Petice za přímou volbu členů Rady České televize, Rady Českého rozhlasu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a ředitelů České televize a Českého rozhlasu.

Alternativa pro Českou republiku 2017

 

Petice za přímou volbu členů Rady České televize, Rady Českého rozhlasu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a ředitelů České televize a Českého rozhlasu.

 

Poslední dobou rapidně přibývá kritiky a nespokojenosti s vysíláním veřejnoprávních médií s odůvodněním, že jsou tato média pod vlivem politických tlaků. Smyslem veřejnoprávnosti je objektivní prezentace faktů a vyjádření širokého spektra názorů všech skupin veřejnosti.

 

Tato petice si nedává za cíl polemiku o obsahu vysílání a ani neřeší otázku placení koncesionářských poplatků na tož pak zrušení veřejnoprávních médií.

 

Petice nabízí objektivní řešení v podobě odpolitizování a eliminace tlaku politických partají. Smyslem a cílem je vyvolání celostátního referenda o změně příslušného zákona ve prospěch apolitičnosti těchto médií.

 

Navrhujeme, aby voliči (občané) v přímé volbě v každém ze 14 krajů jednokolově zvolili jednoho zástupce do každé ze tří Rad a vyberou v přímé volbě jednoho z uchazečů o post ředitele ČT a ČR. Vláda ČR pak do každé ze tří rad doplní jednoho svého zástupce, aby počet členů byl lichý. Takto by se pod dohledem veřejnosti obměňovalo vedení veřejnoprávních médií každé čtyři roky při krajských volbách a zabránilo by se politickým trafikantům v manipulaci s médii.

 

Pro společnost by to mělo dozajista podstatně větší význam než jakákoliv jiná přímá volba.

 

Za Alternativu pro Českou republiku

 

Perman Richard předseda


Richard Perman Alternativa pro Českou Republiku    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Richard Perman Alternativa pro Českou Republiku, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook