PETICE PROTI ZRUŠENÍ KOUPALIŠTĚ LHOTKA – PRAHA 4

My, níže podepsaní, požadujeme, aby pozemkům areálu koupaliště Lhotka - Praha 4, byla ponechána dosavadní funkce veřejného přírodního koupaliště, které je unikátním rekreačním místem v městské zástavbě. Jsme zásadně proti změně územního plánu, která by zrušení tohoto koupaliště umožňovala a mohla by nenávratně negativně zasáhnout do kvality života širokého okolí.

Realizací záměrů současného vlastníka, či změnou funkce areálu by došlo zcela jistě ke snížení kvality životního prostředí a následkem toho i ke snížení cen nemovitostí v této lokalitě.

Dle Listiny základních práv a svobod má každý právo na příznivé životní prostředí.

Žádáme proto kompetentní orgány veřejné správy o neprodlenou nápravu neutěšeného stavu, způsobeného liknavým přístupem v minulosti a učinění veškerých potřebných kroků k znovuotevření koupaliště a jeho dalšímu udržení do budoucna.

Stát selhal, když při prodeji svého majetku v roce 2004 a 2005, v rámci privatizačního projektu (Areál koupaliště Lhotka s pozemky), nezavázal nabyvatele podmínkami ohledně udržitelnosti rekreačního zařízení. Hlavním kritériem veřejné soutěže byla pouze výše nabídnuté kupní ceny. Vzhledem k tomu, že stát ani místní samospráva dosud nezasáhly do záměrů soukromého investora vystavět na místě koupaliště obytné domy, požadujeme nyní, aby primátor hlavního města Prahy učinil kroky vedoucí k zachování koupaliště a proti zástavbě areálu bytovými domy.

 

Za petiční výbor

Irena Malátová PhD, Šárka Troníčková, Dagmar Červenková, Ing. Daniel Kurka

 

 


Veronika Peřinová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Facebook