Mezinárodní Tribunál pro majitele a kapitána lodi Aquarius


  1. Žádáme, aby kompetentní orgány, aby prošetřily jednán a případně podaly podnět k trestnímu stíhání SOS Méditerranée a organizace Lékaři bez hranic (MSF) , jakožto majitelů lodi Aquarius a jeho kapitána (ú) pro podezření z převaděčství, podpory ilegální migrace do EU a aktivniho umožnění nelegálního vstupu islámských teroristů, resp. radikálních islamistů v rámci převozu ilegálních migrantů na lodi Aquarius do přístavů EU.
  2. Žádáme o posouzení a v případě opodstatněnáho podezření z přestupků proti platnému znění Námořního zákona o stíhání vlastníků a kapitána (ú) lodi Aquarius dle § 79 NZ:

    Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob  3. Zvláštní podezření máme, že majitelé a provozovatelé lodi Aquarius a jeho kapitán (i) vědomě naplňují skutkovou podstatu ustanovení par. 79 Námořního zákona, odst.3c):" v rozporu s § 25 odst. 1 nezabezpečí, aby při provozování námořní plavby na lodi byly povinné listinné doklady" a současně skutkovou podstatu ustanovení par. 79 Námořního zákona,  odst.2p): "v rozporu s § 24 odst. 5 použije námořní plavidlo nebo umožní jeho použití k neoprávněné přepravě drog, psychotropních látek, zbraní, výbušnin nebo otroků,

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Carl Berg, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook