Nejnovější petice

PodpisyNázev peticeVytvořeno
10 Zákaz kácení zdravích stromů a vůbec celkové ničení lesů všude na světě
Jsme proti kácení zdravích stromů nejen že poskytují lesy úkryt a potravu pro zvěř, ale nebýt stromů na tomto světě byse nedalo žít stromy filtrují vzduch a i zlepšují celkově kvalitu vzduchu a vyrovnávají teplotní extrémy,vytvářejí nám kyslík,tlumí hluk jsou prostě krásná krajina  tak se nad tím prosím všichni zamyslete ubližujeto nejen nám ale i tím nebohým zvířatům . ...
2018-06-09
42 Za novou školku v Tišnově mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech
Chceme touto peticí podpořit záměr, který byl projednán na jednání na zastupitelstvu města Tišnova dne 12. 2. 2018 (viz. http://www.tisnov.cz/zamer-vystavby-nove-ms-v-lokalite-hony-za-kukyrnou a http://www.tisnov.cz/nova-skolka). Potřebnost školky v této oblasti je neoddiskutovatelná. Počet dětí narozených v minulých letech velmi významně zaplňuje kapacity stávajících mateřských školek v Tišnově....
2018-06-08
16 Zrušit směšné ceny v poslanecké sněmovně..
Lidé mají hluboko do kapsy ale poslanci kteří berou nekřesťanské peníze,si snižují ceny v kantyně.Vysměch lidem. Podpisem této petice nesouhlasíme se snížením cen pro poslance....
2018-06-07
17 Petice za odvolání Blanky Konvalinkové z funkce ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci
Vyzýváme občany, aby se připojili k petici za odvolání ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci Blanky Konvalinkové. Tato úřednice státem financované veřejné instituce hrubě porušila základní demokratické principy zakotvené v Ústavě České republiky a naprosto nepřijatelným inkvizičně-bolševickým způsobem zakázala veřejnou besedu se známým českým sociologem Petrem Hamplem. Vyzýváme vedení Liber...
2018-06-06
51 Petice za přehodnocení návrhu konkurzního řízení na pracovní místo ředitele sloučených organizací Mateřské a základní školy při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme radu JMK o přezkoumání výsledku konkurzního řízení na pracovní místo ředitele sloučených organizací Mateřské a základní školy při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, Černopolní 212/9, 613 00 Brno. Svoji petici zdůvodňujeme takto: 1.      Pedagogové základní školy si velmi cení a stojí za výsledky práce paní ředitelky Mgr. Marie Pl...
2018-06-06
1 485 Petice za záchranu Music Labu: #ZachranmeLab (Ukončeno)
  Zdravíme všetkých fanúšikov Music Labu!   Náš otvorený kultúrny priestor od začiatku podporuje mladých umelcov a kultúrnu scénu v Brne.   Tentokrát potrebujeme tvoju pomoc my.   Ako iste vieš, 31.5.2017 začal platiť kontroverzný „protikuřácký zákon“, ktorý vyhnal fajčiarov na ulicu aj na miestach, kde bola fajčiareň stavebne oddelená od zvyšku vnútorných priestorov, tak ako tomu bolo aj...
2018-06-04
1 170 Petice za úpravu povinné aprobační zkoušky pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty
České zdravotnictví se potýká s problémem nedostatku lékařů. Podle různých zdrojů nemocnicím chybí mezi jedním až dvěma a půl tisíci lékařů. Nejhorší stav je v Ústeckém a Karlovarském kraji.   Víme, že do Česka přijíždějí zahraniční lékaři a farmaceuti, kteří tu chtějí pracovat, včetně těch, kteří vystudovali odpovídající vysoké školy mimo EU. Aby bylo možné udržet české zdravotnictví na stejně...
2018-06-04
104 Stop zbytečnému kácení v rámci projektu - Divoká Orlice Žamberk, protipovodňová ochrana
My níže podepsaní podporujeme ochranu města Žamberka před rizikem povodní, ale neztotožňujeme se se současným neadekvátním a necitlivým návrhem a právě probíhající realizací projektu „Divoká Orlice Žamberk, protipovodňová ochrana“, jenž podle našeho mínění ohrožuje a devastuje životní prostředí Žamberka s výjimečnými přírodními hodnotami v okolí řeky Orlice uvnitř městské struktury. Žádáme navrhov...
2018-06-03
93 Záchrana Dětského centra Hastrmánek (Ukončeno)
Chceme aby Město Moravská Třebová začalo sponzorovat a dostatečně podporovat dětské centrum Hastrmánek. Jejich poslední příspěvek ve výši 4000 Kč na rok je nedostačující....
2018-05-29
175 Propusťte Tommyho Robinsona !!
   My, níže podepsaní občané žádáme prostřednictvím této petice propuštění z vězení, řádné vyšetření všech okolností zatčení a odsouzení Tommyho Robinsona a zastavení jeho stíhání.    Tommy Robinson byl zatčen policií v sobotu 26. 5. v britském Leedsu, kde natáčel a na internetu vysílal záběry z ulice před budovou soudu, kde byl souzen kriminální gang britských muslimů, obviněných z brutálního sex...
2018-05-29
13 Podporuji kandidaturu CESTY pro MĚSTO v Roztokách u Prahy v komunálních volbách 2018
  Petice dle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí Podporuji kandidaturu volebního sdružení nezávislých kandidátů, strany: CESTA pro MĚSTO v komunálních volbách v roce 2018 do zastupitelstva města Roztoky u Prahy. Přidám svůj podpis na tištěnou podobu této petice. www.cestapromesto.cz (E-mailové adresy a telefonní čísla jsou viditelná pouze pro autora petice.)...
2018-05-29
30 Výživné není jediným právem dítěte.
  Radě vlády pro lidská práva (posta@vlada.cz) a Výboru pro práva dítěte RVLP (kalenska.petra@vlada.cz) Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01 Odkazujíce na doporučení Výboru pro dětská práva OSN ke 3. a 4. periodické zprávě o naplňování Úmluvy o právech dítěte: - Výbor především naléhavě žádá ČR, aby ve všech fázích provádění Úmluvy systematičtěji zapojovala a podporovala n...
2018-05-28
133 Nesouhlas s výsledkem konkurzního řízení na místo ředitele/ky Základní umělecké školy Vodňany (Ukončeno)
Milí rodiče a příznivci vodňanské ZUŠ, tímto bychom Vás chtěli informovat o tom, že dne 21. 5. proběhl konkurz na nového ředitele/ku naší Základní umělecké školy ve Vodňanech. Ačkoliv paní ředitelka Romana Rédlová uhájila svou dosavadní pozici a přednesla konstruktivní projekt pro příští školní rok a přesto, že škola velmi dobře funguje, žáci dosahují výborných výsledků a úspěchů a je podporována...
2018-05-22
179 Vyjádření členů akademické obce KPsy FF UK k pořadu Infiltrace (ČT, 21.5.2018) (Ukončeno)
My, níže podepsaní studenti, absolventi a další členové akademické obce Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se tímto chceme veřejně distancovat od toho způsobu práce Mgr. Lenky Krutilové, který lze vidět v pořadu Infiltrace odvysílaného Českou televizí dne 21. 5. 2018. Absolutně neprofesionální až neetické jednání a pochybný a nijak vědecky nepodložený způsob použití metod,...
2018-05-22
92 Nechceme vstup ČSSD do vlády
My, zde podepsaní, vyjadřujeme obavy z dalšího politického vývoje v České republice k jehož zhoršení by mohl přispět i vstup ČSSD do vlády. Bez ohledu na naši politickou orientaci si uvědomujeme situaci, která by mohla v následujícím volebním období nastat. Nejenže by ČSSD nesla zodpovědnost za zhoršenou reputaci České republiky ve světě, kterou již teď zastupuje trestně stíhaný premiér, ale vzhle...
2018-05-20
15 Prirodni pamatka Cerovka
  Petice volně navazuje na petici s názvem „Za zelenou Čeřovku" z roku 2015, ale jeden cíl zůstává stejný, vyhlásit Přírodní památku Čeřovka v Jičíně: https://www.petice24.com/za_zelenou_cerovku   TEXT PETICE  „My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj souhlas s vyhlášením Přírodní památky Čeřovka, kde předmětem ochrany by byl polopřirozený dubohabrový les s teplomilnou...
2018-05-19
16 ŽÁDÁME marvanS zpátky mezi Emoty
ŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS zpátky mezi EmotyŽÁDÁME marvanS z...
2018-05-18
141 Mambrej s.r.o Domov pro seniory MaMrodinka
Věc: Zachování domova pro seniory MaMrodinka v Nemanicích, k rybníku 6/27, 370 10 České Budějovice. A také udržení asistenčních služeb, které poskytuje rodina Brejžků ve svém rodinném domě s ostatními asistenty. My občané České Republiky, zejména příbuzný a rodiny klientů, občané, kterým se Domov pro seniory líbí a spatřují v něm velká pozitiva, zaměstnanci a asistenti sociálních služeb přejeme si...
2018-05-18
489 STOP omezování psů délkou vodítka! (Ukončeno)
Zastupitelé v Litoměřicích zkrátili psům vodítka V Litoměřicích zavedli hodně neobvyklou vyhlášku. Týká se vodítek na psy. Jejich délku teď určili zastupitelé a delší být nemohou, protože psi na povolených vodítkách prý dělali problémy.    Zatímco v jiných městech republiky rozhoduje o délce vodítka pro psy jejich majitel, v Litoměřicích si to vzali na povel zastupitelé. Psi smějí být vo...
2018-05-17
15 !KONEC! ubytovnám pro zahraniční pracovníky ve městě Pardubice.
Tato petice je zkonstruována na základě vlastních zkušeností z místa mého trvalého bydliště (dříve rezidentní a klidné zóny). Už mě jako občana města Pardubice nebaví neustálé tyranizování zahraničními pracovníky, kteří jsou ubytováni v úzkém sousedství s námi, ostatními občany. Osobní zkušeností je pro mě zničení zpětného zrcátka a laku dveří na automobilu zaparkovaným před domem. Bezdůvodnou pot...
2018-05-16
21 MHD ve Zlíně zdarma pro děti a seniory
„My, obyvatelé města Zlína, žádáme, aby děti do 15 let a senioři měli MHD ve Zlíně zdarma.“ Díky tomuto opatření podpoříme nejohroženější skupiny občanů (rodiny s dětmi, důchodci) a rovněž přispějeme ke zlepšení dopravní situace ve Zlíně (v současné době je v některých případech levnější auto než MHD a dopravní infrastruktura je z tohoto důvodu silně přetížena). Z dlouhodobého hlediska tak můžeme...
2018-05-16
86 Otevřený dopis Parlamentu ČR a vládě ČR za zastavení masakru v Gaze
Připojte svůj podpis za zastavení masakru a střílení obyvatel Palestiny v Gaze. STOP masakru v Gaze – stát Izrael musí nést odpovědnost Vážení poslanci a poslankyně Parlamentu ČR, vážení členové a členky vlády ČR, izraelské ozbrojené síly jen v pondělí 14. května 2018 zavraždily 52 Palestinců a dalších 2 400 zranily, včetně 200 dětí. Počet obětí se pravděpodobně ještě zvýší s tím, jak si Palestina...
2018-05-15
37 Žádost o nejvyšší možný trest pro muže, který zabil svého psa tím, že ho táhl za autem
Dne 2.5. 2018 se na Slovensku stal případ, kde důchodce Ján kvůli tomu, že mu pes utekl ze dvorku, připoutal psa provázkem kolem krku za auto a vysokou rychlostí ho za sebou táhl asi 200 nebo 300 metrů, čímž ho usmrtil. Celou událost po celou dobu sledoval svědek, který na muže troubil, aby zastavil, ale senior tak neučinil. K celé události pachatel řekl:,,Nechtěl jsem ho zabít, kdybych ho zabít c...
2018-05-12
52 Kočka nepatří pod jurisdikci technickému odboru, kočce náleží dobrý domov!!!!
Vážená vládo, dovoluji si Vám předložit tuto petici aby se konečně změnil zákon v péči o zvířata a hlavně o psi a kočky. Situace je více než alarmující a kočky jsou velmi přemnožené a zbytečně jich desítky umírají a trpí venku. Kapacity útulků, depozit, dočasných péčí a azylů praskají ve švech a venku jsou kolonie, které čítají desítky koček, které se mezi sebou bezhlavě množí a nekontrolovatelně...
2018-05-12
16 Prosíme prezidenta republiky o milost pro Marii Kramaříkovou, oběť domácího násilí
Prosíme prezidenta republiky o milost pro Marii Kramaříkovou, oběť domácího násilí, která po mnohaletém bití a ponižování smrtelně zranila svého druha. Paní Kramaříková těsně před rozsudkem znovu zopakovala, že její partner byl velmi zlý a toho co udělala, skutečně lituje. Máme za to, že byla ke svému činu vyprovokována dlouholetým psychickým a fyzickým strádáním, kdy ji nikdy nikdo nepomohl najít...
2018-05-11
1 012 PETICE ZA SNÍŽENÍ PŘÍMÉ VYUČOVACÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE A ZLEPŠENÍ JEJICH PRACOVNÍCH PODMÍNEK
PETICE ZA SNÍŽENÍ PŘÍMÉ VYUČOVACÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE A  ZLEPŠENÍ JEJICH PRACOVNÍCH PODMÍNEK ze dne 10. 5. 2018 dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   Vážený pane ministře, my, níže podepsaní občané České republiky, se stavíme za podporu školních metodiků prevence, kteří již několik let marně čekají na zlepšení svých pracovních podm...
2018-05-10
47 Petice proti úpravě piazzety Vrchlického divadla v Lounech za 7,5 mil. kč
Tato petice je výslovem nesouhlasu vytvoření piazzety Vrchlického divadla v Lounech. Která bude stát město 7,5mil kč. Naše divaldo je krásné a není to tak dlouho kdy prošlo kompletní rekonstrukcí. Navíc částka je dost vysoká a ruku na srdce Louňáci. Je víc a důležitějších věcí v Lounech které by potřebovali takto tučnou finanční injekci.  Kultura v Lounech je na vysoké úrovni a naše divadlo je krá...
2018-05-09
769 Stop neetickému chovu psů - petice zastupitelstvu města Sezemice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
Vážené členky, vážení členové zastupitelstva města Sezemice, my, níže podepsaní, protestujeme proti neetickému chovu psů paní Ivety Faltysové bytem Dražkov 34, 533 04 Sezemice. Iveta Faltysová se dlouhodobě a soustavně zabývá prodejem štěňat různých plemen a jejich kříženců, a to bez živnostenského oprávnění. Nedbá na welfare, zdraví, genetiku, etologii ani na etické zásady chovu psů. Štěňata, kte...
2018-05-09
267 Petice proti zrušení koupaliště Ressl
Žádáme o zachování koupaliště Ressl.  Synková...
2018-05-09
9 Zrušení HP VIP hráčů na AWP War
Podepište se zde , pokud nesouhlasíte s VIP HP na AWP war (Gamesites) Po obdržení požadovaného počtu podpisů , petici odešlu na Forum . Děkuji . ...
2018-05-08
24 Petice za veřejnou omluvu anebo případné odvolání místopředsedy ČOV Zdeňka Haníka
My, níže podepsaní, žádáme po Českém olympijském výboru veřejnou omluvu jeho místopředsedy Zdeňka Haníka za slova o ženách ve sportu (vyjádřené v textu “Kauza Gabriela Koukalová: Holky chtějí remizovat aneb Ničí vrcholový sport ženy?” publikovaném v časopise Reflex 25.4.2018 a v rozhovoru pro DVTV zveřejněném 4.5.2018). Pokud pan Haník neprojeví sebereflexi hodnou člověka ve vysoké funkci ČOV, pož...
2018-05-06
20 OSOBNÍ ÚDAJE V INSOLVENČNÍM REJSTŘIKU
Nesouhlasím, aby byly na internetu zveřejněny informace ohledně insolvence. Jde jednoduše dohledat výše příjmů, zobrazit pracovní smlouva, rodné číslo atp.. Což může někdo lehce zneužít. ...
2018-05-04
112 PETICE ZA PŘEVOD STÁTNÍCH POZEMKŮ VODNÍ NÁDRŽE V HORNÍ VSI DO VLASTNICTVÍ MĚSTA FRYŠTÁKU (Ukončeno)
Vážení zastupitelé, aktuálně probíhá veřejná nabídka nemovitých věcí, parcel č. 912/2, 912/3, 913/1, 913/3, o celkové výměře 20.511 m2, v katastrálním území Horní Ves, obce Fryšták, pozemků k provozu Vodní nádrže Horní Ves, které jsou aktuálně jako vlastnictví státu nabízeny oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. k vydání, dle informací Státního pozemkového úřadu o nabídce majetku, zveřejn...
2018-05-03
35 Petice na podporu fungování dětského hřiště v Sídlišti v Počátkách
 PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním       My, níže podepsaní občané Počátek, prostřednictvím této petice žádáme fungování dětského hřiště v Sídlišti v Počátkách. Jsme proti současnému stavu, kdy je hřiště zavřeno a jeho technický stav není vyhovující. V posledním roce se nefunkční herní části hřiště pouze vždy odvezly, ale už nebyly opraveny...
2018-05-02
5 Nechceme aby byla stránka Pavel Francouz zrušena, ale přejmenována na Fanklub Pavla Francouze nebo na skupinu!
My níže podepsaní nesouhlasíme s krokem vymazání celé stránky a požadujeme její přejmenování, které by splňovalo podmínky, nebo založení skupiny....
2018-04-28
40 Souhlasím s tím, abych byl/a na videu
žádám všechny co chtějí být na videu, aby dali svůj podpis je to z důvodu, abych neporušil zákon na ochranu osobních udajů podpisem schvalujete, že video které pošlete autorovi (Autor - Sam Konývka) tak ho může zveřejnit na svém youtube kanále video je možné smazat, jen když autor bude sám chtít také souhlasíte, že do toho jdete DOBROVOLNĚ a bezúplatně...
2018-04-28
387 NE průmyslové zóně v Horních Bludovicích
Vážené zastupitestvo, my, níže podepsaní občané nesouhlasíme s projektem výstavby zamýšlené lisovny plastů a žádáme změny v územním plánu tak, aby v obci žádná průmyslová zóna nebyla. Chceme zachovat tvář klidné obce i budoucím generacím. S pozdravem...
2018-04-27
40 Českokrumlovský rozvojový fond ČKRF s.r.o. musí sloužit českokrumlovským občanům.
-My, zde podepsaní občané Českého Krumlova žádáme zastupitelstvo města, radu města (valná hromada ČKRF) a vedení ČKRF s.r.o. o zveřejnění všech nájemních smluv na nemovitý majetek ČKRF s.r.o. který je ve výši cca 300 mil. Kč. Jedná se o bytové i nebytové prostory. Zároveň žádáme, aby bylo zabráněno jakýmkoliv krokům směřujícím k organizačnímu, právnímu a politickému oslabení této dceřiné společnos...
2018-04-24
610 Leoš Mareš neprohrál sázku
Podpisem této petice souhlasíme s tím, že Leoš Mareš NEPROHRÁL sázku o vozidlo Ferrari. Ferrari by mělo zůstat nadále v osobním vlastnictví Leoše Mareše Souhlasíme s tím, že pan Leoš Mareš zcela s jiným úmyslem zasedl na několik minut za volant jiného vozidla než byl Trabant. Tímto úmyslem je myšlena záchrana lidského života. Panu Kazmovi jeho jednáním zcela jistě nevznikl právní nárok na vlastnic...
2018-04-24
29 Nevydávejte cizince z Nizozemska co napadli číšníka v Praze zpět do vlasti
7 cizinců z Nizozemska o víkendu zmrzačilo číšníka, skončil na JIPce s operací lebky, protože ho partička zkopala do hlavy, zmlátila, když už se ani nebránil. Teď je nejspíš čeká výslech, obvinění a pak zřejmě vyhoštění. Tady zmrzačili člověka, tady by si měli odseděť svůj trest za těžké ublížení na zdraví, rvačku, pěkně v chládku nějaké parádní ošoupané české věznice, kde místo hajzlpapíru je šmi...
2018-04-23
23 TRVÁME NA ZACHOVÁNÍ PRVOREPUBLIKOVÉ VILY HERTA V DOLNÍM BENEŠOVĚ (Ukončeno)
Městský úřad Dolní Benešov Odbor výstavby Hájecká 65   747 22 Dolní Benešov   Dolní Benešov 18.04.2018   P E T I C E dle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Rezolutně odmítáme demolici prvorepublikové vily HERTA v Dolním Benešově, Opavská č.p. 276  a  trváme na jejím zachování.  I když se nejedná o památkový objekt, chráněný zákonem, přesto si myslíme, že se v našem městě jedná o domi...
2018-04-23
199 Vyhoštění Pitomia zpět do Japonska.
Dobrý den. Pitomio chce referenda tak toho využijeme a vrátíme ho tam kam patří. Do Japonska. Hned co to bude možné podáme návrh na vyhoštění. Děkujeme....
2018-04-23
349 Petice proti výstavbě cyklostezky chráněnou oblastí Stvořidla
Starostům a zastupitelům obcí Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou: Jan Tourek, Trčků z lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Zdeněk Tůma, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou Sepsáno dne 23. dubna 2018 v Ledči nad Sázavou Petice podle par. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   Obracíme se na Městský úřad Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou se značnými obavami o osud místa, které je...
2018-04-23
3 696 Milost pro Petra Bendu, hrdinu z Chomutova
My, níže podepsaní občané, žádáme prezidenta ČR Miloše Zemana, aby omilostnil Petra Bendu, popřípadě aby zcela zastavil jeho soudní proces. Dne 27. května 2017 začal jeden z Romů v Chomutově najíždět autem do okolních zaparkovaných aut i do lidí na chodníku. Tento čin byl svým provedením srovnatelný s teroristickými útoky v západní Evropě, při kterých je auto také často používáno jako zbraň. Místn...
2018-04-21
429 Petice za zachování lesního porostu v lokalitě Na Klášterce u Klatov
PETICE podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „za zachování lesního porostu v lokalitě Na Klášterce u Klatov“    My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Ministerstvo životního prostředí a Krajský úřad Plzeňského kraje, aby rychlým a účinným způsobem zabránili likvidaci lesního porostu ne staršího padesáti let na p.p.č. 3032 v kat. územ...
2018-04-20
606 za VÝSTAVBU slalomové dráhy s divokou vodou v Plzeňském kraji
Chcete konečně pro sebe a své děti kanál s divokou vodou v Plzni? Podpořte tuto petici: My, níže podepsaní, podporujeme co nejrychlejší výstavbu terénu s divokou vodou v Plzni a blízkém okolí pro trénink, závody či rekreační provozování slalomu, sjezdu, raftů, rodea, creekovek, SUPů, hydrospeedů, záchrany a dalších aktivit na divoké vodě. Jestliže platí "co Čech, to muzikant", pak také platí "co Č...
2018-04-19
285 Zastavit financování pseudouměleckých aktivit z veřejných prostředků, která urážejí naši kulturu a národní hrdost.
Většina umělců je prodejná a ochotně spolupracuje s každým režimem. Nejinak tomu je i dnes, kdy jsou pod záminkou umělecké tvorby uráženy kořeny naší kultury a státnosti. Je nepřípustné, aby takovéto osoby byly financovány ze státního rozpočtu nebo rozpočtu měst a obcí, které jsou tvořeny z našich daní. Je absurdní, aby si národ financoval svoji vlastní zkázu. Připojte se k této petici žádající, a...
2018-04-17
31 Petice za zachování žulových chodníků ve městě Hartmanice (okres Klatovy) (Ukončeno)
My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby byly zachovány žulové chodníky a obrubníky v centru města Hartmanice při plánované rekonstrukci silnice  a chodníků, která by se měla realizovat od května 2018 v rámci veřejné zakázky "2/145 a 2/190 Průtah Hartmanice". Chodníky tvoří velkoplošné žulové desky, které jsou jen málokde k vidění. Myslíme si, že žádný moderní materiál nemůže tento p...
2018-04-15
49 Občanská výzva za vybudování Kaple Panny Marie Pomocné ve Znojmě
My, níže podepsaní občané, vědomi si historie města Znojma, jeho významu jako kulturního, hospodářského a duchovního centra jihozápadní Moravy žádáme zainteresované strany, zejména starostu, radní a zastupitele města Znojma, aby umožnili obnovení jednání a podpořili další nezbytné politické a procesní kroky v naplnění neuskutečněného slibu a historického odkazu a tím je znovuvybudování Kaple Pann...
2018-04-14
323 Petice proti sloučení Střední zemědělské školy Brandýs n. L. s ISŠ Fr.Melichara
PETICE   proti sloučení Střední zemědělské školy, Zápská 302, Brandýs nad Labem a Integrované střední školy Františka Melichara, Fr. Melichara 370/57 Brandýs nad Labem   Brandýs nad Labem 9.4.2018     My, níže podepsaní studenti, učitelé, rodiče a příznivci Střední zemědělské školy v Brandýse nad Labem, Zápská 302, vyjadřujeme zásadní nesouhlas se záměrem Odboru školství Středočeského kraje slou...
2018-04-13
Facebook