Petice na podporu náměstka hejtmana JUDr. Sloupa

Jako občané jsme znepokojeni cílenou mediálních kampaní, která nerespektuje výsledky demokratických voleb v jednotlivých krajích a bez racionálních důvodů podporuje snahy o znemožnění fungování rad, řízených radními za KSČM, které vzešly z koaličních jednání.

Podporujeme JUDr. Sloupa na pozici náměstka hejtmana pro oblast školství v Karlovarském kraji, neboť ho považujeme za vysoce odborně způsobilého řídit tento krajský rezort. Má jasnou představu o transformaci školství a jeho způsobilost v oblasti práva a ekonomie je nezpochybnitelná.

Kampaň, která vyobrazuje JUDr. Sloupa jako politického pracovníka (ZVP) u Pohraniční stráže, se nezakládá na pravdě, protože sloužil u Pohraniční stráže první čtyři roky svojí aktivní vojenské služby jako zástupce velitele roty a v dalších letech pouze v týlové službě na pozici proviantního náčelníka, jehož hlavní náplní bylo dohlížet, na jednotlivých rotách, praporech i samotné Brigádě PS v Chebu, na dodržování stravovacích a hygienických norem, inventarizaci proviantních zásob a řádně vedené účetnictví účtovateli proviantu.


Milan Burger    Kontaktujte autora petice

Facebook