Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

POZVÁNÍ - UŽ ZA 10.DNŮ NA NOVÉ RADNICI

2013-09-14 19:33:50

VE STŘEDU 25.9.2013 ZVEME VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE NA 27.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTRAVY NA MAGISTRÁTU / BOD Č.24 /! JE  NUTNÉ POŽADOVAT KOMPROMIS V ČIPOVÁNÍ PSŮ - D O B R O V O L N O S T V ROZHODOVÁNÍ SVOBODNÝCH, SVÉPRÁVNÝCH OBČANŮ / VOLIČŮ / OSTRAVY - PŘIJĎTE PROSÍM TENTO OPRÁVNĚNÝ OBČANSKÝ POŽADAVEK PODPOŘIT I VY SE SVÝMI ZNÁMÝMI , KAMARÁDY A RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY ! JSME OBČANÉ ČR BYDLÍCÍ PŘEVÁŽNĚ V OSTRAVĚ - NEJSME VŠAK ANI PODDANÍ,  ANI ZAMĚSTNANCI MĚSTA OSTRAVY ! NEBO SNAD PO TOTALITĚ HNĚDÉ A  POZDĚJI RUDÉ NASTOUPILA V OSTRAVĚ TOTALITA NOVÁ - ORANŽOVO-MODRÁ ?

ZE 14. KRAJSKÝCH MĚST ČR VČETNĚ HL.M. PRAHY JE POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ V 5.TI MĚSTECH, V 9.TI MĚSTECH JE ČIPOVÁNÍ DOBROVOLNÉ, KDE ZÁLEŽÍ JEN NA ROZHODNUTÍ CHOVATELE PSA ! Z 6250 MĚST A OBCÍ V ČR JE POVINNÉ ČIPOVÁNÍ "NAŘÍZENO" V CCA 50 MĚSTECH A OBCÍCH, V 6200 MĚSTECH A OBCÍCH JE ČIPOVÁNÍ PSŮ JEN NA ROZHODNUTÍ CHOVATELE-MAJITELE PSA !

ZASTUPITELE JSME VE VOLBÁCH ZVOLILI I MY SAMI ! TAKŽE UŽ TEĎ MUSÍME PŘEMÝŠLET , KOHO PŘIŠTĚ ZVOLÍME NEJEN DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA. I KOMUNÁLNÍ VOLBY JSOU UŽ ZA DVEŘMI - ASI ZA ROK NEBO SNAD I DŘÍVE !

MOC JSME SI TÉ SVOBODY NEUŽILI, UŽ NÁM ZASE CHTĚJÍ VELET TI S JEDINĚ SPRÁVNÝMI NÁZORY !!!

 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Polovina havířovských psů nemá čip. Značení kontrolují strážníci

2013-09-02 14:52:23

Už měsíc havířovští pejskaři narážejí v ulicích na kontroly strážníků. Za neoznačeného psa jim hrozí až tisícikorunová pokuta. Ve správním řízení se pak sankce mohou vyšplhat na desetitisíce. I tak ale mnozí majitelé zatím veterináře nenavštívili.

"Zatím jsme na strážníka nenarazili, a to chodíme s pejskem čtyřikrát denně," říká R.K. I kdyby na hlídku natrefila, může být v klidu. Už od března má její Bobíček pod kůží čip. Zprvu si myslela, že ho díky němu vždy najde, veterinář ji ale vyvedl z omylu.

Kdyby se totiž její devítiletý mazel zatoulal v jiném městě a nebyl v národním registru, už by ho nikdy neviděla.

„Není to vlastně přínosem k ničemu. My za něho poctivě platíme, celou dobu co ho máme, takže nevidím důvod, proč by měl mít čip nebo známku. Nikdy neutekl, vždycky byl v našem dosahu.“

Rozumí těm, kteří na čipování nepřistoupili. „Já se jím nedivím. Pokud si psa hlídám a vím, že nechodí nikam sám, tak asi není důvod. Proto jsme ho očipovali – abychom měli klid.“


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

POZVÁNÍ !

2013-08-25 05:14:20

25. září 2013, Česká republika, 729 30 Ostrava, Magistrát města Ostravy1, Prokešovo náměstí 8, od 09:00hod. (přesný čas závisí na stavu debaty a hlasování - udělejte si raději volno po celý den), dvacáté sedmé jednání zastupitelstva: Zveme všechny lidi dobré vůle, aby přišli v této důležité předvolební době diskutovat se svými zastupiteli a podpořili opakovanou snahu nemlčících obyvatel Ostravy o :

  • zrušení nebo změnu (na dobrovolnou formu) krutých ostravských vyhlášek č. 9/20122 a č. 5/20133 o tzv. „povinném čipování“ a z toho vyplývajícím navrácení rozhodování o příslušnících vlastní rodiny a o svém majetku zpět do rukou jednotlivých právoplatných občanů

  • obnovu přirozeně právní ústavní svobody, kterou lidem „městští/obecní politici“ v současnosti stále více a více upírají, když zapomínají na události roku 1989, totiž že bez svobody není ani demokracie ani zodpovědnost

  • zamezení tristního chování části našich novodobých papalášů/zastupitelů, kteří ničí svými kroky hodnoty, na nichž byl postaven celý polistopadový vývoj svobodné Československé i České republiky. Připomeňme jim, že kdysi stáli spolu s veřejností v jednom šiku na pomyslných barikádách svobody proti totalitě a dnes, po mnoha letech v dobře placených funkcích, se sami stali stranickými bafuňáři bez citu, lidskosti, bez opravdové debaty, snahy pomáhat/osvobozovat a nikoliv lidem vytvářet problémy, přidávat na jejich bedra stále další a další břemena.

DONUTÍ NÁS A NAŠE PSY ZASTUPITELÉ MĚSTA OSTRAVY K DALŠÍ NOVODOBÉ EMIGRACI A TO JEN PRO UMĚLE A ZBYTEČNĚ VYTVOŘENÝ PROBLÉM ČIPOVÁNÍ PSŮ ?  JIŽ VÍCE NEŽ 30 000 OBYVATEL OSTRAVY MUSELO MĚSTO OPUSTIT, MUSÍ ODEJÍT I DALŠÍ OBČANÉ ? JSME SVOBODNÍ A SVÉPRÁVNÍ OBČANÉ ČR A OSTRAVY A UMÍME SE ROZHODNOUT SAMI , NAVÍC V DOBROVOLNÉM ČIPOVÁNÍ NIKOMU NECHCEME A ANI NEBUDEME BRÁNIT ! ! !

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

OSTRAVŠTÍ STRÁŽNÍCI OZNAČÍ B E Z P L A T N Ě KOLA NÁTĚREM DNA

2013-08-07 18:36:18

 

Městská policie Ostrava n a b í z í od srpna lidem b e z p l a t n é označení kol takzvanou syntetickou DNA.
"Jde o speciální nátěr viditelný pouze pod UV světlem, který by měl při krádeži kola usnadnit jeho identifikaci a navrácení majiteli", řekla mluvčí strážníků Vladimíra Zychová. Jedná se o moderní značení jízdních kol prostřednictvím výrobku s názvem DataDotDNA, který je vyjímečný tím, že obsahuje mikrotečky se specifickým kódem." /zdroj MF Dnes - 2.8.2013 /

SROVNEJTE PROSÍM S POVINNÝM ČIPOVÁNÍM NAŠICH PSŮ - TAM POLICIE RESP. ZASTUPITELÉ NABÍZÍ POUZE POKUTY DO 50 000 Kč !

Vybudované cyklostezky / a další naplánované či rozestavěné / s náklady několika desítek milionů Kč ,

uvažované budování cyklogaráží v Ostravě-dokonce předcházela anketa/průzkum/ mezi občany- další nemalé náklady v milionech Kč ,

bezplatné a DOBROVOLNÉ značení kol městskou policií - náklady zatím neznámé !

JSOU SNAD OSTRAVŠTÍ CYKLISTÉ JINÍ OBČANÉ než OSTRAVŠÍ CHOVATELÉ PSŮ ? NEBO JE TO SKUTEČNĚ PŘÍPRAVA NA DALŠÍ NOVÝ DESÁTEK ZA VLASTNICTVÍ BICYKLU ? ANI BYCH SE MOC NEDIVIL , ČÁST NÁMI ZVOLENÝCH KONŠELŮ JSOU SKUTEČNĚ VŠEHOSCHOPNÍ, BEZOHLEDNÍ A BEZCITNÍ CHAMTIVCI !

25.9.2013 MÁ BÝT NA ZESEDÁNÍ MMO OPĚTOVNĚ PROJEDNÁNA I OTÁZKA POVINNÉHO ČIPOVÁNÍ PSŮ V OSTRAVĚ - JE  MOŽNÉ A LZE TO TAKÉ POVAŽOVAT ZA PŘÍPRAVU K NOVÝM VOLBÁM - BUDOU ASI DŘÍVE , NEŽ SI DNES MYSLÍME  ! ! ! A SNAD UŽ SE UKÁŽE, KDO ZASTUPUJE ZÁJMY OBČANŮ MĚSTA/A TEDY I PEJSKAŘŮ/ A KDO ZASTUPUJE ZÁJMY ČIPOVACÍ LOBBY !

ÚSTAVA ČR A LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD SNAD PLATÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR STEJNĚ - NEBO OPĚT CHCE BÝT OSTRAVA PRVNÍ JAKO ZA DOB s. MAMULY, MÁTLA,  ...... ? VRACÍME SE PŘED ROK 1990 ? PÁNI KONŠELÉ, OPRAVDU CHCETE JÍT CESTOU DETROITU ? ZATÍM TO TAK VYPADÁ !Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

TŘETÍ /?/ POKUS O SMÍR - DOBROVOLNOST V ČIPOVÁNÍ PSŮ v Ostravě !!!

2013-08-01 08:51:15
Sdělení k otevřenému dopisu panu primátorovi a zastupitelům statutárního města Ostravy.

 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, obdržel dne 12. 7. 2013 a 18. 7. 2013 Vaše podání nazvané „Otevřený dopis primátorovi Ostravy – č. 2.“ včetně jeho doplnění.

 

Sdělujeme Vám, že Váš otevřený dopis bude projednán Zastupitelstvem města Ostravy na zasedání dne 25. 9. 2013.

 

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem
„otisk úředního razítka“

 

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.

 

vedoucí odboru ochrany životního prostředí

 

Na vědomí: odbor kontroly a interního auditu

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Otevřený dopis primátorovi Ostravy - č. 2.............................. V Ostravě 2.7.2013

2013-07-02 19:08:53
Dobrý den pane primátore / a také zastupitelé města Ostravy /.

Právě dnes 2.7.2013 mi byl doručen velmi strohý - úřednický dopis vámi podepsaný a datovaný už 17.6.2013, dopis ještě "vonící totalitou" z doby režimu s.Husáka, se kterou jste nejen vy kdysi nesouhlasil /stejně jako my dnes nesouhlasíme s "totalitou čipovací" - kritika "politické a státní moci" za nedodržování lidských a občanských práv/ a podepsal jste CHARTU 77. V té smutné době jste se, bohužel,  mnoho z ní i naučil , jak je vidět ! Předmět : "arogance a nabubřelost či přezíravost bývalých papalášů"  : za 1 ! Zatím jste primátor statutárního města Ostravy a ne neomylný "generální tajemník či vůdce", tak se podle toho i chovejte a jednejte v zájmu občanů Ostravy a ne v zájmu těch, kteří na čipování psů vydělávali, vydělávají a dále chtějí vydělávat bez ohledu na živé tvory-psy a také bez ohledu na jejich majitele - chovatele psů! Jak se zdá, motivace k tomuto čipování je nadstandardní nejen u předkladatele vyhlášky, ale i u spolupodepsaného primátora./"Kašleme na vše, hlavně že si zamlaskáme my !" - tak zní jeden z dnešních novinových titulků ! Náklady na čipování psů v Ostravě lze odhadnout min. na 12 000 000 Kč !/

Je nejvyšší čas, aby si už konečně všichni "občané Ostravy" včetně vás a předkladatele OZV č.9/2012 uvědomili. že pes nebyl, není a nikdy nebude věc, ačkoliv zákon či nějaká vyhláška může z hlouposti uvádět něco jiného ! Každý normální člověk to ví, ví to i občané bez základního vzdělání , chce to jen a pouze trochu citu, lásky a lidského porozumění a tomu na rozdíl od některých " lidí " rozumí i psi, kteří mají nejen krev, mozek a srdce,  ale i rychle rozeznají, kdo si jejich lásku zaslouží a komu jsou také věrní ! A ma...i, kteří silou jen pomíjivé moci prosazují čipování psů na základě zákona na ochranu zvířat by si měli uvědomit, že čip RFID není ani stent, ani kardiostimulátor, ale pouze a jen cizí a nežádoucí předmět v těle / krku / živého tvora . Pes ho však vůbec nepotřebuje a nemůže mu nijak pomoci, ale naopak může značně poškodit jeho zdraví, včetně možných nádorových onemocnění - sarkomů ! Pokud si někdo myslí, že tomu tak není, potom  mu v tom zatím nikdo nebrání, pouze lze upozornit, že podle zákona je týrání zvířat trestné. Že město má "obrovský zájem" aby psi byli očipováni je stejný blábol a lež jako to, že čipování není pro psa bolestivé, stresující a že je bez jakýchkoliv rizik, což jste nakonec už i přiznali ! A co "obrovsky potřebují" občané Ostravy vás dámy a pánové vůbec nezajímá ? Prioritou č.1 v Ostravě by měl být čistší vzduch a lepší životní prostředí, pokud možno bez smogu ! Čipování psů to zcela jistě není a ani nikdy nebude, tento problém jako i spousta jiných byl uměle vytvořen - kým asi ? Občané města to nebyli. Co však lze jen těžko pochopit je, že někteří z vás mohou být tak bezohlední, bezcitní a jen pro ukojení "EGA" pár jedinců či pro jejich nějaký prospěch se mohou propůjčit a svolit k takovým nepochopitelným, nelidským - čipovacím praktikám. Značkování živých tvorů zde již bylo, označení skončili v obou  případě v táborech : 1.Koncentračních, 2. Pracovních a PTP !
Chovatel psa skutečně nejlépe ví, co jeho pes opravdu potřebuje, elektronický čip RFID to zcela určitě není ! Již v lednu t.r. jsem se jednoho nejmenovaného vedoucího pracovníka MMO ptal, zda se nestydí za své vystupování před dvěma občany - seniory, autory petice proti nucenému čipování. Stále ještě doufám, že většiny z vás se ptát na to samé nebudu muset ! V ČR je teď cca 6200 obcí a měst, kde se čipovat nemusí a ani se nečipuje /a jsou i obce, kde zrušili poplatek za psa/, a tak nevidím nejmenší důvod, proč by se muselo čipovat právě v Ostravě . Nebo si snad myslíte, že jen  zastupitelé v Ostravě mají patent na rozum a desetitisíce zastupitelů, starostů a primátorů v nečipujících městech a obcích jsou blázni či dementi, za které nás, bránící se Ostravské pejskaře, mnozí z vás asi považují ? Skutečně si myslíte, že zde na Ostravsku stále žijí jen "hloupé lopaty" jako za dob Mamuly a Mátla před rokem 1990 ? Zdá se, že někteří z vás stále ještě nepochopili, že občané města nejsou vaši poddaní ani vaši zaměstnanci a že vy máte dělat vše pro jejich prospěch a nikoliv ve prospěch nějakých "šmejdů s čipy"! Již v prvním dopise z 29.5.2013 jsem psal o nejistém termínu voleb, snad už je teď i Vám jasné, že desetitisíce občanů-pejskařů z Ostravy včetně rodinných příslušníků si vaše postoje budou dobře pamatovat a že to přinejmenším ovlivní jejich hlasování !
Dovoluji si tímto opětovně po vás žádat jen možnost dobrovolné volby všech občanů Ostravy při čipování psů, obdobně jak je tomu v drtivé většině měst a obcí v ČR ! A vyhrožovat dosud bezúhonným občanům 50 000 Kč pokutou za odmítání týrání zvířat, to ať posoudí odborníci - právníci a veterináři. OZV vyhláška č. 9 / 2012 v Ostravě byla vydána 24.10.2012 bez jakékoliv konzultace s odborníky-veterináři i bez konzultace s občany města či se zástupci městských obvodů, nemyslíte, že je to přinejmenším podivné ? Vlastně naprosto stejně se chovali a jednali i soudruzi před listopadem 1989. Stejně tak navazující pokuta, která je svou výší likvidační, obzvláště k dosud netrestaným občanům a zvlástě k seniorům ! Zda jde o nebezpečné vyhrožování či dokonce útisk či vydírání by měla posoudit spíše policie ČR a státní zástupce, srovnání výše pokut s jinými mediálně známými a skutečnými delikty se samo nabízí, "šmejdi a kmotři" /kolibříci a mazánci/ jsou, jak se zdá, bohužel i v problematice čipování. Zdá se, že jde o sofistikovaný pokus kriminalizovat část slušných občanů Ostravy a další pokus o vyhánění občanů z města - bude další vlna emigrace z Ostravy ?! Pane primátore a zastupitelé, BUDEME SE BRÁNIT všemi zákonnými prostředky, včetně různých protestů a možná i demonstrací a ty nemusí být jen v Ostravě !

Stále nabízíme jednání a smír, tato naše snaha je však až dosud /i po více než půl roce/ bohužel jednostranná. Stále marně očekáváme vaši odpověď na  žádost o jednání zástupců města se zástupci občanů Ostravy !

Hezký den a vše dobré Vám přeje

Hadaščok Petr st. - zatím ještě občan Ostravy -  spoluautor petice

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

NEJEN PRO PEJSKAŘE

2013-06-23 19:49:35

Shrnutí výzkumu: Čip = Možnost nádorů! GB"

2013-06-21 21:58

Krátce z obsahu článku: "Kevin N. Woodward je držitelem řady doktorátů a vysokoškolských diplomů např. v oboru toxikologie, imunologie aj. Oblastem svého výzkumu se věnuje přes 44 let. Působí mj. v rámci nezávislé evropské regulační konzultační společnosti TSGE. Roku 2011 publikoval v odborném časopise „ISRN Veterinary Science“ článek, ve kterém shrnul dosavadní výsledky vědeckých poznatků z celého světa se zaměřením na zjištění původu rozvoje zhoubných nádorů - tzv. sarkomů - v místě vpichu injekce např. s vakcínou nebo mikročipem (implantace cizí látky/předmětu/prvku) do živých těl koček, dalších zvířat a pouze okrajově také lidí.

Doktor Woodward poukázal mj. na tyto rizikové skutečnosti:" Celý článek k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/shrnuti-vyzkumu-cip-moznost-nadoru-gb.aspx

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Otevřený dopis primátorovi Ostravy

2013-05-29 19:04:53

 

Dobrý den pane primátore !                                                          V Ostravě 29.5.2013

 

Stát / a ani samospráva obce / by neměl jakkoliv zbytečně omezovat svobodu a práva občanů, pokud to není nezbytně nutné . Pokud není nezbytně nutné čipování psů v cca 6200 obcích a městech v ČR , potom takové důvody nejsou a ani nemohou být ve zbývajících cca 51 obcích a městech včetně Ostravy, kde někteří zastupitelé nadřadili svoje zájmy nad zájmy svých voličů a přitom si asi neuvědomili, že další volby mohou být mnohem dříve, než si momentálně myslí ! Podobné problémy jako Ostrava řeší s úspěchem a bez plošného čipování psů více měst jako např. : Brno, Olomouc, Zlín, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, České Budějovice, Opava, Znojmo, Třebíč, Tábor, Teplice….... Čipovací lavina či spíše už „čipovací mor“ se v ČR šíří více než 8 roků! V hl.m. Praze začalo čipování v roce 2005 v době, kdy vliv „Kolibříků, Mazánků, kmotrů a lobbistů“/ Opencard - tunel Blanka - Dopravní podnik..../ byl v Praze dominantní a i přesto dodnes hl.m. Praha přispívá chovatelům na čipování 700 Kč ! Na rozdíl od 100 Kč „příspěvku“ v Ostravě v roce 2013, který by však v případě dobrovolnosti čipování vůbec neexistoval a jen MMO a obvody města by mohly letos ušetřit minimálně 4,8 milionů Kč a občané města minimálně dalších 7,5 milionů Kč ! Nejsou to zanedbatelné prostředky, které by šlo využít mnohem rozumněji ! Jakékoliv a tudíž i plošné a zbytečné omezování svobod a práv svéprávných občanů Ostravy je v rozporu s Listinou práv a svobod . A nejsem si jistý, zda poskytování až dodatečně nabídnutého „100 Kč daru“ nelze za daných okolností považovat za úplatek . Právníci jsou i mezi zastupiteli města, mají příležitost se vyjádřit dříve, než o to bude požádán nezávislý soud.

Další, podle mého názoru velmi závažný argument, je uveden na stránkách iDnes, kde v anketě čtenářů nejčtenějšího deníku v ČR o plošném-nuceném čipování psů je výsledek hlasování více než jednoznačný :

 

Souhlasíte s plošným čipováním psů?

Ano 732 hlasů
Ne 11959 hlasů
Je mi to jedno 91 hlasů
Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/primator-ostravy-dostal-cip-dg1-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130425_1921583_ostrava-zpravy_jog
Dalším argumentem proti nucenému čipování psů je přiznání samotného předkladatele vyhlášky č. 9 / 2012 , že ještě 3. 4. 2013 v den vysílání jeho rozhovoru na TV Polar neměl svého psa očipovaného ! A to přesto, že : „každý chovatel přece nejlépe ví , co je pro jeho psa nejlepší !“ Tak a to bylo téměř půl roku po schválení vyhlášky , která byla schválena za zády občanů města a bez projednání s odborníky z Veterinární správy i s voliči - občany města - není Vám to také divné ? Je pes předkladatele vyhlášky očipován již dnes ? Motivace ke schválení vyhlášky byla zřejmě u některých radních I zastupitelů více než nadstandardní , lze to také pojmenovat a vyhodnotit zcela jinak !

http://www.polar.cz/archiv/video/host-dne-03-04-2013-17-44 předkladatel vyhlášky m.j. přiznává, že ještě svého psa nenechal očipovat !
MVDr. Nytra Jan
Další dokumenty i argumenty z ČT 1 regiony a TV Nova :
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plus-ostrava/413231100020220-udalosti-v-regionech-plus/ - vyhrožování předkladatele
http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-21- 5.html -            NALEZENÝ PES MÁ POD KŮŽÍ ZÁHADNÝ ČIP ?! - 28 minuta!
http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-23- 5.html – POTÍŽ JE V TOM, ŽE PSI SE VŽDY CHOVAJÍ JAKO PSI , ALE LIDÉ SE NE VŽDY CHOVAJÍ JAKO LIDÉ …... cca 34 minuta
50 000 Kč pokuta za nedodržení V Y H L Á Š K Y č. 9 / 2012 - opakovaně vyslovená předkladatelem vyhlášky - jde o hrubý psychický nátlak ?, nebezpečný útisk ?, vydírání ? Jde o kriminalizaci dosud netrestaných, bezúhonných občanů Ostravy včetně seniorů ! TOHO CHCETE DOSÁHNOUT, pane primátore ? Nemravnou pokutu ve zmiňované výši lze zcela jistě považovat za likvidační pro mnoho občanů a nejen seniorů Ostravy ... "Město má obrovský zájem, aby psi byli očipování" – město ? snad - ale co občané ?! "Evropská unie už v tomto režimu jede několik let ....." tak ten „režim“ je minimálně manipulace či polopravda ! A u „záhadného“ čipu v TV Nova není nutné nic komentovat , to společně s jinými podobnými případy a nejen v ČR vypovídá samo!
Usnadnění práce městské policii ? I tento argument lze snadno zpochybnit , především proto , že občané tu nejsou pro policii , ale policie pro občany ! A práce by tímto opatřením městským policistům neubyla, ale právě naopak a asi by to tak bylo i do budoucna . Lze za takto dané situace očekávat razie MP k občanům – pejskařům? Vše nasvědčuje tomu, že ano.

"Případné procento komplikací vzniklých při tomto zákroku /čipování/ lze považovat za přijatelné ! V případě, že při aplikaci čipu dojde k pochybení, je zodpovědnou osobou ta, která zákrok prováděla ", napsal m.j. v dopise občanovi města předkladatel vyhlášky ! Tak to je chovateli psa stejně platné, jako mrtvému kabát !
Další možná rizika – Čro 2: http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/mvdr-skalova-cipovani-a-mozna-rizika-cr.aspx
Ptám se Vás, vážený pane primátore , zda v Ostravě / kde jsme se m.j. oba narodili – vy 1956 a já 1946 / chcete svobodné, svéprávné a spokojené občany města Ostravy, nebo jen znechucené, na...krknuté a otrávené občany čekající netrpělivě na nové volby a to nejen volby parlamentní ?„Věřím, že mé sdělení přijmete s pochopením a přeji Vám vše dobré včetně úspěšných jednání se zástupci města“- tak to je citace poslední věty z dopisu Kanceláře prezidenta republiky, který byl doručen 21.5.2013.

 

Vážený pane primátore, doufám, že i Vy přijmete tento otevřený dopis s pochopením a sám navrhnete termín jednání resp.schůzky / návrh - zrušení či změna OZV č. 9         /2012 na dobrovolnou formu/ se zástupci vedení města nejlépe pod Vašim vedením, dále si dovoluji požádat Vás a navrhnout Vám pozvání a zajištění účasti odborníka   z      Veterinární správy a také zastupitele města pana Jana Bechera / OSTRAVAK /. Účast autora petice proti nedobrovolnému čipování psů pana ing. Jiřího Zapletala   a       člena  petičního výboru pana Mgr.Radka Přepiory bude zajištěna, je na Vás, zda přizvete i jiné odborníky v této problematice !

 

Hezký den a vše dobré Vám přeje no nic, jebu to :-)))

Hadaščok Petr st. - občan Ostravy - spoluautor petice - 608181146

http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava

http://primator.brno.cz/index.php?pg=dotazy NEJEN V BRNĚ TO JDE BEZ ČIPOVÁNÍ

 

Proč mají někteří muži místo ženy psa :-)

1. Čím později přijdeteš, tím více se Tvůj pes raduje !

2. Pes si ani nevšimne, že jsi na něj zavolal jiným jménem !

3. Psi milují, když necháte na zemi rozházené věci …..

4. Psi chápou, že musíš zvýšit hlas, když chceš, aby Tě poslouchali .

5. Psi myslí, že jsi úžasný , i když přijdeš opilý .

6, Rodiče Tvého psa Tě obvykle vůbec nenavštěvují .

7. Na psy nemusíš čekat, až budou připraveni, jsou připraveni 24 hod.denně.

8. Když pes na Tobě ucítí jiného psa, nezačne vyvádět, budeš jen zajímavější.

9. Když se narodí štěňata, můžeš podat inzerát, že jsou na prodej.

10. Psi mají rádi jízdu v zavazadlovém prostoru auta !

11. Pes Tě nikdy v noci neprobudí, aby se Tě zeptal, jestli si pořídíš nového .

12. Když se pes rozhodne, že Tě opustí, nevezme si sebou všechny věci.

13. Kdo říká, že se štěstí nedá koupit, zapoměl na štěňata .

14. Pes byl a je nejlepší přítel člověka


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Odpověď primátora BRNA pana Romana Onderky na dotaz občana OSTRAVY.

2013-05-27 08:15:47

Vážený pane,
děkuji Vám za dotaz. Město Brno jako statutární orgán psy nečipuje. Máme městskou vyhlášku 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která stanovuje základní pravidla pro pohyb psů ve městě resp. na veřejném prostranství a zároveň vytyčuje místa, kde je pohyb psů dovolen s jistými podmínkami a kde je pohyb psů zakázán. Na www.brno.cz v sekci „dokumenty města“ si jí můžete celou stáhnout a blíže se s ní seznámit.
Pro Vaši informovanost uvádím základní údaje o brněnském útulku, který má ve správě Městská policie Brno: útulek má kapacitu pro 240 psů (současná naplněnost je 50 %), provoz útulku je 6,1 mil. Kč (bez mzdových nákladů), útulek má 23 zaměstnanců. Rozhodnutí o problematice čipování je plně v kompetenci jednotlivých úřadů městských částí, které mají na starosti také registrování psů. Přeji Vám krásný den.

http://primator.brno.cz/index.php?pg=dotazy

http://dokumenty.brno.cz/main/dokumenty/nahled.php?pla=1&cislo=1729&cislo1=1434&soubor=/main/dokumenty/vyhlasky/20091231-vyh21_2009.htm


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

2013-05-11 17:11:09

Čipování psů v Ostravě

Čipuji, čipuješ, čipujeme

Přijetí městské vyhlášky radou a městským zastupitelstvem v listopadu předešlého roku o označování psů mikročipem na celém území města Ostravy, bez předešlé konzultace a přípravy, vzbudilo velké vášně nejen u občanů, ale i u vedení jednotlivých městských obvodů. Byl jsem v prosinci vyzván, zdali bych na sboru starostů, který se konal na radnici ve Slezské Ostravě nevysvětlil starostům jednotlivých obvodů technické aspekty čipování, tzn. co je to mikročip, jak se aplikuje, jeho zdravotní aspekty, především jeho bezpečnost, možnosti čtení čipů, zasílání dat do databank apod. Mnozí měli představu, že přečtením čipu psa příslušník městské policie prolustruje majitele psa od hlavy k patě, včetně jeho adresy, rodného čísla i „zdali platí alimenty, či nikoliv“. Byli velmi překvapeni, že údaj je pouze číselný, s případným „country“ kódem. Důležitý údaj byla samozřejmě cena čipu a tady nám pomohla média, která avizovala cenu 600 až1000 Kč za čip a další úkony s tím spojené...............

http://www1.vetkom.cz/content/showArticle/id/21/articleId/cipovani-psu-v-ostrave-3453


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook