Nechceme, aby nám usychaly a hynuly stromy na Rudolfově!

O městskou zeleň a památky je třeba pečovat, za každý pokácený strom je třeba vysadit několik nových, doplnit je odpočinkovými místy s lavičkami. Chceme více zeleně, více vody, více laviček. Chceme podpořit kulturní prostředí kolem památek i vodních toků.


Stanislav Kovář    Kontaktujte autora petice

Facebook