Žádost o uzavření smluvního vztahu s VOZP

 

 

 

VOZP

 

Ing. Oldřich Petržela, MBA

 

Ředitel pobočky

 

 

 

REHAFIT, o.p.s.

 

Mgr. Pavlína Zvelebilová

 

Ředitelka

 

 

 

Věc: žádost o uzavření smluvního vztahu

 

 

 

Vážený pane řediteli,

 

 

 

žádáme vás o znovu zvážení uzavření smluvního vztahu s naším pracovištěm. Jsme rehabilitační centrum pro tělesně postižené nabízející specializovanou péči všem tělesně postiženým bez omezení stupně hendikepu či diagnózy, více jak 6 let. Pracoviště je plně bezbariérové, s kvalifikovaným personálem s letitými zkušenostmi. Nabízíme vysoce odbornou péči v rodinném prostředí.

 

Naší specifikou je komplexnost služeb a jejich návaznost, pacienti mohou docházet do našeho centra bez omezení počtu návštěv. Rehabilitace je pro tělesně postižená nezbytná součást běžného života. Předchází jednak zdravotním komplikacím, ale výrazně zlepšuje jejich životní úroveň, zlepšuje sebeobsluhu, snižuje závislost na druhé osobě a tím zároveň dopomáhá lepšímu sebevědomí a začlenění do běžného života.

 

Od dubna 2015 máme smluvní vztah s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, což pomohlo k dnešnímu dni více jak 250 klientům navštěvovat naše centrum bez finanční spoluúčasti, která byla pro ně velkou zátěží, někteří z nich si terapii nemohli dovolit vůbec.

 

Cena pro pojištěnce OZP je 400Kč/h, pacienti dochází jedenkrát až dvakrát týdně, dle svých časových a finančních možností.

 

Rádi bychom i této skupině pacientů umožnili kvalitní rehabilitační péči hrazenou zdravotním pojištěním.

 

Předem děkujeme za zvážení a přehodnocení naší žádosti.

 

 

 


Pavlína Zvelebilová    Kontaktujte autora petice

Facebook