MHD ve Zlíně zdarma pro děti a seniory

„My, obyvatelé města Zlína, žádáme, aby děti do 15 let a senioři měli MHD ve Zlíně zdarma.“


Díky tomuto opatření podpoříme nejohroženější skupiny občanů (rodiny s dětmi, důchodci) a rovněž přispějeme ke
zlepšení dopravní situace ve Zlíně (v současné době je v některých případech levnější auto než MHD a dopravní
infrastruktura je z tohoto důvodu silně přetížena). Z dlouhodobého hlediska tak můžeme touto podporou také pozitivně
ovlivnit stav ovzduší v našem městě. Dle našich výpočtů bude mít tato změna zanedbatelný vliv na příjmy DSZO a pro
městskou pokladnu nebude představovat zátěž.

Jedná se o online verzi petice, kterou jsme na vaši žádost vytvořili, pokud jste již petici ve stánku podepsali, nevyplňujte formulář.

 


Kamil Šimeček, jako osoba oprávněná jednat za petiční výbor    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Kamil Šimeček, jako osoba oprávněná jednat za petiční výbor, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook