Petice za povinnost státu či státem pověřeného správce této evidence vůči občanovi informovat jej individuálně o končící platnosti dokladů, vyžadujících prodlužování platnosti ze strany státu...

Petice za povinnost státu či státem pověřeného správce této evidence vůči občanovi informovat jej individuálně o končící platnosti dokladů, jako např.:
- totožnosti, řidičských průkazů, atd vyžadujících prodlužování platnosti ze strany státu...

Ludvík XIV - Stát jsem já nebo lépe, stát jsem i já. 
Stát tedy vláda, parlament a ostatní složky výkonné moci jsou jakousi servisní organizací státu a zároveň stát je servisní organizací občanu. 

Občané delegovali pravomoci na stát - to platilo dřív, dnes si stát uzurpuje mnohem víc než by mu náleželo - občané tyto pravomoci delegovali na stát v dobré víře, že stát se za úhradu ( daně a poplatky ) postará o to aby společnost fungovala ku prospěchu všech.


Stát chce po občanech aktuální a platné doklady, tak stát by mněl zajistit aby občan měl tyto různé průkazy a kartičky aktuální.  Tyto doklady které si stát vymyslel mají být zadarmo a né aby občan za ně platil, vždyť občan platí už státu ve formě daní a povinných odvodů už dost.   

Proto stát začal udělovat daně, sčítat obyvatelstvo,vydávat rodné a oddací listy, vydávat různé průkazy jako občanské, řidičské, pasy, zbrojáky atd.  Proto aby měl kontrolu nad obyvatelstvem a jeho počtem, aby mohl efektivně "řídit a ovládat společnost" tu společnost která mu prapůvodně tuto moc svěřila.  V dnešní době online registrů a databází je však přežitek nutnost tolika průkazů. 

Pokud občan něco chce, tak si to musí sám zajistit, a pokud tedy stát chce něco po občanovi, měl by si to taky sám zajistit. Pak teprve bude občan ve vztahu ke státu a naopak, rovnocenným partnerem.

Doklady jako občanské a řidičské průkazy mají být zdarma a stát či správce této evidence pověřený státem má vždy individuelně vyzvat majitele k výměně za nový a platný. 

 

A hlavně, různé průkazy vydávají i nestátní a polostátní organizace - tedy organizace na které stát delegoval část svých povinností a pravomocí, jako jsou třeba zdravotní pojištovny, banky, ale i různá sdružení ať již profesní či zájmová - dobrovolní hasiči, kynologové, sportovní kluby atd.  Zajímavé je, že když vám končí platnost platební karty, průkazu zdravotní pojišťovny, atd tak vydavatel takové karty či průkazu je schopen vás včas upozornit na expiraci a třeba i přímo vyzvat vás k výměně za nový průkaz či kartu. 
Není tedy důvod proč by to neměl umět a zvládnout i stát, tedy správce daného dokladu. 

Stát ač je poživatel nejvíce benefitu z našich daní, tak tuto povinnost hlídat si datum platnosti přehodil na občana. Přitom to je stát, kdo chce, aby jsme měli ty různé průkazy a kartičky a tak dle mého názoru by se měl stát starat, aby občan měl aktuální průkaz, a třeba ho vyzvat emailem, telefonicky či poštovní zásilkou, tak jako to dělají zdravotní pojištovny, banky atd.  Pokutovat pak občany za to, že nemají platný řidičák, či občanku je pak ze strany státu forma drzosti. 
Občan ty desítky průkazu nepotřebuje, je to zájem státu, tak ať se stát stará, za to přece čerpá benefit ve formě daní. 
Je nemorální aby stát čerpal daně a pak prodával svoje služby za příplatek. 


https://www.facebook.com/groups/1936228843159843/?ref=group_header    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji https://www.facebook.com/groups/1936228843159843/?ref=group_header, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook