Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

Ukončit tuto petici ? ANI NÁHODOU !

2013-10-17 07:18:58

zbynek.stanjura@XXXXX.cz

Re: Reakce na dopis náměstka ing.Madeje&spol. z 24.9.2013 doručený 25.10.2013 už v 9.30 hod. a 3.10.2013 poštou PROSÍM TÍMTO O VČASNÉ PŘEDÁNÍ TOHOTO TEXTU VŠEM ZASTUPITELŮM OSTRAVY. 15.10.2013 18.10 hod.

15. 10. 2013, 21:40:52

Komu: hadascokp@seznam.cz

Dobrý večer,

mé stanovisko je úplně jednoduché - město nemá co nařizovat občanům, zda mají či nemají čipovat svá zvířata. Je to na svobodném rozhodnutí občana.

S pozdravem

Zbyněk Stanjura

lídr kandidátky ODS v MS kraji

 

Dobrý den.

Pane primátore,  vážení zastupitelé !

 

Dovoluji se tímto zeptat pana primátora a všech zastupitelů, z jakého důvodu jsou Ostravští chovatelé psů znevýhodněni oproti jiným skupinám občanů a nejen v Ostravě / např. cyklisté, vodáci, ..... /. Opakuji - v 9.ti krajských městech ČR není čipování psů povinné, stejně jako v 6200 obcích a městech ČR ! A jsou i zcela dobře fungující obce v naší zemi , kde se neplatí ani poplatek za psy !!! Není čipovací posedlost spíše vinou několika technokratů z MMO ? Nejsou za tím náhodou nějaké provize , ať už slíbené nebo už dávno vyčerpané ? Čipovači se ohánějí zákony přičemž však zapomínají , že nejen minulý totalitní režim měl všechny nedemokratické postupy ošetřeny "platnými zákony"! Nahlédněte prosím na výsledky hlasování z 25.9.2013, srovnejte s hlasováním z 24.10.2012 a úsudek si udělejte sami.
Vážené dámy a pánové , jistě víte, že mnozí svým postupem/hlasováním/ urážíte i mnoho Vašich příbuzných či známých nebo kamarádů. Proč to děláte , proč se takto chováte, někteří třeba i ke svým rodičům či prarodičům? Máme i mozky a dokážeme se rozhodovat samostatně a dávno víme , zda pes čip potřebuje nebo ne ! Nejsme však ochotni ani schopni pochopit nelidskost této vyhlášky , jste snad někteří bez citu či bez jakýchkoliv zábran ?
K nemalému posunu v názoru na čipování již u mnohých zastupitelů došlo , proto Vás žádám , zvažujte zodpovědně při případném dalším hlasování o dobrovolnosti chovatele v rozhodování zda psa čipovat či nečipovat. Najde se ze zastupitelů i někdo jiný jako předkladatel návrhu změny vyhlášky 9/2012 než pan Jan Becher? Třeba pan senátor ........ ?
Stát má svým občanům pomáhat, pokud to potřebují, ne je nesmyslně obtěžovat a rozhodovat za ně.....  Náměstek primátora Ostravy/ ODS / je předkladatelem kruté a nesmyslné čipovací vyhlášky č.9/2012 a ač názory občanů nejen Ostravy zná, nehodlá ustoupit a chce šikanovat a trestat občany až 50 000 Kč pokutami . Není pravda, že to bezpodmínečně vyžaduje EU, stejně jako mnoho dalších polopravd. Hrubému nátlaku ze strany města podlehlo už mnoho občanů - "hlavně bohatých seniorů" - přesto např.v největším městském obvodu O.Jih představitel obvodu přiznal, že je doteď / PO ROCE / očipována 1/4 pejsků - a to i přes úplatek města ve výši celých 100 Kč - ale  NEJDE JEN O PENÍZE !!!  CO VY NA TO ? Ze 14.ti krajských měst v ČR je už čipování povinné v 5 městech, je to čipovací lavina, čipovací mor či čipšmejdi ???   http://www.petice24.com/a/43512
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/0032.html
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html

Zdraví Vás a hezké dny přeje spoluautor petice proti nucenému čipování psů
Petr Hadaščok st. -
hadascokp@seznam.cz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1187758204-zajimavosti-z-regionu-ostrava/413231100232041-zajimavosti-z-regionu/

P.S.

Níže přiložený text, jehož autorem je občan Ostravy, vystihuje zcela přesně to , co sám neumím lépe a přesněji vyjádřit :

 

 

Stanovisko statutárního města Ostravy, které skrze svého pana náměstka opět uznává a upozorňuje na fakt, že implantace mikročipů MŮŽE ZPŮSOBIT ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE a tentokrát již přenáší odpovědnost za povinné čipování zavedené městem pouze na veterináře.

Hlavně ale především: PŘEKVAPIVĚ UMOŽŇUJE ODLOŽENÍ ČIPOVÁNÍ ZVÍŘETE NA ZÁKLADĚ VYSTAVENÍ VETERINÁRNÍ ZPRÁVY! Uvádí však, že stejně i takové zvíře bude muset jednou být nakonec očipováno a nebere v potaz vůbec možnost zdravotní recidivy v reakci na čip ani případy, kdy byl již zvířeti ze zdravotních důvodů mikročip vyjmut!

Stanovisko dále uvádí:

 • Přiznává, že bylo rozhodnuto o podnětu občana Ostravy a jeho dotazech se vztahem k povinnému čipování zvířat fakticky již dopředu bez znalosti výsledků hlasování zastupitelstva 25. 9. 2013, jelikož stanovisko města bylo k dispozici publicistům i široké veřejnosti několik hodin před zářijovým jednáním volených zástupců lidu o bodu č. 24 s textem: Bod byl „ projednán“, pan náměstek již byl „ pověřen Vám odpovědět“ a to dokonce s datem v budoucnosti, tedy 26. 9. 2013.
 • Vyjadřuje přesvědčení, že „ situace“ může být v malých i velkých lidských sídlištích „ jiná/odlišná“ než v Ostravě a tedy zde nemusí být čipování povinné s odkazem na ostravskou vyhlášku č. 9/2012. Popírá tak smysl dalšího textu svého stanoviska, kde hovoří o nepřípustnosti jakýchkoliv výjimek vzhledem k Evropské unii (viz níže).
 • Zcela nesmyslně ztotožňuje psy na území města Ostravy, o které je řádně pečováno, nepohybují se bez dozoru, jsou označeni známkou a jejich chovatelé za ně zaplatili obci/městu poplatek: se psy toulavými, zaběhnutými a opuštěnými a proto na ně i jejich řádné chovatele ještě uvaluje čipovací břemeno. Nespravedlnost vůči řádně pečujícím chovatelům je zde naprosto evidentní. Navíc takový přístup koliduje nejen s právním výkladem termínů: toulavé, zaběhnuté a opuštěné zvíře a příslušnou legislativou včetně navazujících ústavně chráněných práv občanů.
 • Potvrzuje větší náklady na provoz daleko menšího ostravského útulku pro opuštěná zvířata, než je tomu v případě města Brna.
 • Mylně uvádí, že čipování požaduje Evropská unie i pro zvířata, která necestují za hranice EU.
 • Nesprávně se domnívá: Nařízení Evropského parlamentu a rady žádné výjimky z hlediska čipování nepřipouští, když opět zapomíná, že toto nařízení se nevztahuje na zvířata, která necestují za hranice členské země EU. V případě uznání výkladu pana náměstka za správný, by pak totiž musela Ostrava povinně čipovat nejen psy, ale také kočky a fretky, což samozřejmě nečiní. Výklad pana náměstka je také zde naprosto mylný.
 • Neodpovídá pečlivě na všechny podněty a dotazy občana.

 • Ve svém důsledku velmi úspěšně zpochybňuje legalitu, východiska i systém celé ostravské vyhlášky č. 9/2012 o povinném čipování psů.

Zdroj  http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/ostrava-odklad-cipovani-zvirat-je-mozny-cr.aspx#ixzz2hFcGWEqj


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

#402 Čipování pejsků v Ostravě - další pokračování . 2013-10-14 11:59

2013-10-14 14:14:32

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1187758204-zajimavosti-z-regionu-ostrava/413231100232041-zajimavosti-z-regionu/
S pejskem v ordinaci veterinářky v reportáži z centra města asi nebylo něco v pořádku, byl nejspíše pod vlivem ..... ! Chtěl bych vidět normálního psa, který se ani nehne, když mu vrazím hřebík pod kůži na krku : "je to hrubší jehla, ale dobře to snáší, neštípe to jako očkování - takže NĚKTEŘÍ PSI TO ANI NEZAZNAMENAJÍ a když se to udělá rychle ..............." řekla veterinářka Hana Lojkásková  ;-D:-P:-P:-P;-D.

PES LEŽEL JAKO OMRÁČENÝ - NEBO TAKÉ MRTVÝ !
Komentář si udělejte sami !
Také informace z Ostravy Jihu je velmi cenná, po téměř roce od vydání vyhlášky/24.10.2012/ BYLO o oprávněnosti vyhlášky přesvědčeno asi 1/4 občanů ze 7000 pejskařů. Tak tomu naši zastupitelé chtějí říkat demokracie a občanská společnost !!! Nahlédněte, jak kdo hlasoval 25.9.2013, je před volbami :

Přítomno: 50  Pro: 42  Proti: 0      Zdržel se: 3     Nehlasovalo:5                                                                                                                     http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html 24.10.2012


Přítomno: 48  Pro: 3     Proti: 25  Zdržel se: 19    Nehlasovalo:1                                                                                                                      http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/0032.html 25.9.2013


Přítomno: xx  Pro: x     Proti: x   Zdržel se: xx     Nehlasovalo: x                                                                                                                      http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/ 11.12.2013

 

PŘEDKLADATELEM  VYHLÁŠKY č.9/2012 z 24.10.2012 byl náměstek primátora Ostravy  ing. DALIBOR MADEJ z ODS .

www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ct-radnice-potvrzuji-nezajem-o-cipovani-cr.aspx


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

DIKTATUŘE ANI TOTALITĚ SE NEUSTUPUJE - 30.9.2013

2013-09-30 14:34:28

"ČIPOVACÍ ŠMEJDI" /LOBBISTÉ/  SI MYSLÍ ŽE VYHRÁLI .;-D;-D;-D .V E L M I  S E  M Ý L Í  . !!!!!! U  OBČANŮ  P R O H R Á L I

LEDY SE POHLY - Už 19.zastupitelů Ostravy se zdrželo hlasování !!! , 3 zastupitelé  hlasovali pro dobrovolnost čipování - A EXOTI Z ŘAD ZASTUPITELŮ SE V DISKUZI ANI NESTYDĚLI LHÁT, VYMÝŠLET SI A BÝT VULGÁRNÍ ! A zdůrazňovat ještě v 21.století /25.9.2013/ , že pes je věc - BEZ KOMENTÁŘE - stejně tak BEZ KOMENTÁŘE je neodolatelná nabídka na KAŽDODENNÍ čistění bot  " PÁNA "VELKOMOŽNÉHO ZASTUPITELE" na 10.roků za 30 Kč ROČNĚ = 0,082 Kč denně  !!!

zastupitel PaedDr. Aleš Koutný (ČSSD),   Ř E D I T E L  Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  v OSTRAVĚ :

"Já jsem denně omezován na svých právech, když mě v dopravním prostředku vítá nějaký rozesmátý rotvajler, pitbull nebo mastif, samozřejmě bez náhubku. Jsem ohrožený," líčil Koutný / i jako vtip to je ubohé/.

Dodal, že omezováno je i jeho dítě, když nemůže běhat po loukách tak jako kdysi on sám, protože má hned pokálené boty. "Pane Zapletale, já vám zaplatím těch tři sta korun za čip a vy mi budete deset let, což je zhruba délka psího života, čistit boty," navrhl nakonec.

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/ostravane-resi-jak-obejit-povinne-cipovani-fki-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130926_1981776_ostrava-zpravy_ama

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ : http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201306/0032.html

NEJVĚTŠÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ ZASTUPITELŮM  p.JANU BECHEROVI, Mgr. HANĚ STRÁDALOVÉ a Ing. BOHDANU TROJAKOVI

VELMI ZAJÍMAVÉ JE ROZLOŽENÍ SIL V KLUBECH ČSSD, ODS, OSTRAVAKA , V KLUBU KSČM STARÁ ZNÁMÁ JEDNOTA !

 

SROVNEJTE S HLASOVÁNÍM Z 24.10.2012 - PŘED 11.ti MĚSÍCI - LEDY SE POHLY A TEĎ MUSÍ ROZTÁT !!!!!!:

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

25.9.2013 od 9.00 hod. MMO Prokešovo nám.v Ostravě

2013-09-24 20:25:48

Dobrý den pane primátore, vážené dámy a pánové, vážení hosté !


V tomto roce zde na Nové radnici vystupuji již potřetí , doufám a moc si přeji  , aby to bylo v dané věci čipování psů naposledy. Nemám z toho vůbec žádnou radost, mnohem raději bych si užíval odpočinku,  snad ve svých 67 letech už zaslouženého -  já se v těžkém průmyslu nejen pohyboval, já jsem v něm pracoval více než 40.let. Odchod zpět na odpočinek mi můžete velmi lehce ulehčit /a nejen mi /, stačí schválit drobnou změnu OZV č.9/2012 z 24.10.2012, vždyť tato vyhláška už stejně jednu nucenou změnu prodělala. Vysvětlí nám někdo ze zodpovědných činitelů, co pozitivního po 11.měsících od svého vydání tato vyhláška přinesla a kolik občanů města už podlehlo jejímu nevybíravému nátlaku ? A ta většinou občanů Ostravy požadovaná drobná změna ve výše zmiňované vyhlášce spočívá v umožnění SVOBODY rozhodování občanů - chovatelů zvířat - při označování svých psů, oproti stávajícímu DIREKTIVNÍMU čipování ! Žádám tedy pana primátora, aby o tomto návrhu nechal dnes hlasovat , vzájemné ztrpčování života by tak mohlo  skončit !


Obyvatelé Ostravy nejsou odsouzení trestanci /i když pokusy o kriminalizaci části občanů zde existují/, nejsme ani nevolníci nebo poddaní a také nejsme zaměstnanci města Ostravy, jsme snad ještě svobodní občané ČR nezbavení svéprávnosti, ale se všemi právy i svobodami, které nám zajišťuje Ústava ČR ! Za takové občany nemusíte všemocně rozhodovat a otravovat je i sebe každou maličkostí . Skutečně hájíte maximální svobody našich občanů ve všech oblastech lidského života a dění, zejména proti elitářům a zájmům úzkých, nikým nevolených skupin ?  Dnes jde o čipovací lobby, o co půjde zítra a o co v dalších dnech ???


Každý chovatel psů nejlépe ví, co jeho pes potřebuje - jedině v tomto názoru dávám panu předkladateli již zmíněné vyhlášky "za pravdu" ! Zbytečný problém s čipováním psů, jak jistě víte, nevyvolali občané Ostravy; kdo ho zcela zbytečně vyvolal, TO PRÁVĚ VY víte jistě také ! Čipování nepožadovaly ani městské obvody, jak nám bylo naznačováno, nebylo to ani nařízení EU /cituji : "Evropa v tomto režimu jede už několik let"/, a ani ŽÁDNÝ PES ČIP NEPOTŘEBUJE - není to stent ani kardiostimulátor a léčba  čipem RFID nebyla alespoň zatím nikde ve světě zavedena ! Bylo již předkladatelem veřejně vysloveno , že Ostrava to/čipování/ “ohromně potřebuje”, pokud tomu tak skutečně je , tak představitelé města musí s občany jednat, přesvědčovat je vhodnými argumenty, mluvit s nimi, chodit za nimi, neúnavně debatovat, nikoliv jim hrozit, posílat na ně kontroly a popotahovat je po úřadech a na policii. Takové chování moc dobře všichni známe a víme jistě, pro které režimy bylo typické. Vy přeci musíte lidi umět přesvědčit a ne vydat vyhlášku a pak už jen občany kasírovat. To umí každý ! Je to příliš jednoduché a lidé nejsou po těch všech letech zdražování všeho možného žádní hlupáci, dokáží si to velmi dobře spočítat, odkud vítr vane. Když někdo chce čipovat, tak prosím: po případné dohodě uhraďte těm přesvědčeným občanům i veškeré vzniklé náklady - není přece možné, tak jako je tomu dosud, že některý občan Ostravy dostane "dar" na čipování 100 Kč, jiný 300 Kč a podívejte, tady soused dokonce 500 Kč , přičemž další náklady včetně dopravného, ztráty času /ušlého výdělku/ a vzniku nových umělých a vyhláškou vytvořených povinností, následků apod. jsou mnohem vyšší než dosud max. vyplácená částka !


Ale v prvé řadě, nejde jen o peníze, to snad je všem přítomným jasné ! Zdá se, že Ostrava musí být kromě znečistěného ovzduší alespoň v něčem  dalším zase první,  není se však čím chlubit a ústava ČR je zde pošlapávaná . Ostrava je asi vůbec první v ČR v tom , že veškeré náklady na čipování  přenesla na chovatele a teprve po prvních protestech hradí město jen cca 15 % nákladů chovatele /100 Kč/. A přitom  nejen všichni zastupitelé , ale i pan primátor mají v prvé řadě povinnost hájit zájmy a prospěch všech občanů města, nejen těch občanů, kteří na čipování vydělávají a dále chtějí vydělávat a kteří městu nepřinášejí žádný prospěch, ba právě naopak ! Jen pro zajímavost,  ve Frýdlantě n.O., kde  bydlí pan primátor, není čipování povinné , stejně tak není povinné ani v sousedních Metylovicích, Malenovicích, Pstruží, Krásné, Čeladné, Ostravici, Pržně, Bašce, Janovicích, Palkovicích, Kozlovicích, ..... ! A o tom, že ze 14.ti krajských měst vč. hl.města Prahy je čipování povinné pouze v 5.městech jsem již psal , no a pro úplnost - z cca 6250 měst a obcí v ČR je čipování povinné pouze v cca 50.ti obcích a městech - to snad o něčem vypovídá a jen ten, kdo nechce chápat, ten nechápe ! Nebo snad si myslíte, vážené dámy a pánové , že je třeba obyvatelům Ostravy kromě stávajících nemalých potíží přidávat ještě další problémy ? Tímhle svým povinným čipováním už jste to opravdu přehnali! A pokud nejste jen bezcitné figury z masa a kostí bez duše, které se tu jen tak náhodou vyskytují a zvedají ruku při hlasování jako stroje aniž by četli všechny ty stohy dokumentů a do detailu vše promýšleli, pak poslouchejte dobře reálný příběh: paní v důchodu vynáší z paneláku po schodech v náručí svou 15.ti letou fenku , aby ji mohla tzv. „předpisově vyvenčit“ (na to už jste si také vymysleli vyhlášku),  její reakce na povinnost čipování byla okamžitá a jednoznačná : "raději se nechám zavřít !" Způsobili jste už povinným čipováním nejednu rodinnou tragédii, vyvoláváte disent a slzy v očích nejen dalších důchodců a vše ještě přiživujete svým nevybíravým nátlakem a vyhrožováním nemravnou výší pokut !  Tak se Vám to líbí, dámy a pánové, že … dere se mi na rty: "Jako za Husáka" ! Vy nemáte své partnery, rodiče,  prarodiče? Co by vám tak asi řekli, pokud byste se jich vůbec na čipování zeptali ?  Zdá se, že pokuty v nemravné výši jsou pro mnohé představitele města vítanější než diskuse a přesvědčování lidí přímo v terénu. Raději  z pohodlí svých pěkných kanceláří vyšlete  městské policisty, kteří by měli dělat svou záslužnou práci např. na poli prevence závažné kriminality a nikoliv nahánět důchodce a maminky s dětmi nebo dnes už také naše věřící spoluobčany, kteří odmítají čipovat dle výhrady svědomí.  Zase vítězí jediný správný názor o kterém se s občany ani nediskutuje ? Je mi z toho smutno, dámy a pánové, ale ubezpečuji Vás – Občané Ostravy se nevzdají a budou se bránit všemi zákonnými prostředky !  Kompromis je možný /SVOBODA v rozhodování občana-chovatele psa /, záleží jen na Vašem rozhodnutí.


A na závěr : Nejsem žádný zoofil, jsem otcem 3. synů, máme 6.vnuků a vnuček, mnoho příbuzných a dnes už tisíce přátel a sympatizantů . Ostravu, kde jsem se i narodil, mám pořád ještě rád. Ostrava a její občané za Vaše rozhodnutí nemohou !


Přeji Vám hezký den a některým z Vás i mnoho úspěchů ve volbách a vyzývám pana primátora, aby nechal o mém návrhu hlasovat. Myslete prosím  nejen na čipovací lobby, ale také na svoje děti, partnery, rodiče a pochopitelně také na ty , kteří Vás zvolili ! Manželka  pana místostarosty Mouky to řekla nejlépe / který .....  to zase vymyslel / !
Děkuji Vám za pozornost.


25.‎9.‎2013                    Hadaščok  Petr st.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

POZVÁNÍ - UŽ ZA 10.DNŮ NA NOVÉ RADNICI

2013-09-14 19:33:50

VE STŘEDU 25.9.2013 ZVEME VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE NA 27.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTRAVY NA MAGISTRÁTU / BOD Č.24 /! JE  NUTNÉ POŽADOVAT KOMPROMIS V ČIPOVÁNÍ PSŮ - D O B R O V O L N O S T V ROZHODOVÁNÍ SVOBODNÝCH, SVÉPRÁVNÝCH OBČANŮ / VOLIČŮ / OSTRAVY - PŘIJĎTE PROSÍM TENTO OPRÁVNĚNÝ OBČANSKÝ POŽADAVEK PODPOŘIT I VY SE SVÝMI ZNÁMÝMI , KAMARÁDY A RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY ! JSME OBČANÉ ČR BYDLÍCÍ PŘEVÁŽNĚ V OSTRAVĚ - NEJSME VŠAK ANI PODDANÍ,  ANI ZAMĚSTNANCI MĚSTA OSTRAVY ! NEBO SNAD PO TOTALITĚ HNĚDÉ A  POZDĚJI RUDÉ NASTOUPILA V OSTRAVĚ TOTALITA NOVÁ - ORANŽOVO-MODRÁ ?

ZE 14. KRAJSKÝCH MĚST ČR VČETNĚ HL.M. PRAHY JE POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ V 5.TI MĚSTECH, V 9.TI MĚSTECH JE ČIPOVÁNÍ DOBROVOLNÉ, KDE ZÁLEŽÍ JEN NA ROZHODNUTÍ CHOVATELE PSA ! Z 6250 MĚST A OBCÍ V ČR JE POVINNÉ ČIPOVÁNÍ "NAŘÍZENO" V CCA 50 MĚSTECH A OBCÍCH, V 6200 MĚSTECH A OBCÍCH JE ČIPOVÁNÍ PSŮ JEN NA ROZHODNUTÍ CHOVATELE-MAJITELE PSA !

ZASTUPITELE JSME VE VOLBÁCH ZVOLILI I MY SAMI ! TAKŽE UŽ TEĎ MUSÍME PŘEMÝŠLET , KOHO PŘIŠTĚ ZVOLÍME NEJEN DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA. I KOMUNÁLNÍ VOLBY JSOU UŽ ZA DVEŘMI - ASI ZA ROK NEBO SNAD I DŘÍVE !

MOC JSME SI TÉ SVOBODY NEUŽILI, UŽ NÁM ZASE CHTĚJÍ VELET TI S JEDINĚ SPRÁVNÝMI NÁZORY !!!

 

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Polovina havířovských psů nemá čip. Značení kontrolují strážníci

2013-09-02 14:52:23

Už měsíc havířovští pejskaři narážejí v ulicích na kontroly strážníků. Za neoznačeného psa jim hrozí až tisícikorunová pokuta. Ve správním řízení se pak sankce mohou vyšplhat na desetitisíce. I tak ale mnozí majitelé zatím veterináře nenavštívili.

"Zatím jsme na strážníka nenarazili, a to chodíme s pejskem čtyřikrát denně," říká R.K. I kdyby na hlídku natrefila, může být v klidu. Už od března má její Bobíček pod kůží čip. Zprvu si myslela, že ho díky němu vždy najde, veterinář ji ale vyvedl z omylu.

Kdyby se totiž její devítiletý mazel zatoulal v jiném městě a nebyl v národním registru, už by ho nikdy neviděla.

„Není to vlastně přínosem k ničemu. My za něho poctivě platíme, celou dobu co ho máme, takže nevidím důvod, proč by měl mít čip nebo známku. Nikdy neutekl, vždycky byl v našem dosahu.“

Rozumí těm, kteří na čipování nepřistoupili. „Já se jím nedivím. Pokud si psa hlídám a vím, že nechodí nikam sám, tak asi není důvod. Proto jsme ho očipovali – abychom měli klid.“


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

POZVÁNÍ !

2013-08-25 05:14:20

25. září 2013, Česká republika, 729 30 Ostrava, Magistrát města Ostravy1, Prokešovo náměstí 8, od 09:00hod. (přesný čas závisí na stavu debaty a hlasování - udělejte si raději volno po celý den), dvacáté sedmé jednání zastupitelstva: Zveme všechny lidi dobré vůle, aby přišli v této důležité předvolební době diskutovat se svými zastupiteli a podpořili opakovanou snahu nemlčících obyvatel Ostravy o :

 • zrušení nebo změnu (na dobrovolnou formu) krutých ostravských vyhlášek č. 9/20122 a č. 5/20133 o tzv. „povinném čipování“ a z toho vyplývajícím navrácení rozhodování o příslušnících vlastní rodiny a o svém majetku zpět do rukou jednotlivých právoplatných občanů

 • obnovu přirozeně právní ústavní svobody, kterou lidem „městští/obecní politici“ v současnosti stále více a více upírají, když zapomínají na události roku 1989, totiž že bez svobody není ani demokracie ani zodpovědnost

 • zamezení tristního chování části našich novodobých papalášů/zastupitelů, kteří ničí svými kroky hodnoty, na nichž byl postaven celý polistopadový vývoj svobodné Československé i České republiky. Připomeňme jim, že kdysi stáli spolu s veřejností v jednom šiku na pomyslných barikádách svobody proti totalitě a dnes, po mnoha letech v dobře placených funkcích, se sami stali stranickými bafuňáři bez citu, lidskosti, bez opravdové debaty, snahy pomáhat/osvobozovat a nikoliv lidem vytvářet problémy, přidávat na jejich bedra stále další a další břemena.

DONUTÍ NÁS A NAŠE PSY ZASTUPITELÉ MĚSTA OSTRAVY K DALŠÍ NOVODOBÉ EMIGRACI A TO JEN PRO UMĚLE A ZBYTEČNĚ VYTVOŘENÝ PROBLÉM ČIPOVÁNÍ PSŮ ?  JIŽ VÍCE NEŽ 30 000 OBYVATEL OSTRAVY MUSELO MĚSTO OPUSTIT, MUSÍ ODEJÍT I DALŠÍ OBČANÉ ? JSME SVOBODNÍ A SVÉPRÁVNÍ OBČANÉ ČR A OSTRAVY A UMÍME SE ROZHODNOUT SAMI , NAVÍC V DOBROVOLNÉM ČIPOVÁNÍ NIKOMU NECHCEME A ANI NEBUDEME BRÁNIT ! ! !

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

OSTRAVŠTÍ STRÁŽNÍCI OZNAČÍ B E Z P L A T N Ě KOLA NÁTĚREM DNA

2013-08-07 18:36:18

 

Městská policie Ostrava n a b í z í od srpna lidem b e z p l a t n é označení kol takzvanou syntetickou DNA.
"Jde o speciální nátěr viditelný pouze pod UV světlem, který by měl při krádeži kola usnadnit jeho identifikaci a navrácení majiteli", řekla mluvčí strážníků Vladimíra Zychová. Jedná se o moderní značení jízdních kol prostřednictvím výrobku s názvem DataDotDNA, který je vyjímečný tím, že obsahuje mikrotečky se specifickým kódem." /zdroj MF Dnes - 2.8.2013 /

SROVNEJTE PROSÍM S POVINNÝM ČIPOVÁNÍM NAŠICH PSŮ - TAM POLICIE RESP. ZASTUPITELÉ NABÍZÍ POUZE POKUTY DO 50 000 Kč !

Vybudované cyklostezky / a další naplánované či rozestavěné / s náklady několika desítek milionů Kč ,

uvažované budování cyklogaráží v Ostravě-dokonce předcházela anketa/průzkum/ mezi občany- další nemalé náklady v milionech Kč ,

bezplatné a DOBROVOLNÉ značení kol městskou policií - náklady zatím neznámé !

JSOU SNAD OSTRAVŠTÍ CYKLISTÉ JINÍ OBČANÉ než OSTRAVŠÍ CHOVATELÉ PSŮ ? NEBO JE TO SKUTEČNĚ PŘÍPRAVA NA DALŠÍ NOVÝ DESÁTEK ZA VLASTNICTVÍ BICYKLU ? ANI BYCH SE MOC NEDIVIL , ČÁST NÁMI ZVOLENÝCH KONŠELŮ JSOU SKUTEČNĚ VŠEHOSCHOPNÍ, BEZOHLEDNÍ A BEZCITNÍ CHAMTIVCI !

25.9.2013 MÁ BÝT NA ZESEDÁNÍ MMO OPĚTOVNĚ PROJEDNÁNA I OTÁZKA POVINNÉHO ČIPOVÁNÍ PSŮ V OSTRAVĚ - JE  MOŽNÉ A LZE TO TAKÉ POVAŽOVAT ZA PŘÍPRAVU K NOVÝM VOLBÁM - BUDOU ASI DŘÍVE , NEŽ SI DNES MYSLÍME  ! ! ! A SNAD UŽ SE UKÁŽE, KDO ZASTUPUJE ZÁJMY OBČANŮ MĚSTA/A TEDY I PEJSKAŘŮ/ A KDO ZASTUPUJE ZÁJMY ČIPOVACÍ LOBBY !

ÚSTAVA ČR A LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD SNAD PLATÍ PRO VŠECHNY OBČANY ČR STEJNĚ - NEBO OPĚT CHCE BÝT OSTRAVA PRVNÍ JAKO ZA DOB s. MAMULY, MÁTLA,  ...... ? VRACÍME SE PŘED ROK 1990 ? PÁNI KONŠELÉ, OPRAVDU CHCETE JÍT CESTOU DETROITU ? ZATÍM TO TAK VYPADÁ !Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

TŘETÍ /?/ POKUS O SMÍR - DOBROVOLNOST V ČIPOVÁNÍ PSŮ v Ostravě !!!

2013-08-01 08:51:15
Sdělení k otevřenému dopisu panu primátorovi a zastupitelům statutárního města Ostravy.

 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, obdržel dne 12. 7. 2013 a 18. 7. 2013 Vaše podání nazvané „Otevřený dopis primátorovi Ostravy – č. 2.“ včetně jeho doplnění.

 

Sdělujeme Vám, že Váš otevřený dopis bude projednán Zastupitelstvem města Ostravy na zasedání dne 25. 9. 2013.

 

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem
„otisk úředního razítka“

 

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.

 

vedoucí odboru ochrany životního prostředí

 

Na vědomí: odbor kontroly a interního auditu

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Otevřený dopis primátorovi Ostravy - č. 2.............................. V Ostravě 2.7.2013

2013-07-02 19:08:53
Dobrý den pane primátore / a také zastupitelé města Ostravy /.

Právě dnes 2.7.2013 mi byl doručen velmi strohý - úřednický dopis vámi podepsaný a datovaný už 17.6.2013, dopis ještě "vonící totalitou" z doby režimu s.Husáka, se kterou jste nejen vy kdysi nesouhlasil /stejně jako my dnes nesouhlasíme s "totalitou čipovací" - kritika "politické a státní moci" za nedodržování lidských a občanských práv/ a podepsal jste CHARTU 77. V té smutné době jste se, bohužel,  mnoho z ní i naučil , jak je vidět ! Předmět : "arogance a nabubřelost či přezíravost bývalých papalášů"  : za 1 ! Zatím jste primátor statutárního města Ostravy a ne neomylný "generální tajemník či vůdce", tak se podle toho i chovejte a jednejte v zájmu občanů Ostravy a ne v zájmu těch, kteří na čipování psů vydělávali, vydělávají a dále chtějí vydělávat bez ohledu na živé tvory-psy a také bez ohledu na jejich majitele - chovatele psů! Jak se zdá, motivace k tomuto čipování je nadstandardní nejen u předkladatele vyhlášky, ale i u spolupodepsaného primátora./"Kašleme na vše, hlavně že si zamlaskáme my !" - tak zní jeden z dnešních novinových titulků ! Náklady na čipování psů v Ostravě lze odhadnout min. na 12 000 000 Kč !/

Je nejvyšší čas, aby si už konečně všichni "občané Ostravy" včetně vás a předkladatele OZV č.9/2012 uvědomili. že pes nebyl, není a nikdy nebude věc, ačkoliv zákon či nějaká vyhláška může z hlouposti uvádět něco jiného ! Každý normální člověk to ví, ví to i občané bez základního vzdělání , chce to jen a pouze trochu citu, lásky a lidského porozumění a tomu na rozdíl od některých " lidí " rozumí i psi, kteří mají nejen krev, mozek a srdce,  ale i rychle rozeznají, kdo si jejich lásku zaslouží a komu jsou také věrní ! A ma...i, kteří silou jen pomíjivé moci prosazují čipování psů na základě zákona na ochranu zvířat by si měli uvědomit, že čip RFID není ani stent, ani kardiostimulátor, ale pouze a jen cizí a nežádoucí předmět v těle / krku / živého tvora . Pes ho však vůbec nepotřebuje a nemůže mu nijak pomoci, ale naopak může značně poškodit jeho zdraví, včetně možných nádorových onemocnění - sarkomů ! Pokud si někdo myslí, že tomu tak není, potom  mu v tom zatím nikdo nebrání, pouze lze upozornit, že podle zákona je týrání zvířat trestné. Že město má "obrovský zájem" aby psi byli očipováni je stejný blábol a lež jako to, že čipování není pro psa bolestivé, stresující a že je bez jakýchkoliv rizik, což jste nakonec už i přiznali ! A co "obrovsky potřebují" občané Ostravy vás dámy a pánové vůbec nezajímá ? Prioritou č.1 v Ostravě by měl být čistší vzduch a lepší životní prostředí, pokud možno bez smogu ! Čipování psů to zcela jistě není a ani nikdy nebude, tento problém jako i spousta jiných byl uměle vytvořen - kým asi ? Občané města to nebyli. Co však lze jen těžko pochopit je, že někteří z vás mohou být tak bezohlední, bezcitní a jen pro ukojení "EGA" pár jedinců či pro jejich nějaký prospěch se mohou propůjčit a svolit k takovým nepochopitelným, nelidským - čipovacím praktikám. Značkování živých tvorů zde již bylo, označení skončili v obou  případě v táborech : 1.Koncentračních, 2. Pracovních a PTP !
Chovatel psa skutečně nejlépe ví, co jeho pes opravdu potřebuje, elektronický čip RFID to zcela určitě není ! Již v lednu t.r. jsem se jednoho nejmenovaného vedoucího pracovníka MMO ptal, zda se nestydí za své vystupování před dvěma občany - seniory, autory petice proti nucenému čipování. Stále ještě doufám, že většiny z vás se ptát na to samé nebudu muset ! V ČR je teď cca 6200 obcí a měst, kde se čipovat nemusí a ani se nečipuje /a jsou i obce, kde zrušili poplatek za psa/, a tak nevidím nejmenší důvod, proč by se muselo čipovat právě v Ostravě . Nebo si snad myslíte, že jen  zastupitelé v Ostravě mají patent na rozum a desetitisíce zastupitelů, starostů a primátorů v nečipujících městech a obcích jsou blázni či dementi, za které nás, bránící se Ostravské pejskaře, mnozí z vás asi považují ? Skutečně si myslíte, že zde na Ostravsku stále žijí jen "hloupé lopaty" jako za dob Mamuly a Mátla před rokem 1990 ? Zdá se, že někteří z vás stále ještě nepochopili, že občané města nejsou vaši poddaní ani vaši zaměstnanci a že vy máte dělat vše pro jejich prospěch a nikoliv ve prospěch nějakých "šmejdů s čipy"! Již v prvním dopise z 29.5.2013 jsem psal o nejistém termínu voleb, snad už je teď i Vám jasné, že desetitisíce občanů-pejskařů z Ostravy včetně rodinných příslušníků si vaše postoje budou dobře pamatovat a že to přinejmenším ovlivní jejich hlasování !
Dovoluji si tímto opětovně po vás žádat jen možnost dobrovolné volby všech občanů Ostravy při čipování psů, obdobně jak je tomu v drtivé většině měst a obcí v ČR ! A vyhrožovat dosud bezúhonným občanům 50 000 Kč pokutou za odmítání týrání zvířat, to ať posoudí odborníci - právníci a veterináři. OZV vyhláška č. 9 / 2012 v Ostravě byla vydána 24.10.2012 bez jakékoliv konzultace s odborníky-veterináři i bez konzultace s občany města či se zástupci městských obvodů, nemyslíte, že je to přinejmenším podivné ? Vlastně naprosto stejně se chovali a jednali i soudruzi před listopadem 1989. Stejně tak navazující pokuta, která je svou výší likvidační, obzvláště k dosud netrestaným občanům a zvlástě k seniorům ! Zda jde o nebezpečné vyhrožování či dokonce útisk či vydírání by měla posoudit spíše policie ČR a státní zástupce, srovnání výše pokut s jinými mediálně známými a skutečnými delikty se samo nabízí, "šmejdi a kmotři" /kolibříci a mazánci/ jsou, jak se zdá, bohužel i v problematice čipování. Zdá se, že jde o sofistikovaný pokus kriminalizovat část slušných občanů Ostravy a další pokus o vyhánění občanů z města - bude další vlna emigrace z Ostravy ?! Pane primátore a zastupitelé, BUDEME SE BRÁNIT všemi zákonnými prostředky, včetně různých protestů a možná i demonstrací a ty nemusí být jen v Ostravě !

Stále nabízíme jednání a smír, tato naše snaha je však až dosud /i po více než půl roce/ bohužel jednostranná. Stále marně očekáváme vaši odpověď na  žádost o jednání zástupců města se zástupci občanů Ostravy !

Hezký den a vše dobré Vám přeje

Hadaščok Petr st. - zatím ještě občan Ostravy -  spoluautor petice

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook