Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 Pořád Název peticeVytvořeno
103 103 Záchrana cirkusov na území Slovenskej republiky
Petícia za účelom záchrany cirkusov s exotickými a domestikovanými zvieratami pôsobiacimi na území Slovenskej republiky. Neželáme si, aby bola činnosť s týmito zvieratami na území Slovenskej republiky obmedzovaná mestami alebo zakázaná.    Výbor pre petíciu: Antonín Aleš - dátum narodenia: 27. 6. 1957, trvale bytom: Smrková 178, 330 01 Kyšice CZ                     -- Oprávnená osoba na zastupova...
2016-05-02
99 6 368 TV NOVA omluvte se za to co jste řekli o M4rtym09!
Taky vás štvě to že TV NOVA řekla o Mártym že to byl počítačový maniak a myslel si že je ve videohře? Podepište se a třeba donutíme TV Novu aby se omluvila....
2013-03-03
97 97 My občané stojíme za ODVOLÁNÍM PREMIÉRA SOBOTKY A MINISTRA FINANCÍ BABIŠE
MY OBČANÉ UŽ MÁME DOST ZLODĚJSKÉ VLÁDY MINISTRU SOBOTKY A BABIŠE KDY NÁS SYSTEMATICKY A VĚDOMĚ OKRÁDAJÍ A OBOHACUJÍ SE VE SVUJ PROSPĚCH VE ŠPATNÉM VEDENÍM POLITIKY ČR NA UKOR OBČANU.KDY NÁS NUTÍ PRACOVAT ZA MINIMÁLNÍ MZDU KTERÁ JE VÝSMĚCHEM PRACOVITÝCH LIDÍ S POROVNÁNÍM JINÝCH VYSPĚLÝCH STÁTU.DÁLE JE PRO NÁS NEPŘÍPUSTNÁ POLITIKA EU,KTERÁ NÁS NUTÍ  JAKO STÁT SE POSTARAT O IMIGRANTY,SE SOUHLASEM TĚC...
2016-11-18
96 6 590 Zákaz zvířecích cirkusů v ČR
Dobrý den, žádám všechny občany České republiky o podpis petice proti zvířecím cirkusům v České republice.   Odůvodnění: Chování ke zvířatům v cirkusech je nepřípustné, zvířata jsou týrána aby vykonávala danné potřeby. Všechna tato zvířata svůj život prožijí v malých klecích, kde se celou dobu stresují, nudí, trpí a v některých případech se nemůžou ani hnout. Neustálý transport žvířatům také nepro...
2014-06-23
94 734 Petice za možnost zrušení, či omezení poplatků ČT
My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo umožněno občanům v odůvodněných případech zažádat o snížení televizních poplatků či o jejich zrušení bez jakéhokoliv postihu. Důvodem je přesvědčení, že Česká televize přestává plnit své poslání v takovém rosahu v jakém by ho plnit měla a porušuje kodex ČT. 1) Např. čl. 2 "zvláštní pozornost dětskému divákovi...
2013-08-31
94 94 Výzva a podpora premiéra Sobotky v řešení Evropských krizí (Ukončeno)
 Vážený pane premiére, podporujeme Vás a Váš tým v úsilí o CELOEVROPSKÁ ŘEŠENÍ současných problémů EU, které spatřujeme v těchto krocích:   1. Bezodkladné zahájení jednání o REPATRIACI EKONOMICKÝCH A NEIDENTIFIKOVANÝCH MIGRANTŮ z Evropy do zemí původu, s cílem vyslat jasný signál o jednotném postupu Evropské unie. 2. Poskytnutí POMOCI VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM především V BLÍZKOSTI JEJICH DOMOVŮ, např....
2016-02-10
93 1 587 Mezinárodní petice ZA MÍR - POSELSTVÍ dobrým lidem AMERIKY
My svobodní občané, iniciátoři a autoři mezinárodní petice z křesťanských zemí Europy - Slovenské, České, Moravské, Slezské a Maďarské, vyzýváme vás všechny občany dobré vůle, aby jste svým podpisem podpořili tuto petici: Ne válkám! CHCEME MÍR a HARMONII pro EVROPU a CELÝ SVĚT. Požadujeme okamžité odstoupení a potrestání politických zločinců, kteří dovedli Evropu a celý svět na okraj III. světov...
2015-09-08
93 1 587 Petition für das Herz der Welt – für die Erhaltung des Friedens und Harmonie im Europa
Wir, die freie Burger der kristlichen Europa, die Ungaren, Slowaken, Tschechen, Mahren und Schlesier, als internationelle Iniziatoren und Vervasser dieser Petition, rufen alle gutmütige Bürger Europas auf, diese Petition mit seiner Unterschrift zu unterstützen. Wir sagen nein zu allen Kriegen ! Europeer, heilen wir Europa – das Herz der Welt ! Wir wollen Frieden und Harmonie in Europa. Wir verlan...
2015-09-08
93 1 587 International Petition for PEACE - MESSAGE to good US People
We, independent citizens, initiators and authors of the international petition from the  European Christian Countries - Slovakia, Czech Republic and Hungary, encourage all citizens of good will all the European countries to support this petition by your signature: No war! We Europeans do really want Peace and Harmony for Europe and the World. We demand the immediate resignation of politicians and...
2015-09-08
93 1 587 Proclamación internacional por la paz: Este es un mensa para toda la gente
de buena voluntad del continente Americano: Nosotros los ciudanos, autores e iniciadores de esta petición internacional de los países cristianos de Europa como som: Eslovaquia, republica Checa y Hungruia les pedimos a Ustedes a todas aquellas personas de buena voluntad que con su firma apoyen esta petición. No a las guerras! Queremos paz y harmonia para toda Europa y para todo el mundo: Por es...
2015-09-08
93 1 587 PÉTITION INTERNATIONALE POUR LA PAIX - Nos bonnes personnes AMÉRIQUE
Mes libres citoyens, les initiateurs et les auteurs de la pétition des pays International Christian européennes - la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie, nous  encourageons toutes les personnes de bonne volonté à son soutien en signant cette pétition: Pas la guerre! Nous, Européens, voulons la paix et l'harmonie pour l'Europe et le monde. Nous exigeons l'arrêt immédiat de la politique...
2015-09-08
93 1 587 Petíció a világ szívéjért - az európi béke és harmóniá megteremtéséért
Mi, a keresztény Magyarország, Szlovákia, Csehország, Morvaország és Szilézia szabad polgárai, ennek a petíciónak a nemzetközi kezdeményezői és létrehozói, felhívjuk Európa összes jóindulatú polgárát, hogy aláírásával támogassa ezen petíciót. Nemet mondunk minden háborúnak ! Európaiak, gyógyítsuk meg Európát a föld szívét ! Békét és harmóniát szeretnénk Európában. Követeljük a közéletből a politik...
2015-09-08
93 1 587 Международная петиция ЗА МИР – ПОСЛАНИЕ всем добрым людям АМЕРИКИ
Мы, свободные граждане, инициаторы и авторы международной петиции, из христианских стран Европы – Словакии, Чешской республики и Венгрии, мы призываем вас, всех людей доброй воли своей личной подписью поддержать эту петицию. Нет войне! Мы хотим мир и гармонию для Европы и всего мира. Мы требуем чтобы немедленно покинули свои посты и были наказаны все политические преступники, те, кто привели Евр...
2015-09-08
93 1 587 Medzinárodná petícia ZA MIER - POSOLSTVO dobrým ľuďom AMERIKY
My slobodní občania, iniciátori a autori medzinárodnej petície z kresťanských krajín Európy - Slovenska, Českej republiky a Maďarska, vyzývame vás, všetkých ľudí dobrej vôle, aby ste svojím podpisom podporili túto petíciu: Nie vojnám! CHCEME MIER a HARMÓNIU pre EURÓPU a CELÝ SVET. Požadujeme okamžité odstúpenie a potrestanie politických zločincov, ktorí doviedli Európu a celý svet na okraj III...
2015-09-08
91 105 "Ne další developerské výstavbě v ulici Devonská, Barrandov"
  „Za zachování klidových zón a zelených ploch, zvýšení kvality a bezpečnosti komunikací a zlepšení městského mobiliáře v ulici Devonská a jejím okolí“ dle Č. 18 Listiny základních práv a svobod a § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   Adresáti: Zastupitelstvo městské části Praha 5 Zastupitelstvo hlavního města Prahy Nám. 14. října 1381/4 Mariánské náměstí 150 22 Praha 5 Praha 1   Odb...
2016-05-10
91 96 Petice za zachování parkování v ulici Štefánikova v Brně
Vážený pane primátore,   my, níže podepsaní občané, jsme dlouhodobě znepokojeni špatnou situací s parkováním v městě Brně. Už tak dost špatné parkování má ještě zhoršit rekonstrukce ulice Štefánikova, kde má zaniknout velké množství parkovacích míst. Odmítáme stávající strategii vedení města, která má za cíl omezovat automobilovou dopravu. My, obyčejní občané a voliči, ale automobily potřebujeme....
2016-06-21
91 91 Petice proti odvolání starostky obce Dobrovíz (Ukončeno)
My, níže podepsaní, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s odvoláním Jany Krupičkové z funkce starostky obce.                 Dne 23. listopadu 2016 byla Jana Krupičková z nejasně formulovaných a nepodložených důvodů odvolána z funkce starostky. Obec je nyní řízena místostarostou ing. Cyrilem Krejčím.                  Jana Krupičková byla do funkce starostky zvolena zastupiteli po volbách v roce 2014, kd...
2016-11-29
90 130 Petice za uzákonění chemtrails a jeho podporu.
Požadujeme aby měly činnosti nazývané chemtrails a její doprovodné programy např. HAARP podporu v Českém právním systému....
2016-07-28
89 90 Výzva - nenechme USA více zasahovat do naší demokracie!
My, politické strany i občanské spolky, kterým není osud naší země a jeho občanů lhostejný, nemůžeme mlčet k událostem a tendencím, jichž jsme v poslední době svědky. Nemůžeme přehlížet sílící tlak, kterému jsou vystaveni státní představitelé řádně zvolení ve volbách, jakož i organizace, jež se tomuto tlaku snaží čelit či alespoň na něj upozorňovat. V poslední době jsme svědky čím otevřenějšího vm...
2016-03-11
88 88 DEPORT VSECH MIGRANTU DO SEVERNI AFRIKY
Dobry den,   v tomto textu Vy muzete najit Legalni dokumenty ktere jsou schopny zajistit Deportaci vsech Migrantu, Imigrantu a Refugees v cele Evrope, do noveho uzemi v Severni Africe, a tak uskutecneni Deportu prostrednictvim zajisteni komunikace s Mezinarodnimi Organizacemi pro Uprchliky a Migranty, zastupci Refugees Campu, a soucasne podpora Deportu prostrednictvi prav vyuziti situace Legalnich...
2016-07-29
86 270 Petice na odvolání Premiera Bohuslava Sobotky a demisi vlády ČR
Žádám o odvolání Pana Premiera Bohuslava Sobotky,a podání demise celé vlády České Republiky a i tím Následně  k vyhlášení předčasných  voleb do Parlamentu České Republiky. Tato Vláda v čele s Panem Premierem Bohuslavem Sobotkou nekoná vzájmu práv a svobod občanů České Republiky.  ...
2015-11-23
86 87 Petice za výstavbu katolického kostela v Saudské arábii.
Máme v zemi skvělé muže. Jeden se nebojí postavit kordonu policistů při návštěvě čínského prezidenta a mávat tibetskou vlajkou. Druhý statečně promítá své názory na zeď, třetí chrabře nese politickou odpovědnost za věci víry a kultury. Další chce podpořit rozvoj národa s vadným genetickým kódem, kde nešťastně bují náznaky rakoviny v myslích obyvatel, projevující se podporou extremistických a xenof...
2016-05-03
86 86 Studentská petice za odvolání výpovědi prof. Horáčkovi (Ukončeno)
PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   Vážený pane rektore, my, níže podepsaní studenti Mendelovy univerzity v Brně, prostřednictvím této petice žádáme, aby děkan Lesnické a dřevařské fakulty v Brně doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. podle § 50 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, odvolal výpověď danou prof. Dr. Ing. Petru Horáčkovi dne...
2016-06-03
85 85 VD - Velká Dohoda ( Oddělme zrno od plev ! )
                                                                             VD  -  VELKÁ DOHODA                                                        Raději svobodu s jejím nebezpečím, než klid otroctví.  VD,  prosazení programu o přežití a podnět, prezidentu Republiky Miloši Zemanovi k odvolání Sobotkovy vlády VELKOU DOHODOU se rozumí sjednocení veřejně politických subjektů působících na územ...
2016-05-16
85 85 Chceme, aby byl Dušan Uhrin odvolán z pozice trenéra SKS
Musíme si něco přiznat... Slávie má na to vyhrát titul, ale pokud ji bude trénovat Dušan Uhrin, nikdy Slávie titul nezíská. Už mě přestává bavit, že v základní sestavě je téměř furt Souček a Zmrhal, kteří jsou půlroku bez formy, a místo toho sedí nadějní hráči jako jsou Barák, Mihalík atd. Hráči jako jsou Zmrhal a Souček, akorát posrávají naší hru. Každý fanoušek Slávie, který pravidelně sleduje n...
2016-08-14
85 85 Podporuji Mgr. Stanislava Svobodu v návratu na Čajkárnu!
Jako bývalí studenti Gymnázia Čajkovského jsme zaskočeni, že ani po 3 letech soudů o prapodivném propuštění Mgr. Stanislava Svobody, které vždy pan Svoboda vyhrál, není Mgr. Radek Čapka, ředitel Gymnázia Čajkovského, schopen uznat svoji chybu. Trpí tím i učitelé, kteří již dříve projevili nesouhlas s vyhazovem pana Svobody podepsáním petice společně se 400 studenty Gymnázia Čajkovského, které zast...
2016-10-23
82 83 Dark Orbit - Chceme Český tým zpět!
  Ahoj piloti! Jistě jste si již stačily všimnout toho co se v Československé komunitě ve hře děje. A také jste již zaznamenaly, že tu máme nástup nováčků v týmů či-li že celý tým ve většině tvoří pouze nováčci bez zkušeností a někdy i potřebných znalostí. Věřím že jste i zaznamenaly ignoraci porušování VOP na chatu, fóru a podobně. Myslím jsi že jste si určitě nemohly nepovšimnout toho že právě...
2016-10-28
80 293 Petice za vydání Kodexu lovců stínů v češtině
Petice pro všechny fanoušky The Mortal Instruments. Cílem petice je ukázat vydavatelům, že máme zájem o vydání Kodexu lovců stínů, nezbytné příručky každého fanouška, v češtině.  Za každý podpis a sdílení budeme rádi. Děkujeme...
2015-10-12
80 85 Petice za záchranu historického stromu v Dolanech u Olomouce
Rádi bychom s co největší podporou podpisů v této petici dosáhli statusu ,,Památný strom" (podle § 46 Památné stromy a jejich ochranná pásma, Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.) pro 150 - 200 let starý Tis červený (V cca 15m, průměr kmene 1m) který spadá do kategorie silně ohrožených druhů na zahradě domu č.p. 75 v Dolanech u Olomouce. Tis se v posledních týdnech stal terčem agresivníc...
2016-05-11
79 1 424 Stop týrání zvířat a pokusům nich!
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Ministerstvo zemědělství odbor živočišných komodit oddělení ochrany zvířat Těšnov 17 117 05 Praha 1 Vážený pane ministře, vzhledem k množícím se případům týrání zvířat a pokusům na nich, žádáme, my, níže podepsaní, o změnu zákonů na ochranu zvířat v těchto konkrétních bodech a důslednou kontrolu a sankcionování ze stran FÚ, KVS a obcí. -...
2011-10-02
79 79 Zachraňte Crazy Music Bar MOST
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. V posledních několika měsících se úřady Magistrátu města Most snaží zlikvidovat oblíbený soukromý music bar v Mostě. Provozuje jej neziskové občanské sdružení XCenter.eu, o.s. a veškerá činnost je zaměřena na:  Podporu autorů, zejména hudebních interpretů, skupin a hudby obecně, další autorská činnost (písemná,...
2016-01-13
78 78 Zachraňte plk. Roberta Šlachtu
Nenechme padnout vojína Šlachtu, nenechme padnout jediného policajta, který bojuje s tou špínou co děje všude kolem Nás!!! PŘIDEJTE SE K NÁM!!! SDÍLEJTE!!  https://www.facebook.com/Zachraňte-vojína-Šlachtu-1728510540745140/   !!!...
2016-06-10
78 78 PETICE na „Podporu řešení situace lidí bez domova v Brně-Kohoutov
Vážený pane starosto, V posledních pár týdnech se situace s lidmi bez domova v kohoutovickém veřejném prostoru zásadně zhoršila. Na území městské části se často objevuje agresivní forma žebrání, zápach, nepořádek a dokonce použité injekční stříkačky. My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby se městská část Brno-Kohoutovice, zastoupená starostou a celým zastupitelstvem MČ, začala...
2016-09-12
76 77 Rusové, nelžete o pozvání vojsk Varšavské smlouvy A. Dubčekem!
My, níže podepsaní, žádáme Velvyslanectví Ruské federace v Bratislavě, aby okamžite stáhlo z internetu lživé tvrzení, že vojska Varšavské smlovy pozval do Československa Alexandr Dubček.  Uvedené tvrzení je v křiklavém rozporu s historickou realitou a jeho uveřejnění považujeme za vrchol nehorázností, jimiž v současné době zaplavuje internet kremelská propaganda. Publikované tvrzení představuje sa...
2016-03-01
75 1 189 PETICE NA PODPORU STÁTU IZRAEL (Ukončeno)
                  My, níže podepsaní, vědomi si tradičně dobrých vztahů se státem a lidem Izraele, žádáme vládu České republiky, aby se zasadila na evropském (EU) a mezinárodním fóru (OSN) o podporu práva státu Izrael na sebeobranu před teroristickým jednáním arabských organizací v čele s Hamásem, kdy sousední tzv. stát Palestina nemá mezinárodně uznané hranice a usiluje otevřeně o likvidaci Izra...
2015-10-25
75 77 Islám a jeho propagace a šíření v ČR uzákonit jako nelegální
Islám v Čr postavit mimo zakon ,zastavit a zakázat stavby mešit ,modliteben a jeho šíření na uzemí ČR a nedovolit k osídlování Muslimum v ČR...
2016-03-21
74 10 399 Petice Za zrušení soukromých exekutorů
My občané České republiky, důrazně žádáme, aby vláda, Poslanecká sněmovna a Senát okamžitě podnikli veškeré kroky vedoucí k zastavení činnosti soukromých exekutorů. Dále žádáme adekvátní posílení již stávajících státních soudních vykonavatelů tak, aby oprávněné pohledávky byly účinně vymáhány dle rozhodnutí soudů spravedlivým a civilizovaným způsobem. Jsme znepokojeni nežádoucími následky zákona o...
2011-12-09
72 835 Výzva k podání Stížnosti pro porušení zákona
Dne 19.2. to bude celý jeden rok od okamžiku, kdy byl můj manžel Marek zatčen v Rakousku a poté byl vydán do ČR, kde je od té doby protiprávně vězněn v podmínkách, které jsou pro kulturního a civilizovaného člověka naprosto nepochopitelné a nepřijatelné! Chci znovu vyzvat odpovědné lidi, aby udělali všechno, co je v jejich silách proti nespravedlnosti a neprávu v manželově případě!     Trestní stí...
2014-03-04
71 335 Petice za návrat starého dobrého Dobyvatele
My, níže podepsaní, dáváme touto peticí najevo nespokojenost se současným a již dlouhou dobu neuspokojivým způsobem vedení hry Dobyvatel. Jedná se především o neprofesionální jednání některých operátorů a moderátorů, jež je založeno na zaujatosti, urážení, demonstrací moci, provokování, zesměšňování, aroganci, neschopnosti nadhledu, nadřazování se nad běžně hráče a doslova jejich šikanování nejen...
2013-08-11
71 790 Zákaz kultu Islámu
Dnes je už každému jasné, co je cílem invaze Islámu do Evropy. Nakonec muslimové se s tím nikterak netají. Ani ti, které máme v republice. Zatím je jich málo ale jsme svědky co se děje v ostatních státech Evropy, když jejich počet dosáhne zhruba pěti procent. Zbavit se kulturního ohrožení celé společnosti státu je už prakticky nemožné ve Francii, Anglii, Dánsku, Belgii, Nizozemsku a dalších státec...
2015-07-18
71 88 Nechceme retenční nádrž Pod Švajcemi
  Vážený pane náměstku,   v rámci protipovodňové ochrany Českých Budějovic se plánuje nová retenční nádrž na Dobrovodském potoce. Domníváme se, že projekt "Retenční nádrž Pod Švajcemi" v k. ú. Srubec a Třebotovice bude mít negativní dopad na významné krajinné prvky - vodní tok, nivu a les v této lokalitě. Považujeme stavbu hráze a poldru na Švajcích za zbytečnou aktivitu, která povede k ničení jed...
2016-12-06
70 71 Dabéři, kteří přišli o své dlouhá léta dabované herce.
Dabéři, kteří přišli o své dlouhá léta dabované herce. Události posledních dnů mne donutily opět reagovat na dabingovou situaci. Nejnovější případ se týká pana Michala Jagelky, který dlouhodobě velmi kvalitně dabuje herce Leoparda Dicapria. Náhle byl, pro mě zcela nepochopitelně, přeobsazen. Nicméně tato reakce není jen o panu Jagelkovi, ale celkově se snažím zjistit, proč k tomu dochází a zastat...
2016-04-22
69 69 Za zachování možnosti bezplatného parkování Wassermannova
Adresáti: Zastupitelstvo Městské části Praha 5, Nám. 14 října 1381/4, Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské náměstí Praha 5,  Praha 1   Na vědomí:     Správa služeb hl. m. Prahy, Kundratka 19   180 00 Praha 8 – Libeň   V souladu se Zákonem o právu petičním 85/1990 Sb. vypisujeme petici: Petice Za zachování možnosti bezplatného parkování na parkovací ploše na krytech CO v ulici Wassermannov...
2016-09-19
69 70 Petice na podporu trenéra Davida Holoubka
My, níže podepsaní, zejména věrní fanoušci klubu AC Sparta Praha, svým podpisem pod touto peticí žádáme vedení klubu, aby umožnilo trenérovi Davidu Holoubkovi i nadále trénovat A-tým. Dle našeho osobního názoru, ale i z ohlasů v médiích a názorů, které široká fanouškovská veřejnost vyjadřuje v internetových diskuzích, je pan David Holoubek v tuto chvíli i z dlouhodobého hlediska tím nejlepším muže...
2016-12-05
68 2 127 Zábavní pyrotechnika pouze na Silvestra
Zastavme ohrožování našich zvířecích přátel zábavní pyrotechnikou. Dejme podnět našim zákonodárcům, aby zákonem upravili používání zábavné pyrotechniky pouze na jeden den v roce a to 31.12. Zamezme  tak tím vážným úrazům či úmrtím zvířat. Po ukončení bude petice pžedána poslanci PS a poslanci senátu za náš kraj....
2013-12-27
67 73 Petice za omezení chovu psích bojových plemen
My, níže podepsaní občané České republiky žádámé prostřednictvím této petice o omezení chovu tzv. psích bojových plemen.  Jedná se především o plemena: Brazilská fila, Pitbulteriér, Rotvajler, dogy, Tosa Inu, Americký stafordšírský teriér, Americká akita, ostatní plemena typu bull V poslední době se množí případy, kdy volně pobíhající pes bojového plemene pokousal nebo dokonce usmrtil náhodného ko...
2016-07-14
66 117 Petice pro výstavbu hokejbalového hřiště v Havířově
V Havířově se rozviji už delší léta hokejbal ale dosud nemáme své zázemí  kde by jsme mohli hrát tento sport a Hlavně trénovat a rozvíjet mládež   . Proto musíme hrát všechny domácí zápasy v Ostravě Porubě na ulici Vřesinská 121/97. V Havířově jsou dva týmy HBC Dragons Havířov a HC Warioti Havířov . Už delší dobu  se snažíme domluvit s Městem ale marně . Zatím trénujeme na zdevastovaným  hřišti na...
2014-08-22
66 143 Fall Out Boy in Prague
CZ: Petice pro koncert skupiny Fall Out Boy v hlavním městě České Republiky. EN: Petition for a concert by the band Fall Out Boy in the capital city of the Czech Republic....
2015-05-31
64 85 Richard Castle - překlad knížek
Dobrý den,  touto peticí by jsme chtěli docílit toho aby se přeložily poslední dvě knížky od Richarda Castla: Raging Heat, Driving Heat....
2016-05-13
64 64 Petice proti nenávistné antižidovské rezoluci UNESCO
My níže podepsaní protestujeme proti rezolucí Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), která upírá Židům vazby na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě a je sepsána v silně nenávistném antižidovském duchu. S jejím schválením zásadně nesouhlasíme! Zeď nářků totiž patří mezi nejposvátnější místa judaismu a je pozůstatkem vnějších hradeb jeruzalémského Chrámu, který pochází...
2016-10-21
Facebook