Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2017 Pořád Název peticeVytvořeno
50 6 482 Utýraný jezdecký kůň na Českolipsku
My, podepsaní občané, žádáme o co nejvyšší trest pro pachatele, který nelidským způsobem utýral a zabil koně v Kravařích na Českolipsku !!!!! Pokud vám není lhostejný osud utýraného jezdeckého koně na Českolipsku, prosím o Váš podpis na tuto petici. Smyslem této petice je dosáhnout  výrazného (co nejvyššího možného) trestu pro  pachatele takového hrůzného činu. Pachatel se dopustil skutku, který n...
2015-06-09
49 413 Zákaz odpalování petard mimo silvestr a obcí konané ohňostroje
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o laskavost.. Jedná se o "ohňostroje" během celého roku, hlavně během prosince a ledna, které si dělají lidé sami. Bohužel nikomu nedochází že těch pár světýlek má i jiné následky. všechny zvířata a hlavně psi to nesou velmi špatně. Malé děti to budí a bojí se toho. Pokud máte děti nebo zvířata měl by jste to pochopit. Náš pes od začátku prosince až dodnes celé...
2016-01-05
49 408 Petice za odstoupení/odvolání brněnského náměstka Hollana
PETICE ZA ODSTOUPENÍ / ODVOLÁNÍ BC. MATĚJE HOLLANA Z FUNKCE NÁMĚSTKA PRIMÁTORA MĚSTA BRNA (petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním) My, níže podepsaní občané, vyzýváme Bc. Matěje Hollana z hnutí Žít Brno, aby odstoupil z funkce náměstka primátora statutárního města Brna. Pokud tak neučiní, vyzýváme primátora a Radu statutárního města Brna, aby Zastupitelstvu města Brna jeho odvol...
2016-12-12
49 53 TARIF BABIŠ (Neomezené volání za 54,- Kč ) Výzva pro T-Mobile CZ
KDO SI PŘEJE STEJNÉ PODMÍNKY JAKO MAJÍ NA MINISTERSTVU, PODEPIŠTE, AŤ T-MOBILE VIDÍ SÍLU.   http://mobil.idnes.cz/ministerstvo-financi-levny-tarif-dlt-/mobilni-operatori.aspx?c=A170418_110925_mobilni-operatori_jm...
2017-04-19
48 483 Žádáme trestní stíhání Sobotky a Hermana za Vlastizradu
  My, níže podepsaní občané České republiky jsme silně znepokojeni vlastizrádnou činnopstí některých českých politiků, obzvlášťě Bohuslava Sobotky a Daniela Hermana, proto podporujeme a spolupodepisujeme trestní oznámení, které na ně bylo podáno a žádáme orgány činné v trestním řízení aby věc důkladně vyšetřily. Nejvyšší státní zastupitelství Jezuitská 4 660 55 Brno Podezřelí     : Bohuslav Sobotk...
2016-12-19
46 914 Svátek Vděku
Prosím o podpisy na podporu vyhlášení dne 7.3. svátkem VDĚKU! Vděku za Božský dar prolnutí bytostné lásky. Je to tedy svátek nejhlubšího vztahu, kterým jste duchovně prorostlí se svým partnerem skrz naskrz, aniž si toho jste vědomi nebo o němž nepotřebujete mluvit, a na jehož skutečnou velikost přijdete většinou teprve, až když o něj už nikdy nemůžete přijít. Svátek Vděku za bytostnou lásku spočív...
2014-03-06
44 46 PETICE ZA ZACHOVÁNÍ POHODLÍ PRVNÍ TŘÍDY
Psaný  text petice. Dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sbírky o právu petičním MY, NÍŽE PODEPSANÍ OBČANÉ JSME ZKLAMANÍ SNIŽOVÁNÍ POHODLÍ 1. TŘÍDY. Vedle drobnějších problémů napříč vozovým parkem ČD je nejvýraznější snížení komfortu 1. třídy v podobě vozů ABpee347 nasazených na rychlíky a vlaky vyšší kvality. PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO PETICE POŽADUJEME, ABY DOPRAVCE UPUS...
2017-02-02
43 6 484 Petice proti změně zimního času na letní
Změna zimního času na letní čas neřeší vůbec nic. Ničemu nepomůže, nic neušetří, jediný vliv má na psychiku lidí... A to ... je nežádoucí......
2012-10-28
43 1 587 Mezinárodní petice ZA MÍR - POSELSTVÍ dobrým lidem AMERIKY
My svobodní občané, iniciátoři a autoři mezinárodní petice z křesťanských zemí Europy - Slovenské, České, Moravské, Slezské a Maďarské, vyzýváme vás všechny občany dobré vůle, aby jste svým podpisem podpořili tuto petici: Ne válkám! CHCEME MÍR a HARMONII pro EVROPU a CELÝ SVĚT. Požadujeme okamžité odstoupení a potrestání politických zločinců, kteří dovedli Evropu a celý svět na okraj III. světov...
2015-09-08
43 1 587 Petition für das Herz der Welt – für die Erhaltung des Friedens und Harmonie im Europa
Wir, die freie Burger der kristlichen Europa, die Ungaren, Slowaken, Tschechen, Mahren und Schlesier, als internationelle Iniziatoren und Vervasser dieser Petition, rufen alle gutmütige Bürger Europas auf, diese Petition mit seiner Unterschrift zu unterstützen. Wir sagen nein zu allen Kriegen ! Europeer, heilen wir Europa – das Herz der Welt ! Wir wollen Frieden und Harmonie in Europa. Wir verlan...
2015-09-08
43 1 587 International Petition for PEACE - MESSAGE to good US People
We, independent citizens, initiators and authors of the international petition from the  European Christian Countries - Slovakia, Czech Republic and Hungary, encourage all citizens of good will all the European countries to support this petition by your signature: No war! We Europeans do really want Peace and Harmony for Europe and the World. We demand the immediate resignation of politicians and...
2015-09-08
43 1 587 Proclamación internacional por la paz: Este es un mensa para toda la gente
de buena voluntad del continente Americano: Nosotros los ciudanos, autores e iniciadores de esta petición internacional de los países cristianos de Europa como som: Eslovaquia, republica Checa y Hungruia les pedimos a Ustedes a todas aquellas personas de buena voluntad que con su firma apoyen esta petición. No a las guerras! Queremos paz y harmonia para toda Europa y para todo el mundo: Por es...
2015-09-08
43 1 587 PÉTITION INTERNATIONALE POUR LA PAIX - Nos bonnes personnes AMÉRIQUE
Mes libres citoyens, les initiateurs et les auteurs de la pétition des pays International Christian européennes - la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie, nous  encourageons toutes les personnes de bonne volonté à son soutien en signant cette pétition: Pas la guerre! Nous, Européens, voulons la paix et l'harmonie pour l'Europe et le monde. Nous exigeons l'arrêt immédiat de la politique...
2015-09-08
43 1 587 Petíció a világ szívéjért - az európi béke és harmóniá megteremtéséért
Mi, a keresztény Magyarország, Szlovákia, Csehország, Morvaország és Szilézia szabad polgárai, ennek a petíciónak a nemzetközi kezdeményezői és létrehozói, felhívjuk Európa összes jóindulatú polgárát, hogy aláírásával támogassa ezen petíciót. Nemet mondunk minden háborúnak ! Európaiak, gyógyítsuk meg Európát a föld szívét ! Békét és harmóniát szeretnénk Európában. Követeljük a közéletből a politik...
2015-09-08
43 1 587 Международная петиция ЗА МИР – ПОСЛАНИЕ всем добрым людям АМЕРИКИ
Мы, свободные граждане, инициаторы и авторы международной петиции, из христианских стран Европы – Словакии, Чешской республики и Венгрии, мы призываем вас, всех людей доброй воли своей личной подписью поддержать эту петицию. Нет войне! Мы хотим мир и гармонию для Европы и всего мира. Мы требуем чтобы немедленно покинули свои посты и были наказаны все политические преступники, те, кто привели Евр...
2015-09-08
43 1 587 Medzinárodná petícia ZA MIER - POSOLSTVO dobrým ľuďom AMERIKY
My slobodní občania, iniciátori a autori medzinárodnej petície z kresťanských krajín Európy - Slovenska, Českej republiky a Maďarska, vyzývame vás, všetkých ľudí dobrej vôle, aby ste svojím podpisom podporili túto petíciu: Nie vojnám! CHCEME MIER a HARMÓNIU pre EURÓPU a CELÝ SVET. Požadujeme okamžité odstúpenie a potrestanie politických zločincov, ktorí doviedli Európu a celý svet na okraj III...
2015-09-08
42 42 Petice za legalizaci „díry v plotě“.
My, studenti GVN,  trpíc způsobenou prodlevou, posuzujíc zamezení průchodu jako neopodstatněné, shledávajíc neestetičnost umístěné rezavé mříže za rušivou, odkazujíc na bezpečnostní irelevanci tohoto průchodu, podporujíc diskuzi na toto téma, doufajíc v pochopení vedení školy, stvrzujíc podpisem podporu těmto bodům: 1. žádáme zpřístupnění této přirozené cesty 2. navrhujeme vybudování branky v jej...
2017-03-05
42 42 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel na Baštírnu
Vážení spoluobčané Čtyřkol a Javorníku,  Obracím se na Vás se žádostí o podepsání této petice, která prosazuje zřízení zákazu vjezdu všech motorových vozidel na Baštírnu mimo dopravní obsluhy, což umožní získání podpory pro úspěšné jednání s příslušnými úřady. Baštírna (neboli oficiálně Plovárna Senohraby) je krásným výletním místem v blízkosti naší obce, kam při pěkném počasí mnozí z nás zamíří o...
2017-06-12
42 42 pEtIcE pRoTi dIskRiMinAcI pURNa, plz pOdepiŠte xd
ploším pomozte mi, yutube mě diskriminuje za nevhodní obsah já to nehápu proč, a tky nemám kamarády tkže plz buďte hodni a podepiště, spolu to dokážeme a změnímě chpod dějin lidstva, moc prosím  věřím v lidstvo, že v něm ježte kkousek dobra zůstalo, 10 podpysů a hnet idu s tím na youtub úřad a nás nezastaví, spolu to zvládneme !!!...
2017-09-24
42 42 Překontrolování výsledků sčítání hlasů v parlamentních volbách ČR 2017 do poslanecké sněmovny
Vážený pane prezidente, my občané, kteří jsme sledovali průběh sčítání hlasů voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jsme si povšimli výraznou nesrovnalost, která by jenom těžko mohla být náhodná. Po sečtení vsech volebních okrsků byl výsledek strany ANO výrazně nad hranicí 10%, . V tom vidíme určitý nepoměr. Výsledky této strany záhadně narostly, ačkoliv nikdo z našeho blízkého i vzdáleného o...
2017-10-23
41 41 Za beztrestnost slovenky za svůj názor
Za netresnost slečny / paní ze slovenska za "hanobení" náboženství-koránu. Dle ústavy máme každý nárok na vyjádření svého svobodného názoru. Dle mého názoru se slovenská i česká ústava neliší v těchto "paragrafech"...
2017-02-17
41 41 Petice za důstojný odchod prezidenta Ing. Miloše Zemana na odpočinek
Když se mi dostala do rukou petice, kde mne žádali o podpoření Ing. Miloše Zemana k další kandidatuře v roce 2018, nepotěšílo mne to, ale to co mne opravdu zvedlo ze židle byl tweet Jiřího Ovčáčka s fotkou hromady podpisů, které ho v tomto, dle mne, nešťastném závěru utvrzují. Vždy mě napadne, zda nikdo z těchto podporovatelů nevidí že pan Zeman na tuhle funkci nestačí a že nejvíce ze všecho potře...
2017-10-31
40 466 Petice za zákaz dálkového ovládání činnosti lidského mozku
Úřad vlády české republiky nábřeží Evarda Beneše Praha 1 PSČ 118 01   k rukám předsedy vlády   Petice vládě české republiky   Vážený pane předsedo vlády   Ve zprávě orgánu evropského parlamentu STOA ( Hodnocení vědeckých a technických opcí) „Technologe ovládání davu“ se píše: „V říjnu1999 ohlásilo NATO novou politiku nesmrtonosných zbraní a jejich zařazení do spojenecké výzbroje“ (http://www.europ...
2012-07-30
40 40 Petice za navrácení rádíí Kiss
Pojďte vrátit rádia Kiss zpátky na jednotlivé kraje v ČR ! Před pár dnama se přepojili rádia Kiss na jedno do Prahy a vůbec se to nedá poslouchat. Pojďte změnit budoucnost (snad).... Prosím sdílejte to kam můžete ať se todostane do rukou správných lídí díky! :) ...
2017-04-29
39 130 Petice za uzákonění chemtrails a jeho podporu.
Požadujeme aby měly činnosti nazývané chemtrails a její doprovodné programy např. HAARP podporu v Českém právním systému....
2016-07-28
39 39 AKCE BUS STARÝ SPOŘILOV
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 – odbor dopravy Vyjadřujeme se tímto k naprosto nevyhovující autobusové dopravě na starém Spořilově po poslední změně v říjnu 2016. Každým rokem se zhoršuje. Starý Spořilov je dlouhodobě přehlížen vedením Prahy 4. Dopravní situace je neúnosná. Vilová čtvrť je doslova obklíčena přetíženými silnicemi (D1, Jižní spojka a další) a navíc autobusové spojení vůbec nerespektuje potř...
2017-03-10
38 456 MAREK EBEN PREZIDENT!
Doporučujeme a podporujeme Marka Ebena do funkce prezidenta České republiky....
2012-02-23
38 155 Čeština pro Xbox one
Chtěli bychom kompletní českou lokalizaci pro Xbox one. Jestli i ty chceš hlasuj v naší petici. :)...
2015-11-09
38 10 984 Nemůžeme mlčet!
     Jsme občané České republiky, narodili jsme se zde, máme tu své rodiny i své předky. Jsme zodpovědní za svou zemi s dědictvím dobrých i špatných událostí a jejich důsledků. Jsme zodpovědní vůči svým potomkům za vše, co vykonáme –  v dobrém i ve zlém. Jsme zodpovědní nejen za kvalitu našeho materiálního světa, ale především života duchovního a mravního. Za charakter naší společnosti, ke kterému...
2016-10-25
37 11 828 Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků... (Ukončeno)
Nesouhlasím s tím, aby nový management podniku Povodí Labe a další v rámci naplnění vodního zákona ad absurdum vykáceli všechny stromy na návodní straně hrází všech našich řek a potoků. Tato stromořadí a letité stromy většinou desítky let tyto hráze zpevňují, umožňují ptákům a ostatním živočichům přežívat v blízkosti vodních toků a nám lidem umožňují uvolnit se, schovat se do stínu, zasportova...
2013-09-25
37 8 668 Pro vrácení názvu Letiště Ruzyně
Petice pro vrácení názvu Letiště Ruzyně. Také se vám nelíbí jako většině Čechům jméno Letiště Václava Havla? Pak svým podpisem podpořte prosím tuto petici pro vrácení názvu Letiště Ruzyně. Zesnulý prezident Václav Havel by s touto změnou nesouhlasil neměl létání v oblibě. Zrodila se myšlenka a s tím i mánie, že název Václav Havel musí být najednou letiště, ulice, náměstí, školy stejně jako po T. G...
2015-12-24
37 37 Petice: Za obnovení linky č. 173
Radnice městské části Prahy 12      K rukám starosty    Milana Maruštíka             Písková 25/830 143 00  Praha 12     Petice: Za obnovení linky č. 173 (petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním)   Vážení, dne 11. 12. 2016 jste bez souhlasu obyvatel Točné dopustili zrušení autobusu linky č. 173, který na Točnou jezdil od roku 1977 a snížili jste tak možnost občanům Točné a přileh...
2017-02-03
37 39 pro vystoupení ČR z EU
Zakládám tuto petici a žádám vás všechny o co nejvíc podpisů. Chci vystoupit z EU protože mi nikdo nebude diktovat co mám dělat, kdy to mám dělat, kde můžu dýchat a dlouhý seznam věcí co nesmím dělat a říkat. Nechci euro a nechci tady ani žádný muslimský opice. Proč mi má někdo přikazovat tohle a tamto? Proč nám kecají do našich zvyků, práv atd.? Proč nám zakazují naše výrobky? Např. pomazánkové m...
2017-06-17
37 39 REKLAMY V TV !!!!
Už Vás serou dlouhé reklamy mezi filmy, kde Vám pak uniká celá podstata a děj filmu ?? Donuťme příslušné orgány zkrátit povolenou dobu na vysílání reklam mezi filmy, pořady, seriály atd ... PODEPIŠTE petici ve které požadujeme ZKRÁTIT TRVÁNÍ REKLAMNÍCH BLOKŮ MEZI FILMY, POŘADY, SERIÁLY ATD. !!!!!! ...
2017-07-03
37 38 Petice za uchování služby Kurýr CD
My, níže podepsaní občané Ceske Republiky, žádáme Ceske drahy o uchování služby Kurýr CD. Tato služba je extra službou CD, která je velmi užitečná a v některých případech v CR nenahraditelná...
2017-10-09
36 3 693 podporujeme prezidenta Zemana
podporujeme prezidenta proti štváčům a peticím,na jeho odstoupení....
2014-11-03
36 36 Otevřený dopis a výzva k současné situaci v Turecku (Ukončeno)
  My, níže uvedené organizace a podepsaní občané a občanky, vyjadřujeme silné znepokojení nad současnou situací v Turecku.   Od loňského zavedení výjimečného stavu po neúspěšném vojenském puči bylo v Turecku z veřejných služeb propuštěno přes 125 000 osob a o práci přišlo skoro 6 000 pracovníků a pracovnic vysokých škol. Prodloužení výjimečného stavu dekretem č. 686 ze 7. února 2017 se stalo zámin...
2017-03-22
36 44 Petice proti zabíjení Krav býků a telátek
čtvrtek 23.března 2017 My níže podepsaní souhlasíme s ochranou krav a chceme aby byl stanoven zákon chránící krávy,býky a telátka a proto jsme se rozhodli předložit do poslanecké sněmovny návrh na zákaz zabíjení krav býků a telátek které se v současné době chovají pro maso! Chceme aby byl projednán zákon chránící tato zvířata před zneužíváním zabíjením či týráním a jsme rozhodnutí tento zákon pros...
2017-03-23
35 41 Petice za vystoupení ČR z Evropské Unie.
 EU není tím,co jsme si v počátcích představovali! Stala se arogantním příkazcem, který nesnáší odpor! Nařizuje neustále další příkazy,bez ohledu na zvyklosti jednotlivých států ,ale hlavně likviduje jakýkoli odpor proti nim,prosazováním sankcí, přestože EU měla být dobrovolným sdružením Evropských států,se stejnými právy pro všechny! Nedbá na bezpečnost a obranu občanů EU - nechrání hranice EU!...
2017-04-21
35 37 Petice za odvolání ředitelky ZŠ pro tělesně postižené, Kociánka 6
PETICE ZA ODVOLÁNÍ PaedDr. JANY KADLECOVÉ,   ředitelky Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené Brno, Kociánka 6, příspěvková organizace   dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním                                    My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme prostřednictvím této petice JM Kraj, coby zřizovatele Mateřské školy a Základ...
2017-06-16
35 35 PETICE: Chceme v Česku moře!
Vynálezce Míra Čech se poustil do velkolepého projektu. Pro svoji milovanou ženu a svůj národ staví tunel skrz planetu, aby přivedl do vnitrozemského státu Česká republika teplou mořskou vodu. Jak to udělá, zatím neví. Jistý si je pouze tím, že bude průkopníkem. Stejně jako Míra Čech chceme v Česku moře!  Děkujeme za podporu! www.chcivceskumore.cz www.miracech.cz www.kdyzvodanekdevytecemusidotectn...
2017-11-14
34 293 Petice za vydání Kodexu lovců stínů v češtině
Petice pro všechny fanoušky The Mortal Instruments. Cílem petice je ukázat vydavatelům, že máme zájem o vydání Kodexu lovců stínů, nezbytné příručky každého fanouška, v češtině.  Za každý podpis a sdílení budeme rádi. Děkujeme...
2015-10-12
33 768 Za bezpečnou rekreaci na Vltavě i na dalších vodních plochách ČR
PETICE dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním     1) Připojuji se k níže uvedenému otevřenému dopisu Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera, který podporují starostové přilehlých obcí a městysů. 2) Požaduji okamžité omezení rychlosti motorových člunů a provozu vodních skútrů alespoň na úroveň platnou před  dubnem 2015. Zejména...
2015-08-14
33 36 Petice za zrušení obecní (městské) policie.
Obecní policie stojí ročně zhruba  5 miliard korun. Za tyto peníze z veřejných rozpočtů dostávají občané služby jako je měření rychlosti na rovných přehledných usecích, nebo 100m před dopravní značkou začátek nebo konec obce, pokuty za parkování a nasazování botiček. V mnoha obcích slouží obecní policie jako nástroj k navyšování objemu finančních prostředků v obecní kase. Další činností obecní pol...
2017-07-04
33 33 Berounská kultura 2018
Vážení zastupitelé města Berouna. Na zasedání 19. července 2017 vzala Rada města Berouna na vědomí informaci vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit ing. Boldi o záměru přesunout hlasování o výsledcích grantového řízení v oblasti kultury na první zasedání zastupitelstva města v roce 2018. Programově tak dojde k opakování situace, kterou zažili všichni žadatelé o kulturní granty na přelomu...
2017-09-07
33 33 Přímá volba a odvolatelnost politiků - odvolání poslance za SPD - Lubomíra Volného
SPD může ukázat, že svůj program myslí vážně, a že bod programu "Přímá volba a odvolatelnost politiků" a "Zamezení vyplácení neoprávněně vysokých podpor sociálního bydlení" platí i pro poslance SPD. Lubomír Volný v Ostravě vydělává na obchodu s chudobou. Rozumějme, nakoupil dva staré domy, které neudržuje a za špatných podmínek tam ubytovává nepřizpůsobivé spoluobčany, za které platí nájem stát v...
2017-11-01
32 28 926 Petice proti přejmenování letiště Ruzyně na letiště V. Havla.
Nesouhlasím s přejmenováním letiště Praha-Ruzyně na letiště Václava Havla, a to nejméně do té doby, než se skutečně objektivně posoudí role Václava Havla jako občana před rokem 1989, a poté jako  prezidenta Československé a později České republiky po roce 1989. Požaduji, aby tuto historickou analýzu mohli nezávisle vypracovat  historici, kteří se touto problematikou zabývají a měli na ní dostatečn...
2011-12-25
32 9 125 Odvolat ministra Daniela Hermana
Vážený pane prezidente ČR a vážený pane premiére vlády ČR, my, občané ČR znepokojení bezpečnostními, kulturními i mezinárodně-politickými riziky, které pro Českou republiku představuje na postu ministra vlády ČR katolicko-pravicový extremista Daniel Hermann svou podporou Sudetendeutsche Landsmannschaftu, sudeťáckého revanšismu a neonacistického revisionismu, podporou různých teroristických skupin...
2016-10-22
32 32 Petice za zavedení zón placeného stání na Praze 4 (p. Štěpánek) (Ukončeno)
Vážený pane starosto Štěpánku, tímto Vás žádáme o urychlené zahájení jednání s Magistátem Hlavního Města Prahy ve věci zavedení parkovacích zón na Praze 4. Zástupci MČ Praha 4, včetně Vás nesčetněkrát ujišťovali, že zóny zavedeny budou, nicméně už víc než rok se nic neděje. Magistrát přitom prostřednictvím pana Bc. Václava Lukeše z pověření ředitele odboru rozvoje a financování dopravy MHMP, Ing....
2017-04-07
31 34 Petice, aby Fiola obnovil plnohodnotný herní pořad Indian
Toto je petice, aby Fiola obnovil plnohodnotný herní pořad Indian a všechno s tím spojené. Tím se rozumí: - Jeden 25 - 30 minutový díl Indiana za týden - 14 dní - Každý díl musí obsahovat Geulova moudrosloví - Recenze na nejnovější hry - 180vteřin (Novinky postačí) - Komentář týdne   Dále se rozumí obnovení i dalších činností Indiana, jako jsou: - Každých 14 dní Indian Showtime - Pravidelné Pixelo...
2017-03-19
Facebook