Nesouhlas s maturitním testem z Českého jazyka - podzim 2018

Vyjadřeme nesouhlas s maturitním testem z Českého jazyka, který se konal na podzim. V testu se nachází příliš textu, který se nedá stihnout pozorně přečíst.Test je založen na matení žáka a otázky jsou nesrozumitelné. Test je chyták na studenta.

Abychom vám dokázali, že nás není málo, dovolili jsme si sepsat tento seznam…. Doufáme že naši prosbu vyslyšíte a přihlédnete k tomu. Děkujeme.                                

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji ..., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook