MARTIN KONVIČKA. PETICE PROTI JEHO STÍHÁNÍ ZA BOJ PROTI ISLÁMU.

Docent Martin Konvička, šéf Bloku proti islámu, byl obviněn policií z podněcování nenávisti. Přitom obvinění za verbální trestný čin, nemá v polistopadové historii obdoby. Je to začátek konce svobody slova. Místo, aby byl Martin Konvička za svůj přínos pro národ odměněn, vlastizrádná vláda ho chce věznit.  

Podepsáním petice žádám o okamžité ukončení stíhání národního hrdiny Martina Konvičky a aby mu bylo uděleno nejvyšší státní vyznamenání, za jeho hrdinný boj proti islámu, který ne jen, že je neslučitelný s naší kulturou, je nelegální tím, že porušuje lidská práva zakotvená v ústavním pořádku a představuje vážnou hrozbu pro náš národ, včetně budoucích generací. Ohrožuje existenci našeho národa, naší kultury, našich tradic, pocitu bezpečí, vyvolává strach, potencionální budoucí teror a možnost přežití národa jako takového. Zároveň vyzýváme policii a ozbrojené složky, aby podpořili Martina Konvičku v jeho snaze uchránit náš národ před genocidou, která může nastat v budoucnu, jestli se u nás přemnoží a zradikalizují muslimové.  

Je zřejmé, že vláda nechrání naše české zájmy a hodnoty, ale zájmy a hodnoty cizí. Koalice, vedená Sobotkou, Babišem a Bělobrádkem, se postavila proti zákazu islámského zákona šaria a džihádu v ČR.  Vše tohle se děje bez ohledu na zájmy našeho národa. Vypadá to, že jediné zájmy, které tahle vláda chrání, jsou zájmy mocností NATO. V době, kdy Egypt zavírá 27.000 mešit, kdy se islám radikalizuje a šíří judeo-křesťanskou nenávist, v době, kdy kritika náboženství je v Evropě chráněna článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech, ministr Pelikán vyhrožuje dvouletým vězněním těch, kteří proti islámu bojují. Přitom islám není náboženství jako takové, které by přispívalo k míru a spravedlnosti. Je to totalitní politická ideologie, která touží po světovládě. Jak je očividné ze současného vývoje v islámském světě.   Ústavní soud opakovaně rozhodl, že součástí Ústavního pořádku jsou Ústava, Listina základních práv a svobod a ratifikované mezinárodní pakty o lidských právech. Co je nejstriktnější, to platí.  

Příklad. Kdyby ústava dovolovala manželům bičovat manželky, ale jedna z mezinárodních smluv to zakazovala, bylo by bičování manželek nelegální, protiústavní, stálo by to nad jakýmkoli zákonem, který by to povoloval, stálo by to dokonce nad Ústavou. Jelikož to islám dovoluje, je islám nelegální, protiústavní, protože u nás to zakazují ne jen mezinárodní pakty o lidských právech, ale i samotná Ústava a Listina základních práv a svobod. Ratifikovaných mezinárodních smluv máme více. Dvě důležité jsou:

·         Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

·         Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech  

Součástí obou paktů je to, že jimi garantovaná lidská práva se nesmí nikdy snižovat, pouze navyšovat. Včetně práva na práci a na byt. Mnohá práva, včetně těchto, polistopadový režim porušil. Řada mezinárodních smluv o lidských právech byla porušena např. tím, jak u nás probíhají exekuce, ale i tím, že byl po listopadu povolen islám, jehož ideologie a praxe jsou srovnatelné s ideologií a činy z doby Hitlera a Stalina, což je neslučitelné s demokratickými principy a nám zaručenými lidskými právy.  

Muslimové kolaborovali s Hitlerem, ten proto za protektorátu v ČR islám povolil. Okamžitě po válce, za demokratické vlády prezidenta Beneše, byl islám zakázán, stejně jako byl zakázán za první republiky. Teprve po listopadu 1989 byl povolen a to vládami, které maximálně kritizovaly porušování lidských práv v jiných státech a u nás před listopadem, přitom ta práva porušovaly a dodnes porušují samy v ohromné míře.   Polistopadové vlády se mimo jiné dopustily řady vlastizrad a to i tím, jak byla rozdělena republika, byly prolomeny benešovy dekrety, včetně v církevních restitucích, ale i v tom, že státní pravomoci byly převedeny Lisabonskou smlouvou na EU, čímž náš stát jako takový prakticky přestal existovat. To vše proběhlo bez referenda, bez jakéhokoli mandátu našich občanů. Vlastizradou bylo i povolení islámu a povolení pobytu na našem území islámských utečenců proti vůli občanů. Navíc Sobotka, Babiš a Bělobrádek jsou zodpovědní za to, že se vláda počátkem listopadu 2015 postavila proti zákazu islámského práva šaria a džihádu v ČR. Proti něčemu takovému se nepostavil ani Hitler. Vyznavači těchto s naší kulturou neslučitelných středověkých praktik jsou známí uřezáváním hlav, vyřezáváním poštěváčků, znásilňováním devítiletých dívek, ukamenováváním žen, jejich znetvořením tím, že jim polijí obličej kyselinou, atd.  

O nelegalitě islámu, o tom, jak jeho povolení po listopadu porušuje jednu z mezinárodních smluv o lidských právech, ale i to, že nám to dává právo se postavit na odpor proti režimu, který to povoluje, se dočtete na: http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-ochrana-lidskych-prav-a-islam-dr9-/p_zahranici.aspx?c=A140602_235426_p_zahranici_wag  

Podepišme všichni tuto petici. Pozvěme k podpisu co nejvíce lidí. Šiřme odkaz na petici. Svými podpisy dejme jasně vládě najevo svůj názor na to, jak se chová k člověkovi, který bojuje za blaho našeho národa a ukažme svůj názor na islám, a na ty, kteří ho pomáhají šířit. A hlavně ty, kteří tenhle středověký paskvil podporují, již nikdy nevolme!  

Petice nevyzývá k násilnému svrhnutí islámu v ČR, či násilí proti muslimům. Pouze upozorňuje na to, že našimi podpisy stvrzujeme, že našim názorem, a to hlavně dle výše uvedeného článku v Lidivkách, je, že islám je v rozporu s ústavním pořádkem a žádáme, aby se vláda chovala k Martinovi Konvičkovi s maximální úctou, ne jako ke zločinci.  

Jelikož je zde komunikováno emotivně, berte vše, co je napsáno zde a v komentářích jako podezření či emotivní pohled na věc v době napsání. Ověřte si fakta. Jestli je kdokoli či cokoli ukázáno negativně, berte to jako sarkasmus.

Petice byla vytvořena formující se občanskou iniciativou "Za lepší stát" Petra Nováka, který není příliš zručný na počítači a chce proto poděkovat těm, kteří ji dali na web a slíbili mu prostor na serveru www.volbyvolby.cz, po tom, co petice dosáhne jistého počtu podpisů. Dále by chtěl poděkovat serveru www.25000.cz za informace, které šíří.

Facebook:

https://www.facebook.com/events/998368220226487/

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Novák, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook