ZDRAVÉ DĚTI? KONEC EMISÍM! KONEC PŘEDČASNÝCH SMRTÍ! ZDRAVÝ SVĚT! ZDRAVÍ LIDÉ! HEALTHY CHILDREN? END OF EMISSIONS! THE END OF PRECIOUS DEATH! HEALTHY WORLD! HEALTH PEOPLE!

( FRANCIE AKTUÁLNĚ. 
KOŠILE BLIŽŠÍ, NEŽ KABÁT? KOŠILE BLIŽŠÍ, NEŽ ŽLUTÁ VESTA? )
Všem lidem Země! 
Chcete Vám a Vašim dětem, zdravý a emisemi nezkracovaný život?
(Jsou důležitější:
Změny ve fotbalové Spartě-? trest za extrémní týrání štěněte-?
odstoupení prezidenta-? vystoupení z Evropské unie-?....)
 
Ne! Nejdůležitější a nejcennější, je lidský život a zdraví!
 
A co když jde, o životy a zdraví?
To se týká jen "těch jiných, ostatních"?

To se netýká nás? Našich dětí? A našich blízkých?

V ČR ročně, 11000 předčasných úmrtí!

A poškozování lidských plodů! Zvýšený výskyt astmatu!
Dýchacích potíží a rakoviny plic! 
To je nás,
našich dětí, našich blízkých!
 
..........................................................................................
 
 Dr. Ludwig Möhring, 
WINGAS GmbH, Kassel; 
Dr.-Ing. Jens Andersen, 
VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg
 
Jestliže CO2 emise 
nezačnou být významně redukovány hned(!), 
cílové emise CO2 v roce 2040 nebudou dosaženy! 
 
.............................................................................................
 
NAŠIM PODPISEM, TÉTO PETICE,
ROZUM, NEBO ALESPOŇ PUD SEBEZÁCHOVY,
MUSÍ VYHRÁT NAD BYZNYSEM,
BYZNYSEM S NAŠIM ZDRAVÍM A NAŠIMI ŽIVOTY !
RADEK FRIES.
 
........................................................................................
 
 
JSME PROTI:
DOSAVADNÍM, PŘEDČASNÝM ÚMRTÍM OBYVATEL!
ZDRAVOTNÍMU A FINANČNÍMU POŠKOZOVÁNÍ,
BEZ ROZDÍLU,
KAŽDÉHO OBYVATELE, KAŽDÉHO Z NÁS,
NAŠICH NEJBLIŽŠÍCH A NAŠICH DĚTÍ ! ! !
 
JSME PROTI:
POKRAČUJÍCÍMU ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ,
A NAVYŠUJÍCÍM PROBLÉMŮM S OTEPLOVÁNÍM PLANETY.
 
JSME PROTI:
VŠEM INSTITUCÍM, KTERÉ DOPOSUD ZABRAŇUJÍ,
INFORMOVAT, O "RYCHLÉ" MOŽNOSTI,
ČISTĚJŠÍHO PROVOZU, VELKÉHO MNOŽSTVÍ, SPALOVACÍCH MOTORŮ.
 
MOŽNÁ Z DŮVODŮ, PŘEDNOSTI "DLOUHODOBÉ", ČISTÉ MOBILITY ?
A NEBO, Z BYZNYSU DLOUHODOBÉHO, PLNĚNÍ VLASTNÍCH KAPES ?
 

A to způsobuje, každý rok, na celém světě,

předčasnou smrt, až 7 milionů lidí,

přibližně 370 000 Evropanů a 9 000 obyvatel České republiky!

A následné, finanční poškozování, bez rozdílu,

každého obyvatele, každého z nás,

našich nejbližších a našich dětí ! ! !

TO BYLO - V ROCE 2017.

 
V roce 2018 - TO BYLO JIŽ NAVÝŠENO,

na 400 000 Evropanů a 11 000 obyvatel České republiky!

TO JE, V EU, VČETNĚ ČR, PŘEDČASNÁ SMRT,

VÍCE JAK 1000, SPOLUOBČANŮ DENNĚ ! ! !

 
A kdo z Vás, nebo z Vašich nejbližších,
chtěl by tuto předčasnou smrt ? ? ?
 
Objevovat a řešit, obrovské množství "problémů", které se stále navyšují,
(ale ve většině případů, nejde ani o život, a ani o zdraví obyvatel),
je také, velmi záslužné a velmi důležité.
 
Ale zdraví a lidský život, je ještě důležitější a nejcennější ! ! !
A na to, se poslední dobou, hodně zapomíná ! ! !

 
A V TOMTO OBDOBÍ,
začínají i smogové situace ve městech ! 
!
 
Proto rozum, nebo alespoň pud sebezáchovy, 
musí vyhrát nad byznysem,
byznysem s našim zdravím a našimi životy !
 
PRO VŠECHNY OBYVATELE A PRO PŘÍRODU !
Nejen v České republice,
ale i v EU
A NA CELÉM SVĚTĚ !
 
Ne, až do roku 2030 nebo 2050. Podle plánů EU.
Ale třeba ještě teď - v roce 2018 nebo na začátku roku 2019 !
 
 

Podle oficiálních údajů EEA (Evropská agentura životního prostředí)

například, polétavý prach (PM)

má na svědomí v ČR ročně, až 11000 předčasných úmrtí.

Poškozování lidských plodů, zvýšený výskyt astmatu,

dýchacích potíží a rakovinu plic ! ! !

 

OD INSTITUCÍ ČR, EU A CELÉHO SVĚTA,

DOKUD NENÍ JEŠTĚ PŘÍLIŽ POZDĚ,

POŽADUJEME:

ZÁJEM O ČISTOU ZEM A OCHRANU LIDSTVA !

ZDRAVÝ A PŘEDČASNÝMI ÚMRTÍMI, NEZKRACOVANÝ ŽIVOT !

UKONČENÍ ZDRAVOTNÍHO A FINANČNÍHO POŠKOZOVÁNÍ OBYVATEL !

 

POŽADUJEME:

RYCHLÉ SNÍŽENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ,

S NÁSLEDNÝM SNIŽOVÁNÍM A ZASTAVENÍM OTEPLOVÁNÍ PLANETY.

 

OD VŠECH INSTITUCÍ,
POŽADUJEME:
 
UKONČENÍ BRÁNĚNÍ, RYCHLÉMU, ČISTĚJŠÍMU PROVOZU,
VELKÉHO MNOŽSTVÍ, SPALOVACÍCH MOTORŮ.
UKONČENÍ FINANČNÍHO POŠKOZOVÁNÍ OBYVATEL !
 
Běžné snížení spotřeby 5-8%, po delším používání až 15%!
 
 
 

POŽADUJEME:

ČISTĚJŠÍ PROVOZ SPALOVACÍCH MOTORŮ. 

A TÍM, NASTARTOVÁNÍ, ČISTÉ MOBILITY.

 

CO - Oxid uhelnatý - (jedovatý plyn) je možné, snížit až o 80% !

HC - uhlovodíky  -  je možné, snížit až o 90% !

Prachové částice (saze - ohrožují zdraví) - je možné, snížit až o 50% !

 

• Na opravdu čistou mobilitu si počkáme ještě nejméně 2 generace !!!


• Skutečná realita však může být ještě delší, protože se ještě budou
   prodávat vozidla se spalovacími motory.
• Během tohoto období budou stále provozována vozidla s vyššími
   emisemi a vyšší energetickou náročností.
• To ale znamená, že ještě následné generace, nebudou mít k        dispozici příznivější životní prostředí.


• Je proto nezbytné, přispět ke zlepšení tohoto stavu.

 

V ČR, EU A NA CELÉM SVĚTĚ,

JEŠTĚ V ROCE 2018, NEBO NA ZAČÁTKU ROKU 2019,

PODLE NAMĚŘENÝCH HODNOT, NEZÁVISLÝMI INSTITUCEMI,

JE MOŽNÉ, "RYCHLE A JEDNODUŠE",

ZAJISTIT ČISTĚJŠÍ PROVOZ SPALOVACÍCH MOTORŮ.

 

CO - Oxid uhelnatý - (jedovatý plyn) je možné, snížit až o 80% !

HC - uhlovodíky  -  je možné, snížit až o 90% !

Prachové částice (saze - ohrožují zdraví) - je možné, snížit až o 50% !
 
 
A TÍM UKONČIT, DOSAVADNÍ, FINANČNÍ POŠKOZOVÁNÍ,
 
VŠECH MAJITELŮ SPALOVACÍCH MOTORŮ.
 
(osobní a nákladní automobily, traktory, kombajny, lokomotivy, lodě, 
ale také různé motory, sekačky na trávu, pily ....)
 
• V ČR je k dispozici vyzkoušené aditivum, která má mnohem lepší účinky.
• Čistí vnitřní části motoru, vstřiky, ventily, čidla, katalyzátory i výfukový
systém včetně filtrů pevných částic.
• Snižuje emise (PM a CO) přímo ohrožující zdraví obyvatel.
• Snižuje spotřebu paliva (obvykle 5-8%), po delším používání až 15%,
a tím i snižuje emise CO2.
 
Díky tomu, ušetří i všichni uživatelé, na drahých servisech a na spotřebě !
 
(osobní a nákladní automobily, traktory, kombajny, lokomotivy, lodě, 
ale také různé motory, sekačky na trávu, pily ....)
 
 

................................................................................................................

Jak přistoupili k řešení této situace v Rakousku
• Rakouský parlament v roce 2015, přijal opatření, pro snížení
energetické náročnosti naftových spalovacích motorů.
• Vydaným opatřením, nařídil parlament, aditivaci nafty, vybraným
aditivem, která snižuje spotřebu o 2,6%.
• Díky tomu šetří i uživatelé na spotřebě !
• Díky snížení spotřeby, jsou zároveň snižovány emise !
• Povinná aditivace nafty, je nařízena až do roku 2020.

 

Jak funguje použité aditivum
• Vybrané aditivum čistí vstřiky.
• Vstřiky zanesené nespálenými zbytky paliva (karbonem), zvyšují
spotřebu.
• Po jejich vyčištění, se spotřeba vrací k původním hodnotám.
• Prokázaná úspora, se pohybuje okolo 2,6%. Tuto hodnotu
prokázaly provedené zkoušky.
• Snížením spotřeby, se ve stejné míře snižují i emise.

 

Co by přineslo podobné řešení v ČR?
• Situace s obměnou vozového parku v ČR, je vážnější
než v Rakousku a jiných vyspělých státech.
• Do dosažení cílů, čisté mobility, je možné snížit emise,
ohrožující zdraví obyvatel u stávajícího vozového parku,
a doplnit tak “Národní program snižování emisí”.
• Je také možné, přispět k plnění “Programu snižování
energetické náročnosti”.

 

• Příklad řešení z Rakouska, ukazuje možnou cestu, jak snížit emise i v ČR.
• V ČR je k dispozici vyzkoušené aditivum, které má mnohem lepší účinky.
• Čistí vnitřní části motoru, vstřiky, ventily, čidla, katalyzátory i výfukový
systém, včetně filtrů pevných částic !
• Snižuje emise (PM a CO), přímo ohrožující zdraví obyvatel !

• Snižuje spotřebu paliva (obvykle 5-8%), po delším používání až 15%,
a tím, i snižuje emise CO2 !

JE JEDNOTLIVCI, ÚSPĚŠNĚ POUŽÍVÁNO -  UŽ 5LET ! ! !

 

TO BY UMOŽNILO, 

NÁSLEDNÝ, ZDRAVÝ A "NEZKRACOVANÝ" ŽIVOT,

DO BUDOUCNOSTI, PRO VŠECHNY OBYVATELE,

A PRO NAŠE DĚTI ! ! !

 

...........................................................................................

 

CO BY JSME MĚLI DĚLAT A PROČ ?

 


Na základě certifikátů od společnosti SGS Labs, divize paliv a maziv
a dalších nezávislých laboratoří a zkušeben,

bylo prokázáno, že:
 

po použití přípravku do nafty,
palivo vždy splňuje požadavky normy jakosti ČSN EN 590,
a proto nemůže motor poškodit.

A také:
po použití přípravku do benzinu,
palivo vždy splňuje požadavky normy EN ISO 228,
a proto nemůže motor poškodit."Naše planeta není zdravá a musíme ji přestat zničit"
varovalo nedávno ve svém prohlášení,

více než patnáct tisíc vědců,
z více než 180 zemí světa ! ! !
 
AKTUÁLNĚ K TOMU VYZÝVÁ,
i generální tajemník OSN - António Guterres ! ! !
 

............................................................................................

 

Řešení, už je, v ČESKÉ REPUBLICE,  ZNÁMÉ - 5LET ! ! !

 

.... "jednoduše a rychle"?
      Jak to udělat?

Toho lze dosáhnout doporučením - okamžitým zajištěním,

zajistit, aby všichni výrobci a dodavatelé paliv,

již začali používat v palivech,
již v síti čerpacích stanic,

patentovaný produkt,

pro benzín, naftu, LPG ....

KTERÝ TÍM BUDE,
VŽDY PŘÍTOMEN,
STÁLE, 
VE VŠECH MOTORECH A VOZIDLECH,
 
S MOŽNOSTÍ,
nejen v České republice,
ale i v EU
A I NA CELÉM SVĚTĚ,
 
i v dopravních špičkách,
(osobní a nákladní automobily, traktory, kombajny, lokomotivy, čluny,
ale také různé motory, sekačky na trávu, pily ....)
 
 A TÍM, IHNED, STÁLÉ - SNÍŽENÍ EMISÍ ! ! !
 
 
..............................................................................
 

Proč?

Protože:


Snížit emise z dopravních prostředků -

(osobní a nákladní automobily, traktory, kombajny, lokomotivy, čluny,
ale také různé motory, sekačky na trávu, pily ....)

je velmi přínosné, jak pro zdraví, tak i finančně -

pro všechny obyvatele, podnikatele a pro přírodu,


nejen v České republice,

ale i v EU, 

A VŠUDE NA SVĚTĚ !


"POLITIČTÍ ZAMĚSTNANCI, V ČR A V EU" -

A VŠUDE NA SVĚTĚ !


Zeptejte se obyvatelů, spoluobčanů, podnikatelů, jestli si přejí,

"jednoduchým a rychlým", přidáním do nafty, benzínu, LPG,

automaticky - pro své dopravní prostředky a pro všechny ostatní,

snížení CO, HC a polétavých částic !!! ???

A snížit spotřebu - prodloužit dojezd, vlastních vozidel !!! 
???


Vše je zaručeno! Garantováno!

Použití vynálezu!
Patent schválen!

Na to Vám, 
téměř všichni obyvatelé, spoluobčané, podnikatelé,
odpoví: ANO!
 
Může se to stát? - Ano!
PROČ?

PROTOŽE TO:

1) bude bez rozdílu, pro všechny obyvatele, spoluobčany, podnikatele!
    B
ude to pro jejich, velké zlepšení zdraví, prodloužení života,
    
a obnovy přírody!

2) Pro mnoho obyvatel, spoluobčanů, podnikatelů,
     to snižuje nebo odstraňuje smog ve městech!

3) Pro mnoho obyvatel, spoluobčany, rodiny a podnikatele,
     to bude mít také významný finanční účinek.

     Ušetří desítky až stovky tisíc peněz ročně!

    A zdraví všech lidí,
    A NAŠÍ PLANETY !!!
 
 
...............................................................................


Potřebuje se počítat? ? ? 
kolik, by bylo možné, zvýšit cenu paliva? ?,
uvedeného na trh, se směsí certifikovaného produktu? ?

Když se ukázalo, 
že následné úspory paliva, jsou v rozmezí, od 5% do 15% ! !
 
A pak "řešit otázku" - kdo "možné mínus rozdíly"
- pokud nějaké vůbec budou -
- "zaplatí"? -
- stát, který má povinnost,
   respektování EU?

ALE NE - ČTĚTE.

UŽ POMINUL A JE NEPRAVDIVÝ DŮVOD, 
NA KTERÝ SE NĚKTEŘÍ ODBORNÍCI, 

MYLNĚ ODVOLÁVAJÍ, ŽE,
"VŠECHNY AUTOMOBILKY, TO ZAKAZUJÍ",  
  V DOKUMENTU    WWFC 2013 ....
 
 
 
Ale řešení, už tu přece je, v ČESKÉ REPUBLICE !  UŽ 5 LET ! ! !
 
 
 
.......................................................................................
 
 

POLITIČTÍ ZAMĚSTNANCI V ČR, EU A NA CELÉM SVĚTĚ !
PROBLÉMY S VÝFUKOVÝMY PLYNY -
PROBLÉMY S OTEPLOVÁNÍM PLANETY -
ANO - 
není ještě příliš pozdě ....
 
MY, NÍŽE PODEPSANÍ,
OBYVATELÉ, SPOLUOBČANÉ, PODNIKATELÉ,
ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A CELÉHO SVĚTA,
PROTO POŽADUJEME
 

VAŠE RYCHLÉ
SCHVÁLENÍ - ODSOUHLASENÍ, 
URYCHLENÉ ZAVEDENÍ, DO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA,
SNÍŽENÍ EMISÍ Z DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ,
s garancí - "JEDNODUŠE A RYCHLE".
 
TO JE VAŠE POVINNOST,
K OCHRANĚ NAŠÍ PLANETY,
OBČANŮ ČR, EU A CELÉHO SVĚTA !
 
 
....................................................................................
......................................................................................
.........................................................................................
 
 

Radek Fries - občané ČR, EU a CELÉHO SVĚTA.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Radek Fries - občané ČR, EU a CELÉHO SVĚTA., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook