Hlasování o rozdělení FKSP OŘ Praha rok 2019

Současný FKSP OŘ Praha umožňuje čerpání příspěvku na individuální rekreaci ve výši
3000 Kč. V prosinci se bude projednávat návrh zásad pro čerpání FKSP na rok 2019. Fond FKSP musí vytvářet každá státní organizace ze zákona. Nelze tedy říci, že nechceme FKSP a chceme namísto toho do navýšení mezd. Fond je rozdělen na sedm základních podfondů. Mimo jiné např

1/ Příspěvek na stravování (u OŘ Praha 14 Kč na stravenku)

2/ Příspěvek na hromadně organizované kulturní a sportovní akce ( vinné sklípky, bowling, šachy atd)

3/ Příspěvek na individuální rekreaci ( u OŘ Praha 3.000 Kč, navrhujeme navýšit na 4.000 Kč)

4/ Sociální výpomoc ( až 15.000 Kč dostane-li se zaměstnanec do nouze)

5/ Dary věcné a peněžní

6/ Příspěvek odborové organizaci

atd

Více je možné nastudovat v aktuálních Zásadách pro čerpání FKSP, které najdete na intranetu SŽDC. Vyšší příspěvek na individuální rekreaci lze prakticky získat jen přesunem financí z bodu 2 tj Hromadně organizovaných kulturních a sportovních akcí. Výsledek hlasování bude pro nás závazný a takto ho budeme následně prosazovat při jednání na OŘ Praha. Váš podpis je potřeba potvrdit kliknutím na link v příchozí emailové zprávě.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem pro navýšení příspěvku na individuální rekreaci na 4000 Kč i za cenu přesunu financí z  jiných kapitol FKSP?


Hlasujte prosím jen z obvodu OŘ Praha.


Milan Gajdács, předseda Regionální organizace ADP Praha    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Milan Gajdács, předseda Regionální organizace ADP Praha, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook