Občanská výzva za vybudování Kaple Panny Marie Pomocné ve Znojmě


My, níže podepsaní občané, vědomi si historie města Znojma, jeho významu jako
kulturního, hospodářského a duchovního centra jihozápadní Moravy žádáme
zainteresované strany, zejména starostu, radní a zastupitele města Znojma, aby
umožnili obnovení jednání a podpořili další nezbytné politické a procesní kroky v
naplnění neuskutečněného slibu a historického odkazu a tím je znovuvybudování
Kaple Panny Marie Pomocné na Mariánském náměstí ve Znojmě, jež byla
komunistickým režimem stržena v roce 1952. 

https://www.facebook.com/kapleznojmo/Kaple_Panny_Marie_pomocné,_bourání_7.6_.1952_.png


Marek Venuta, Znojmo    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook