Odvolání vedení ZUŠ V. Kálika v Opavě

Základní umělecká škola má být ( podle RVP ) tvořivým a kultivujícím pracovištěm, které motivuje žáky s ohledem na jejich potřeby a možnosti a vytváří příznivé emocionální i pracovní klima. Protože jsme svědky toho, že současné vedení ZUŠ Václava Kálika v Opavě tuto roli přestává plnit, rozhodli jsme se upozornit na to širší veřejnost formou petice s prosbou o podporu. Chceme:

  • Zastavit likvidaci menších hudebních souborů a sborů s dlouhou tradicí a oficiálně rozšířit nabídku skupinové interpretace (v současnosti to jsou pouze smyčcový, dechový, akordeonový, kytarový orchestr a soubor zobcových fléten) o menší hudební soubory tak, aby si rodiče mohli sami vybrat, jakou formou se bude jejich dítě vzdělávat. Tytéž požadavky chceme prosadit do celého hudebního oboru včetně klavírního oddělení.
  • Nenarušovat vzdělávání ve výuce individuálního nástroje povinností nácviku orchestrálních partů a neprosazovat změny školního vzdělávacího programu v tomto směru.
  • Změnit způsob jednání s rodičovskou veřejností, tedy bez arogance, odmítání diskuse a direktivního přístupu.
  • Respektovat vyhlášku 71/2005 Sb., která umožňuje omluvu žáka z pravidelné docházky do některých předmětů (např. Teorie v praxi, orchestry, Grygeriánek, Klavírní seminář, sborový zpěv).
  • Zlepšit spolupráci s okolními školami, zařízeními a dalšími subjekty, umožnit žákům a pedagogům zapojit se do programů různých přehlídek a festivalů.
  • Upřednostnit individuální výuku kytary, zobcové flétny a klávesových nástrojů, aby byla zachována kvalita výuky ( 1lekce - 1 žák), a učitelé nebyli přetěžováni větším počtem žáků v jedné hodině (43 žáků a více ve 23 hodinovém úvazku). 
  • Vrátit do školy tvořivou atmosféru a vzájemnou důvěru.

Současné vedení ZUŠ V. Kálika v Opavě, představované ředitelem Petrem Boučkem a zástupcem Lubomírem Konečným, není schopno dlouhodobě akceptovat a odmítá do praxe zavést námi navrhované změny. Jsme přesvědčeni, že v současné době není vedení ZUŠ schopno zajistit perspektivní, lidskou, tvořivou a rodičům a dětem vstřícnou školu. Komunikační problémy mezi rodiči a vedením, ale také učiteli a vedením ZUŠ se po rekonkursu nadále zhoršují, ředitel Petr Bouček a jeho zástupce Lubomír Konečný nenaplňují vize lidsky fungující ZUŠ. Jejich morální chování a jednání je v přímém rozporu s tím, jaké funkce zastávají.

Vyjadřujeme nesouhlas s jejich direktivním vedením školy a požadujeme jejich okamžité odstoupení z funkce.


Jitka a Jiří Kimmelovi    Kontaktujte autora petice


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook