Hlasování o rozdělení FKSP OŘ Praha rok 2019

Současný FKSP OŘ Praha umožňuje čerpání příspěvku na individuální rekreaci ve výši
3000 Kč. V prosinci se bude projednávat návrh zásad pro čerpání FKSP na rok 2019. Fond FKSP musí vytvářet každá státní organizace ze zákona. Nelze tedy říci, že nechceme FKSP a chceme namísto toho do navýšení mezd. Fond je rozdělen na sedm základních podfondů. Mimo jiné např

1/ Příspěvek na stravování (u OŘ Praha 14 Kč na stravenku)

2/ Příspěvek na hromadně organizované kulturní a sportovní akce ( vinné sklípky, bowling, šachy atd)

3/ Příspěvek na individuální rekreaci ( u OŘ Praha 3.000 Kč, navrhujeme navýšit na 4.000 Kč)

4/ Sociální výpomoc ( až 15.000 Kč dostane-li se zaměstnanec do nouze)

5/ Dary věcné a peněžní

6/ Příspěvek odborové organizaci

atd

Více je možné nastudovat v aktuálních Zásadách pro čerpání FKSP, které najdete na intranetu SŽDC. Vyšší příspěvek na individuální rekreaci lze prakticky získat jen přesunem financí z bodu 2 tj Hromadně organizovaných kulturních a sportovních akcí. Výsledek hlasování bude pro nás závazný a takto ho budeme následně prosazovat při jednání na OŘ Praha. Váš podpis je potřeba potvrdit kliknutím na link v příchozí emailové zprávě.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem pro navýšení příspěvku na individuální rekreaci na 4000 Kč i za cenu přesunu financí z  jiných kapitol FKSP?


Hlasujte prosím jen z obvodu OŘ Praha.


Milan Gajdács, předseda Regionální organizace ADP Praha    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Milan Gajdács, předseda Regionální organizace ADP Praha, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook