Nesouhlas s výsledkem konkurzního řízení na místo ředitele/ky Základní umělecké školy Vodňany

Milí rodiče a příznivci vodňanské ZUŠ,

tímto bychom Vás chtěli informovat o tom, že dne 21. 5. proběhl konkurz na nového ředitele/ku naší Základní umělecké školy ve Vodňanech. Ačkoliv paní ředitelka Romana Rédlová uhájila svou dosavadní pozici a přednesla konstruktivní projekt pro příští školní rok a přesto, že škola velmi dobře funguje, žáci dosahují výborných výsledků a úspěchů a je podporována ze strany rodičů i města, vybrána nebyla.

Rádi bychom touto cestou vyjádřili zřizovateli svůj nesouhlas s výsledkem konkurzního řízení a také i obavu o snížení dosavadní úrovně ZUŠ, kterou paní ředitelka nastavila velmi vysoko. Pokud se chcete přidat a paní ředitelku Romanu Rédlovou podpořit, můžete tak učinit svým podpisem v této petici, která bude předána zřizovateli, než bude nový ředitel dosazen do své funkce.

(nebo přijďte podepsat petiční archy  od čtvrtka 24. 5. do středy 30. 5. do budovy ZUŠ ve Vodňanech)

PODPISEM TÉTO PETICE VYJADŘUJEME NESOUHLAS S VÝSLEDKEM KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ. ŽÁDÁME, ABY VE FUNKCI ŘEDITELKY POKRAČOVALA PANÍ ROMANA RÉDLOVÁ.


Mgr. Zdenka Vavrušková Ph.D.    Kontaktujte autora petice

Facebook