Nesouhlas se zpoplatňováním zdravotní péče a zvyšování spoluúčasti pacientů

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Parlamentu ČR

Vládě ČR

Nesouhlas se zpoplatňováním zdravotní péče a zvyšování spoluúčasti pacientů

My, občané České republiky, jsme znepokojeni záměrem zpoplatnit zdravotní péči a zvyšovat spoluúčast pacientů, který vyhlásili političtí představitelé ANO, ODS, TOP 09 a některých dalších stran a hnutí.

V České republice existuje povinné veřejné zdravotního pojištění, které má každému zajistit úhradu potřebné léčby v případě nemoci či úrazu, uhradit náklady při záchraně života a pro zmírnění utrpení.

Přístup ke zdravotní péči je základním lidským právem, které garantuje občanům Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, čl. 31, kde se praví: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“

Není proto myslitelné, aby se z veřejného zdravotního pojištění přestala hradit část potřebné a lékařem předepsané léčby.

 

Odmítáme

 

- zavedení dvousložkového zdravotního pojištění, tedy rozdělení zdravotní péče na ekonomicky nejméně náročnou variantu léčby (tedy chudinskou), hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, a všechnu ostatní, kterou si bude muset pacient zaplatit z vlastní kapsy navíc,

 

- aby veřejnost byla dál manipulována lživým tvrzením o tomto řešení jako jediné záruce dalšího poskytování zdravotní péče v České republice,

 

- aby zdravotní péče byla v budoucnu dostupná občanům podle toho, jak jsou bohatí a kolik si mohou dovolit připlatit.

 

 

Za petiční výbor je oprávněna jednat:

PaedDr. Alena Gajdůšková

 

Petiční výbor:

PaedDr. Alena Gajdůšková, Paseky 145, Želechovice nad Dřevnicí, psč 763 11

Mgr. Dagmar Žitníková, Dolní Bečva 303, psč 76555

Mgr. Jan Uherka, Údolní 2206, Uherský Brod, psč 68801


Ing. Tomáš Šenkeřík, tajemník KVV ČSSD Zlínský kraj    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook