Petice proti plynovým kotelnám v Orlové

P E T I C E  

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním

„za zachování dosavadního způsobu dodávek tepla prostřednictvím    CZT z Elektrárny Dětmarovice do Orlové“  

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o zachování dosavadního způsobu dodávek tepla pro město Orlovou, a to prostřednictvím centrálního zásobování teplem (CZT) od dodavatele Elektrárny Dětmarovice.

Jako důvod uvádíme, že nechceme mít z Orlové město plné komínů, které budou jen pár metrů nad našimi okny. CZT považujeme, pro tento kraj, který je nejvíce postižen znečištěným ovzduším, jako nejpřijatelnější.

Děkujeme.  

Za petiční výbor:

Alena Knězková, Masarykova třída 1006, 735 14 Orlová – Lutyně oprávněna členy výboru zastupovat

Karel Knězek, Masarykova třída 1006, 735 14 Orlová – Lutyně

Karel Szewieczek, Vnitřní 734, 735 14 Orlová - Lutyně    

Petici můžete podpořit svým podpisem, a to na těchto místech:

- Restaurace Ve Štole na ul. Kpt. Jaroše 761, Orlová – Lutyně  

- Městské informační centrum Orlová – od 24. 9. 2018

 

Město Orlová zvažuje odpojení od centrálního zásobování teplem (CZT), s tím že by ve městě postavili 15 vlastních kotelen na zemní plyn. Jako hlavní důvod uvádí vysokou cenu tepla od současného dodavatele ČEZ (Elektrárna Dětmarovice - EDĚ).

Městská společnost SMO (Služby města Orlové) nechala zpracovat projekt a připravuje realizaci změny způsobu dodávek tepla pro město Orlová.

Byla zadána a zpracována studie napájení sytému CZT alternativními zdroji tepla. Jako nejvhodnější byla vybrána varianta na zřízení 15 plynových kotelen v regionu města Orlové, konkrétně 13 kotelen v sídlištní zástavbě (čtvrtá a pátá etapa) a 2 kotelny v části Orlová – Poruba.

Co to znamená prakticky:

V Orlové vyrostou u 15 bytových domů nerezové komíny, které budou vyčnívat pár metrů nad střechy domů. A přestože jde o nízkoemisní kotelny, tak není pravda, co tvrdí článek p. Libora Kuboše z TZB Orlová (zpracovatel projektu), že „Rozptylovka vyšla excelentně, kotelny nebudou své okolí znečišťovat, ale čistit“. Jednak díky těmto komínům neubude žádný jiný zdroj znečištění, a když se vynásobí nízké emise 15 komíny, tak bude znečištění větší než doposud. Navíc komíny u lokálních kotelen budou své zplodiny vypouštět jen pár metrů nad okny domů. Rozptýlení tedy nebude tak výrazné, jako má komín elektrárny, který je vysoký 260 m a je od Orlové vzdálen několik kilometrů. Může takovýto projekt vůbec schválit odbor životního prostředí? Pokud by byl politicky nezávislý, tak vzhledem ke stavu ovzduší v našem kraji určitě ne. CZT je bráno jako jeden z nejekologičtějších systémů a za odpojení od těchto dodávek musí ten, kdo odpojení požaduje uhradit náklady spojené s odpojením (§ 77 odst. 5 energetického zákona). Tato změna stejně neřeší největší znečišťovatele – lokální topeniště v zástavbě rodinných domů v Orlové. Sídliště je přes CZT spolehlivě řešeno již nyní.

Vlhká pára, která rovněž bude z komínů vycházet, bude také přispívat k častějším inverzím a smogu. Komíny budou instalovány na zdi obytných domů. Když pomineme estetické hledisko, tak by bylo vhodné se zamyslet nad tím, jak bude kondenzovaná pára působit na tyto domy. Nebudou střechy a zdi těchto domů postiženy plísní? Tím by došlo ke znehodnocení bytů v nich. Jejich cena by se snížila nebo by byly zcela neprodejné.

Vedení města a společnost SMO chce mít tuto možnost v záloze pro případ, že by současný dodavatel tepla (ČEZ) přestal být zajímavým obchodním partnerem. Proč, když to má být jen záloha, se plánuje, že by realizace výstavby měla proběhnout v roce 2019 a již 17. 9. 2018 se na jednání zastupitelstva bude projednávat změna územního plánu Orlové z důvodu změny koncepce zásobování teplem? Jak zastupitelstvo na základě doporučení odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová rozhodne? Je zajímavé, že u tak závažného rozhodnutí, které ovlivní život všech obyvatel města, nebyl dán dostatečný prostor pro veřejnou diskuzi a případnou oponenturu. Je to politický záměr? Zástupci společnosti SMO pouze provedli internetový průzkum (100 respondentů) a z toho usoudili, že 80,1 % obyvatel by přivítalo možnost zlevnění tepla v Orlové v případě nutnosti přebudování některých stávajících výměníků na plynové kotelny. Za pouhý týden máme více než 100 podpisů na této petici, a to ještě nebyla zveřejněna na internetu.

Co se stane, když přestane být zemní plyn cenově výhodný? Jak pak bude zajištěna dostupná cena za teplo? Nyní se dojednává cena tepla se zástupci ČEZ Teplárenská, čili místní společností, jejichž zaměstnanci jsou také z velké části z Orlové a přímo se jich tato cena dotýká.

ČEZ odebírá teplo pro Orlovou z Elektrárny Dětmarovice a není tedy závislá na žádných zahraničních zdrojích. Zemní plyn musíme dovážet a může se stát, že z politických, či jiných důvodů dojde k přerušení dodávek. Co pak? Jaký bude záložní zdroj? Dodávky z EDĚ budou po odpojení od CZT nevratné.

Teplo z EDĚ je výsledkem kombinované výroby elektřiny a tepla, proto se jedná o ekologické a cenově výhodné teplo.

Cena tepla pro město Orlová je sjednána nižší než např. v Havířově a přesto je výsledná cena pro domácností vyšší než v Havířově. Proč? Není to proto, že SMO má kromě dodávek tepla na starosti také zimní stadion, bazén a odpadové hospodářství, proto také větší odpisy a náklady? Nepomohlo by, kdyby dodávky až do domů zajišťoval přímo dodavatel, ČEZ Teplárenská?

A proč při hledání záložního alternativního řešení vytápění pro Orlovou byly vybrány zrovna plynové kotelny a ne jiné možné varianty? Nehraje v tom roli i fakt, že firma TZB Orlová s.r.o., která zpracovávala projekt, rovněž zajišťuje montáže, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a pan předseda představenstva SMO, Bc. Martin Klčo, MBA je jediným jednatelem společnosti Komíny Bokra s.r.o. (vznik v roce 2014), která vyrábí a instaluje nerezové komíny?

Nevýhody místních plynových kotelen: emise přímo v místě vytápění (centrum města Orlové), instalace komínů na fasádu domů, nebezpečí výbuchu plynu.

Pokud bychom chtěli mít nějakou alternativu k CZT, tak musí zaručovat především ekologické, spolehlivé a pohodlné dodávky tepla. A to plynové kotelny rozhodně nezajistí.

Proč si nevezmeme příklad z města Bohumín? Tam přece využívali plynové kotelny, a přesto se raději dohodli s ČEZ na dodávkách formou CZT. Je to pro ně výhodnější a určitě ekologičtější. Orlová chce jít opačným směrem.


Alena Knězková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Alena Knězková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook