Nesouhlas se zrušením facebookové stránky Katedra správního práva FPR ZČU

My, studenti a absolventi Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, nesouhlasíme se zrušením facebookové stránky KSP FPR ZČU. Za poměrně krátkou dobu si stránka z řad studentů získala obrovskou přízeň a co víc, stala se velmi cenným komunikačním kanálem a zdrojem informací. Využití sociálních sítí ve výuce je zároveň moderním krokem, který odpovídá mezinárodním trendům ve vzdělávání v současné internetové době. Stránka KSP přispívá k vyššímu zájmu studentů o správní právo a motivuje je k jeho dalšímu studiu, popřípadě k hlubším polemikám nad tématy, pro která na seminářích nebyl dostatečný prostor. Tím přispívá nejen ke zlepšování studijních výsledků, ale také k pozitivní propagaci Fakulty právnické. Současně povyšuje vztah učitel-student, respektive katedra-student, na vyšší úroveň a pomáhá k vytvoření dobrého obrazu fakulty u veřejnosti. Proto apelujeme na vedení FPR, aby facebookovou stránku KSP FPR ZČU zachovalo a zároveň se snažilo o podporu podobných aktivit. Odměnou budiž spokojenost studentů a jejich kvalitní výsledky a dobrá reprezentace fakulty nejen ve školním životě, ale rovněž v tom pracovním.


Michal Himmer    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Michal Himmer, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Facebook