Ostrá prosba: Chceme Cimrmanův Záskok v Nové Pace

My, níže podepsaní příznivci Divadla Járy Cimrmana, bychom s nadšením uvítali, kdyby v roce 2020 byla tradiční lednová návštěva tohoto divadla v Nové Pace spojena konečně s představením hry Záskok, pokud možno s Mistrem Zdeňkem Svěrákem v roli Mistra Karla Infelda Prácheňského. Domníváme se, že novopacká veřejnost si to zaslouží, což sám Mistr Jára Cimrman vyjádřil slovy: "Má Nová Paka mi rozumí." Vídeňský (středoškolský) profesor Erich Fiedler sice tento výrok dezinterpretoval jako "Má nová paka mi rozumí", ale to pouze svědčí o jeho diletantismu. Věříme, že Záskok v Nové Pace uvidíme!

Co v Praze aplaudováno, bude v Nové Pace aplaudováno dvojnásobně!


Josef Křeček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Pokud chcete podepsat tuto petici, kterou vytvořil(a) Josef Křeček, vyplňte formulář níže. Autor petice uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook