Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2017 Pořád Název peticeVytvořeno
10 6 334 Atviras Europos autorių laiškas
Atviras Europos autorių laiškas ES valdžios institucijoms (22 10 2015)         Ginkit autorius, saugokit autorines teises!   Kalbėkime atvirai: mums, knygų autoriams, nesuprantamas primygtinis jūsų noras žūtbūt „reformuoti“ autorines teises Europoje.      Europos Komisija, imdamasi autorinių teisių, kad sudarytų palankias sąlygas „ypatingai skaitmeninei rinkai“, renkasi ne tą taikinį – juk autor...
2015-10-26
10 6 334 ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ДО ВЛАСТИТЕ ВО ЕУ (22 октомври 2015)   Копирајт, или авторски права, значи права на авторите     Ајде да зборуваме отворено: ние писателите не го разбираме настојувањето на ЕУ врз „реформирање“ на авторските права и правата на писателите во Европа. Европската комисија одбра погрешна цел напаѓајќи ги правата на авторите со цел да го поттикне подемот на „Единст...
2015-10-26
10 6 334 OPEN BRIEF VAN DE EUROPESE SCHRIJVERS
OPEN BRIEF VAN DE EUROPESE SCHRIJVERS AAN DE EUROPESE INSTANTIES (22 oktober 2015)     Bescherm de schrijver, behoud het auteursrecht!     Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij schrijvers begrijpen niet waarom de Europese Unie vasthoudt aan een ‘hervorming’ van het auteursrecht in Europa.   Als de Europese Commissie de groei van een ‘open digitale markt’ nastreeft, richt ze met de vo...
2015-10-26
10 6 334 ÅPENT BREV FRA EUROPEISKE FORFATTERE
TIL EUROPEISKE MYNDIGHETER ÅPENT BREV FRA EUROPEISKE FORFATTERE (22 oktober 2015)     Opphavsretten trygger forfatterne     Vi, Europas forfattere, forstår ikke hvorfor man er så opptatt av å ”reformere” opphavsretten i Europa for enhver pris. Europakommisjonen har valgt seg feil mål når den vil ofre opphavsretten for å kunne skape ”et digitalt indre marked”; opphavsretten er forutsetningen fo...
2015-10-26
10 6 334 LIST OTWARTY PISARZY EUROPEJSKICH
List otwarty pisarzy europejskich autorzy książek do władz europejskich (22 października 2015)     Chrońcie twórców, zachowajcie prawo autorskie!       Powiedzmy otwarcie: my, pisarze nie rozumiemy powodów nacisku by za wszelką cenę zreformować prawa autorskie w Europie.   Komisja Europejska myli się co do celu, gdy zabiera się za prawa autorskie aby wspomóc "jednolity rynek elektroniczny", gdyż...
2015-10-26
10 6 334 CARTA ABERTA DOS AUTORES DO LIVRO EUROPEUS
PARA AS INSTANCIAS EUROPEIAS, CARTA ABERTA DOS AUTORES DO LIVRO EUROPEUS (22 de outubro de 2015)    Protegei os autores, preservai o Direito de Autor!       Falemos abertamente: nós, autores do livro, não entendemos por que insistis em querer “reformar” a todo o custo o Direito de Autor na Europa. A Comissão Europeia engana-se no alvo ao atacar o Direito de Autor para favorecer a emergência de u...
2015-10-26
10 6 334 SCRISOARE DESCHISĂ A AUTORILOR DE CARTE
Scrisoare deschisă a autorilor de carte europeni către instanţele europene (22 octombrie 2015)     Protejaţi autorii, apăraţi drepturile de autor!       Să o spunem cinstit: noi, autorii de carte, nu înţelegem insistenţa instanțelor UE de a dori cu orice preţ „reformarea” drepturilor de autor în Europa. Comisia Europeană se înşală asupra ţintei atunci cînd se leagă de drepturile de autor pentru...
2015-10-26
10 6 334 Otvorený list európskych autorov knižných
Otvorený list európskych autorov knižných diel európskym inštitúciám (22. októbra 2015)   Chráňte autorov, obraňujte autorské právo!       Povedzme otvorene: my, knižní autori, nechápeme nástojčivosť, s akou chcete za každú cenu „reformovať“ autorské právo v Európe. Keďže autorské právo je nevyhnutnou podmienkou tvorby diel, Európska komisia si mýli cieľ, keď sa zameriava práve naň, aby podporil...
2015-10-26
10 6 334 ODPRTO PISMO EVROPSKIH PISATELJEV
ODPRTO PISMO EVROPSKIH PISATELJEV EVROPSKIM OBLASTEM (22.10.2015)   Zaščitite avtorje, ohranite avtorske pravice!   Spregovorimo odkrito: mi, avtorji knjig, ne razumemo, zakaj hočete za vsako ceno “reformirati” avtorske pravice v Evropi. Evropska komisija se je lotila zadeve na napačnem koncu, ko se je spravila na avtorske pravice, da bi pospešila nastanek “enotnega digitalnega trga”, saj so avt...
2015-10-26
10 6 334 ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE
ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE TILL EU:S MYNDIGHETER (22 oktober 2015)   Skydda upphovsmännen och bevara upphovsrätten!     Låt oss vara ärliga – vi författare förstår inte varför ni till varje pris vill “reformera” upphovsrätten i EU. Europeiska kommissionen skjuter över målet när den ger sig på upphovsrätten för att kunna skapa en “inre marknad för e-böcker”, eftersom upphovsrätten är en gr...
2015-10-26
10 6 334 AVRUPALI YAZARLARDAN AB YETKİLİLERİNE AÇIK MEKTUP
AVRUPALI YAZARLARDAN AB YETKİLİLERİNE AÇIK MEKTUP (22 EKIM 2015)     TELİF HAKKI YAZAR HAKKI DEMEKTİR     Açıkça söyleyelim: Biz yazarlar,  Avrupa'daki telif/yazar haklarında her ne pahasına olursa olsun "reform yapma" ısrarınıza anlam veremiyoruz. Avrupa Komisyonu, bir "Dijital Tek Pazar"ın oluşmasını desteklemek amacıyla yazar haklarına saldırmakla yanlış bir hedef seçmiştir, zira  yazar hakla...
2015-10-26
10 516 Iniciativa Přírodní park Červeňák - Získejme bývalý vojenský prostor pro občany města Pardubic
Získejme bývalý vojenský prostor pro občany města Pardubic Já níže podepsaný / podepsaná Podporuji snahy o to, aby město Pardubice získalo jako svůj majetek území bývalého vojenského prostoru u řeky Chrudimky. Podporuji záměr vytvořit v tomto území pro občany města klidovou, rekreační zónu – přírodní park. Připojuji se k výzvě pardubickým politikům, aby se v této věci spojili a učinili maximum pr...
2016-01-28
10 203 Zákaz cirkusu v Ivančicích
Vážený pane starosto, Rádi bych se na Vás obrátili s prosbou do budoucna zakázat cirkus v našem městě Ivančice. Je to podíváná na úkor ubohých zvířat, podporujeme-li cirkusy, podporujeme kruté zacházení a týrání zvířat. Spousta zemí, měst a obcí už cirkus zakázalo, pochopili, že je to krutost, a nechtějí tyto lidi, kteří se obohacují na bolesti zvířat, podporovat. O cirkus ve městě není zájem. ...
2016-11-16
10 10 Legalizace pyrotechniky na fotbale
Bojujme za zlegalizování pyrotechniky na fotbale a proti jejím nesmyslným zákazům a trestům. Pyrotechnika na fotbal patří, vytváří atmosféru. Pyro není zločin !...
2017-02-28
10 10 Finanční správo prováděj kontroly nákupu korunových dluhopisů
Požadujeme, aby finanční správa neprodleně zahájila kontroly u subjektů, které nakoupily korunové dluhopisy v roce 2013. Základní promlčecí lhůta pro hlavní vlnu korunových dluhopisů nakoupených v roce 2013 končí 1. července. Pokud u dotčených subjektů začne kontrola, prodlouží se lhůta o další tři roky a bude tak možné prověřit původ peněz použitých na jejich nákup. Andrej Babiš nakoupil dluhopis...
2017-04-11
10 10 Petice proti Sobotkovémafii
 Všem co nevěří tomu že se pan Sobotka snaží odvolat pana Babiše v době ekonomického rozkvětu země a v době fungující vlády ve prospěch naší země a pro blahobyt občanů.  Je patrné že na odvolání nemá zájem jen ČSSD (Sobotka) ale i Kalousek (TOP 09) a další partaje. Je to nečistá hra a vzhledem k minulosti obou výše uvedených je to výsměch občanům ČR....
2017-05-12
10 10 Petice za hlasování o nedůvěře vlády
Požaduji, aby současná vláda která už zcela přestala pracovat pro voliče a dál jen setrvává v agónii v mocenském boji, sama požádala poslaneckou sněmovnu o hlasování o vyslovení důvěry a tím umožnila odblokování současné situace vypsáním předčasných voleb....
2017-05-15
10 10 CURAKU STAHNI TO
PSL VOJTO MAME TE RADI A CHCEM TE V LOLKU UZ NEVIM CO PSAT MAME TE FAKT MOC RADI A CHCEM TE ...
2017-10-12
10 10 Uznání samostatného Katalánska
My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme skrze tuto petici, aby Vláda České republiky uznala nezávislost Katalánska. Vědomi si skutečnosti, že Katalánci svým svobodným rozhodnutím žádají vytvoření samostatného státu a odluku od Španělského království, podporujeme Katalánce v jejich úsilí prosadit právo na sebeurčení.       ...
2017-10-27
10 10 Přesvědčme Jaroslava Kuberu ke kandidatuře na Prezidenta ČR
Přesvědčme Jaroslava Kuberu ke kandidatuře na Prezidenta ČR...
2017-10-28
10 11 Žádáme zavést do školních jídelen volbu alespoň jednoho bezmasého obědu denně
Dnes má snad každá školní jídelna zavedený výběr alespoň ze dvou druhů obědů. Vzhledem k tomu, jaké množství masa je denně konzumováno, i přesto, že jeho vlivy na zdraví jsou sporné a tvrzení, že bez masa budete slabí, je již v dnešní době mýtus. V jednom se ale specialisté na výživu shodují - maso není potřeba jíst každý den. Zastávám názor, že i děti by měly mít možnost zvolit si, jaký pokrm - z...
2017-11-24
9 734 Petice za možnost zrušení, či omezení poplatků ČT
My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo umožněno občanům v odůvodněných případech zažádat o snížení televizních poplatků či o jejich zrušení bez jakéhokoliv postihu. Důvodem je přesvědčení, že Česká televize přestává plnit své poslání v takovém rosahu v jakém by ho plnit měla a porušuje kodex ČT. 1) Např. čl. 2 "zvláštní pozornost dětskému divákovi...
2013-08-31
9 65 TÁHNĚTE. JSTE NAŠIM NEPŘÍTELEM. JSME OBČANÉ V ODPORU, ČL. 23 LZPS
    TÁHNĚTE. JSTE NAŠIM NEPŘÍTELEM. JSME OBČANÉ V ODPORU DLE ČLÁNKU 23 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Okradli jste nás každého o miliony Kč. Každý den nás okrádáte, trávíte pesticidy a chemií. Otrávili jste naši pitnou vodu, ukradli to, co nám všem patřilo, zadlužili stát, zničili jste všechno co se dá – průmysl, vědu, výzkum, školství, kulturu, spokojenost lidí, naději na lepší budoucnost pro...
2014-01-15
9 460 Petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR
Vážený pane ministře, vážené členky a vážení členi Parlamentu ČR, obracíme se na Vás ve věci chovu tzv. kožešinových zvířat /převážně norků, činčil, lišek/, který na našem území stále probíhá a způsobuje zbytečné a intenzivní utrpení zvířatům, jež jsou chována v neodpovídajících podmínkách, které způsobují agresívní chování, biologické abnormality a poruchy chování zvířat. Také způsoby zabíjení se...
2014-03-18
9 226 Tom Beck: ''koncert in Tschechisch und Slowakei''
Kdo chce aby Tom Beck měl unás v České republice a Slovenské republice koncert a to v Praze a Brně a Bratislavě? Kdo ANO tak ať podepíše tuto petici :)   Tom Beck und seine Konzerte in der Tschechischen und Slowakischen, bitte. In Prag, Brno und Bratislava   Tom Beck a jeho koncerty v českých a slovenských, prosím. V Praze, Brně a Bratislavě   Tato petice půjde do agentury Toma Becka Až bude víc n...
2014-05-27
9 64 Zákaz používání chemických pesticidů, herbicidů, fungicidů v ČR
Podle Zprávy o životním prostředí za minulý rok přitom spotřeba chemických pesticidů a herbicidů vzrostla v Česku za posledních dvanáct let o třetinu, hnojiv dokonce o více než polovinu. Díky těmto chemikáliím je půda náchylná vůči erozi, kterou je podle ministerstva zemědělství ohrožena téměř polovina veškeré zemědělské půdy v Česku !!! Jejich využívání má neblahé následky především pro vodní eko...
2014-07-30
9 15 Petice proti zákazu kouření v hospodách
tato petice je proti zákazu kouření v hospodách  zákaz kouření v hospodách sníží tržby a dobré hospody se zavřou hospoda se zákazem kouření není hospoda !!!!!!!!!!!!!!!! ...
2015-06-04
9 183 Petice za zachování vily Johanna Nepomuka Krale v Prachaticích
My, níže podepsaní občané České republiky a dalších zemí, na základě práva petičního dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   prostřednictvím této petice žádáme o zachování domu č. p. 364 Nádražní ulice, Prachatice tzv. vila J. N. Krale o přehodnocení přeložky II/141 v úseku Prachatice – Těšovice vzhledem k současným dopravním, urbanisticko-archite...
2015-08-25
9 68 Protiimigraci.cz
Výzva občanů České republiky vládě a Parlamentu ČR My, níže podepsaní občané České republiky, nechceme pasivně přihlížet tomu, jak naše státní instituce a političtí představitelé ztrácejí v této – pro náš stát přelomové – chvíli čas a nečiní to, co je podle Ústavy ČR jejich hlavní povinností. Tou je – na prvním místě – hájit zájmy a bezpečnost občanů České republiky. Masová migrace představuje zás...
2015-09-06
9 333 Stop kamionům - Iniciativa za dokončení Pražského okruhu
Otevřený dopis ministerskému předsedovi Vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi   STOP kamionům - Iniciativa za dokončení Pražského okruhu   na vědomí: ministr dopravy Daniel Ťok primátorka hl.m. Prahy Adriana Krnáčová náměstek primátorky hl.m.Prahy Petr Dolínek Ředitelství silnic a dálnic V Praze dne 13.dubna 2016 Vážený pane premiére, dovolujeme si Vás oslovit tímto otevřeným dopisem jako občané hlavníh...
2016-04-12
9 661 Petice proti přehradě na Berounce
Petice proti přehradě na Berounce My, níže podepsaní, podporujeme petici proti záměru na výstavbu retenční nádrže na Berounce v CHKO Křivoklátsko, podepsané dne 9.4.2016 petičním výborem ve složení: (1) JUDr. Ing. Petr Kučera, (2) JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., (3) Ing. arch. Eva Sommerová  a (4) JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.,  a tedy: a) nesouhlasíme se záměrem na výstavbu retenční nádrže na řece Berou...
2016-04-12
9 905 PETICE PROTI CZECHII
My, níže podepsaní, odmítáme označení státu ČR jako "Czechia" či "Bohemia", jelikož se jedná pouze o značení Čech, a tudíž nezohledňuje země Moravu a Slezsko. Snahu prosadit tento název považujeme za protiústavní a útočící na identitu Moravanů a Slezanů. Vyzýváme k zahájení diskuze o obnově moravské a slezské samosprávy....
2016-04-16
9 25 Snížení platu politiků
Petice na snížení platu politikům na průměrnou mzdu...
2016-12-29
9 9 Doživotní trest pro Hlena za krádež více než 34t železa a mědi
Hlen patří do vězení a já ho dam dostanu, negra jednoho......
2017-01-30
9 10 Záchrana zámku Planá u Mariánských Lázní
Přejeme si,aby český stát znovu zakoupil zámek Planá u Mariánských Lázní a zasloužil se o jeho celkovou rekonstrukci....
2017-03-04
9 9 Za sekulární stát, proti církevní diktatuře
Petice předsedovi a místopředsedům Poslanecké sněmovy Parlamentu ČR a všem poslancům a senátorům Parlamentu ČR: My, občané Česká republiky, ctící její sekulární charakter a princip náboženské svobody, jsme rozlíceni nad stoupající mocí Církve v ČR, která vrací naši zemi zpět do Temného středověku, před Josefínské reformy. Z 13 státních svátků ČR, tedy: ) Nový rok ) Velikonoční pátek ) Velikonoční...
2017-04-16
9 9 Slaný bez hazardu
Touto peticí žádáme zastupitelstvo města Slaný,aby zakázali provoz výherních automatů a VLT na území města.Je známo,že závislost na těchto zařízeních zničila spoustu životů,rodin a zvyšuje kriminalitu.Provozovny které mají ve svých prostorách výherní automaty,navštěvují  lidé kteří pobírají nemalé sociální dávky určené k jiným účelům nebo prodávající zboží pochybného původu aby měli finanční prost...
2017-04-19
9 9 Petice proti odvolání pana Andreje Babiše
Nesouhlasím s odvoláním Andreje Babiše....
2017-05-11
9 13 Stop!!!Nechceme z koní salám!!!
Je hrozné jak jsou lidé bezohlední a dokáží poslat koně na jatka!Kůň za nic nemůže!Zastavme chování koní na jatka!!!Je to nečestná smrt!Zastavme prodej koňských salámů! Lidé co nejsou s koňmi v kontaktu asi neví,že koně také cítí! Řekněme veřejně, že se nám nelíbí takové zacházení s tak krásným a ušlechtilým zvířetem!!!...
2017-05-22
9 9 Petice za to, aby si Damián Holeček změnil profilovku na Facebooku
My níže podepsaní požadujeme, aby si Damián Holeček změnil profilovou fotku na Facebooku....
2017-08-25
9 9 Chceme opravené silnice ve Vratislavicích
Stav silnic ve Vratislavicích není dobrý. Občas nějaké opravy proběhnou, ale obvykle je kvalita mizerná a nad některými fakty i rozum zůstává stát. Žádáme tedy Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou o: - Opravu všech poškozených silnic. - Neustálé mapování stavu silnic. - Včasné odstranění nových závad na silnicích. Dále žádáme Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou o tyto informac...
2017-11-17
9 10 Vrácení bufetu
Petice na vrácení bufetu na základní škole Na Šutce ...
2017-11-22
8 2 465 Chceme Gambrinus ligu ve hře FIFA!
Fotbalová asociace České republiky (FAČR) si klade nesmyslně přehnané finanční nároky za poskytnutí licence, která by umožňovala mít český fotbalový národní tým a českou Gambrinus ligu ve videohře FIFA, kterou produkuje EA Sports. Podle neoficiálních informací chce FAČR dokonce víc peněz, než např. anglický fotbalový svaz! Cílem této petice je ukázat, kolik fanoušků postoj FAČR zklamal (nebo cokol...
2011-08-09
8 1 316 Petice za svobodné používání elektronické cigarety
Členům vlády České republiky My, níže podepsaní žádáme členy vlády České republiky, aby: zajistili, že budou elektronické cigarety (a jejich užívání, dále „vaping“) náležitě klasifikovány jako všeobecné zboží a právně upraveny jako rekreační aktivita namísto pokusů o definici vapingu jako kouření, užívání tabáku nebo léčebné terapie. Elektronické cigarety jsou výrobky, přinášející kuřákům skutečno...
2012-08-26
8 4 830 Proti plnému uznání islámu v ČR
Čas mešity v Liberci se blíží i plné uznání islámu Čeští muslimové si vytvořili další Muslimskou obec, jenž je předstupněm vybudování mešity v Liberci. Vznik této Muslimské obce může nasvědčovat i přípravám českých muslimů na snahu získat plné uznání českého státu od roku 2014. Podle Ministerstva kultury byla dne 13 února 2013 zaregistrována Muslimská obec v Liberci. Předsedou byl místními musl...
2013-03-18
8 150 Petice proti povinnému placení zdravotního pojištění
Vážení spoluobčané,   tímto bych vás chtěl všechny vyzvat, abyste se aktivně podíleli na petici proti povinnému placení zdravotního pojištění z několik následujících důvodů:   1. Povinné placení zdravotního pojištění je protiústavním aktem. Lidé mají právo sami rozhodovat o svém zdraví. Je zde mnoho nezodpovědných lidí, kteří na své zdraví kašlou a dokonce si sami výrazně škodí. Na takové pacienty...
2014-09-28
8 672 TART
My, níže podepsaní, podporujeme Speciální kynologický svaz TART. Chceme, aby byl Speciální kynologický svaz TART začleněn jako jedna z organizací zastřešená Českým kynologickým svazem (ČKS). Chceme, aby zkoušky složené podle zkušebního řádu TART, který vychází z tradic národních zkušebních řádů, byly uznatelné do chovu....
2014-11-26
8 353 Petice na podporu "Výzvy k záchraně České republiky"
P e t i c e dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a Zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   na podporu „Výzvy k záchraně České republiky“     Určeno : poslancům a senátorům Parlamentu České republiky          My, občané České republiky, jsme velmi vážně znepokojeni politikou EU a tlakem unijních orgánů na členské státy EU na přijímání muslimských emigrantů islámského vyznání a jejich inte...
2015-03-06
8 672 Obnovení Olomouckého orloje
My níže podepsání občané Olomouce,  i ti,kterým není jedno,jaká je podoba našeho orloje vyzýváme primátora města, aby bylo zahájeno jednání o obnově původní podoby orloje. Prosím ty,kteří si myslí, že je na čase navrátit podobu připojili svůj podpis....
2016-01-05
8 485 Petice za zrušení koncesionářských poplatků
Jelikož Česká televize dlouhodobě neplní svou funkci, upřednostňuje názor menšiny, její programy pro děti jsou často s podprahovou informací o tom, co je dle ČT dobré, odmítáme nadála platit koncesionářský poplatek, který je určen zejména pro rozvoj veřejné služby.  Odmítáme se nadále podílet na vymývání mozků a zjišťování důležitých informací v zahraničních médiích. Jelikož je tento poplatek stan...
2016-02-12
Facebook