Petice proti sloučení Střední zemědělské školy Brandýs n. L. s ISŠ Fr.Melichara

PETICE   proti sloučení Střední zemědělské školy, Zápská 302, Brandýs nad Labem a Integrované střední školy Františka Melichara, Fr. Melichara 370/57 Brandýs nad Labem   Brandýs nad Labem 9.4.2018     My, níže podepsaní studenti, učitelé, rodiče a příznivci Střední zemědělské školy v Brandýse nad Labem, Zápská 302, vyjadřujeme zásadní nesouhlas se záměrem Odboru školství Středočeského kraje sloučit SZeŠ Brandýs nad Labem s ISŠ Františka Melichara Brandýs nad Labem a žádáme o zachování samostatnosti SZeŠ, a to z následujících důvodů:   Škola je jedinou v kraji se zaměřením v oblasti zemědělství a chovu koní. V loňském roce oslavila výročí 120 let. SZeŠ a ISŠ jsou svým zaměřením diametrálně rozdílné školy. ISŠ nevyučuje žádné obory, které má v nabídce SZeŠ. Rozdílnost je i ve výstupním vzdělání studentů a ve studijní náročnosti škol.  SZeŠ investovala nemalé úsilí do své propagace. Během této propagace se představila budoucím studentům a jejich rodičům. Sloučením škol by došlo ke snížení prestiže SZeŠ a tím by klesl zájem uchazečů o tuto školu. Budova SZeŠ nemá prostory pro další studenty, je tedy bezpředmětné ji slučovat s jinou školou z důvodu ušetření prostor.  


Rada rodičů    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Rada rodičů, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook