PETICE PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ A MĚST PROTI NAVRHOVANÉ NOVELE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ

My, zástupci a členové Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a dále představitelé obcí a měst, podáváme tímto petici proti navrhované změně zákona o střetu zájmů - dle komplexního pozměňovacího návrhu Ústavněprávního výboru PSP ČR ze dne 8.3.2018 (č. 27), který ponechává nadále podstatnou část údajů o veřejných funkcionářích obcí a měst ANONYMNĚ VEŘEJNÝCH, neodůvodněně rozděluje část funkcionářů na neuvolněné a uvolněné, u nichž ponechává ještě širší množství údajů ANONYMNĚ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH.

Takovýto „kompromis“ zcela popírá smysl původních příslibů změny šikanózního zákona o střetu zájmů, proto s ním nesouhlasíme a požadujeme, aby se pravidla střetu zájmů vrátila před září r. 2017, tzn. aby byla zrušena novela zákona o střet zájmů č. 14/2017 Sb. a údaje o veřejných funkcionářích měst a obcí nebyly každému veřejně přístupné anonymně (nadto na internetové síti) a zákon tak hájil rovněž právo na soukromí dalších dotčených osob (manželky, neplnoleté děti…). Údajný „kompromisní“ návrh porušuje dohodu, kterou učinili zástupci SMS ČR a SMO ČR při jednání s premiérem vlády ČR dne 12.2.2018, jak byla ostatně veřejně medializována. Žádáme proto, aby Poslanecká sněmovna PČR buďto schválila původní předlohu posl. Věry Kovářové a dalších poslanců (STAN) – ST: 33, anebo dohodnutý kompromis s předsedou vlády ČR.

Petiční výbor  

Stanislav Polčák 

předseda SMS ČR                            

 

Pavla Štrobachová 

starostka Smečna             

         

Jarmila Smotlachová

starostka Hlavence               


Sdružení místních samospráv ČR    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook