Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2015 Pořád Název peticeVytvořeno
956 956 Za zachování výuky OHS ve Zborovské ulici, Turnov (Ukončeno)
  Vážený pane hejtmane Půto, vážení zastupitelé Libereckého kraje,   my, níže podepsaní občané České republiky z řad studentů a absolventů Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově (dále jen OHS), rodičů, přátel školy a ostatních obyvatel Libereckého kraje, nesouhlasíme s přestěhováním výuky studijních oborů, které byly tradičně vyučovány v budově ve Zborovské ulici, do b...
2015-09-06
900 919 Za záchranu domů na Staroměstském náměstí, v Celetné a Kamzíkově
Petice občanů dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a výzva zastupitelům Hlavního města Prahy požadující projednání a závazná stanoviska či rozhodnutí k záměru tzv. hotelu U Sixtů a jeho důsledků My, níže podepsaní občané nesouhlasíme se stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy o záměru tzv. hotelu U Sixtů, jež zahrnuje historické...
2015-04-20
894 894 Neberte Dejvicím Grosseto (Ukončeno)
  My, níže podepsaní občané, protestujeme proti usnesení Rady MČ Prahy 6 ze 22. dubna 2015 týkajícího se neprodloužení pronájmu nebytových prostor na adrese Jugoslávských partyzánů 8 pizzerii Grosetto. Žádáme Radu MČ, aby co nejdříve revokovala své usnesení, neboť nesouhlasíme se způsobem, jímž byla bez výběrového řízení náhle vybrána konkurenční firma. Zároveň - vzhledem k výjimečnosti "genia loc...
2015-04-26
875 875 Petice za vyloučení ČR (opt-out) z EU povolení využití GMO (Ukončeno)
                K rukám ministra zemědělství, Mariana Jurečky V březnu 2015 Evropská Unie potichu schválila zákon o možnosti plného využití geneticky modifikovaného osiva (GMO) a zároveň stanovila termín 3.10.2015, do kdy se mohou jednotlivé členské státy přihlásit a využít možnosti odmítnout (tzv. opt-out) aplikaci tohoto zákona na lokální, národní úrovni. I přes fakt, že ČR patří mezi státy vyu...
2015-09-10
867 869 Máme toho dost - prohlášení k současnému stavu veřejné správy
            Prohlášení k současnému stavu veřejné správy „Máme toho dost“ Po nástupu nové vlády vznikla naděje, že další organizace a vývoj výkonu veřejné správy na obcích, krajích i státních institucích bude opět probíhat koncepčně a rozumně. Bohužel, opak je pravdou. Pokračuje rozvrat služeb poskytovaných občanům. Na místo jednoduché administrativy a snadno dostupných úřadů jsou občané nuceni s...
2015-07-29
862 863 Zachraňme knihovnu v Záhřebské ulici !
Praha 2 prodala dům, ve kterém sídlí pobočka Městské knihovny, bez jakýchkoliv záruk týkajících se jejího budoucího osudu !   Nový vlastník může likvidačně zvednout nájem nebo knihovnu vypovědět !      ---------------------------------- AKCE :    Děkujeme za Vaši podporu našeho protestního stánku na akci "Zažít město jinak" dne 19.9.2015 v Belgické ulici a za podpisy, které jste na místě pod na...
2015-01-19
857 857 Limity těžby jsme my - Jiřetín nedáme! (Ukončeno)
  >> Sběr podpisů byl přesunut na SEM.    Jako poslední obec byly kvůli těžbě uhlí zbourány počátkem 90. let Libkovice na Mostecku. Ve stejné době byly také stanoveny limity těžby hnědého uhlí. Limity, které měly zajistit, že se nic takového nikdy nebude opakovat, že se severní Čechy dočkají lepší budoucnosti, a že se naše země konečně vymaní ze závislosti na fosilních palivech. Teď ovšem če...
2015-02-01
845 1 715 Zakažme HALAL vraždění - podřezání bez omráčení.
Podstatou HALAL, které je jediným správným způsobem přípravy masa pro muslima vyznávajícího islám a myšlenkám islámu se „podřizujícíího“ je porážka zvířete za plného vědomí, aby postupně při plném vědomí zvíře bolestivě a stresově vykrvácelo. Popravčí zavádějí efektivní metody usmrcení/týrání zvířete. Např. pověsí zvíře za nohy hlavou dolů, těžké zvíře si přitom vykloubí nohy atd.  a tepny na...
2012-05-21
841 865 Petice pro záchranu přírody podél Lipenského jezera
   V těchto dnech je projednáváno schválení Změny č. 3 územního plánu obce Přední Výtoň (http://www.prednivyton.cz/index.php?a=504). My, níže podepsaní, proti této změně protestujeme a nesouhlasíme s vymezením nově zastavitelných ploch (více než 80 tisíc m²) pro stavbu rodinných domů v těsné blízkosti pravého břehu Lipenského jezera.    Všechny navržené plochy (23, 3/1, 3/2 a 3/3) jsou součástí...
2015-03-16
841 865 Unterschriftsaktion zur Rettung der Landschaft am Ufer vom Stausee Lipno
  In diesen Tage wird die Verabschiedung des Veränderungsantrags Nr. 3 des Gebietsplanes vom Dorf Přední Výtoň – Heuraffl erörtert (). Wir, unten Unterzeichnete, protestieren gegen diese Veränderung und sind mit der Bestimmung der bebaubaren Flächen (mehr als 80.000 m²) zum Bau von Familienhäusern in unmittelbarer Nähe vom rechten Ufer des Stausees Lipno nicht einverstanden.   Alle vorgesehenen...
2015-03-16
817 848 Obnova železniční dopravy na trati Rakovník-Kralovice-Mladotice
PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Petice za obnovení železniční dopravy na celé trati Rakovník – Kralovice – Mladotice My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu a poslance České republiky, aby se co nejúčinněji zasadili za rekonstrukci a obnovení provozu na celé trati Rakovník – Kralovice – Mladotic...
2015-06-04
814 988 Otevřený dopis na podporu kardinála Dominika Duky
Vaše Eminence pane kardinále, otče Dominiku, jako katoličtí křesťané bychom Vám chtěli vyslovit poděkování a podporu za uskutečnění mše svaté ve farním kostele v Lánech s přímluvami za pana prezidenta Miloše Zemana a za naši vlast. Přestože mše spíše shodou okolností následovala krátce po tragických událostech v Paříži a po letošních oslavách 17. listopadu, tuto shodu okolností považujeme – na roz...
2015-12-08
813 9 743 Petice pro okamžitý ZÁKAZ ISLÁMU, protože porušuje lidská práva
  PETICE PRO OKAMŽITÝ ZÁKAZ ISLÁMU   Podepsáním petice žádám o okamžitý zákaz islámu, protože nejen, že je neslučitelný s naší kulturou, je nelegální tím, že porušuje lidská práva zakotvená v ústavním pořádku a představuje vážnou hrozbu pro náš národ, včetně budoucích generací.   Ústavní soud opakovaně rozhodl, že součástí Ústavního pořádku jsou Ústava, Listina základních práv a svobod a ratifikov...
2015-11-15
776 833 Petice za přejmenování Letiště Václava Havla na Letiště Praha Ruzyně
Za hlavní důvod považuji paradox, aby se letiště jmenovalo po člověku, který vynalezl pojem humanitární bombardování .....
2015-03-05
769 799 Lara se musí najít!!!
Vážený pan prezident Polské republiky Andrzej Duda   Kancelář prezidenta Polské republiky ul. Wiejska 10 00-902 Varšava   Prosba o intervenci v případě nezletilé Lary Karzelek,   Vážený pane prezidente, žádám a upřímně prosím o neodkladnou intervenci Váženého pana prezidenta Polské republiky v případě nezletilé Lary Karzelek (narozené dne 14.10.2009 v Pasewalku, Německo) unesené otci, jedinému zák...
2015-11-27
769 799 Lara muss gefunden werden!!!
Sehr geehrter  Herr Präsident der Polnischen Republik  Andrzej Duda   Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10  00-902 Warszawa    Bitte um eine Intervention in Sachen von Lara Karzelek   Sehr geehrter Herr Präsident, ich beantrage und bitte höflich um sofortige Intervention vom geehrten Herr Präsident der Polnischen Republik in Sachen der minderjährigen Lara Karzelek (geb. a...
2015-11-27
769 799 Lara must be found!!!
Mr. President of the Polish Republic Andrzej Duda   Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa         Request for an urgent intervention in the matter of underaged Lara Karzelek Dear Mr. President,   I propose and ask politely for immediate intervention from the honored Mr. President of the Polish Republic in the matter of underage Lara Karzełek (born on 10/...
2015-11-27
769 799 Lara deve essere trovata!!!
Gentilissimo Signor Presidente della Repubblica polacca Andrzej Duda   Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10  00-902 Warszawa Richiesta di un intervento in materia Lara Karzełek Gentilissimo Presidente, Le chiedo e La prego cortesemente , in qualità di Presidente della Repubblica polacca, di intervenire immediatamente in materia della minorenne Lara Karzelek (nat...
2015-11-27
769 799 Lara musi się odnaleźć !!!
  Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa   Prosba o interwencję w sprawie małoletniej Lary Karzelek       Szanowny Panie Prezydencie, wnoszę i uprzejmie proszę o niezwłoczną interwencję Szanownego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie małoletniej Lary Karzelek (urodzonej dni...
2015-11-27
769 799 Мы должны найти Лару
 Mr. President of the Polish Republic Andrzej Duda Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa   Уважаемый г-ин Президент,   Я прошу Вас о немедленном вмешательстве в дело несовершеннолетней Лары Карцелек(рождённой 14.10.2009 а Пазеволк,Германия),жестоким образом похищенной у её отца,единственного законного опекуна 2.10.2014 в 7:30 утра в Дицингене(Германия) её...
2015-11-27
764 767 Otevřený dopis předsedovi vlády
Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka předseda vlády České republiky Úřad vlády ČR nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1       Vážený pane premiére, svým vyjádřením pro Hospodářské noviny jste odstartoval štvavou mediální kampaň proti panu prezidentovi, jednomu z mála politiků, kteří se snaží pracovat ve prospěch většiny národa. Slovo vlastenectví jste ve svém slovníku nahradil hanlivým xenofobie, s...
2015-11-21
757 757 Petice proti vybírání autorských poplatků OSA za vlastní folklórní produkci (Ukončeno)
Podpisem této petice žádám Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (OSA), aby okamžitě ukončil výběr autorských poplatků za živé produkce české folklórní tvorby (hudby, tance a dalších prvků folklóru) (dále jen výběr poplatků za folklór). Rovněž žádám Ministerstvo kultury ČR a Parlament ČR, aby vlastní produkci folklóru zákonnou normou zakotvili jako základní právo občana České rep...
2015-03-30
730 730 Podporujeme plzeňský festival Dny Jeruzaléma! (Ukončeno)
Tato petice je reakcí na naprosto nemístnou antisemitskou provokaci lidí, kteří zcela vážně požadují zákaz akce Dny Jeruzaléma. Nejsou to neonacisté, je to mnohem horší - neomarxisté a proislámští aktivisté nacházejí společnou řeč v antisemitismu!  O tom, že z Francie houfně utíkají Židé do Izraele, ve kterém se i přes rakety permanentně dopadající na jeho území cítí bezpečněji, už asi ví každý....
2015-05-04
720 722 vyhláška č. 23/1998 Sb., HMP o ověřování znalostí řidičů taxisluž
Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1     Věc: Postup MHMP Praha v čele s paní primátorkou vůči provozovatelům taxislužeb.   Přes mnohaletou nečinnost úředníků MHMP odboru dopravních agend a na základě tiskové konference ze dne 30. 06. 2015, na které byli provozovatelé taxislužeb prezentováni jako nepoctiví podnikatelé, nesouhlasíme s návrhem změny vyhlášky č. 23...
2015-07-01
709 790 Zákaz kultu Islámu
Dnes je už každému jasné, co je cílem invaze Islámu do Evropy. Nakonec muslimové se s tím nikterak netají. Ani ti, které máme v republice. Zatím je jich málo ale jsme svědky co se děje v ostatních státech Evropy, když jejich počet dosáhne zhruba pěti procent. Zbavit se kulturního ohrožení celé společnosti státu je už prakticky nemožné ve Francii, Anglii, Dánsku, Belgii, Nizozemsku a dalších státec...
2015-07-18
708 735 Petice proti uvažovanému prodeji bazénu Thermal
Petice proti uvažovanému prodeji bazénu Thermal dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 sb. o právu petičním   My, níže podepsaní, obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary, tímto žádáme Ministerstvo financí ČR a osobně ministra financí Ing. Andreje Babiše, aby se započalo chovat ke svěřenému majetku jako zodpovědný správce.   Proč neprodávat: Ministerstvo financí je správc...
2015-04-17
693 2 169 Rezignace ombudsmanky Šabatové
 Dnešního dne byla zveřejněna informace o osobním rozhodnutí paní Šabatové povolit muslimskou součást oblečení - hidžáb studentce střední zdravotní školy v Praze. Níže podepsaní jsme zásadně proti povolování jakýchkoliv cizích kulturních a náboženských návyků jiných národů ve veřejných organizacích a institucích. Z tohoto důvodu chceme, aby paní Šabatová sama rezignovala na ombudsmanku občanů Česk...
2014-08-26
686 692 Za odvolání ředitele ZŠ Komenského a kantorky dějepisu
Dne 22.10. došlo k hromadnému zveřejnění speciální vyučovací hodiny dějepisu na téma islám na sociálních sítích. Učitelka Zuzana Růžičková žákům základní školy Komenského v Trutnově ukazovala tradiční islámské oděvy, nejspíše na růžovo obarveně uvedla o islámu několik informací a nakonec se všichni žáci pomodlili jako muslimové.  Celou hodinu kantorka vyfotila a fotografie zveřejnila na stránkách...
2015-10-23
685 1 383 Petice k iniciativě NECHCI EET
Nesouhlasím se zavedením EET (elektronické evidence tržeb) a nesouhlasím s návrhem Zákona o evidenci tržeb. NECHCI EET A připojuji svůj podpis pod tuto petici a pod Prohlášení NECHCI EET. Prohlášení k aktivitě NECHCI EET Aktivita NECHCI EET vzniká s cílem spojit a sjednotit podnikatele a živnostníky České republiky, protože je čím dále zřetelnější, že pro drobné a střední podnikatele chybí v České...
2015-05-30
678 877 Zavedení ostrahy státní hranice České republiky
Premiér ČR Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 PRAHA 1 „Zavedení ostrahy státní hranice České republiky“ Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Petiční výbor zastupuje Martin Mařák, Bedřicha Václavka 1018/1 Ostrava - Bělský les 700 30   My níže podepsaní občané České republiky žádáme zavedení ostrahy státní hranice České republiky a to i za cenu vystavění hraničn...
2015-07-20
677 679 Výzva směrem k ČT: Omluvte se za Planetu Yó
V České republice se rozštěpují skupiny názorů ohledně přijímání či nepřijímání imigrantů, mezi nimiž jsou i uprchlíci před válkou. Během mnohých rozhovorů, reportáží, sdělování zkreslených faktů a různých ataků na odpůrce je všem divákům jasné, na jaké straně stojí Česká televize. Ať už je to oblíbenost v hostech pro-islámského směru (například třikrát pozvaný Bronislav Ostřanský v rozmezí pár mě...
2015-09-13
664 1 783 Pražské stavební předpisy: Nepozastavit, ale novelizovat!
V Praze dne 22. prosince 2014   Vážená paní ministryně, vážená paní primátorko, vážení radní a zastupitelé hl. města Praha.   Obracíme se na Vás ve věci diskutovaného pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisů. Zvažte, prosím, namísto pozastavení účinnnosti, použít formu novely předpisu, jako přechodného opatření. Například návrh technické novely z prosince 2014, který zohledňuje podmínky...
2014-12-22
653 843 Petice prez. Zemanovi, aby rozpustil vládu, ohrožuje nás islám.
Petice prezidentovi Zemanovi, aby rozpustil vládu, protože ohrožuje existenci našeho národa, naší kultury, našich tradic, pocitu bezpečí, vyvolává strach, potencionální budoucí teror, ohrožení budoucích generací a přežití národa jako takového. Zároveň vyzýváme policii a ozbrojené složky, aby podpořili prezidenta v jeho snaze uchránit náš národ před genocidou, která již mohla nastat během ukrajinsk...
2015-11-19
653 658 Přejmenovat letiště Václava Havla na letiště NICHOLASE WINTONA
Souhlasím s tím, aby se letiště Václava Havla Praha na letiště NICHOLASE WINTONA PRAHA! 1) Na rozdíl od Václava Havla sir Nicholase Winton životy zachraňoval 2)  V roce 1939 zachránil 669 převážně dětí židovských uprchlíků (z Německa a anektovaného Rakouska) z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království....
2015-07-03
649 1 041 Petice proti rozšiřování muslimů a islámu v ČR.
Já jako vlastenec s rozšiřováním muslimů a islámu obecně nesouhlasím. Je spoustu důvodů proč nechtít v ČR islám. Muslimové požadují stále větší práva v ČR i v celé Evropě a hodně z nich jsou hodně agresivní a islám v Evropě šíří i brání agresivně. Zde v Evropě (budu ted mluvit v rámci Evropy protože tato situace je skoro v celé Evropě) jsme tedy podle mého úsudku tolerantní až moc. Taky by se tady...
2014-07-01
636 636 PETICE ministryni školství ZASTAVTE DEVASTACI SPORTOVNÍCH KLUBŮ (Ukončeno)
Úvodní fakta český stát financuje sport od roku 2011 výhradně prostřednictvím sportovních svazů financování sportovních svazů se od roku 2010 do roku 2015 zvýšilo v průměru o 213 % !!!! (oficiální podklad MŠMTV na vyžádání poslance P ČR o financování sportu ve sportovních svazech ČR) 80% sportovních klubů a tělovýchovných jednot (dále jen SK/TJ) neobdrželo od sportovních svazů po roce 2011 ani ko...
2015-09-30
625 4 830 Proti plnému uznání islámu v ČR
Čas mešity v Liberci se blíží i plné uznání islámu Čeští muslimové si vytvořili další Muslimskou obec, jenž je předstupněm vybudování mešity v Liberci. Vznik této Muslimské obce může nasvědčovat i přípravám českých muslimů na snahu získat plné uznání českého státu od roku 2014. Podle Ministerstva kultury byla dne 13 února 2013 zaregistrována Muslimská obec v Liberci. Předsedou byl místními musl...
2013-03-18
621 621 Petice za odvolání ředitele Slezského divadla v Opavě Karla Drgáče
  My, níže podepsaní vyjadřujeme nesouhlas se jmenováním Karla Drgáče ředitelem Slezského divadla v Opavě a požadujeme jeho odvolání z funkce. Nesouhlasíme s neetickým chováním vedení divadla vůči zaměstnancům a svým podpisem jim vyjadřujeme podporu. Dále vyjadřujeme svůj nesouhlas k zásahům Karla Drgače do dramaturgického plánu v průběhu divadelní sezóny. Měnit nasazené tituly v době, kdy je prod...
2015-10-23
601 17 641 Petice pro Nechceme Česko Romskou vlajku
Vážení spoluobčané země České. Pokud nesouhlasíte s návrhem ČeskoRomské vlajky podepšte petici i vy.Připadá mi to že se snaží býti zneuctěn státní symbol.A propagace rasové nesnášenlivosti vůči Českému národu,náš lid tu začíná býti diskriminován rasisticky urážen a napadán Romským etnikem.Já jako vlastenec s tímto postupem nesouhlasím a trvám na tom aby návrhář a Romea.cz byli spravedlivě souzeni...
2013-07-17
594 611 Petice proti islamizaci
My,občané ČR,tímto protestujeme proti islamizaci naší země. Není možné přijímat bezhlavě uprchlíky z rizikových zemí pokud vláda nemůže dát garanci bezpečí před radikálními jedinci. Nechceme ustupovat nesmyslným požadavkům ze strany muslimů. Chceme zrušení vyjímky pro halal porážky....
2015-01-28
593 598 ZACHRAŇME KLÁŠTER MILOSRDNÝCH SESTER V CHEBU
  Vážení! Historický komplex budov bývalého kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v ulici 17. listopadu v Chebu dlouhodobě chátrá a hrozí mu demolice. V současnosti zakládáme oficiální spolek za jeho záchranu, i když víme, že je to možná již pět minut po dvanácté. Přesto věříme, že se nám společně podaří areál, či alespoň jeho podstatnou část, zachránit! Klášter je v soukromém vlastnict...
2015-01-31
530 533 Chceme vystoupit z EU.
Žadné kvóty, žádné uprchlíky.My jsme je nezvali....
2015-09-22
520 521 NESOUHLASIME S OMEZOVANIM PRAVOMOCI PREZIDENTOVI REPUBLIKY
Prezident byl zvolen obcany teto zeme a my kategoricky nesouhlasime s pripravovanym navrhem na zmenu Ustavy....
2015-01-14
517 522 Ne, vstupu vojskům USA a NATO na území ČR! Ne další kolonizaci !
Nestojíme o další falešnou solidaritu s USA, pánů : Zaorálka, Stropnického a dalších s TOP 09 a USA ambasádou ! Pavel Matějka...
2015-03-16
514 516 LP_diamanty
Vážené hráčky a hráči Lady Popular Fashion Arena, vzhledem k situaci, kdy je bulharská verze neustále zvýhodňována jsme se rozhodli založit tuto petici. Protože XS Software zvýhodňuje bulharskou verzi LP Fashion Areny tak, že hráčky za stejnou cenu získají více diamantů (např. 48 dia za 2,99 eur či 175 dia za 9,99 eur), chceme, aby byly pro všechny verze stejné podmínky. Připojte se k naší petici...
2015-02-23
508 550 Petice proti výstavbě Kauflandu na Barrandově
PETICE „NE! Obchodnímu centru Kaufland a stavbám obdobného typu na Barrandově“ dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   Proč se má na Barrandově, tj. v obydlené čtvrti postavit velký hypermarket Kaufland? Proč se zde raději nepostaví menší obchodní galerie poskytující prostory pro menší supermarket a další menší obchody a služby, např. pro tolik po...
2015-04-24
496 1 608 Petice proti zákazu kouření
Vážení zákonodárci, děkujeme za Vaši snahu o naše zdraví. Některé Vaše snahy však považujeme za brutální zásah do svobody jednotlivců i svobody provozovatelů podniků, v nichž lze kouřit tabákové výrobky. Žádáme Vás, abyste nechali kuřákům právo kouřit, nekuřákům právo neslušné kuřáky odhánět a podnikatelům právo volby kuřáckého, nekuřáckého či odděleného podniku. Stav zákazů a povinností totiž nut...
2013-03-11
485 485 Protestní petice proti podpoře ukrajinského fašistického režimu
     My níže podepsaní občaně České republiky se znepokojením sledujeme postupující fašizaci na Ukrajině, médii utajovanou genocidu obyvatelstva, glorifikace válečného zločince S. Bandery a nepřehlédnutelné vystoupení ukrajinského premiéra v Německu s jeho prohlášením o napadení SSSR Ukrajiny a Německa v čase 2. světové války. Pomineme-li fakt, že technicky bylo vyloučeno vést agresi vůči něčemu t...
2015-01-14
476 476 Proti odvolání Matěje Stropnického z funkce
Dne 23.10.2015 v noci (!) byl ze své funkce radního odvolán PhDr. Matěj Stropnický (SZ). Návrh na odvolání podal Ing. Václav Novotý (TOP09). Podpořilo ho 12 členů klubu ANO a 8 členů ČSSD plus samozřejmě několik dalších hlasů z opozice. Jedná se o vypovězení koaliční smlouvy. Důvody pro tento závažný krok se jeví jako silně neopodstatněné a nedostačující. Stropnický byl náměstkem primátorky hl. m....
2015-10-23
472 474 :Nechceme průjezd ozbrojeného vojska NATO přes české území.
My, níže podepsaní, požadujeme okamžité zrušen povoleného průjezdu US zbraní naší vlastí. Vstup do NATO nebyl vůlí národa, ale pouze politiků. My, národ, NATO odmítáme, je to naše země, chceme si sami rozhodovat v těchto otázkách. Zároveň požadujeme okamžité odstoupení z funkce předsedy vlády, rozpuštění sněmovny a nové volby!...
2015-03-18
Facebook