-44                                                předkladatel vyhlášky m.j. přiznává, že ještě svého psa nenechal očipovat - duben 2013!
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plus-ostrava/413231100020220-udalosti-v-regionech-plus/ - vyhrožování předkladatele vyhlášky ?
http://www.pnky.sk/aktuality/poslanci-vypoculi-hlas-ludu-povinnost-cipovat-vsetkych-psov-zrusili/ Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování domácích zvířat  2013-10-25
PROSÍM TÍMTO VŠECHNY OSLOVENÉ O POMOC VE VYŘÍZENÍ TOHOTO PODÁNÍ, STÁLE JEŠTĚ VĚŘÍM .......,  ŽE AMORÁLNÍ JEDNÁNÍ NEZVÍTĚZÍ, V OSTRAVĚ JSEM SE PŘED 67 ROKY NARODIL A RÁD BYCH V OSTRAVĚ I V KLIDU DOŽIL ! ZATÍM JE TO JEŠTĚ MOŽNÉ .
ZDRAVÍ VÁS A HEZKÝ DEN VÁM PŘEJE
Hadaščok Petr st. - spoluautor peticehttps://www.email.cz/download/i/Si-VhCPc0E-s_fwpxOoRqvuEkqb96cfwAmmXLdHU-9sevrPpB4GZHuE06_5tQHcKyEwDFrY/PC071977.JPG
DOBROVOLNÉ ČIPOVANIE PSOV, MAČIEK A FRETIEK - NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  SCHVÁLILA 22.10.2013 !!!
Poslanci vypočuli hlas ľudu, povinnosť čipovať všetkých psov zrušili
Publikované: 23. Okt 2013 / 07:54 h
21. října 2013: Evropská unie nepožaduje povinné čipování domácích zvířat, která necestují za hranice státu a nejsou používána k obchodním účelům - http://www.topky.sk/cl/10/1365760/Europska-unia--Cipovanie-zvierat-je-povinne-len-pri-pohybe-v-ramci-unie
22. října 2013: "Velká slovenská čipovací aféra" - slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování domácích zvířat, která necestují za hranice země nebo nejsou využívána k obchodní činnosti:
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://www.webnoviny.sk/spravy/psy-macky-a-fretky-sa-nebudu-musiet/747576-clanok.html
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://ekonomika.sme.sk/c/6978993/povinne-cipovanie-psov-a-maciek-zrusili-treba-ho-len-ak-vycestujete.html
22. října 2013: "Velká slovenská čipovací aféra" - slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování domácích zvířat, která necestují za hranice země nebo nejsou využívána k obchodní činnosti: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/po-uvodnom-chaose-prichadza-zmena-cipovanie-psov-maciek-bude-dobrovolne.html
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://www.aktuality.sk/clanok/238716/od-januara-2014-uz-nemusite-cipovat-psy-macky-a-fretky/
22. října 2013: RTVS informuje o "Velké slovenské čipovací aféře" a o zákoně o dobrovolném čipování - http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=22.10.2013
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://www.ta3.com/clanok/1029001/psy-macky-a-fretky-sa-nebudu-musiet-cipovat.html
22. října 2013: TV JOJ informuje o "Velké slovenské čipovací aféře" a o zákoně o dobrovolném čipování - http://www.joj.sk/noviny-o-17-00/noviny-o-17-00-archiv/2013-10-22-noviny-o-17-00.html
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://www.zive.sk/psy-macky-a-fretky-sa-nebudu-musiet-cipovat/sc-4-a-313054/default.aspx
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://udalosti.noviny.sk/politika/22-10-2013/psy-macky-a-fretky-sa-nebudu-musiet-cipovat.html
22. října 2013: Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování - http://www.cas.sk/clanok/263555/cipovanie-psov-maciek-a-fretiek-bude-dobrovolne-nie-vsak-vzdy.html
21. října 2013: Evropská unie nepožaduje povinné čipování domácích zvířat, která necestují za hranice státu a nejsou používána k obchodním účelům - http://www.topky.sk/cl/10/1365760/Europska-unia--Cipovanie-zvierat-je-povinne-len-pri-pohybe-v-ramci-unie
21. října 2013: Organizátorka slovenské petice proti povinnému čipování Mgr. Adriana Adamčová hovoří v rozhlase o své každodenní práci na zastavení čipové toality (22. 10. 2013 ji podpořil slovenský parlament) - http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-21_21-00_informacna-vojna-cipovanie-adamcova-rodova-rovnost-sanve.mp3
18. října 2013: RTVS informuje o "Velké slovenské čipovací aféře" a o zákoně o dobrovolném čipování - http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=18.10.2013
Více se dočtete na : http://www.necipujtenas.cz/media/#ixzz2ie4IYxlN
P.S.
*Psi nevraždí, nekradou, neznásilňují, neřídí automobily pod vlivem alkoholu ani nekšeftují s drogami, nejsou gamblery ani nepropíjejí výplaty a až na vyjímky lidem neubližují , což se opačně bohužel říci nedá ! Dokonce ani nedemonstrují, neprotestují , nelobbují, nežádají procenta, nepíší petice a nemají daňové úniky či nedoplatky ! Je také velmi mnoho psů, kteří  lidem pomáhají , nejen policistům a armádě , ale i tělesně postiženým a nevidomým, hasičům , záchranářům, vyhledávají zavalené lidi a nejen v lavinách, vyhledávají drogy, výbušniny, ale i metanol, pomáhají chránit náš majetek . Hromádky s exkrementy dělají psi s čipem i bez čipu, úklid je vždy na chovateli. A jako odměnu za vykonané pak všichni psi v Ostravě dostanou elektronický čip RFID / samozřejmě na náklady chovatele a teprve po protestech našich i občanů dodatečně s příspěvkem města / jen proto, že ve městě je ...... nepořádek  v evidenci psů a jejich chovatelů, resp. proto že :"nám to tak vyhovuje", že jsou lidé, kteří i na tomto chtějí vydělávat a svůj "byznys" a "procenta" si na občanech vynucují prostřednictvím vyhlášek či některých zastupitelů, pro které "SLOUŽIT HLUPÁKŮM " není žádný med !
"Pane ........., já vám zaplatím těch tři sta korun za čip a vy mi budete deset let, což je zhruba délka psího života, čistit boty," navrhl zastupitel města Ostravy-ředitel ZŠ.

HLASOVÁNÍ NA MMO O VYHLÁŠCE 9/2012 t.zv. čipovací :
Přítomno: 50     Pro: 42     Proti: 0      Zdržel se: 3    Nehlasovalo: 5                http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html                                                          24.10.2012
Přítomno: 48     Pro: 3       Proti: 25     Zdržel se: 19 Nehlasovalo: 1                http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/0032.html                                                            25.9.2013
Přítomno: xx     Pro: x          Proti: x    Zdržel se: xx   Nehlasovalo: x                http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/                                                                          11.12.2013

Soud: Pejskaři nemusí povinně čipovat! PL :Celý článek i s odkazy na rozsudky polských správních soudů a rozhodnutí vojvodů k dispozici zde: www.necipujtenas.cz http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/polsko-justice-media-lid-versus-cipovani-pl.aspx

https://www.email.cz/download/i/7vF1tvKHB0vz7nIq93ED2G3KoPQt0edbz_Po7OzfnkrIFlITmXeLzFfq2Szj9mU4XgLxRMg/PC071973.JPG


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Čipování psů v Ostravě. / pro osvěžení paměti - autor MVDr.Nytra Jan/

2013-11-23 13:04:45

admin, 23.03.2013

Informace - zprávy - výzvy

Čipuji, čipuješ, čipujeme

Přijetí městské vyhlášky radou a městským zastupitelstvem v listopadu předešlého roku o označování psů mikročipem na celém území města Ostravy, bez předešlé konzultace a přípravy, vzbudilo velké vášně nejen u občanů, ale i u vedení jednotlivých městských obvodů. Byl jsem v prosinci vyzván, zdali bych na sboru starostů, který se konal na radnici ve Slezské Ostravě nevysvětlil starostům jednotlivých obvodů technické aspekty čipování, tzn. co je to mikročip, jak se aplikuje, jeho zdravotní aspekty, především jeho bezpečnost, možnosti čtení čipů, zasílání dat do databank apod. Mnozí měli představu, že přečtením čipu psa příslušník městské policie prolustruje majitele psa od hlavy k patě, včetně jeho adresy, rodného čísla i „zdali platí alimenty, či nikoliv“. Byli velmi překvapeni, že údaj je pouze číselný, s případným „country“ kódem. Důležitý údaj byla samozřejmě cena čipu a tady nám pomohla média, která avizovala cenu 600 až1000 Kč za čip a další úkony s tím spojené.


avizovala cenu 600 – 1000 Kč za čip a další úkony s tím spojené

Po vystoupení ředitele městské policie, který oznámil, že bude v městském útulku čipovat Ostravanům psy bezplatně, protože to stejně dělají u všech psů volně pobíhajících, kteří se do útulku dostanou při odchytu, a že to bude služba občanům, se rozhořela živá diskuse. Zvlášť dobře na to slyšeli starostové malých obvodů, kterým se tato varianta velmi líbila. Občan by zaplatil maloobchodní cenu čipu, kterou zakoupí město. Nemusím vám asi líčit, že tato varianta byla pro celý náš stav nejen nepřijatelná, v mnohém zhoubná, ale díky veterinární argumentaci méně schůdná a přijatelná pro mnohé starosty. Argumentačně jsme se opírali především o status městského útulku, který byl schválený pouze pro volně pobíhající psy. Tento útulek bohužel nemá optimální nákazovou situaci a mohl by se stát zdrojem nemocí pro psy občanů. Dále není optimální – a vrátili bychom se 20 let dozadu – nutit majitele psů dostavit se k čipování na jedno místo. Nejen že bychom tímto nepřispěli ke komfortu této služby, ale rovněž to i zvyšuje možnost přenosu infekčních onemocnění a parazitóz. Naše argumentace, že je nás v Ostravě 84 veterinárních lékařů, že tato sít pracovišť se budovala celých 20 let a že je dobře dostupná pro všechny majitele psů, byla přijata. Rovněž argument, že majitelé psů jsou zvyklí a mají plnou důvěru ke svému „family doktorovi“, byla mnohými oceňována, a těmi, kteří mají psa, podporována. Rovněž je zde plně zachovaná hospodářská soutěž. Závěr jednání byl optimistický – aplikaci čipů budou provádět všichni veterinární lékaři na území Ostravy registrovaní u SVS Ostrava (pracoviště schválené pro aplikaci mikročipů). Cena čipů bude respektována u každého veterinárního lékaře individuálně a bude rovněž vycházet z ceny a kvality čipu (hladký, s drážkami, z polymeru, skla atd.). Starostové se měli pouze dohodnout na výši příspěvku majiteli na čip.

Druhého kola jednání starostů jsem se zúčastnil v lednu tohoto roku na magistrátu města Ostravy (MMO). Zde kromě starostů byli zároveň zástupci vedení města. Bohužel na jednání jsme se dostali do bodu nula. Vedení města zastávalo a prosazovalo postoj, že se čipy na celé město vysoutěží za nejnižší cenu, a rovněž se vysoutěží nejlevnější veterinární lékař, který bude poskytovat tuto službu pro celou Ostravu. Ředitel městské policie oznámil, že od 1. dubna zaměstná veterinární lékařku, která bude poskytovatelkou služeb v útulku a bude čipovat nejen psy z útulku, ale i psy občanů, kteří do útulku přijdou. Občan si zaplatí pouze vysoutěženou cenu čipu. Po dvouapůlhodinové diskusi, jejíž atmosféra byla dosti nervózní, a týkala se argumentace – nejen jak prakticky provést načipování 20 tisíc psů v jednotlivých obvodech Ostravy a co s čipy zakoupeými veterinárním lékařem, které se nespotřebují a dojdou data exspirace, ale také kdo ponese náklady v případě, že pověřený lékař nenačipuje nasmlouvaných 20 tisíc psů, ale jen polovinu, přestože zakázka byla na všechny psy. Argumentovalo se samozřejmě také tím, že dáme podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že se brání volné soutěži a tvoří se monopolní postavení jednoho subjektu, ale také tím, že nemůže veterinární lékařka v útulku - zaměstnanec města - provádět léčebnou a preventivní činnost, protože to odporuje statutu svobodného povolání a naší komorové legislativě.

Závěrem bylo přijato rozhodnutí, že na území Ostravy budou moci čipovat všichni registrovaní veterinární lékaři za cenu a druh čipu podle svého rozhodnutí, MMO přispěje jednotlivým obvodům 100 Kč na psa, a větší obvody, které vybírají vyšší poplatky ze psů, budou přispívat částkou vyšší. O tom byl vyrozuměn primátor města a rada již rozhodla o dotaci obvodům.

Potud o čipování psů v Ostravě, kraji to „razovitém“, jak zpívá Jarda Nohavica. Nebylo to ani trochu lehké, i tady zaznělo pár falešných tonů stran našich ostravských kolegů. Je nutno na tomto místě poděkovat pani doktorce Jelonkové jakožto politickému exponentovi za Slezskou Ostravu, která mi byla při jednání velmi nápomocna.

http://www1.vetkom.cz/content/showArticle/id/21/articleId/cipovani-psu-v-ostrave-3453

Jan Nytra

 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

STÁLE STEJNÁ PÍSNIČKA - I PO UŽ TÉMĚŘ 13.MĚSÍCÍCH OD VYDÁNÍ VYHLÁŠKY č.9 /2012

2013-11-19 16:36:08

Vážené dámy a pánové,  dobrý den .

Přijali jsem společně s kolegy pozvání dvou představitelů MMO p.ing. Palyzy a posléze p.ing. Madeje. O setkání v Porubě jste již byli informováni /viz e-mail p. P........ /, včerejší jednání na Nové radnici taktéž nepřineslo nic nového. Jak se zdá, tak žádné argumenty - a není jich zrovna málo - nemohou přesvědčit alespoň tyto zastupitele k tomu, aby při označování psů byla vyhláška změněna na možnost dobrovolné volby chovatele , tedy že způsob označení psa zvolí chovatel ! Jejich zarputilost o mnohém vypovídá, zarputilost naše asi také, ale v tomto případě jde o humanitu, cit a také docela obyčejné lidské svědomí ! Žádný profit  z toho nemáme, žádná procenta ba ani žádný "byznys" to pro nás není. Jediný "náš zisk" je bohužel pouze v narážkách, urážkách a pokusech o diskvalifikaci třeba před či při diskuzi na zastupitelstvu, to samozřejmě neplatí o všech zastupitelích. Ti zastupitelé , kterých se to týká, to jistě vědí ! A to je jeden z důvodů, proč tuto informaci píši až druhý den, už mě takové jednání dokáže značně rozrušit, obzvláště jde-li o živého tvora , který se neumí a nemůže bránit a je miláčkem nejen naší rodiny, ve 2 kg živé váhy naší Nelinky je mnohem více citu a lásky či věrnosti a oddanosti , než u mnoha lidí !

Řešení já osobně vidím momentálně jediné /případné další návrhy jsou vítány/ a to v žádosti primátorovi a vedení města o opakovaném hlasování o vyhlášce č.9/2012 z 24.10.2012, o což tímto i prosím. Při minulém /již třetím/ hlasování o této vyhlášce došlo k poměrně výraznému posunu v názorech zastupitelů a to bylo před volbami do PČR . Teď se kvapem blíží volby komunální a ty mohou být mnohem dříve než na podzim 2014, při nemilosrdných soubojích uvnitř některých stran se i názory a hlavně hlasy pejskařů a seniorů mohou hodit, či někomu zase budou chybět ! A výsledky tohoto hlasování je třeba si pořádně uložit do paměti. Že všem to není úplně  lhostejné je vidět i ze dvou plánovaných diskuzí s občany města o čipování psů - raději pozdě než vůbec ! Tyto diskuze měly proběhnout ještě před vydáním OZV č.9/2012 a vše by bylo daleko transparentnější .

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/0032.html
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html

Ve městě s katastrofálním ovzduším, rozsáhlou kriminalitou, nezaměstnaností a s jinými nemalými problémy se má městská policie intenzivně věnovat jiným a důležitějším úkolům a ne  kontrolování seniorů či maminek s dětmi a pejsky - psů je prý v Ostravě asi 24000  :-) ! Náklady na celou čipovací akci si při 20 000 čipovaných psech dovoluji odhadnout na 10 000 000 Kč z kapes občanů i města. Do této chvíle však nikdo z představitelů města neřekl, kolik chovatelů psů už podlehlo nátlaku města /ostatní už mohli mít psa dávno očipovaného/a to od vydání vyhlášky uplynulo téměř 13.měsíců, snad se nějakých výsledků dočkáme na zasedání zastupitelstva 11.12.2013 včetně dalších relevantních výstupů !

Hezký den přeje

Hadaščok Petr st.-spoluautor petice proti nucenému čipování psů       http://www.petice24.com/a/43512

PES :

Psi nevraždí, nekradou, neznásilňují, neřídí automobily pod vlivem alkoholu ani nekšeftují s drogami, nejsou gamblery ani nepropíjejí výplaty a až na vyjímky lidem neubližují , což se opačně bohužel říci nedá ! Dokonce ani nedemonstrují, neprotestují , nelobbují, nežádají procenta, nepíší petice a nemají daňové úniky či nedoplatky ! Je také velmi mnoho psů, kteří  lidem pomáhají , nejen policistům a armádě , ale i tělesně postiženým a nevidomým, hasičům , záchranářům, vyhledávají zavalené lidi a nejen v lavinách, vyhledávají drogy, výbušniny, ale i metanol, pomáhají chránit náš majetek . Hromádky s exkrementy dělají psi s čipem i bez čipu, úklid je vždy na chovateli. A jako odměnu za vykonané pak všichni psi v Ostravě dostanou elektronický čip RFID / samozřejmě na náklady chovatele a teprve po protestech našich i občanů dodatečně s příspěvkem města / jen proto, že ve městě je ...... nepořádek  v evidenci psů a jejich chovatelů, resp. proto že :"nám to tak vyhovuje", že jsou lidé, kteří i na tomto chtějí vydělávat a svůj "byznys" a "procenta" si na občanech vynucují prostřednictvím vyhlášek či některých zastupitelů, pro které "SLOUŽIT HLUPÁKŮM " není žádný med !

NEW

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/s-cipem-chovatele-psu-usetri-20131119.html

http://budejovice.idnes.cz/vyhlaska-o-psech-02u-/budejovice-zpravy.aspx?c=A130209_1887483_budejovice-zpravy_khr


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

"Prezident SR podpisoval zákony 15. november 2013:

2013-11-15 19:31:18


Prezident Slovenskej republiky doc.JUDr.Ivan Gašparovič podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tieto zákony:
1. Zákon z 22. októbra 2013 o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon z 22. októbra 2013 o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov,".....

Novela pana Záhumenského jako přílepek k tomuto zákonu zde: http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=391532

ZÁKON BYL PODEPSÁN I PŘES ZNAČNÝ ODPOR NĚKTERÝCH LOBBISTŮ , KTEŘÍ OBDOBNĚ LOBBUJÍ U NÁS V ČR /I V OSTRAVĚ/ !!!

PROJEKT DOBROVOLNOSTI ČIPOVÁNÍ NEKONČÍ !


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

"SNŮŠKA HLOUPOSTÍ" ? - REAKCE na e-mail p. PISTOLASE

2013-11-06 15:04:03

Dobrý den všem.
Nesnížím se k urážkám jako "přítel" p.Pistolas, zastupitel  Poruby za ČSSD . Je-li pro něj  " SNŮŠKA HLOUPOSTÍ " skutečnost , že zatím je v ČR pouze cca 50 obcí a měst, kde čipování psů je povinné a v 6200 obcích a městech povinné není je to více než zarážející. A přitom žádnému chovateli není bráněno, aby tento báječný zážitek z čipování mohl pocítit na vlastní kůži, ale spíše pod kůži jeho miláčka ! Je smutné, že "SNŮŠKA HLOUPOSTÍ" je pro p.Pistolase i nově schválená změna Slovenského zákona o čipování psů, mačiek a fretek z 22.10.2013, kdy povinnost čipování zvířat je ZÁKONEM změněna na formu DOBROVOLNOU ! Také to, že při hlasování v NRSR hlasovalo ze 137 poslanců 133 pro dobrovolnost čipování asi svědčí o tom, že nejen vládnoucí strana SMER - Sociální demokraté na Slovensku odhlasovala "SNŮŠKU HLOUPOSTÍ" ? Pane Pistolasi, urážíte tímto i slovenské "přátele"  !
Slovenské úřady nakonec uznaly, že původní nařízení ohledně povinného označování všech psů, koček a fretek čipem bylo přísné. Původně se odvolávaly na to, že tato povinnost vyplývá z předpisů Evropské unie. Unijní pravidla ale nevyžadují označování zvířat, které neopouštějí členskou zemi EU. Takže je zcela zřejmé a jasné , že EU nic takového nevyžaduje, pokud se zvířetem necestujete za hranice země , což však bylo nejednou záměrně dezinterpretováno - také to je " SNŮŠKA HLOUPOSTÍ " p.Pistolasi ? Dezinterpretace je to podobná , jako zapíraná návštěva zámku v Lánech , tam to politici nejen ČSSD nazývají lží a vyzývají lháře k odstoupení ! Myslíte si snad, že v Ostravě žijí jiní lidé než v Brně, Olomouci, Zlíně, Jihlavě, Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Liberci, Kladně ............, kde čipování psů je DOBROVOLNÉ ? Asi zčásti to tak bude, hlavně však u skupiny těch, kteří mají hájit zájmy všech občanů a nejen zájmy čipovacích fanatiků, z nichž někteří z toho mají byznys / slovensky "biznis"/ ! Čipování v Mnichově stojí 8 EUR, na Slovensku stálo původně 12-15 EURo později až 50 EURo - info od slovenského poslance pana Mariána Záhumenského ze strany SMER- SD  ! U nás v Ostravě to je zatím převážně cca 20 EURo, co bude dále nikdo neví ! A o tom to je, p.Pistolasi ! I v Porubě je kromě skupiny vašich příznivců i velká skupina vašich odpůrců - ty však vy neslyšíte a bohužel asi ani slyšet nechcete. Demokracie není jen pro vyvolené opojené dočasnou mocí, demokracie je pro všechny občany včetně "pejskařů" , na to jste asi zapoměl !  Stejně jako na to, že ŽÁDNÝ PES  čip nepotřebuje, není to ani kardiostimulátor, ani STENT ! Potřebují to jen ti bezohlední a bezcitní "lidé", kteří na tom chtějí vydělávat ! Zase " SNŮŠKA HLOUPOSTÍ "p. Pistolasi ? Která politická strana měla povinné čipování psů ve svém volebním programu p.Pistolasi ? Pokud je mi známo, tak žádná ! S kým z občanů jste tuto alternativu označování psů prodiskutoval ? Ukažte nějaký relevantní průzkum či anketu s občany p.Pistolasi, koho z občanů jste se alespoň snažili přesvědčit ? Jediné dvě ankety o čipování /o kterých vím/ s hlasováním čtenářů proběhly v MF  Dnes s výsledkem pro vás ne zrovna lichotivým ! Ale to vy asi nevíte, nebo vědět nechcete ? Z cca 12000 hlasujících čtenářů jich téměř 11 000 bylo proti nucenému čipování ! Zase " SNŮŠKA HLOUPOSTÍ " p.Pistolasi ?- obtěžujte se a nalezněte si tuto anketu na iDnes !
Pouze v jediném s vámi souhlasím,  je třeba v Ostravě udělat pořádek a to nejen v evidenci psů . Od toho však máme úředníky a zaměstnance města, kteří tuto činnost vykonávají a jsou za to i placeni a pokud to nebylo k vaši spokojenosti, měl jste jako zastupitel už dávno zasáhnout a řešit to ! Řešit nepořádek v evidenci psů vyhláškou - OZV č.9/2012  o povinném čipování psů je řešením z dílny minulého totalitního režimu, nikoliv demokracie ! Proč takhle trestáte i slušné občany - pejskaře a vytahujete nejen z nich, ale také z městské pokladny, nemalé prostředky ! Při cca 20 000 čipovaných  psech v Ostravě jde o minimálně 10 000 000 Kč ! I to považujete za "SNŮŠKU HLOUPOSTÍ" ?
Existují i jiné způsoby označování psů , hovořili jsme o nich, jsou mnohem levnější a ke psům citlivější ! Vy však vynucujete pouze jediný způsob označování psů, PROČ ?  Není to náhodou hloupost ? - vždyť i komunální volby budou asi dříve, než si myslíme, p.Pistolasi !
Uvědomte si p. Pistolasi, že také my máme svá práva zaručena Ústavou ČR a Listinou práv a svobod a že je budeme bránit ! Pokud vám nevadí, že nejen v těsné blízkosti Ostravy jsou obce , kde čipování není povinné a kde občané Ostravy jsou nuceni přehlašovat své psy mimo Ostravu, tak nám to tedy vadí ! Sousedé těsně vedle sebe bydlící si nejsou rovni, jeden musí proti své vůli se svým psem k veterináři, druhý nemusí, další na čipování dostane od města a obce 500 Kč, druhý jen třeba 100 Kč !!! Ale opakuji, nejde jen o peníze ! Nejsme občané II.kategorie , snažte se to pochopit , nejsme trestanci, nic jsme neprovedli , tak podle toho s námi jednejte a nesnažte se kolem sebe rozhazovat urážky, není to slušné, p.Pistolasi !
Závěrem vám sděluji, že nejsem žádný mluvčí , jsem občan ČR  v důchodu a jsem spoluautorem petice proti nucenému čipování psů v Ostravě ! Opakuji,  nejsem už ve svých 67 letech neplnoleté dítě ani občan zbavený svéprávnosti, tak se laskavě podle toho chovejte a přestaňte urážet !

Zdraví vás, ale hlavně své přátele a příznivce, zcela určitě Vás, na rozdíl od zastupitele Poruby p.Pistolase nepovažuji za hlupáky ! ! !

Hadaščok Petr st. - spoluautor petice proti nucenému čipování psů

Od: Nikolaos Pistolas (pistolas@moporuba.cz)
IP adresa pisatele: 94.113.204.37
Vážení diskutující,

patřím k těm,kteří naopak čipování psů vítají a jako zastupitel městského obvodu Poruba jsem inicioval tuto diskuzi na našem městském obvodě,protože mne volily obě strany,jak pejskaři ke kterým se řadím i já,tak i nepejskaři.Musím říci,že těch,kteří volají po daleko přísnější regulaci pohybu psů v našem obvodě je podstatně více.Což v mém případě nehrálo takovou roli,jako ten fakt,že se v našem sídlišti množí počet psů chovaných v bytech a téměř každý druhý je bez registrační známky a co je horší pobíhají zcela volně a nejde o žádné ratlíky.Majitelé přitom družně korzují se svými přáteli,zhusta taky pejskaři stejného ražení a okázale ignorují ,že jejich psi vykonávají své potřeby třeba v nebo u dětského pískoviště nebo na chodnících.Vy všichni co tady bědujete nad "krutostí" čipovacího úkonu,bědujete stejně nad osudy těch lidí,kteří byli pokousaní "nedohledatelnými" pejsky a museli absolvovat velmi bolestivou léčbu proti případné vzteklině?Na naší ulici žije v devíti vchodech tří čtyřpatrových domů 28 psů s jejichž majiteli se denně při venčení potkávám.Z těchto 28 psů je na obecním úřadě přihlášeno jen 7 a pouze já platím roční poplatek 1500,-Kč.Ostatních 6 platí alespoň 200,-Kč-tedy důchodcovskou sazbu.Přitom z těch 6 je pouze jedna paní důchodkyní.Uvědomujete si vy,kteří se tady berete za svá občanská práva,že vedle vás žije většina,která nemá takový vztah ke psům jako my a mají stejně tak právo na chodníky bez psích exkrementů,na klid a na pocit bezpečí?

Všichni společně nadáváme v jakém bordelu to žijeme,ale v případě,že začneme dávat věci do pořádku,tak se cítíme dotčeni,proč se začíná u nás?Dnes jsem byl na schůzce u pana starosty s panem Hadaščákem.Každý má nárok na vyjádření svého názoru,ale takovou snůšku hloupostí jsem už dlouho neslyšel.A nejhorší je,že tento mluvčí ani nepřipouští

diskuzi,která nesouzní s jeho utkvělou představou o bolestném zážitku jeho pejska.Samozřejmě imaginárního,protože ,jak se sám přiznal čipování viděl jen v televizi.Mě,který mám osobní zkušenost a svého kokříka miluji,nevěří. A právě proto,že svého pejska miluji a vždy mě násilí na zvířatech hluboce zasáhne,chci aby si ti,kteří si pejska pořídí jen jako levnou hračku pro své děti k vánocům a pak se jej zbaví drastickým způsobem,aby si takovíto "lidé" uvědomili,že pořídit si pejska něco obnáší a tento tvor je někde evidován a případné násilí na něm lze potrestat.

Co se týče výzev ,aby takovíto zastupitelé nebyli voleni,jsem k dispozici.Ono to taky není žádný med sloužit hlupákům.

BEZ KOMENTÁŘE :

Na úvod přednesl předseda rady Řo Ostrava Ing. Nikolaos Pistolas projev, ve kterém připomenul historické události, které si tímto svátkem připomínáme. Na závěr poděkoval statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou dotaci, díky které bylo také možno oslavu uspořádat. Poté "nastoupila" na pódium hudební skupina POSEIDON a zahájila taneční zábavu.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Lidová umělecká tvořivost - dříve i nyní - postřehy Ostravských občanů !

2013-11-03 11:32:14

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Radní a zastupitelé Ostravy VERSUS Dedahad - "NA FÉROVKU" :-)))

2013-10-30 18:04:52

Radní a zastupitelé města se, po nezdařeném pokusu primátora o moji diskvalifikaci , pokusili zahrát  si se mnou přesilovku 6 na 1 ! Přihláška do diskuze byla napsána a odevzdána v cca 8.30 hod, vlastní diskuzní přestřelka ve formátu 6 na1 započala po více než 6.ti hodinách v cca 15.00 a trvala asi 20-25 min.  Na straně jedné primátor ing. Kajnar / brzy odešel /, náměstci primátora ing.Madej a ing.Hrabina, starosta Poruby ing.Palyza, zastupitelé města Ostravy Mgr.Kausta a ing.Planka VERSUS Dedahad - občan Hadaščok Petr st.. Zvukový záznam i jeho přepis bude s laskavostí kolegy k dispozici! Myslím si , že mě neuštěkali a ani neuštěkají! Další pokračování "seriálu" by mělo být za 42 dnů -11.12.2013.

"Manýry" minulého režimu se postupně vracejí / krok za krokem nám ukrajují získanou svobodu / - po více než 6.hodinách čekání odmítal primátor města Ostravy udělit slovo v diskuzi řádně přihlášenému občanu Ostravy, naopak však přednostně udělil slovo občanu Ostravy, který žádal privatizaci - následně prodej - svého těla  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    Že by další kůl v plotě ?


http://www.uoou.cz/uoou.aspx

PROJEKT DOBROVOLNOSTI ČIPOVÁNÍ NEKONČÍ !


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

OBČANÉ VERSUS .......aneb čipovací vyhláška OZV č.9/2012 počtvrté

2013-10-29 14:08:30

Dobrý den pane primátore, vážené dámy a pánové, přátelé,
přes vytrvalou snahu pana Ing. Pavla Valeriána, Ph.D.,vedoucího odboru OŽP, záměrně odložit opětovné projednávání OZV č.9/2012 na termín o 42 dnů  později - t.j. na 11.12.2013  se nevzdáváme / je přiložený dnešní e-mail od ing.Valeriána / !!! Přestávám si být jistý, zda je náměstkem primátora pan ing.Madej a nebo ing.Valerián Ph.D.? Podobně jako na Slovensku jde o další tisíce pejskařů, kteří mohou zbytečně podlehnout hrubému nevybíravému nátlaku /vydírání ?/ a své psy nechají zbytečně načipovat s nemalými náklady nejen občanů, ale i nákladů města a městských obvodů ! A jak se zdá, jde i o evidenci chovatelů psů s mnoha dalšími chráněnými osobními údaji , kterou zatím spravuje Ovanet a.s. ! Kdo bude následně majoritním vlastníkem , když jsou - údajně - akcie společnosti na prodej - 66 % ?! http://www.uoou.cz/uoou.aspx

Nejde náhodou o prodej předem vytipovanému vlastníku - vlastníkům ??? Nebudu nyní hodnotit, co vše město Ostrava "nakupuje a  prodává" , hodnocení je na každém občanovi Ostravy , nápomocni mohou být i novináři a média.
To, že někteří představitelé města dělají z občanů neplnoleté děti / to v lepším případě / nebo spíše nesvéprávné lidi je zarážející a trestuhodné, že však chtějí přehlížet i názor 133 poslanců Národní Rady SR / ze 137 přítomných, 1 byl proti / , kteříschválili 22.10.2013 ZÁKON o dobrovolnosti čipování je zcela nepochopitelné a trestuhodné. I z nich chtějí udělat blázny, za které považují nás ?

Slovenské úřady nakonec uznaly, že původní nařízení ohledně povinného označování všech psů, koček a fretek čipem bylo přísné. Původně se odvolávaly na to, že tato povinnost vyplývá z předpisů Evropské unie. Unijní pravidla ale nevyžadují označování zvířat, které neopouštějí členskou zemi EU.

Jen pro zajímavost, max. pokuta za" hrdelní delikt" odmítnutí čipování byla na Slovensku do 300 EUR, pro neznalé to v Ostravě je dosud 50 000 Kč- přepočet na EURa proveďte dle aktuálního kurzu - inf. náměstek primátora Ostravy ing. Madej - je záznam ČT . 

Nezodpověděných otázek je stále více, mnozí představitelé Ostravy se však chovají, jako by se jich to netýkalo:

1.Reakce zastupitelstva na dokument, který již byl k dispozici - tzv. "schválen" ještě před vlastním projednáváním bodu č.24.- září 2013.
2.Opravdu je Ostravou nyní povolena vyjímka z čipování po vzoru ostatních měst ze zdravotních důvodů - INFORMOVAT OBČANY !!!
3.Nejen volební lídr a dnes i poslanec PČR pan Stanjura je proti čipování a zasahování do práv občanů a jejich zvířat. Proč je pan náměstek tak "proobčanský" ?.  Podobně to platí i pro některé zastupitele jiných stran a hnutí.
4.Pan náměstek tvrdí, že EU žádné výjimky z čipování nepřipouští, což není pravda - na Slovensku už to poslanci vědí ! /např." EU už v tomto režimu jede několik let" - viz záznam ČT /.
5.Je Vám známo, že v srpnu 2013 uznala zdravotní rizika čipování (psi, kočky, fretky aj. živí tvorové) i kapacita v oblasti veterinární vědy pan profesor MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. z vůbec nejprestižnějšího/českého/vědeckého/veterinárního pracoviště „Veterinární a farmaceutické univerzity Brno“ (VFU) na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republikyMVDr. Jana Bernardyho, Ph.D.?

 

Svobodu jsme získali před téměř 24.roky, teď ji však krok za krokem ztrácíme !!!

Zdraví Vás a hezký den Vám přeje
Hadaščok Petr st.- spoluautor petice
P.S. Můj kolega a taky dlouholetý kamarád, druhý spoluautor petice , se zítřejšího jednání MMO nezúčastní ! Měl již dva infarkty a  nechce dostat další, to mi dnes osobně řekl ! Chápu to a rozumím , pochopí to i většina zastupitelů města ????? Nejde jen o něj !!!

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: e-Spis@ostrava.cz
Datum: 29. 10. 2013
Předmět: Sdělení II. - Hadaščok - proti nucenému čipování psů. OZV

- viz. Vaše reakce 25.9.213

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Slovenský parlament uzákonil dobrovolnost v čipování domácích zvířat

2013-10-25 18:55:04

DOBROVOLNÉ ČIPOVANIE PSOV, MAČIEK A FRETIEK - NÁRODNÁ RADA SLOVENSKÉ REPUBLIKY  22.10.2012 !!!

Poslanci vypočuli hlas ľudu, povinnosť čipovať všetkých psov zrušili

Publikované: 23. Okt 2013 / 07:54 h


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Zvítězí zdravý rozum, nebo budeme muset emigrovat na Slovensko ?

2013-10-22 18:23:20
Dobrý večer pane primátore,

prosím i žádám tímto o přednostní zařazení opětovného projednání ostudné /nelidské/ vyhlášky č.9/2012 z 24.10.2012 na jednání zastupitelstva MMO dne 30.10.2013 ! Důvod je zcela zřejmý, viz odkaz a text níže. Doufám, že i Vaší zásluhou budou o této novince ze Slovenska informováni co nejdříve i všichni zastupitelé města Ostravy.

Děkuji Vám a přeji hezké dny, věřím, že mě o zařazení tohoto bodu budete co nejdříve informovat, 24.10.2013 by to bylo docela symbolické  :-)

Hadaščok Petr st. - spoluautor petice proti nucenému čipování psů

Odkaz je přímo ze slov. parlamentu http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=52835

NRSR: Od januára sa už nebudú musieť povinne čipovať všetky psy, mačky a fretky Vytlačiť stránku / Print page

22. 10. 2013 11:44

Bratislava 22. októbra (TASR) – Od januára 2014 už bude čipovanie psov, mačiek a fretiek, s ktorými majitelia necestujú mimo Slovenska alebo nie sú určené na predaj, dobrovoľné. Tieto zvieratá, ktoré ľudia chovajú doma, tak už nebudú musieť povinne čipovať.
Takúto úpravu zavádza do praxe novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Schválilo ju dnes plénum Národnej rady (NR) SR cez pozmeňujúci návrh poslanca Smeru-SD Mariana Zahumenského k vládnemu zákonu o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín.
Podľa Záhumenského mali byť do konca septembra tohto roku povinne začipované všetky psy, mačky a fretky. Európska komisia (EK) to však v rámci európskych pravidiel nevyžaduje a doteraz bola začipovaná možno tretina týchto zvierat. Veterinári pritom podľa poslanca začali za čipovanie pýtať príliš vysoké poplatky, preto do tohto systému navrhol zaviesť dobrovoľnosť. S výnimkou tých zvierat, ktoré sú určené na predaj, prípadne cestujú mimo územia Slovenska.
Samotný zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín ustanovuje podmienky uvádzania pomocných prípravkov v ochrane rastlín na trh, tiež podmienky ich používania. Zároveň upravuje aj podmienky kontroly a dohľadu nad dodržiavaním zákona a sankcie za porušenie povinností ustanovených v právnej norme.


Smeráci zmenili názor: Psy, mačky a fretky sa nebudú musieť čipovať!

Ilustračné foto pred 4 hodinami

BRATISLAVA - Čipovanie psov, mačiek a fretiek bude od 1. januára 2014 dobrovoľné. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslancov Smeru-SD Mariána Záhumenského, Tibora Lebockého a Ľuboša Martináka, ktorý dnes schválil parlament.


Vládni zákonodarcovia zmenu zákona o veterinárnej starostlivosti o označovaní psov, mačiek a fretiek zapracovali k návrhu zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín, ktorú dnes národná rada ako celok schválila.

Povinné čipovanie spoločenských zvierat sa bude vzťahovať len na zvieratá, ktoré sa pohybujú medzi členskými štátmi a tými, ktoré sa dovážajú do únie z tretích krajín mimo nej, čo vyplýva z pravidiel Európskej únie.

Každý majiteľ čistokrvného psa bez preukazu pôvodu, kríženca, mačky či fretky bol povinný dať svoje zviera do 30. septembra začipovať. Informovala o tom na svojej internetovej stránke Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR). Majiteľov zvierat upozorňovala, že ak tak neurobia, hrozí im od veterinárnej správy pokuta do 300 eur.

Záhumenský vysvetlil, že dobrovoľné čipovanie navrhol preto, lebo povinné označovanie nevyžaduje ani Európska únia, ak zvieratá necestujú do iného štátu. Podľa jeho slov množstvo ľudí svoje zvieratá doteraz nedalo začipovať, niektorí veterinárni lekári si z označovania urobili biznis.

Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín stanovuje podmienky uvádzania pomocných prípravkov v ochrane rastlín na trh, podmienky ich používania, skúšania ich účinnosti, podmienky kontroly a dohľadu nad dodržiavaním zákona a sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook