PETICE podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním proti výstavbě PENNY marketu na parcele č. 955/1 v katastrálním území Fryšták

My níže podepsaní občané města Fryšták žádáme zastupitelstvo města, aby zabránilo výstavbě marketu na parcele č.955/1 a iniciovalo jednání o jiném využití tohoto pozemku, a to z těchto důvodů:

1.      Záměr umožnit výstavbu supermarketu vznikl v úzké skupině lidí (ekonomická rada farnosti?) a nebyl konzultován s širší veřejností – ani katolickou, ani v rámci KDU-ČSL, natož s ostatními občany města.

2.      Realizace záměru by vedla ke zhoršení už tak neutěšené dopravní situace v dotčené lokalitě ulic Zlínská a Přehradní zatížené jednak vysokým počtem projíždějících vozidel i zplodinami z nedaleké čerpací stanice.

3.      Velká zpevněná plocha parkoviště a střecha prodejny s rozsáhlou vzduchotechnikou by v letních měsících zvýšily teplotní nepohodu obyvatel přilehlých domků v Přehradní ulici. Rozšíření zpevněných ploch v této lokalitě by mělo negativní dopad i na stav podzemních vod, zvýšilo by se světelné znečištění dotčené lokality.

4.      Obyvatelé ulic Zlínská a Přehradní by zejména v létě trpěli zvýšeným hlukem spojeným s provozem a ranním zásobováním prodejny.

5.      Domníváme se, že otevřením nové prodejny se sortimentem, který je běžně k dostání ve stávajících obchodech na náměstí, se tyto dostanou do potíží, které mohou být přímo existenční. A pokud by tato situace měla vést k omezení nebo dokonce ukončení provozu prodejny COOP, znamenalo by to zásadní dopad do života osob dosud závislých na této prodejně. Jde zejména o seniory a další „nemotorizované“ občany.

6.      Současně se dá očekávat postupné „vylidňování“ náměstí a omezení přirozeného každodenního setkávání obyvatel na náměstí. Není snad důvod zahájit proces známý z větších měst, totiž vytláčení obyvatel na městské periferie do nákupních center! To bychom pak na náměstí pořádali akce typu „Živý Zlín (Fryšták)“?!

7.      Pokud je nám známo, je ve Fryštáku velká poptávka po pozemcích vhodných k výstavbě rodinných nebo bytových domů, nikoli po obchodech. Žádný spolek nebo strana nemá v programu rozšiřování obchodní sítě mimo centrum města.


Petiční výbor: Ing. Lenka Odstrčilová, Mgr. Marie Bilíková, Ing. Pavel Hrabík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook