Navrácení profesorky zpět do školství

My, žáci z Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, tímto žádáme, aby zde bylo paní profesorce Haně Dujčákové opět umožněno pracovat. Vedení, které rozhodlo s ní, z nesrozumitelného důvodu, ukončit pracovní poměr, nedomyslelo následky, které tímto krokem nastaly. Žákům, které paní profesorka učila, se díky ní zlepšil prospěch v hodinách. Její pozitivní dopad na studenty ovšem nezůstal jen v oblasti klasifikace, což vám mnohou mnozí, které učila, potvrdit. S novým členem sboru nejsme spokojeni, proto žádáme, aby se paní profesorka mohla vrátit a mohla nás opět učit.


Hana Zachová    Kontaktujte autora petice

Facebook