Navrácení Broňka Poula do hodnosti hlavního správce fóra - Sport.

Petice za navrácení Broňka Poula vulgo nick standa.rezek do hodnosti hlavního správce fóra "

Klub "sporťáků" aneb pokec o všem" ...my níže podepsáni žádáme vedení webu diskutníci.cz o odbanovaní rezka jelikož je jediný kdo na diskusi měří všem spravedlivě a vládne tvrdou leč nestranou rukou...tzv. ohněm a mečem.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Pavel , aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook