Jsme proti uzavření Klubu mladých v Borovanech

Vážení, 

rada města Borovan dne 4.12.2018 na svém jednání rozhodla o uzavření Klubu mladých v Borovanech. Klub sloužil pro volnočasové aktivity mladým lidem skoro patnáct let.

Klub mladých za své působení plnil účel jaký měl. Rada města by měla své rozhodnutí revokovat a hledat řešení v celé záležitosti.

Touto peticí žádáme o obnovení Klubu mladých v čele s Tomáš Šnorkem, který klub založil a vedl ho. 


Tomáš Šnorek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Tomáš Šnorek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook