Petice za častější spoje autobusu 137 do Jinonic

Adresáti:

 1. Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

 2. Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 , Praha 1

 3. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

V Praze, 20.9.2018


PETICE ZA PRODLOUŽENÍ AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 137 VE SMĚRU OD KNÍŽECÍ AŽ DO STANICE METRO JINONICE A TO NEJMÉNĚ 4x ZA HODINU A 2x ZA HODINU DO STANICE METRO NOVÉ BUTOVICE – VELKÁ OHRADA.

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Petiční výbor zastupuje Hana Krčilová, Na Farkáně I č. 13, 150 00 Praha 5

Od 1. 9. 2018 došlo ke změně v jízdním řádu a linka č. 137 končí ve stanici Waltrovka (stanice jinak využívaná především pracovníky stavby) a 2x za hodinu zajíždí do stanice Nové Butovice.

Tímto opatřením se stávají nedostupnými následující služby:

V areálu Walter:

 • Pošta – dodací pošta pro občany k.ú. Košíře od Farkáně až po ulici Houdova;

 • Obchod Billa – občané v době uzavření obchodu Albert o prázdninách museli dojíždět za nákupem až na Smíchov nebo na Santošku;

 • Lékárna – jediná lékárna v okolí, jinak až na Smíchově;

 • Drogerie – jediná větší drogerie v okolí, jinak až na Smíchově;

Ve stanici metra Jinonice:

 • Bankomat – jediný bankomat v okolí, dostupný i pro imobilní občany

 • Dojezd a přestup na metro B

- umožňuje pokračovat do zdravotnických zařízení Lípa a dalších;

- možnost spojení do Nových Butovic a napojení na linky MHD, které jsou jinak dostupné pouze tak, že zdejší obyvatelé musí jet na Smíchov a odtud pak metrem do zmíněných Nových Butovic;

Další argumenty:

 • v době intenzivního provozu ve směru Nové Butovice-Peroutkova-Smíchov se nabízí možnost použít linku 137 do stanice Jinonice a přestoupit na metro B. Tak je možno vyhnout se dopravní zácpě na křižovatce ulic Radlická a Ostrovského, která je příčinou někdy až 30- minutové jízdy autobusem na Smíchov;

 • bezpečný dojezd do škol pro žáky základních škol, školek a ostatních vzdělávacích zařízení v Jinonicích a Nových Butovicích

 • návrh DP Praha – děti dojedou do stanice Waltrovka, odsud přejdou přes ulici Jinonická na linku č. 149 a dojedou do stanice metro Jinonice, znamená zejména v silném ranním provozu riskantní a časově náročné řešení.

VYJADŘUJEME PROTO NÁŠ NESOUHLAS S TÍMTO OPATŘENÍM A ŽÁDÁME :

MČ PRAHA 5

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY a PID,

aby projednali naši petici, důvody naší žádosti shledali závažnými a vzali ohled na všechny zdejší občany, především pak na ty starší a děti.


Petiční výbor ve složení:

Hana Krčilová, Na Farkáně I č. 13, 150 00 Praha 5

Ing. Zdeněk Laciga, Na Farkáně II č. 10, 150 00 Praha 5

RNDr Jiří Hlásný, Malá Houdova 879/3, 150 00 Praha 5

Ing. Jan Formánek, Jenišovská 1175/5, 158 00 Praha 5

Ondřej Polák, Farkáně I č. 3, 150 00 Praha 5


Petiční výbor zastupuje Hana Krčilová, Na Farkáně I č. 13, 150 00 Praha 5

 


Ondřej Polák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ondřej Polák, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook