Petice proti demolici kaple Nejsvětější Trojice v Pardubicích

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé,

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 20.9.2018 částku ve výši 300 tisíc Kč na demolici objektu kaple Nejsvětější Trojice v katastrálním území Svítkov v Pardubicích. My níže podepsaní občané nesouhlasíme s demolicí objektu, který je spjat s historií tohoto města bez jakéhokoliv předchozího projednání, bez jakékoliv předchozí studie na proveditelnost rekonstrukce objektu. Oblast, která nese dodnes pojmenování podle této kaple, bývala v minulosti oblíbeným výletním místem Pardubáků.

Je s podivem, že radnice nechala tento svůj majetek desetiletí chátrat, aby v tichosti následně provedla jeho demolici. V 50. letech byly zbořeny např. kaple sv. Josefa nebo kaple sv. Marka. Požadujeme proto zastavení demoličních prací a zahájení kroků vedoucích k obnově kaple Nejsvětější Trojice v Pardubicích a vypracování studie, která by posoudila její stav.


Klub přátel Pardubicka, Klášterní 54, Pardubice    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Klub přátel Pardubicka, Klášterní 54, Pardubice, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook