Překontrolování výsledků sčítání hlasů v parlamentních volbách ČR 2017 do poslanecké sněmovny

Vážený pane prezidente,

my občané, kteří jsme sledovali průběh sčítání hlasů voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jsme si povšimli výraznou nesrovnalost, která by jenom těžko mohla být náhodná. Po sečtení vsech volebních okrsků byl výsledek strany ANO výrazně nad hranicí 10%, . V tom vidíme určitý nepoměr. Výsledky této strany záhadně narostly, ačkoliv nikdo z našeho blízkého i vzdáleného okolí ANO 2011 nevolil. Průzkumem jsme zjistili, že je nevolil nikdo. Růst oproti minulému volebnímu období je proto tak nápadný, že to nemůže být sečteno správně. Je naprosto zřejmé, že šlo o podvodnou manipulaci s výsledky, pravděpodobně nějaký robot (software), který uměle navýšil výsledky ANO 2011. Jelikož máme velice odůvodněné podezření na volební podvod, žádáme Vás, abyste nařídíl z titulu hlavy státu překontrolovat volební výsledky se zvláštním zřetelem na volební zisky strany ANO 2011.

Občané a voliči, kteří se cítí být podvedeni:


J.Frgalova E.B.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook