MAKE PSEU GREAT AGAIN!

Bojujme společně za normální nick a avatar pro Pseuda!

je třeba 50 podpisů

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Shiro Sama, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook