Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2014 Pořád Název peticeVytvořeno
348 2 649 Změna doby trvání letního času
My níže podepsaní si přejeme úplné zrušení používání letního času. Protože jsme si vědomi, že někteří jedinci jej vítají a souhlasí s jeho zavedením, požadujeme z jejich strany alespoň pochopení. Požadujeme přehodnocení určení doby trvání letního času. Domáháme se posunu začátku letního času o jeden měsíc, tj. na poslední dubnový víkend a jeho ukončení poslední zářijový víkend. Důvodem jsou zdravo...
2012-03-27
341 341 „KYNOLOGICKÁ HALA“
238.ZKO Kladno-Rozdělov Určeno: Magistrát města Kladna náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno (vedení města Kladna: Ing. Dan Jiránek,Bc. Zdeněk Syblík, Ing. Miroslav Bernášek, Vojtěch Volf) Vážení spoluobčané, přestože se již 7 let snažíme přesvědčit vedení města Kladna k podpoře výstavby kynologické haly v prostorách našeho cvičiště (Kladno-Rozdělov), do dnešních dnů jsme podporu nezíska...
2014-02-09
333 333 Petice za odvolání ředitele ZUŠ Chlumec nad Cidlinou (Ukončeno)
Petice za odvolání ředitele ZUŠ Chlumec nad Cidlinou Rodiče, přátelé a absolventi Základní umělecké školy v Chlumci nad Cidlinou tímto vyjadřují nesouhlas s chováním a přístupem současného ředitele této instituce, PhDr. Pavla Sondy. Jednání pana Sondy vůči žákům, rodičům a zaměstnancům ZUŠ je velmi často urážlivé, ba dokonce ponižující. Není ochoten podporovat hudební a další soubory působící n...
2014-01-28
329 329 ČR proti okupaci Krymu
My, občané České republiky, jsme rozhořčeni okupací Krymu a postupem Ruska na Ukrajině, který v mnohém připomíná zabrání Sudet v roce 1938. Adolf Hitler tehdy využil početné německé menšiny k nárokování si území pohraničí, stejně jako tomu činí Vladimir Putin dnes, když ochranou ruské menšiny ospravedlňuje vpád na Krym. Ostatní země tehdy nechtěly riskovat válečný konflikt a ustoupily. Nechceme,...
2014-03-03
325 1 277 Podporuji tradiční čínskou medicínu v ČR
Tuto petici sestavila dne 3.12.2012 Komora tradiční čínské medicíny, IČ: 22907084, sídlem: Vyšehradská 27, 128 00 Praha 2, tel:  +420 220 199301, jednající prezidentem komory MUDr. Jiřím Bílkem Adresát: Prezident ČR, Senát ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   Text petice: My, níže podepsaní, prohlašujeme, že považujeme trad...
2013-09-02
322 2 889 Otevřený dopis - Nechceme politruka hejtmanem Plzeňského kraje
Vyzýváme všechny, kterým není lhostejné, jestli příštím hejtmanem Plzeňského kraje bude či nebude člověk bytostně spjatý s totalitním režimem, k vyslovení podpory našemu otevřenému dopisu. Doporučte podepsání otevřeného dopisu i svým blízkým! Skrze e-mail, Facebook, osobně. Díky. Přijďte na mimořádné volební zastupitelstvo 27. ledna » http://bit.ly/PolitrukHejtmanemZastupitelstvo --- OTEVŘENÝ DOP...
2013-11-07
321 460 Petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR
Vážený pane ministře, vážené členky a vážení členi Parlamentu ČR, obracíme se na Vás ve věci chovu tzv. kožešinových zvířat /převážně norků, činčil, lišek/, který na našem území stále probíhá a způsobuje zbytečné a intenzivní utrpení zvířatům, jež jsou chována v neodpovídajících podmínkách, které způsobují agresívní chování, biologické abnormality a poruchy chování zvířat. Také způsoby zabíjení se...
2014-03-18
321 979 Otevřený dopis bývalému členu SNB a poslanci KSČM Z. Ondráčkovi
Vážený pane poslanče, my, níže podepsaní občané, prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu žádáme, abyste se jako bývalý příslušník Veřejné bezpečnosti, jenž zasahoval proti mladým lidem pokojně demonstrujícím za svobodu v rámci tzv. Palachova týdne v lednu 1989, vzdal mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  Bývalý režim v čele s Komunistickou stranou Československa, kte...
2013-10-28
321 351 Záchrana nutrií
Žiji v Hradci Králové kde se slévají dvě řeky Labe a Orlice. A právě na tomto soutoku je v dnešní době jedno z nejhezčích míst ve městě a to díky nutriím které se zde usadily a založily i sve nutrií rodinky. Lidé z celého města je tam chodí obdovovat ale i krmit. Nutrie si na lidi tak zvykly že se vůbec nebojí a chodí k lidem a na dosah ruky i se svymy mláďaty. Když jsme toto místo navštívil poprv...
2013-08-31
316 338 Za záchranu lesa v Lutovníku
Petice "Za záchranu lesa v Lutovníku" petiční výbor zastupuje Alena Janáková, Na Vyhlídce 1115, Kralupy nad Vltavou, 2780   Vážený pan Petr Holeček Městský úřad Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1 27801 Kralupy nad Vltavou   Vážený pane starosto,   v současné době probíhá v lese v Lutovníku plánovaná těžba dřeva podle lesního hospodářského plánu Lesů Čr.   My, níže podepsaní, protestujeme proti d...
2014-06-17
312 313 Prohlášení k opakované volbě děkana FA VUT
My, níže podepsaní, respektujeme výsledek opakované volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty architektury VUT v Brně, proběhnuvší v souladu s právními názory rektorátu VUT i Ministersterstva školství České republiky. Domníváme se, že kandidát Mgr. Rostislav Koryčánek, zvolený výraznou většinou 9 hlasů ze 13, si minimálně zaslouží dostat příležitost naplnit svůj volební program.  ...
2014-06-13
311 311 Podpora Naděždy Prejzové
My, níže podepsaní, vyjadřujeme maximální podporu ředitelce školy k tomu, aby učinila veškeré možné kroky k setrvání Bc. Naděždy Prejzové v ZŠ Sadská  na pozici učitelky, přestože nesplňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících. Paní učitelka patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším učitelům na 1.stupni a proto by její odchod by byl velkou ztrátou nejen pro pedagogický sbor, hlavně však pro ž...
2014-04-16
307 349 Petice za udržení lůžkového oddělení Foniatrické kliniky 1. LF UK
Chceme zachovat lůžkové oddělení Foniatrické kliniky 1. LF UK. Pro rodiče dětí s vadami řeči a sluchu, kterých není málo, je to mnohdy poslední možnost, kam se mohou obrátit, pokud má dítě vážné problémy. Lůžkové oddělení na Foniatrické klinice, kde poskytují komplexní diagnostiku, využívají pacienti z celé České republiky a rodiče dětí po diagnosticko-edukačním pobytu vidí výrazné zlepšení v komu...
2014-11-20
305 4 234 Petice za zákaz kouření v restauracích
PETICE za přijetí zákona o zákazu kouření ve veřejných prostorách Vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, obracíme se na Vás s žádostí o přijetí zákona, který by zakázal kouření ve veřejných prostorách, především pak zařízeních společného stravování, a ochránil tak veřejnost i zaměstnance před negativními účinky pasivního kouření. Žádáme, aby se ČR připojila k většině evropských...
2012-12-18
301 319 Mgr. Ondřej Illich jako nový ředitel OHŠ Turnov
Touto peticí chceme vyjádřit veřejnou podporu Mgr. Ondřeji Illichovi v kandidatuře na nového ředitele OHŠ Turnov. Chceme aby se situace na této škole zlepšila a myslíme si, že právě Ondřej Illich, může opět pozvednout prestiž školy na původní úroveň. Bc. Karel Mareš - absolvent...
2014-03-26
294 294 Ochránci přírody jsou proti plošnému kácení jedovatých dřevin v Mladé Boleslavi
Zákon o ochraně přírody a krajiny chrání všechny dřeviny, nerozděluje nijak dřeviny okrasné, plevelné, ovocné, cíleně vysazené, náletové, jedlé či jedovaté... Důvody k odstranění dřeviny posuzuje příslušný orgán ochrany přírody a krajiny na základě žádosti vlastníka pozemku a vždy induviduálně. Ochrana dřevin je veřejný zájem, protože dřeviny plní mnoho funkcí: poskytují kyslík, stín, úkryt mnoha...
2014-06-24
285 288 za přijetí právní úpravy navrácení původní výše příspěvku na péči
Petice za přijetí právní úpravy navrácení původní výše příspěvku na péči pro hendikepované občany. My, níže podepsaní žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a Senát České republiky, aby podnikly urychlené kroky k přijetí změny zákona o sociálních službách: kterým budou nově nastavena objektivní kritéria pro posouzení stupně závislosti osoby žád...
2014-07-13
283 420 Petice za zachování příměstského lesu Habartov (Ukončeno)
My, podepsaní signatáři petice, vyzýváme dnem 26. 12. 2014:   1. Orgány Lesů České republiky, státní podnik, k přijetí všech dostupných opatření k zastavení likvidace příměstského lesu Habartov, a to minimálně do doby projednání směny lesních pozemků mezi městem Habartov a Lesy České republiky, státním podnikem.   Město Habartov získalo spolu s jiným historickým majetkem i lesní pozemky u vodní...
2014-12-26
280 312 Zachování lokomotivy 498.022 a zrušení šrotace daného stroje
Touto peticí žádáme DKV,KCOD,GŘ a představené ONJ, zvláště pak pana Sosnu, aby uvážili založení sbírky a znovu zprovoznění stroje 498.022" Albatros" , stojící v této chvíli v DKV Libeň. Stroj je nepojízdný z důvodu úniku vody a propadlému kotli a nemá hotovou tlakovou zkoušku z důvodu nedostatku financí. Máme v plánu založit sdružení a sbírku na danný stroj a znovu zprovoznit jeho činnost. Tento s...
2014-01-25
278 373 Petice za nepřijetí Eura
Občané České republiky žádáme vládu naší země, aby jako vrcholný orgán výkonné moci vyjednala pro naši zemi u příslušných orgánů Evropské unie výjímku z povinnosti přijmout euro a přeměnila tak závazek ČR vstoupit do eurozóny na právo ČR přijmout nebo nepřijmout euro podle uvážení občanů ČR. Nechceme nést náklady Problémového a nezodpovědného vývoje v eurozóně. ...
2011-09-20
275 275 Obnovení osobní dopravy na trati Moravské Budějovice - Jemnice
Petice za obnovení pravidelné osobní dopravy na trati Moravské Budějovice – Jemnice My, níže podepsaní občané, vědomi si svého práva ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme Krajský úřad Kraje Vysočina, aby: Železniční trať Moravské Budějovice – Jemnice zařadil do koncepce veřejné dopravy v regionu jako infrastrukturu umožňující občanům regionu využít železnici jak...
2014-05-07
273 281 Petice za kompletni legalizaci konopi po vzoru Uruguay
PETICE ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ PETICE ZA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ KONOPÍ VŠEM LIDEM V ČESKÉ REPUBLICE, NE JEN VYBRANÝM TRAFIKANTŮM My, signatáři této petice, požadujeme kompletní dekriminalizaci a zrušení veškerých postihů za pěstování konopí a jeho zpřístupnění všem! Ne pouze pro nemocné lidi, ale pro každého kdo má zájem tuto rostlinu pěstovat.   U pacientů se jedná především o roztroušeno...
2014-01-28
266 266 PETICE za odstoupení starosty Ing. Aleše Jelínka
PETICE za odstoupení starosty Ing. Aleše Jelínka a opětovné zvolení starostky Mgr. Zdeňky Hamousové dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním     Vážený pane Ing. Aleši Jelínku, My, všichni níže podepsaní, vás vyzýváme, abyste co možná nejdřív odstoupil z funkce starosty města Žatec, a současně, s ohledem na dále uvedené, zvážil své další setrvání v p...
2014-11-18
265 266 Výzva kyjevské vládě k ukončení vraždění svého obyvatestva.
Brutální nasazení armády proti vlastním obyvatelům je zcela nepřijatelné. Násilí z majdanu, následované protiústavním pučem, se přelilo na východ Ukrajiny. Napětí dosáhlo takového stupně, že si nelze představit společné soužití. Východ Ukrajiny vidí v Kijevu - a právem svého nepřítele. Evropa nesmí dopustit, aby Ukrajina následovala krutý osud bývalé Jugoslávie, kdy vinou Západu a zločinným tzv. h...
2014-05-29
262 278 Workout Tišnov
Tato petice slouží na podporu výstavby workoutového hřiště v Tišnově u cyklostezky Ivo Medka. Pokud se Vám tenhle druh sportu líbí, nebo chcete, aby mládež a dospělí v Tišnově měli kde efektivně a zdravě trávit čas, přidejte se a pozvěte své známé do této skupiny.. Je to na dobré cestě, jen je potřeba tenhle záměr podpořit, aby to Tišnovské zastupitelstvo v únoru 2015 schválilo. Díky všem...
2014-09-02
259 260 Za zachování prezidenta Miloše Zemana
My, níže podepsaní, souhlasíme s jednáním a vystupováním prezidenta Miloše Zemana a požadujeme jeho dalším setrvání v prezidenském úřadu. A to zejména z těchto důvodů:  1. Miloš Zeman hájí zájmy České republiky a dělá jí dobré jméno doma i v zahraničí. 2. Jedná v s dobrými mravy a zásadami slušného chování. 3. Je dobrým příkladem pro občany České republiky. 4. Není pokračovatelem masarykovské trad...
2014-11-11
258 310 Podporujeme Alenu Vitáskovou
Vyzýváme prezidenta České republiky Miloše Zemana, vládu České republiky, členy obou komor Parlamentu ČR a všechny další, koho se to týká: 1. Nedovolte vymyšlenou kriminalizaci Energetického regulačního úřadu a předsedkyně Aleny Vitáskové, která se snaží prosadit níže uvedené body 2. Zabraňte další snaze energetické mafie zvýšit ceny elektřiny a plynu pomocí změn zákona v jejich prospěch 3. Zabraň...
2014-09-03
255 259 Stop vykácení 86 stromů na Smíchově kvůli výstavbě bytů
Protestujeme proti zamýšlené výstavbě bytových domů „Rezidence Erbenova“ v Praze na Smíchově, kvůli kterým developer zamýšlí vykácet 86 vzrostlých listnatých stromů. V porostu se prokazatelně vyskytují chráněné a ohrožené druhy zvířat, např. roháč obecný nebo dokonce slepýš křehký.   V bezprostřední blízkosti těchto parcel je mateřská školka  a komunitní centrum Prádelna. Během výstavby by z dův...
2014-08-14
255 256 Captcha LibertaGia
Petice za zrušení, nebo přípustnou změnu potvrzovacích kódů. Pro Liberta Gia  International LibertaGia Mondial SA Av. D. João II, Lote 1.02.2.2 C - 1º Andar - Fracção S Lisboa, 1990-095 http://portal.libertagia.com/contact   Petr Svoboda Polanka 628 66401 Bilovice nad Svitavou Czech Republic   Jako nevidomý žádám tímto firmu LibertaGia ve jménu všech uživatelů ve vyšším věku, uživatelů se slabým z...
2014-08-07
249 1 041 Petice proti rozšiřování muslimů a islámu v ČR.
Já jako vlastenec s rozšiřováním muslimů a islámu obecně nesouhlasím. Je spoustu důvodů proč nechtít v ČR islám. Muslimové požadují stále větší práva v ČR i v celé Evropě a hodně z nich jsou hodně agresivní a islám v Evropě šíří i brání agresivně. Zde v Evropě (budu ted mluvit v rámci Evropy protože tato situace je skoro v celé Evropě) jsme tedy podle mého úsudku tolerantní až moc. Taky by se tady...
2014-07-01
246 293 Výzva k vytvoření jednotné psychologické komory v ČR
Naše společnost potřebuje jednotnou psychologickou komoru Jako studenti psychologie jsme zarmouceni faktem, že neexistuje jednotná psychologická komora, která by zastupovala psychology v České republice. Máme za to, že tím trpí jak psychologové, kteří berou své povolání vážně a potřebují náležitou legislativní oporu, tak někteří klienti a v neposlední řadě tím trpí prestiž psychologie jako takové....
2014-02-17
242 543 Petice za zrušení KSČM
Vážení poslanci, senátoři! My, níže podepsaní občané České republiky, prohlašujeme: Komunistická strana Čech a Moravy, je politickým uskupením nebezpečně ohrožujícím demokracii a svobodu na našem území. Nebezpečným o to více, že participuje ve všech složkách státní moci, zejména má své členy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky, Krajských a...
2014-06-14
240 240 Chceme Vráťu Běčáka v souboru Národního divadla v Brně
Vratislav Běčák nedostal prodlouženou smlouvu, a proto bohužel opouští soubor Mahenova divadla. Podpořme jej svým podpisem, aby vedení divadla svoje rozhodnutí ještě přehodnotilo... Pan herec Vratislav Běčák je neodmyslitelnou součástí Národního divadla Brno....
2014-06-13
240 996 Zahrnutí migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění
Jít s kartičkou zdravotní pojišťovny k lékaři a nechat se ošetřit není pro všechny obyvatele ČR samozřejmostí. Problém je to pro mnoho desítek tisíc migrantů a migrantek ze zemí mimo EU, kteří v ČR dlouhodobě legálně pobývají například za účelem podnikání, rodinného soužití či studia. Jsou vyloučeni ze systému veřejného zdravotního pojištění a současně mají povinnost kupovat si zdravotní pojistky...
2012-10-18
237 246 CHRAŇME PODMOŘSKÝ SVĚT A KRÁSY RUDÉHO MOŘE
Jsme skupina lidí, kteří milují Rudé moře a jeho úžasnou podmořskou krásu.  Bohužel se při svých pobytech v Egyptě setkáváme stále častěji s více než nevhodným chováním některých návštěvníků. Např. jde o časté sahání na želvy, chytání želv za ploutve, ocas, chytání želv odspoda, dále i o to, že se mnozí na nich vozí. Totéž zde již popsané se bohužel týká i dugongů a dalších živých tvorů pod hladin...
2014-09-15
236 239 Petice proti oficiálnímu Českému postoji vůči protiruským sankcím
V posledních dnech v Bruselu proběhlo jednání představitelů států Evropské Unie o nadcházejícím postoji Unie vůči Rusku, zavádění sankcí a o „Mírovém plánu“ Petra Porošenka, prezidenta Ukrajiny. V politickém dialogu měla reprezentace České republiky vůči zavádění nových ekonomických sankcí vůči putinistickému Rusku (s cílem zastavit ruskou ofenzívu na východě Ukrajiny) výhrady, nepodepsala těmto s...
2014-08-31
233 237 Zrušení výchovného ústavu v Králíkách
Jestli už máte také plné zuby neustálého slovního napadání ze strany chovanců, nedávno vyhrocenou situací, která vedla k pobodání vychovatele šroubovákem a fyzickému napadení vychovatelky. Tyto skutečnosti jasně ukazují, že zdejší chovanci postrádají jakýkoliv respekt k vychovatelům, tudíž mohou být velkou hrozbou i pro občany Králík a případného okolí. Tímto my, občané města Králíky a okolí požad...
2014-03-26
232 248 Petice proti - Pes je jídlo, ne kamarád
Dobrý den, Zakladám tuto petici pro zrušení níže uvedených stránek o kterých si můžete udělat obrázek sami. https://www.facebook.com/PesJeJidlo?fref=ts http://pesjejidlo.cz/ Autoři sice udávají, že nemají nic společného s týráním či ubližováním psů, ale komunikaci s nimi je naprosto odporná a nemístná. Jestli chcete podpořit můj názor sdílejte a dejte hlas.  Jedná se hlavně o stažení stránek z FB,...
2014-11-16
231 9 263 NESOUHLASÍME S VRÁCENÍM MAJETKU CÍRKVÍM!! (Ukončeno)
My níže podepsaní občané nesouhlasíme s vrácením majetku církvím a žádáme vládu aby okamžitě ukončila tento proces!!!...
2012-01-13
230 241 4. série Velkolepého století na TV BARRANDOV!
Podepiště se prosím všichni ti, co chtějí aby byla 4. série Velkolepého století na TV Barrandov. !!! MÁME DOBROU ZPRÁVU!!! TV Barranov plánuje zakoupit 4. sérii, ale odvysílaná bude až příští rok !!! .. Nevadí, podpisy se budou hodit, může se stát cokoliv :)...
2014-04-27
227 252 Nesouhlasíme s chováním Václava Moravce
Václav Moravec vede svůj soukromý boj s Milošem Zemanem i Václavem Klausem. Přiznejme si, ač s nimi souhlasíme či nesouhlasíme, patří mezi největší osobnosti naší politické scény všech dob. Václav Moravec není jen jejich oponent. On je v podstatě nenávidí. Zcela otevřeně podporuje tzv. pravdoláskaře. Jinými slovy, je stoupencem strany TOP09. Co je špatné, je to, že ve svém soukromém a osobním boji...
2014-11-10
223 225 Petice za důstojný pomník padlým hrdinům 1914-1920
  MUDr.Raduan Nwelati - primátor města Mladé Boleslavi Rada města Mladé Boleslavi Zastupitelstvo města Mladé Boleslavi   Petice za důstojný pomník padlým hrdinům 1914-1920 motto: VYJÁDŘENÍ K NOVÉMU POMNÍKU LEGIONÁŘŮ V MLADÉ BOLESLAVI V českých zemích je jistá tradice sochařského projevu ve veřejném prostoru. Tím více překvapí, když je představeno „dílo“, které by mělo prezentovat závažné téma, a n...
2014-07-08
222 222 Petice za zachování vlivu měst a obcí na Chebsku v CHEVAKU
PETICE za zachování vlivu měst a obcí na Chebsku ve společnosti CHEVAK Cheb a.s. Vyjadřujeme nesouhlas s navrhovanými změnami ve struktuře a rozhodování vodohospodářské společnosti CHEVAK Cheb a.s. (dále jen „CHEVAK“). Jsme velmi znepokojeni, do jaké míry se má podle návrhu nových stanov trvale zhoršit postavení veřejnoprávních akcionářů, tedy Chebu, Aše, Mariánských Lázní, Františkových Lázní a...
2014-05-27
217 351 Petice za zachování hotelu Černigov, jedné z dominant HK
"Petice za zachování hotelu Černigov, jedné z dominant Hradce Králové" Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním petiční výbor zastupuje Ing.arch. Lenka Zídková, K Biřičce 1657, Hradec Králové 500 08   V současné době požádal majitel hotelu Černigov o jeho demolici a na jeho místě plánuje postavit rozsáhlé administrativní centrum s hotelem a kongresovým sálem. Tvrzení majitele hot...
2014-11-13
215 221 Chceme aby Vladimír Železný obnovil pirátské vysílání TELE TELE
Chceme aby Vladimír Železný Generální ředitel TV Barrandov obnovil Pirátské vysílání TELE TELE a nebo jeho obdobu v původním složení a angažovat Josefa Cardu v nějakém zábavného pořadu.Všechny žádám aby tuto petici podepsaly!!...
2014-02-12
211 220 Chceme Bezáka českobudějovickým biskupem
V Českých Budějovicích, dne 10.3.2014   Dne 1.3.2014 se veřejnost dozvěděla, že papež František přijal rezignaci českobudějovického biskupa Jiřího Paďoura. Zdroj: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/biskup-padour-odchazi-z-cela-ceskobudejovicke-dieceze/   Zájem nejen církve je zcela jistě nahradit Jiřího Paďoura člověkem, který má morální kredit, respekt a schopnosti k výkonu českobudějovického biskupa...
2014-03-10
210 210 Podpora revitalizace halových laboratoří FEL
Milí přátelé, spolužáci, učitelé a pracovníci FEL ČVUT, s kolegou studujeme již 5. rokem na fakultě elektrotechnické, jsme tedy těsně před odevzdáním diplomových prací a uzavřením studia státní závěrečnou zkouškou. Většina z Vás si tedy určitě pomyslí, proč tuto petici vůbec píšeme, když to máme již tzv. „za pár“ a může nám být jedno, jak to na fakultě bude vypadat za rok, za dva. I přes to, jak...
2014-01-09
204 260 PETICE PROTI ZAVEDENÍ EURA - BOJUJME ZA ČESKOU KORUNU !!!
Dožadujme se budování a posilování ryze české ekonomiky s dominantní podporou českých podnikatelských subjektů,včetně zemědělství,průmyslu a logistiky. Prioritní zásobování čekého trhu českými produkty je správným základem životaschopnosti českých firem. Na místě je eliminace importu zboží ze zahraničí a podpora exportu našich produktů ,ovšem ne na úkor zásobování tuzemského trhu. ZAVEDENÍ TĚCHTO...
2014-03-02
204 205 Zachování hokeje ve Šternberku
Z důvodu několikaletého nezájmu hlavních subjektů zainteresovaných do chodu hokeje ve městě Šternberku, a to především většiny městských zastupitelů, kteří ani nechtějí hledat cestu, jak dostat náš klub HC TJ ŠTERNBERK z hluboké krize, se již několik let potýkáme s nejistotou o sport, který město ŠTERNBERK nejvíce proslavilo především líhní několika známých hokejistů (Vrána, Krejčí, Dvořák a další...
2014-02-04
203 234 ŘP 15 let - konstrukční rychlost 70 km/h
Bojujeme pro zvýšení omezení maximální konstrukční v řidičském průkazu AM z rychlosti 45 km/h na rychlost 70 km/h Díky omezení do 45 km/h je například Jawa 23 Mustang, Jawa 21, Simson s51 až od 16ti let. Od neznámého uživatele: Konstrukční rychlost 45 km/h není k smíchu, ale je velmi nebezpečná. I v případě, že by v obcích všichni dodržovali 50, pak budou ti s 45 neustále předjížděni, a tedy ohrož...
2014-05-23
Facebook