Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Minulý měsíc Pořád Název peticeVytvořeno
8 8 PROHLÁŠENÍ O ALTERNATIVĚ STŘEDOČESKÉ D3
Území mezi Prahou a Meznem je významnou rekreační oblastí, zároveň však zdejší obyvatelé v rozvíjejících se obcích denně dojíždějí do větších měst za zaměstnáním. Oba tyto vlivy kladou velké nároky na dopravní obslužnost a současně ochranu a citlivost přístupu ke zdejší krajině. Základní podmínkou udržitelného využívání území je proto chytré a efektivní řešení osobní dopravy, které by nenarušovalo...
2019-04-12
8 9 Petice za navrácení Pindurovy staré profilovky banánu
Toto je vážné téma, za které se jednohlasně staví spolek VKDBL. SAVE PINDUR  Posuďte sami.... Banán je prostě nejlepší!...
2019-04-29
7 251 STOP VÝSTAVBĚ VYSOKOPODLAŽNÍCH BUDOV
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice, důrazně protestujeme proti výstavbě vysokopodlažních obytných budov podle záměru společnosti CPI Reality, a.s. Žádáme zachování původní urbanistické koncepce sídliště Ďáblice, oceněné UNESCO. Žádáme zachování budov na adresách Střelničná 1347, Frýdlantská 1351, Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625 v Praze 8 jako staveb občanské vybavenosti ve stávající...
2017-07-23
7 12 Za urychlenou stavbu obchvatu Chýnova.
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice v návaznosti na rozhodnutí o zrušení stavebního povolení na obchvat Chýnova ministerstvem dopravy žádáme dotčené orgány státní správy - Ministerstvo dopravy, Krajský úřad v Českých Budějovicích, Ředitelství silnic a dálnic, aby neprodleně konaly - obnovily a co nejrychleji dokončily nové stavební řízení.   Vzhledem k neúnosné dopravní zátěži města a...
2019-04-25
7 293 „Zachování sjezdu v Radčicích“
Požadujeme zachování stávající projektové dokumentace obchvatu tzv. „Západního okruhu“ v Plzni se sjezdem do městského obvodu Plzeň 7 – Radčice. V opačném případě, dle výsledků referenda v MO7, by se citelně navýšil průjezd automobily ulicemi městského obvodu Plzeň 5 – Křimice. Důvodem by byl jediný možný nájezd a sjezd z obchvatu v Křimicích a to nejen pro občany Radčic a Malesic, ale i dalších p...
2019-03-20
7 7 Pro zachování současného vzhledu Talichova údolí
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, My, níže podepsaní obyvatelé Berouna, se na Vás touto formou obracíme, abychom vyjádřili znepokojení nad plánovanými úpravami Talichova údolí. Talichovo údolí, resp. Brdatka, vždy byly a doposud jsou městskou klidovou zónou, kterou místní občané využívají k rekreaci. Celá lokalita je navíc ekologicky významná z hlediska obojživelníků. Chtěli bychom proto ja...
2019-04-02
7 68 094 Petice na podporu babyboxů
Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o podpis. Zabere Vám to asi 15 vteřin Vašeho drahoceného času. Nedávno byl na informačním portále Novinky.cz publikován článek, kde je uvedeno, že OSN chce zrušit naše babyboxy! Článek naleznete ZDE! V babyboxech bylo během šesti let zachráněno 50 dětských životů. Pojďme podpořit babyboxy svým podpisem! Třeba jednou dosáhneme toho, že se babyboxy rozšíří do c...
2011-06-26
6 280 Petice proti likvidaci beranovky
Podpisem pod peticí vyjadřuji nesouhlas se zprůjezdněním Beranovky - polní cesty v Dolních Chabrech (navržená jako změna č. Z 2844 územního plánu. Jedná se o klidové místo nad obytnou čtvrtí a školou, které navazuje na ulici V Kratinách lemovanou stromy. Zajisté je nutné řešit dopravní situaci v souvislosti s novou bytovou výstavbou v lokalitě Beranov, ale ne na úkor likvidace zeleně. To by mělo...
2017-06-20
6 1 317 ZASTAVTE POUŽÍVÁNÍ LEGISLATIVY PRO GMO NA TRADIČNÍ BYLINKY
PETICE PROTI POUŽÍVÁNÍ LEGISLATIVY URČENÉ NA GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) PRO ZAMEZENÍ DOSTUPNOSTI OSVĚDČENÝCH BYLINEK ZE  SVĚTOVÝCH TRADIČNÍCH MEDICÍN OBYVATELSTVU EU A ZA ZACHOVÁNÍ DOSTUPNOSTI SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V EU Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Adresáti: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Vláda...
2013-12-09
6 6 497 Petice proti změně zimního času na letní
Změna zimního času na letní čas neřeší vůbec nic. Ničemu nepomůže, nic neušetří, jediný vliv má na psychiku lidí... A to ... je nežádoucí......
2012-10-28
Facebook