Odmítáme projekt pěti nových věží Rezidence Park Kavčí Hory (Central Group, arch Pleskot), protože by poškodil životní prostředí a zdraví obyvatel Pankráce i panorama Prahy

Žádáme Radu hl.m. Prahy a Zastupitelstvo Prahy,

aby odmítlo projekt pěti nových věží Rezidence Park Kavčí Hory (Central Group, arch Pleskot), protože by nám poškodil životní prostředí, zdraví a znehodnotil unikátní panorama Prahy - památky zapsané na seznam přírodního a kulturního světového dědictví (WHC UNESCO).

Zásadně nesouhlasíme s navýšením výšky věží z kódu G na kód I, naopak žádáme o návrat k předchozí verzi "ležatých" housenek Hochtiefu.

Žádáme Radu a hl.m. Prahu, aby poctivě respektovala podmínky, které sama přijala žádostí o zápis na seznam WHC UNESCO.

Žádáme Radu a představitele hl.m. Prahy, aby objektivně a poctivě informovali členy společné reaktivní monitorovací mise WHC UNESCO a ICOMOSu, až v březnu 2019 přijedou do Prahy.

Za Petiční výbor petice proti RPKH, Alena Drápalová

Za SOIP Praha 4, spolek, Vít Janoušek, místopředseda spolku


Vít Janoušek, místopředseda SOIP Praha 4, spolek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vít Janoušek, místopředseda SOIP Praha 4, spolek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook