Quoted post


Nepřihlášený uživatel

#15 Re: Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

2014-06-07 06:11

#9: zoufalý badatel - Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

žádné "citlivé osobní údaje" neexistují. Jsou pouze "osobní údaje" a "citlivé údaje"

Odpovědi

Přezdívka

#30 Re: Re: Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

2014-06-07 15:56:58

#15: - Re: Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

Zákon takový pojem používá - http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499#p37-3

Je ale pravda, že podle odkazu se tím ovšem míní citlivé údaje - http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101#f2017751

 

Vybrat přezdívku

#106 Re: Re: Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

2014-06-08 10:38:15

#15: - Re: Citlivé osobní údaje vs. archivní lhůta

Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů, jsou to dva pojmy, to máte pravdu. Ale zákon  o archivnictví a spisové službě, jmenovitě v §37, o jehož úpravě se nyní jedná, operuje s termínem "citlivé osobní údaje", doslova:

"Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje, lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby."

Pokud Ústavní soud zruší výjimku, o kterou se jedná, výše citovaná věta se bude vztahovat na všechny archiválie. To je oč se jedná, i když většina zde podepsaných o tom zřejmě nemá ani páru.

Facebook