Petice za přehodnocení návrhu konkurzního řízení na pracovní místo ředitele sloučených organizací Mateřské a základní školy při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme radu JMK o přezkoumání výsledku konkurzního řízení na pracovní místo ředitele sloučených organizací Mateřské a základní školy při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, Černopolní 212/9, 613 00 Brno. Svoji petici zdůvodňujeme takto:

1.      Pedagogové základní školy si velmi cení a stojí za výsledky práce paní ředitelky Mgr. Marie Plevové, pod jejímž vedením úroveň školy velice vzrostla. Koncepci školy kladně hodnotí rada školy, zřizovatel i odborová organizace. Ředitelka je oporou pedagogů při náročné práci s nemocnými dětmi, což oceňuje i vedení FN Brno, včetně jejího ředitele, MUDr. Romana Krause MBA.

2.      Navrhovaná budoucí ředitelka sloučené Mateřské a základní školy PaeDr. Jana Stěničková má dlouholetou praxi pouze ve vedení mateřské školy (dále jen „MŠ“), nemá však žádnou pedagogickou praxi při vedení základní školy (dále jen „ZŠ“), ani na základní škole v pozici učitelky nikdy nepůsobila. Toto sníží kvalitu výchovně vzdělávací práce ZŠ. Z časového hlediska lze dále předpokládat do budoucna i nepříliš dlouhou dobu řízení, což naruší návaznost v koncepci. Pedagogický sbor má tedy oprávněné obavy o způsob vedení velkého kolektivu, hrozí snížení motivace zaměstnanců a snížení požadavků na úroveň výuky ZŠ.

3.      Standardně bývá při slučování škol přihlédnuto ve prospěch ředitele ZŠ - nástupnické a větší organizace. Zvláště tehdy, pokud školu v nemocnici navštíví 9 tisíc žáků ročně z různých typů škol, kteří vyžadují také systematickou výuku, kontakt s kmenovými školami, vydávání hodnocení, podporu psychiky starších žáků. Navrhovaná paní ředitelka MŠ doposud nesla odpovědnost za věkovou skupinu dětí 3-6 let v mnohem menším počtu dětí (asi čtvrtinový stav). Řídila učitelský sbor o polovinu menší než je sbor ZŠ.

4.      Ředitelka stávající ZŠ při FN Brno Mgr. Marie Plevová pracovala v nemocnici jako učitelka MŠ (12 let), později jako učitelka ZŠ (15let), kde získala velkou praxi a nyní má za sebou úspěšné období v pozici ředitelky ZŠ. Školu pozvedla po stránce výchovně vzdělávací s orientací na moderní výukové metody (PC, projekty), sjednotila a zmotivovala kolektiv pedagogů, ekonomicky podpořila vedení organizace (šablony OPVVV, EU projekty) a rozvinula dobré vztahy s nemocnicí i veřejností. Pro děti zaměstnanců FN Brno založila příměstský tábor. Též rodičovskou veřejností je vysoce hodnocena. Proto žádáme pokračování ve funkci ředitele. Na základě osobnostních schopností a odbornosti spolupracuje s řadou subjektů, fakult a institucí včetně zahraničních, což přináší rozvoj a zvyšuje nejen prestiž školy ale i JMK.

Tímto děkují signatáři petice radě JMK za její projednání.


Kamila Raabová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Kamila Raabová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook