Petice proti přejmenování letiště Ruzyně na letiště V. Havla.


Nepřihlášený uživatel

#4026 Re: Re:

2012-01-15 22:24

#3972: - Re:

Prečo je každý, kto nesúhlasí s Havlovými názormi označený za fašistu ? Či to je nová metóda predstaviteľov nového svetového poriadku ? Pre väčšinu Slovákov bol Havel neprijateľnou osobnosťou. Jeho myšlienky nemali na Slovensku ohlas. Spolčoval sa s Maďarmi a zničil slovenskú ekonomiku. To je fakt ! A hviezdu z neho urobili iba proamerické médiá. Ničím nevynikal tento "kráľ filozofov". Médiá sú schopné z hocijakého debila a alkoholika urobiť hviezdu. Napríklad aj z Braňa Mojseja :)

mattello

#4027 židák

2012-01-15 22:49

A kto je to ten Havel ?
To je ten zvláštny človek, čo urobil z Československa chudákov, kopec nezamestnaných, po ňom si nezaslúži meno ani najhoršia cigánska štvrť.

Nepřihlášený uživatel

#4028

2012-01-15 22:52

po tomto človeku by sa nemala volať ani ta najhoršia štvrť na svete, urobil z nás chudákov, je kopec nezamestnaných, to sme pred revolúciov nemali

Nepřihlášený uživatel

#4029

2012-01-15 23:15

Jsem proti přejmenování letiště Ruzyně na letiště V.Havla

Nepřihlášený uživatel

#4030

2012-01-15 23:38

Zbytečné ciráty a glorifikace a vytváření kultu osobnosti u osobnosti,která je sporná celým svým životem osobním,"uměleckým" i politickým.

Nepřihlášený uživatel

#4031

2012-01-15 23:49

fanatickým budováním kultu osobnosti hluboce podrdám, abych hluboce nepohrdal i Václavem Havlem je třeba bezpodmínečnš splnit podmínky, které obsahuje tato petice...

Nepřihlášený uživatel

#4032

2012-01-16 00:22

Nesouhlasím,aby bylo cokoliv pojmenováno po člověku,který má na rukáv krev zavražděných obětí jeho amnestie...za tyto mrtvé je plně odpovědný.
Dále štval k válce,při bombardování Srbska,schvaloval válečné zločiny.. bombardování nemocnice a porodnice v Bělehradě a mnoha dalších civilních cílů...jako mezinárodní vlak v průsmyku Grdelička Klisura celkem 2100 mrtvých civilistů.

O podivné restituci aprodeji neoprávněně nabytého majetku mafiánům ani nemluvím.


Nepřihlášený uživatel

#4033

2012-01-16 00:30

Až jednou opravdu budeme vědět kdo byl VH, tak možná steky puknem nad svojí hloupostí, a nebo se snad pletu a pak po něm pojmenujme třeba celou naši komunitu. M.

Nepřihlášený uživatel

#4034

2012-01-16 00:50

Ať si letiště přejmenují na " Letiště pravdy a lásky" :-) , když už musí něco měnit.....

Nepřihlášený uživatel

#4035

2012-01-16 00:54

Opilec Václav Havel – svědek vypraví o bývalém prezidentovi
# Autor: Jiří Wolf
# 19.1.2010
# Kdyţ byl Václav Havel ze zdravotních důvodů propuštěn z Borů (míním, ţe to bylo
# v roce 1983, tedy v roce, kdy jsem byl znovu zatčen a poslán do kriminálu),
# pracoval jsem u Dopravního podniku Metro a to na stanici Kačerov. Měl jsem
# krásnou a slušivou uniformu dozorčího v barvě hnědé a abych řekl pravdu, měl
# jsem s ní u ţenských úspěchy. Takhle jednou po práci, míním, ţe to bylo na jaře,
# jsem s velkou námahou nakoupil nedostatkové ovoce a šel za Václavem Havlem na
# internu do nemocnice Pod Petřínem. Prý uţ mu je po tom zápalu plic lépe a můţe
# přijímat návštěvy rodinných příslušníků a přátel. To jsem se dozvěděl od Aničky
# Šabatové.
# Maroda jsem našel na nemocniční chodbě, kterak tam seděl obklopen chumlem přátel
# a rodinou na bílé lavici, celý chudák zbědovaný a hubený. Tak jsme tiše kecali o
# všem moţném, anţto v nemocničním ţupanu obejdovali na chodbě dva „důkladně
# zamaskovaní“ tajní. Já marodovi předal ovoce, však Václavovi to radost
# neudělalo. Olga mne poprosila, abych skočil do pokoje Vaška a vyčistil jeho
# stolek a lůţko od alkoholu. Podala mi velkou igelitovou tašku a řekla: "Jiří,
# hlavně se tam dostaň nenápadně, ať nemá Vašek ţádné podezření." S tím, ţe si
# musím odskočit na záchod jsem úspěšně dorazil do jeho pokoje a začal důkladně
# očisťovat jeho nemocniční lůţko od pekelného zlořádu.
# Jen pod matrací bylo na dvacet lahviček tvrdého alkoholu, pod polštářem jich
# bylo napěchováno pět a noční stolek byl nacpán chlastem, ţe mi ta igelitka od
# Olgy nestačila. Nakonec jsem ty l "vitamínové" dárečky od jeho přátel musel cpát
# do sluţebního kabátu. Uţ jsem se chtěl vydat z pokoje nazpět na chodbu ku
# přátelům, kdyţ tu znenadání stál u mne Václav, který asi vytušil, co jsem s jeho
# ţenou upekl za lumpárnu! Řekl jsem mu: "Vašku, Václave, to Tvoje dušinka Olga
# nařídila, já za nic nemohu, s ní si to vyřiď. Uznej, ten chlast Tě zničí, a
# potom, vţdyť jsi váţně nemocen a potřebuješ se především uzdravit. Havel na mne
# vrhl prosebné oči: "Jirko, nech mi tu alespoň jednu malou lahvinku, prosím,
# chceš, abych Tě poprosil na kolenou, nech mi tu jen jednu jedinou". Těm jeho
# smutným kukadlům alkoholika se prostě nadalo odolat a jednu láhev rumíčku jsem
# mu strčil pod polštář.
# Proč to píši. Nedokáţi si představit, kolik tvrdé měny, našich peněz atd.. se
# vydalo na mejdany, kdy chlast v bytech lepších disidentů tekl doslova proudem,
# kdy se platilo za narvané hospody, kdy si šlechta Charty uţívala peněz a
# vyloţeně rozkrádala a rozhazovala peníze o které venku ţádala pro naše rodiny,
# balíčky do kriminálů atd. Své o tom ví i Petr Cibulka a další vězni svědomí,
# kteří se dostávali do vězení. Nebylo nás po těch kriminálech mnoho, ale peněz na
# nás se posílalo z celého západního demokratického světa a to hodně. Jednalo se o
# velké finanční částky, o které se disent dělil dokonce s reţimem pěkně na půl!
# Do dnešního dne nedokázal Havel odpovědět prof. Janouchovi na otázku: Kam, ţe se
# poděly všechny peníze, které ze zahraničí posílal do tehdejšího Československa?
# To by především zajímalo bývalé politické vězně. A nešlo jen o peníze od
# profesora Janoucha, ale i od křesťanských organizacích atd.
# Chcípali jsme ve vazbách, co hladu jsme tam zaţili, do pracovních táborů jsme
# šli zesláblí s podváhou a nemohli řádně plnit tvrdé výkonové normy, rozesílali
# jsme na všechny strany ţádosti o nějaké peníze na nákup jídla, rozesílali jsme
# balíčenky s prosbou o zaslání dvukilového potravinového balíčku s nějakým
# jídlem, ţe máme hlad. Jídla ve vězení bylo málo a věru špatné. Polovina zubů se
# mi v puse rozsypala, hlady jsem šílel. A kdo si vzpomněl? Dostal jsem za dva
# roky vazby jen jeden balíček od Aničky Šabatové! Havel mi mohl poslat do vazby v
# Ruzyň na mé konto peníze - i další z té šlechty! Mohli zfalšovat odesílatele a
# peníze bych na vazbě dostal, ale nikdo mi nic neposlal. Ani ubohou jednu
# korunu!
# V bytech šlechty Charty se jídlo nakupovalo výhradně v Tuzexu! Kaţdý svátek v
# těchto rodinách, narozeniny a jiné slavnosti, to vše se odbývalo v
# neuvěřitelných ţranicích a chlastu! Přístup k penězům z venku měl ale jen někdo.
# To si tahle parta hyen dobře hlídala a nikoho dalšího mezi sebe nebrala. Havel a
# jeho parta, tyto hyeny dál prosila Západ, ţe peněz je málo, a o další a další
# peníze na advokáty ţádala - povětšinou jsme měli ex offo - na balíčky atd. pro
# nás politické vězně. Jako prasata ţila tahle parta, šlechta Charty 77 z našeho
# hladu, utrpení a sociální bídy! To se nikdy neodpouští! Patolízalové dostávali
# peníze ze západu na chlast a děvky! Jednalo se převáţně o peníze, které měli
# končit v rodinách politických vězňů, aby nedocházelo k rozpadům manţelství z
# finančních důvodů.
# Celá tahle banda, spojená tak morální kolektivní vinou, dostala pak od Havla
# koryta. Skuteční bojovníci proti totalitě nedostali po roce 1989 nic! Byla tu
# váţná obava, ţe by tito militantní antikomunisté poţadovali legálního zrušení
# KSČ a to podle dokumentu OSN z roku 1948, ţe by poţadovali potrestání zločinců,
# odebrání jejich nakradených majetků, zákaz práce komunistů v justici, policii,
# atd. A pan V. Havel se přece na své tajné návštěvě v Moskvě - ještě před 17.
# listopadem 1989 - dohodl s tamní mocí, ţe k něčemu takovému nedojde. Proto si
# Moskva zvolila opilce Havla za nového prezidenta, člověka, který je ochoten ke
# "kompromisům", tedy zrady na vlastním národu, slabocha a megalomana, schopného
# podvádět, lhát a zapírat. K této morální deformaci inklinují především opilci!
# Pamatuji si, jak za totality objíţděli kriminály záhadní muţíci v drahých
# oblecích s ruským přízvukem a prováděli s námi pohovory na téma: "Kdyby v této
# zemi došlo ke změně reţimu.." Jen sondovali, jak jsme na tom s morálkou, jestli
# jsme ochotni zradit své ideály. L.P. 199O. Psal mi z USA spoluautor připravované
# kníţky k vydání "Dobrý voják Wolf" Stuart Rawlings, ţe by nutně potřeboval fotku
# pana prezidenta a moji maličkosti do kníţečky, která má jiţ vyjíti a ţe kvůli
# tomu musí urychleně letecky do Prahy. Já z toho nadšený zrovna moc nebyl, arciţ
# kníţečka měla být o mně a ne o V. H., ale Stuart mne ku focení nakonec v Praze
# přemluvil. Setkání s bývalým panem prezidentem se uskutečnilo ve velmi krátké
# době v Rybárně. Jak ješita zjistil, ţe se bude fotit do USA, schůzku značně
# urychlil. Rybárna je, čtenáři, malá restaurace přímo pod okny domu Václava Havla
# hned u břehu královského vodotoče Vltavského. V restauraci, která byla vyhrazena
# jen pro pana prezidenta , tam jiţ seděl pan kancléř, osobní miláček Sašenka,
# který se po bývalé člence KSČ paní R. Klímové stal velvyslancem v USA. Dále u
# stolu bylo několik přátel pana Havla a pár goril (StB) z jeho doprovodu.
# Václav se u stolu líbezně usmíval a decentně lţičkou ujídal ze zmrzlinového
# poháru. Bylo na něm vidět, ţe mu chutná. Mr. Stuart udělal rychle pár snímků a
# objednal si kávu. Já peníze neměl a proto jsem vedle Havla seděl na suchu.
# Přítomná Olga, tedy jeho manţelka, byla
# nadmíru spokojená, ţe manţílek není zase oţratý jako dělo a tudíţ mají v rodině
# velký svátek. Aby ne, kdyţ si svého opilce dobře hlídala, aby se jako ničeho, co
# zavánělo alkoholem nenapil. Václav si objednal uţ třetí zmrzku a opět na něm
# bylo vidět, ţe mu pohár s jahůdkou chutná. "No vidíš, Václave, ţe to jde i bez
# toho chlastu", chválila svého abstinujícího manţílka Oluška.
# Václav se mne ptal, co dělám a jak se vůbec mám. "Díky tvému nařízení, Vašku, ţe
# Wolf nesmí dostat ţádnou práci v KC OF, ani jinou funkci, se mám fakt blbě. Ale
# to asi víš, ne? Bydlím dál v přístřešku za Jedličkárnou, v jedné malinké
# hygienicky závadné místnosti, a dál háţu lopatou uhlí do kotle." Tak jsem mu
# řekl popravdě, jak si náramně ţiji. "Chceš snad, Vašku, popřít, ţe jsi nevydal
# ten příkaz o mé osobě a o dalších, jako je Petr Cibulka, Ruda Battěk... abys jen
# ty vynikl, likvidovals kolem sebe, megalomane, nejlepší lidi a ještě máš tu
# drzost se mne ptát, jak já se mám?“ Byl jsem pěkně naštván. „Jdu pryč! Nebýt
# tady Stuarta, tak jsem k tomu focení nesvolil! Doprdele, co tu vůbec dělám! Jdu
# domů!"
# Václav se mezi tím zvedl ze ţidle, začal se omlouvat a něco breptal, ţe musí
# někam nutně jít, potom udělal krok kupředu, však náhle přepadl přes ţidli, která
# stála před ním. Válel se tam pan prezident na zemi jako pytel ovsa! Paní Olga
# vyskočila ze ţidle a hnala se k leţícímu manţílkovi. Přičichla k jeho ústům,
# potom běţela k tomu zmrzlinovému poháru, také ho očuchala a uţ věděla, která
# bije! "Kdo mu do toho poháru nalil vodku!? Kdo to byl!? Dala jsem výslovný zákaz
# nedávat mu chlast!" zaječela paní prezidentová, poté běţela do kuchyně a tam
# vlastnoručně profackovala chudáka číšníka, jenţ opilému Vaškovi nosil ty dobré
# "zmrzlinové poháry".
# To fackování bylo z kuchyně zřetelně slyšet aţ do restaurace. Mezi tím hlava
# státu pomalu a vrávorajíc vstávala z podlahy a usedla na ţidli, kterou mu
# přistrčil pan kancléř. Doprovod a ochranka pana prezidenta se opravdu skvěle
# bavila. Jen pan kancléř, jako správný šlechtic se nesmál a s kamennou tváří
# pomáhal malému opilci ven z rybárny. Za celou tou bandou vyběhla nasupěná
# stíhačka, která svého Vašíka zase neuhlídala. "Tak tohle sis měl, Stuarte"
# vyfotit. Jak se náš oţrala povaluje po zemi jako čuně. Jó, to minule jsi ho,
# Stuarte, mohl vidět u něj v bytě . Nejenom nádherně opilého, ale ke všemu ještě
# pěkně pozvraceného!"
# Můj kamarád z Kalifornie si v Praze udělal svůj vlastní obrázek o člověku,
# kterého obdivuje celý svět. Na tohle focení se opravdu nezapomíná a jsem rád, ţe
# k němu nakonec po mém velkém zdráhání došlo. Petr Cibulka tomuto člověku jednou
# u soudu řekl: "Vašku, jsi prase!" a měl a dodnes má pravdu..
# Já to cibulkovské tričko s tím nápisem "Vašku, jsi prase", ještě mám a občas ho
# na sebe vezmu a také hrdě na veřejnosti nosím. Vím totiţ, proč. On ten Cibulka v
# podstatě perfektně vystihl, jaký opravdu pan Havel po té morální stránce je.
# Václava Havla jsem nikdy za svého kamaráda nepovaţoval. Byl to podrazák a já s
# ním skončil uţ v den, kdy se nechal propustit z vězení v květnu 1989 na
# podmínku. Podle interního předpisu ministerstva vnitra - tento předpis se
# vztahoval na celý východní blok- propuštěn z vazby, z výkonu trestu odnětí
# svobody na podmínku či ze zdravotních důvodů nebo na prezidentskou milost mohl
# být odsouzený, jen v tom případě, ţe podepsal spolupráci s StB nebo jinou
# sloţkou MV. Neexistovala výjimka! Stačí se jen podívat do materiálu VONSu, kolik
# disidentů bylo propuštěno z vazby a z
# výkonu trestu na tento zrádcovský "pardon"! Nic totiţ není zadarmo. Ani svoboda
# a kaţdý si ji cení jinak! Doslova mne uráţí, kdyţ mne někdo spojuje s opilcem a
# zločincem Havlem, či dokonce spojuje mou s jeho bezcharakterní osobu! Lumpovi
# Havlovi jsem nikdy nevěřil, ostatně alkoholikům a muţům, kteří se pusinkují s
# jinými chlapci se opravdu věřit nedá. Lehce se totiţ dají vydírat a se svou
# morálkou jsou na štíru. Bratrům Havlíčkům se obecně v Chartě dokonce říkalo
# teplí bratři. Jako první s tím přišla paní Kamila Bendová z Karlova náměstí.
# Jednou jsem si k ní přišel pro nějaká peníze. Potřeboval jsem na nákup
# fotografického materiálu, abych mohl ofotit dokumenty a poslat na Západ do
# exilového tisku. Měl jsem také hlad a prosil paní Kamilu, aby mi něco přidala na
# jídlo. Převáţně se u ní stavovili lidé ze Západu, z křesťanských charit. Uváděla
# je do pokoje hned vedle vchodových dveří. Kdyţ vítal manţel byl vţdy a výhradně
# v obrovských trenýrkách. V pokoji byl dětmi naschvál zničený a rozpadající se
# starý nábytek. Křesla, skříně - dobrá finta - umocňovaly dojem otřesné bídy, ve
# které paní Kamila ţije s velkým počtem dětí. Kaţdá návštěva ze Západu pak byla
# velmi štědrá. Za darované peníze se nový nábytek zásadně nekupoval. Starý
# poničený nábytek dál věrně slouţil jako kulisa bídy, ve které musí rodina ţít!
# Tenkrát křesťanka paní Kamila otevřela velkou zásuvku u amerického psacího stolu
# a ta zásuvka byla narvaná západní měnou. Vytáhla 100 bonů a dala mi je. Potom
# nemohla tu zásuvku zavřít. Musel jsem s tím zavíráním zásuvky pomoci, tak byla
# narvaná penězi. Co se dál s těmi penězi dělo, nikdo neví. To ponecháme na
# svědomí paní Kamily. Vím jen, ţe tato šlechta si za peněţní dary opravovala své
# chatičky, chalupy atd., a to dá rozum, ţe na chudáky v kriminálech se potom
# peněz nedostávalo! Navzdory tomu, ţe jsem paní Kamile z vazby přes advokátku
# vzkázal, aby mi něco málo peněz poslala do vězení, ţe mám hlad. Bohatá paní
# Kamila - jedna z těch, která měla ve šlechtě přístup k penězům - mi ale nic
# neposlala. Asi si myslela, ţe mám ve vazbě dobré zaopatření! Po roce 89 mi
# řekla, ţe kdyby ona svým jménem poslala na moje jméno peníze do vazby, mohla by
# být charta 77 obviněna z toho, ţe financuje nepřátele socialismu a ţe by to
# vrhalo špatný stín na Chartu jako takovou a ţe i ona by mohla skončit ve vězení.
# Kdyţ jsem jí řekl, ţe na sloţenku nemusela vůbec uvádět své jméno prohlásila, ţe
# by jí mohl někdo na poště vidět: „Vţdyť víš, všude má reţim své lidi, a to i na
# poště, jak posílám peníze.“ Byl jsem smuten, kdyţ jsem viděl, jaké mají
# disidenti výmluvy! Jen aby nemuseli naplňovat svou křesťanskou povinnost.
# Podobné se odehrávalo ve všech rodinách, kde se drţel tak zvaný bank, tedy u
# lidí, kteří měli přístup k penězům. Pamatuji si, jak jsem jako šílený lítal po
# Praze, po bytech disidentů a sháněl peníze na balíček pro Jitku, která byla
# zatčena v souvislosti se skupinou SRA (Jan Wunsch). Zadarmo přepisovala
# dokumenty Solidarity z Polska. To vše se rozšiřovalo. Její maminka byla v plném
# invalidním důchodu a měla ještě jednu dceru. Na potravinový balíček prostě peněz
# neměla! Všude jsem byl odmítán a to i u Havlů! Aţ Anička Šabatová mi dala na ten
# balíček. Maminka Jitky plakala dojetím, ţe jí můţe za 100 bonů poslat hned dva
# balíčky s jídlem. To byl ten skutečný boj! Shánět pro lidi v kriminálech peníze,
# na kterých seděli hyeny! Peníze pro Jitku jsem ale od nikoho nedostal a já sám
# jsem kolikrát neměl na svobodě co jíst sám. Všechno jsem dával do focení. Potom
# jsem zjistil, ţe moje fotky v zahraničí signoval někdo úplně jiný! Zase bych
# zvracel, kdyţ si na to vzpomenu.
# Nic se ale nedělalo zadarmo. "Funkce" v disentu se rozdávali jen ze známosti.
# Nejvíc jich měli bývalí komunisté, nebo děti bolševiků. Za funkci mluvčího
# Charty se bral tučný plat ve tvrdé měně a stejné tomu bylo u dalších menších
# funkcí. O dobře placenou funkci byla rvačka a tak o intrikaření a pomlouvání
# nebyla nouze. Dělalo se mi z toho špatně!
# Havla jako alkoholika znala přece celá Praha. Kdyţ se vracel po roce 89 z
# Německa, kde byla podepsána mírová dohoda, byla celá, tehdy ještě československá
# delegace, vyloţená z letadla na starém ruzyňském letišti jako pytle brambor.
# Všichni totálně pod parou. Při další návštěvě v Německu musel být Havel převezen
# do tamní nemocníce.
# Venku se o tom v tisku svobodně psalo, ale doma se nesmělo napsat nic. Fungovala
# přísná autocenzura médií! Ano, byla to otrava alkoholem! Tak psal západní tisk!
# Pamatuji se, ještě před rokem 89, kdyţ jsem jednou přišel k Havlům, abych tam
# vyţebral nějaké peníze na manţelku Jana Wunsche. Věrka Novotná zůstala sama,
# manţel ve vazbě, dostal potom 3 roky kriminálu, ona s kojencem a bez koruny. Od
# reţimu nemohla očekávat pomoc a tak jsem lítal a opět sháněl peníze. Paní Olga
# Havlová nebyla doma, aby své „malé dítě“, Vašíčka uhlídala od alkoholu. Nu, její
# Vašíček se tam válel na zemi celý od zvratků a pusinkoval se tam s chlapcem,
# kterého pak udělal velvyslancem v USA. Opravdu nechutný pohled! Odešel jsem z
# tohoto bytu a navštívil Václava znovu. Bylo to o týden později. Nedal mi nic.
# "Ať se sama o sebe postará!" To byla jeho slova. Nevěřil jsem svým vlastním
# uším. Tohle mi do očí řekl velký bojovník za lidská práva!
# Havel, a to se o něm ví i v zahraničí, je přímo chamtivý po všech cenách a
# vyznamenáních. Jeho zatím nedosaţitelným snem je získat Nobelovu cenu za mír a
# nebo za literaturu. Není soudný a uţ vůbec není čestný člověk. Všechno je jen
# přetvářka a pokrytectví. Jeho ego sleduje pouze vlastní zájmy.
# Všichni z HOSu (Hnutí za občanskou svobodu) jsme krátce po roce 1989
# protestovali proti tomu, ţe se ve Zlaté, Karlově uličce a na Karlově mostě
# propaguje bolševismus tím nejhnusnějším způsobem a to na veřejnosti prodejem
# ruských hadrů, čepic-ušanek, hodinek a odznaků-metálů, a jiné výprodeje z bývalé
# Sovětské armády. Náš protest nebyl nikde vyslyšen, prý neexistuje zákon, který
# by takovou propagaci komunismu zakazoval.
# A pak jsme zjistili, ţe "čepičáři" mají nad sebou ochrannou ruku a to přímo z
# Hradu! Kaţdý čepičář, který chtěl v centru Prahy prodávat ten hnus, musel se
# nejprve na úřadě Prahy 1 - jenţ vydával povolenky k záboru místa pro prodejce
# vţdy na čtvrt roku - prokázat sloţenkou 30 tisíc korun, které musel pan ţadatel
# poslat na Nadaci paní Olgy Havlové! Teprve po předloţení takového platebního
# dokladu - poštovního ústřiţku - bylo čepičáři dovoleno, aby zaplatil Praze 1 za
# zábor na čtvrt roku a bylo mu vydáno povolení k prodeji s přesným vymezením
# místa. Jen ze Staroměstského náměstí aţ na Hrad těch čepičářů bylo na 60! Já
# jsem takovou sloţenku od jednoho čepičáře získal za lahvičku rumu, ofotil ji,
# napsal kritický článek "Za úplatu Nadaci Olgy Havlové budou moţná povoleny k
# prodeji i drogy" a vše předal následně do ČTK, byť jsem to nabízel k otištění
# všemu tehdejšímu tisku.
# Nikdo se však neodváţil něco takového vydat. Národ nechtěl slyšet pravdu, jak se
# krade, kšeftuje, korupčí, asi proto, ţe kradl a podváděl v tomto státě snad
# kaţdý! Milejší mu byla leţ, jak se budeme mít krásně a ţe je potřeba si jen
# utáhnout opasek. Já dnes říkám: Zlatý internet, kdy můţe svobodný člověk psát a
# šířit pravdu a nemusí se doprošovat poseroutků a zbabělců, zda mu kritický
# článek vydají, či nikoli.
# Jediné Rudé Krávo vydávalo v té pohnuté době všechno a za to P. Cibulkovi patří
# dík. Proč o těch čepičářích vlastně dnes píši. Napsalo mi hodně lidí, ţe jsem po
# roce 1989 proti komunistům nic nedělal, a nyní, ţe jsem generál. Kdyţ tisk
# odmítá vydat jediný článek o pravdě, který se bojí zveřejnit, potom těch pár
# opravdových bojovníků nemůţe nikdo slyšet. Málo lidem je asi seznámeno, ţe se
# ještě po roce 1989 dál MUSELO prostě psát samizdatově. Autocenzura byla snad
# všude.
# Strach novinářů vydat něco proti Hradu, byť i sebemenší kritiku, svazovalo ruce
# i všem kniţním vydavatelům. Kníţky mnohých disidentů (býv. samizdaty) se
# soukromě tiskly soukromě z dosahu Prahy! Pravda se vydávala v samizdatech dál aţ
# do roku 1995! Příklad byl pravdou šílený Pepino Marci z Prahy. On moje články
# vydával a rozšiřoval a vydával i jiné
# "svobodné" autory. V podstatě jsme na tom byli stejně jako před rokem 89. Venku
# za hranicemi Česka se lidé v emigraci ještě dnes mylně a především hloupě
# domnívali a domnívají, ţe příchodem roku 89 se vše v tehdejších Československu
# změnilo ku svobodě.
# Ano, byla tu svoboda slova, ale nikdo tu svobodu, tedy pravdu nechtěl slyšet a
# uţ vůbec ne vydávat. Média nasazovala lidem růţová sklíčka naděje, a mezi tím se
# potichoučku kradlo v miliónech! Teprve, aţ kdyţ přišel bulvár, televize Nova se
# tento národ pomalu probouzel ze snění, či spíše bych měl napsat z kocoviny, a s
# hrůzou zjišťoval, jaká je otřesná realita! Ţe se dál jen lhalo, ţe nám dál
# vládnou komunisté a jsou v podstatě zásluhou koktavého Vaška stále u moci!
# Vyprávěl mi jeden člověk z oné zmiňované Nadace paní Olgy, ţe kdyţ přišla do
# Čech ze Západu nějaká nabídka ku pomoci - povětšinou se jednalo zdravotnické
# zařízení - všechny takové nabídky muselo ministerstvo zdravotnictví posílat
# nejdříve paní Olze a byla to ona, kdo vyřizoval všechny ty humanitární nabídky.
# Jen ona v této zemi měla na tom všem zásluhy, ţe jedině její Nadace zařídila to,
# či ono, ţe vše sehnala a obstarala pro děti.
# http://www.cs-magazin.com/
# http://www.euportal.cz/Articles/5553-opilec-vaclav-havel-svedek-vypravi-o-byvalem-prezidentovi.aspx
# *********************
#
# Stačí?Po takovém člověku budeme vše přejmenovávat?

Nepřihlášený uživatel

#4036

2012-01-16 01:10

Nezaslouží si takovou pozornost

Nepřihlášený uživatel

#4037

2012-01-16 01:30

P.Havel nezaslouzi nic, v r.1989 lhal a nasliboval toho moc,ale nic nesplnil,porusil Benesove dekrety,prectete si to-byl to lzivy projev
Projev, na který se nezapomíná !
Slova Václava Havla v roce 1989
»Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno funkční období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.
V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku, a proto mám naději, že i člověk poslouží jí.
Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec občanů kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.
Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat… Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice více než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.
Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury… Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO.«


Nepřihlášený uživatel

#4038

2012-01-16 02:06

Nechápu proč by se mělo jmenovat po člověku , který nám sebral práci, vytvořil bezdomovce a nezaměstnané.. Byl při tom, když likvidovali podniky , naše soběstačné hospodářství.. Zadlužoval náš stát, posmíval se lidem před paneláky v kterých bydleli a nakonec pohrdali takovými , jako byl Karel Kryl..Napadal Benešovi dekrety a sám měl strýce kolaboranta a udavače.. Lhal lidem o zářivé budoucnosti,ale spousty z nich díky němu a jemu podobných s jejich rozhodnutím skončilo v bídě.. Je to vlastizrádce..

Nepřihlášený uživatel

#4039

2012-01-16 02:23

Václav Havel získal světovou slávu díky podvodům ke kterým se propůjčil. Tento zbabělec a morálně špatný člověk si nezaslouží, aby se po jeho smrti přejmenoval i vepřín. Jiří Wolf, Praha

Nepřihlášený uživatel

#4040

2012-01-16 02:37

V rozhodných letech pro směřování naší společnosti byl Václav Havel vůdčí osobností exekutivy a proto nese úměrný díl spoluodpovědnost za marazmus,v kterém se dnes Česká republika nachází.Pro mne tato spoluodpovědnost je daleko negativnější než pozitivnost hodnocení Havla jako disidenta a spisovatele.
ztohovennelze

#4041 Můj návrh..

2012-01-16 03:19

Tak nevím...buď už se v téhle zemi všichni zbláznili anebo jsem blázen já. Při mé cestě kolem galerie moderního umění DOX v Holešovicích jsem "žasnul"... Na jedné zdi této budovy čelem do ulice se tyčí obří fotografie Havla s nápisem "HAVEL NAVŽDY". Nádherné! Jen nevím není-li škoda, že tak velkolepá myšlenka a nápad za který by se rozhodně nemusel stydět ani sám soudruh Husák v dobách normalizačních, ale i pozdějších, by neměla být instalována na více vidtelném místě, než je galerie DOX. A tak si dovolím příslušným orgánům zabývajících se marketingem a názornou agitací v současnosti navrhnout, že Pražané a potažmo jistě i celý český národ by uvítal, kdyby se na všech významných budovách nainstalovaly takto stejně skvělé panely s dalšími podobnými hesly, například:
S VÁCLAVEM HAVLEM NA VĚCNÉ ČASY A NIKDY JINAK !


Nepřihlášený uživatel

#4042

2012-01-16 03:35

Myslim si ze to je zbytecna investice.Kazdy z nas vi kdo to byl.A proc to troubit do sveta.jsme maly narod neni treba poutat pozornost.
Charlotte Trier

#4043

2012-01-16 03:46

Pana prezidenta si vazim,i diky nemu a lidem jako byl on,lidem,kteri bojovali za svobodu a demokracii jsem se dostala do sveta .myslim si,ze by mel zustat v srdcich tech co k nemu chovali uctu,pojmenovani letiste pusobi jen medialni hunbuk a drsne dohady.pan havel si zaslouzi vic nez na nej posmrtne hazet spinu.kdo z vas je tu uplne bez vinny.?
Josef Liška, Brno
Nepřihlášený uživatel

#4044

2012-01-16 04:20

Jsem proti každému unáhlenému rozhodnutí. V případě Václava Havla jsou občanům podsouvány a proti většinové vůli široké veřejnosti prosazovány skupinou současné vládnoucí garnitury a jejich vděčných lokajů a lokajíčků návrhy takovými způsoby, které se naprosto v ničem neliší od způsobů v době trvání hluboké totality v 50.letech.
"Dříve narození" si dobře pamatují ten čas jako dobu Kultu osobnosti. Lidé si ovšem pamatují i nedávnou minulost a především díky internetu si připomínají výčet mnoha skutků v době výkonu Havlova prezidentského úřadu i později. Neměly s pravdou a láskou nic společného. Občané si dobře pamatují dané a nesplněné sliby i obsah "humanitárních projevů," kterými Havel podporoval agresivní válečné operace států NATO proti bratrskému, slovanskému lidu Jugoslávie, tažení do Iráku, Afghánistánu a v poslední, nedávné době, také proti Libyi. Souhlasím s vyčkáním na výsledky zkoumání erudovaných a nezávislých historiků o životě a roli Václava Havla a nesouhlasím s unáhlenými rozhodnutími politiků účelově sdružených v současné vládní koalici a navíc těch, kteří podle výsledků průzkumů veřejného mínění již nemají důvěru převažující většiny občanů České republiky.


Nepřihlášený uživatel

#4045

2012-01-16 04:30

Milióny, které by toto přejmenování stálo,jsou jistě jinde potřebnější.
CR

#4046 M

2012-01-16 04:50

fURT HAVEL BEZTE DO PICE,STEJNE NIC NEUDEAL

Nepřihlášený uživatel

#4047 Re:

2012-01-16 05:26

#4025: Jaja Jajapan - 

Nesmíte taky na všechno naletět. Přečtě si tady pár článků od tohoto amerikanobijce, kterému v roce 1989 bylo 11 let a který si podobnými články posiluje své ego a pocit důležitosti. Ve skutečnosti působí jako zmatený člověk s narušeným vnímáním světa. Kdyby aspoň při tom psaní nelhal, když už si leccos vymýšlí. Například se neváhá zastat severokorejského režimu ve sporu s USA. Jestlipak nám taky napíše kolik zase miliónů tun potravin korejci od USA dostanou, aby neumírali hlady. Už o tuto pomoc požádali. Pokud ano, tak to zřejmě pan Veselý označí za korupci, protože Američani za to budou chtít nějaké záruky týkající se vojenského programu Severní Korei.


Nepřihlášený uživatel

#4048

2012-01-16 05:46

Zajímalo by mně, co říká autor petice pan Kellner na to, že se tato diskuze změnila v smrdutou žumpu plnou nesmyslů, lží, polopravd a urážek vůči již nežijícímu člověku a tím původně jistě dobře myšlený záměr vyjádřit nesouhlas s přejmenováním pražského letiště po Václavu Havlovi byl notně zdiskreditován. Nebo mu to snad nevadí? Co by tomu řekl například jeho přítel (pokud tedy přítelem je) Jan Kraus.


Nepřihlášený uživatel

#4049 Re:

2012-01-16 07:10

#4048: -

Pan Kellner s tím jistě souhlasí. :) Kdo tady lže jsou akorát příznivci Havla, kteří tu vytvářejí kult osobnosti, kecají  polopravdy svobodě, napadají ostatní a nadávají všem do fašounů a komunistů..a ještě jsem od nich nezahlédl žádný zdroj, žádný dokument, žádný fakt o tom, že by Havel pro lidi něco dobrého udělal...A když se tak podívám i ven do ulic, tak taky nevidím, že by lidé byli šťastní a měli všichni práci. :)

Jinak jsem pro mazání vulgárních projevů...ale nikoliv pro mazání pravdy.Tím by se opravdu snížila úroveň této diskuze na úroveň TV Hovna či Novinky.cz, kde se nepohodlné názory mažou, reportáže upravují, videa sestříhavají a vše se vytrhává z kontextu..


Nepřihlášený uživatel

#4050

2012-01-16 07:51

...nač dělat z člověka, který se nemůže bránit a zaručeně by si to nepřál KULT OSOBNOSTI

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook