Petice: ne šíření nenávisti k cirkusům se zvířaty a etniku povolanému tradičně k této kulturní památce.

1) My níže podepsaní si nepřejeme aby se šířila lživá nařčení o lidu zabývajícího se cirkusem se zvířaty, že svojí tradiční obživou předávanou z generace na generaci tj.: poctivou specializovanou činností se zvířaty u cirkusu se dopouštějí trestného činů: § 302 tz. Týrání zvířat a § 303 tz. Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.
Uvedené jednání pachatelů naplňuje trestné činy, níže:
§ 345 tz. Křivé obvinění ve vztahu s přečinem u § 329 tz. Zneužití pravomoci úřední osoby která v úmyslu způsobit jinému závažnou újmu a opatří jinému neoprávněný prospěch, tím, že jejich akce neustále povolují, aby k cirkusu se zvířaty vyvolávali u obyvatelstva nenávist.. Čehož se dopouštějí pachatelé beztrestně za ničenosti orgánů činných v trestním řízení za podpory samosprávy a státní správy. Což vyvolává ve společnosti negativní pohled na cirkusy se zvířaty a negativní nálady s projevy nenávisti vůči lidu tradičně zabývajícího se nomádským způsobem obživy pro stálý udržitelný rozvoj kulturní památky: cirkusů se zvířaty! K jejich práci a inventáři.

2) My níže podepsaní si nepřejeme, aby se vyvíjel tlak k systematické likvidaci cirkusu se zvířaty! S odvoláním na skutečnost, že Cirkus se zvířaty je národním živím pokladem! Živou národní kulturní památku! Patří po tisíce let k tradičním kulturním hodnotám národů Evropy. Je nedílnou součástí dějin lidstva a dědictvím národů světa! V duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody ve vlasti rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, ve svobodném a demokratickém státě, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu.

3) My níže podepsaní si nepřejeme, aby orgány veřejné moci svým jednáním podporovali trestné čin popisované u
§ 352 tz.: Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci vyhrožování způsobením škody velkého rozsahu k majetkovým a vlastnickým právům majitelů cirkusů se zvířaty.
§ 357 Šíření poplašné zprávy v hromadnému informačnímu prostředku, o fiktivním tr. činu popisovaném v § 302 a 303 týrání a zanedbání zvířat s dopadem na veřejný pořádek viz nadávky a pokřikování hanlivých výrazů zlehčující důstojnost kulturním světovým tradicím cirkusů se zvířaty a majetku, viz ničení reklam cirkusů obyvatelstvem poštvaným šířením nepravdách v poplašné zprávě o t. činu v § 302 a § 303 tr.z.

4) My podepsaní nechceme, aby obce nečinili příkoří cirkusům se zvířaty tím, že jím neumožní reklamu a stát na pozemku obce. Obce tímto příkořím naplňují trestný čin popsaný u § 229 tz. Zneužívání vlastnictví k poškození důležitého kulturního zájmu. ve vztahu k § 220 tz. Porušení povinnosti při správě cizího majetku.

5) My podepsaní nechceme, aby se dále vyzývalo: STOP cirkusům se zvířaty. Tedy násilně k zastavení jejich činnosti!

6) My níže podepsaní si nepřejeme, aby orgány veřejné moci se podíleli na demonstraci vyzývající k násilí a vyhrůžky, že: Zvířata do cirkusu nepatří! Zákaz cirkusům se zvířaty! Cirkusy se zvířaty ve městě nechceme, atd. Má to negativní psychologický dopad na lid z kulturní národní etnické skupiny obyvatel JAUNER zabývající se stálým udržitelným rozvojem kulturní památky: cirkusů se zvířaty! Jednoznačně se jedná: - a) potlačení práv a svobod, kulturně národní etnické skupině obyvatel a člověka tradičně se zabývajícího se stálým udržitelným rozvojem kulturní památky: cirkusu se zvířaty. - b) útisk k majetkovým vlastnickým právům ke zvířatům "tvorům nadaným smyslů". Toto nadání zvířat je dokazováno spoluprací lidí a zvířat vystoupením v cirkusu v manéži. Kdy touto spoluprací se výhradně zabývá kulturně národní etnická skupině obyvatel Jauner tradičně se zabývající stálým udržitelným rozvojem kulturní památky: cirkusu se zvířaty!

7) My níže podepsaní si nepřejeme, aby orgány veřejné moci připravovaly trestné čin: u § 403 a u § 404, tr. z.: Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, tím, že obce povolují akce šířící nenávist k výkonu práv a svobod lidí od cirkusu se zvířaty!

S úctou Václav Šimek.


Václav Šimek zmocněnec politického hnutí JAUNER Československo 2018    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Václav Šimek zmocněnec politického hnutí JAUNER Československo 2018, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook