PETICE ZA SPRAVEDLIVÉ FINANCOVÁNÍ MATRIK

My, níže podepsaní starostové, starostky a komunální politici, odmítáme nově navržené financování činnosti MATRIK, které znamená pro významnou většinu obcí v jediném roce výrazné ztráty více než 2/3 příjmů z výkonu matriční agendy. Stejně jako bylo nepřijatelné rušit matriční úřady bez náležitého odůvodnění, je nepřijatelné, aby výkon matričních úřad zůstal převážně na bedrech obcí a měst, aby dotovaly výkon státní správy ze svých samosprávných rozpočtů. Nesouhlasíme, že řada výkonů matričních úřadů není zohledněna ve výkonovém modelu a rovněž že takto zásadní dopad na příjmy obcí z výkonů matriční agendy má proběhnout v jediném roce (množství matrik pocítí propad příjmů i o více než 80% meziročně!).

Požadujeme proto, aby návrh financování matrik byl jako NEPROJEDNANÝ odložen a systém financování matrik byl založen na dvou kritériích – zajištění dostupnosti matrik pro občany a výkonový model nejčastěji prováděných úkonů vč. prvozápisů do matričních knih. Požadujeme také, aby ministerstvo vnitra odstranilo nedostatky analýzy výkonů matriční agendy (např. časová náročnost určitých úkonů aj.). Zároveň nesouhlasíme, že v navrženém výkonovém modelu financování není zohledněna řada úkonů, které matriky vykonávají. Obáváme se, že pokud připustíme financování výkonu státní správy z rozpočtů obcí, spustíme tím stavidla tíživých důsledků pro samosprávy, tedy že budou i kdykoli příště obce postaveny před volbu – zda dostupnost veřejné služby zachovat na úkor prostředků na svůj rozvoj anebo ji zrušit, když ji stát nehodlá přes přísliby přiblížení státní správy občanům náležitě financovat.

 

 

Petiční výbor za Sdružení místních samospráv ČR

Stanislav Polčák, předseda Sdružení

Jiří Nekolný, starosta obce Višňová

Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky


Tomáš Chmela, Sdružení místních samospráv ČR    Kontaktujte autora petice

Facebook