Vyjádření nespokojenosti s vyjednaným nárustem mzdy v PKS u ČD, ČD Cargo a SŽDC.

Placená propagace

Zakoupit reklamní kampaň pro tuto petici. Tuto petici budeme inzerovat uživatelům, kteří si na našich stránkách zobrazili jiné petice. Jedná se o velmi efektivní a levný způsob, jak získat více lidí, již tuto petici podepíšou.

Výpočet ceny: Cena za 1000 oslovených osob: 1 €

Rozpočet:

Reklama bude zobrazena po obdržení platby.

Facebook