Petice za zachování Libeňského mostu

Pro právní účinek je nutné podepsat tuto petici v papírové podobě a mít trvalé bydliště v Praze. Podepíšete-li ji tady, online, tak tím vyjádříte podporu, která jistě potěší a ukáže potenciál podporovatelů, ale právní váhu takový podpis bohužel mít nebude.

Já ji jako dřívější dlouholetý občan Prahy Libně podepisuji a souhlasím s ní.

Jiří Macák


-----------------------
PETICE

za zachování Libeňského mostu, jeho opravu a zařazení tohoto požadavku jako bod jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a žádost dle § 7 písmeno c) a § 9 zákona č. 131 / 2000 Sb. o hlavním městě Praze

„My, níže podepsaní občané hl. m. Prahy, žádáme zastupitele hl. m. Prahy, aby znovu projednali a přehodnotili sporný záměr demolice Libeňského mostu a následné výstavby mostu nového. Záměr v jeho plánovaném rozsahu považujeme za zbytečný a v důsledcích za barbarský. Libeňský most je významnou architektonickou památkou doznívajícího kubismu od architekta Pavla Janáka a jeho oprava by byla pravděpodobně výrazně levnější, než výstavba mostu zcela nového.

Záměr demolice Libeňského mostu není odůvodnitelný nejen po stránce kulturní a technické, ale ani provozní. Žádáme Zastupitelstvo hl. m. Prahy, aby uložilo Radě hl. m. Prahy zajistit nezávislou technickou analýzu včetně kvalifikovaného posouzení finančních nákladů na demolici a novostavbu mostu ve srovnání s jeho opravou. "

Petiční výbor: Ing. arch. Adam Halíř, Pod dvorem 9, Praha 6; PhDr. Kateřina Bečková (za Klub Za starou Prahu), Buzulucká 6, Praha 6 a Ing. arch. Tomáš Cach, Veverkova 1172/33, Praha 7. Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány či orgány místní samosprávy je oprávněn kterýkoli člen petičního výboru.

Petiční archy sbíráme do 30. 8. 2015 na adrese Klub Za starou Prahu, Knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1, 118 00 Praha 1, otevřeno denně 10-18 hod (možno zde též podepsat nebo archy zaslat poštou).

-------------------------

Petiční archy je možno stáhnout ZDE

 


Ing. arch. Adam Halíř; PhDr. Kateřina Bečková a Ing. arch. Tomáš Cach    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici


NEBO

Vaše e-mailová adresa nebude publikována na našem webu. Autor petice ale uvidí všechny informace, které zadáte do tohoto formuláře.

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice24.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.
Facebook