Nesouhlasíme s nerespektováním voleb - Prohlášení občanů a obyvatel Kladna

Kladno 

 

16.10. 2018

 

Prohlášení občanů a obyvatel Kladna 

 

Důrazně nesouhlasíme s nerespektování výsledku voleb. Vyhrazujeme se proti zákulisnímu politikaření, kterým dochází k obcházení vítěze voleb a tím pošlapávání názorů nás, obyvatel České republiky a města Kladna. 

 

My, níže podepsaní, jsme voliči napříč  politickým spektrem, přesto uznáváme a chceme aby byly uznávány a respektovány výsledky komunálních voleb. Žádáme všechny politiky, strany, hnutí a další uskupení, aby přestali dělat další podrazy a intriky.  Tento postup vede ke stavu, kdy my, občané, ztrácíme důvěru ve veřejný život, nepůjdeme volit, neboť tím dáváme pouze prostor pro otevření zákulisních a netransparentních procesů pošlapávajících demokratické základy naší společnosti.  

 

Dle našeho názoru má Milan Volf a Volba pro Kladno jednoznačný mandát k tomu, aby se nadále ucházeli o vedení města Kladna. To prohlašujeme i s vědomím, že obyvatelé Kladna nemusejí sdílet a nesdílejí stejné politické názory a preference. 

 

Za občany Kladna

 

Boris Jedlička 


Boris Jedlička    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Boris Jedlička, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook